Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Informatie over tentamens

Laatst gewijzigd op 18 januari 2023
De meeste vakken op de VU worden afgerond met een tentamen. Je vindt hieronder meer informatie over tentamentijden, locaties, herkansen en tentamenregels.

Meer over tentamens

 • Tentamentijden

  In je rooster staat de starttijd van het tentamen. Zorg dat je altijd minimaal een kwartier van tevoren aanwezig bent, zodat je genoeg tijd hebt om naar binnen te gaan, een plek te vinden en je spullen op te bergen.

  De VU heeft korte en lange tentamenblokken:

  Tentamentijden - Regulier (duur)
  Blok 1 (lang): 08:30 – 11:15 uur (2:45 uur)
  Blok 2 (kort): 12:15 – 14:30 uur (2:15 uur)
  Blok 3 (kort): 15:30 – 17:45 uur (2:15 uur)
  Blok 4 (lang): 18:45 – 21:30 uur (2:45 uur)

  Tentamentijden - Extra tijd (duur)
  Blok 1 (lang): 08:30 – 11:45 uur (3:15 uur)
  Blok 2 (kort): 12:15 – 15:00 uur (2:45 uur)
  Blok 3 (kort): 15:30 – 18:15 uur (2:45 uur)
  Blok 4 (lang): 18:45 – 22:00 uur (3:15 uur)

  Je vindt de tentamentijden ook in je rooster. De tentamen bloktijden 1 (ochtend) en 4 (avond) zijn lang en bedragen 2:45 uur. De tentamen bloktijden 2 en 3 (middag) zijn met 2:15 uur een half uur korter. Daarmee wordt onderscheid gemaakt tussen korte en lange tentamens.

 • Tentamenlocaties

  De meeste tentamens worden afgenomen op de VU campus

  In de reguliere tentamenweken beschikt de VU over te weinig ruimte op de campus om alle pen&papier tentamens daar onder te brengen. Er wordt dan een externe locatie gehuurd waar een deel van de tentamens wordt afgenomen. Meestal worden tentamens die niet op de campus kunnen plaatsvinden georganiseerd in de RAI in Amsterdam Zuid, de Emergohal in Amstelveen, of het Sportcentrum VU op Uilenstede.

  De DigiTent op de VU campus biedt meer dan 500 digitale toetsplekken. Verder wordt er digitaal getoetst in reguliere onderwijszalen (op laptops van de VU) en in computerzalen. Voor digitale tentamens heb je je VUnetID en je wachtwoord nodig, zorg ervoor dat je die van tevoren kent.

  Tentamens week 13 (27 t/m 31 maart 2023)

  In de week van 27 t/m 31 maart vinden tentamens plaats in de RAI. Bekijk de informatiepakketten, met informatie over bereikbaarheid, welke ingang je moet hebben bij de locatie, etc.

 • Inteken- en afmeldtermijnen

  Intekenen en afmelden voor (her)tentamens kan gedurende de inteken- en afmeldtermijnen voor de periode waarin het (her)tentamen plaatsvindt.

 • Tentamenregels

  Bij de afname van tentamens op externe locaties zoals de RAI, Emergohal en Sportcentrum VU, maar ook op interne locaties als in de DigiTenT gelden belangrijke gedragsregels en regels met betrekking tot fraude.

  Als je te laat bent word je opgevangen in een wachtruimte. 30 minuten na aanvang van het tentamen word je alsnog toegelaten tot het tentamen. Door te laat te komen verlies je dus 30 minuten van je tentamentijd. Ben je meer dan 30 minuten te laat (vanaf aanvang tentamen), dan word je niet meer toegelaten.

  • Bij deelname aan het tentamen dien je een geldig identiteitsbewijs te kunnen laten zien. Je kunt wel deelnemen aan het tentamen zonder identiteitsbewijs, maar het cijfer wordt dan niet bekend gemaakt.
  • Na 1,5 uur kun je gebruik maken van het toilet.
  • Eten is niet toegestaan tijdens het tentamen, drinken mag wel (vanuit een afsluitbare fles).
  • Laat kostbaarheden thuis (laptops, dure jassen of tassen), je mag deze niet bij je tafel bewaren.
  • Smartphones, horloges met internetfunctie e.d. moeten uitgeschakeld zijn en worden ingeleverd voor aanvang van het tentamen. Word je toch betrapt met een van deze hulpmiddelen? Dan pleeg je fraude.
  • Als je naar het toilet wilt, vraagt de surveillant je aan te tonen dat je geen hulpmiddelen bij je hebt. Je mag tijdens toiletbezoek ook geen contact hebben met andere studenten.
  • De examencommissie kan studenten een plaats in de tentamenruimte toewijzen.
  • Heb je je niet ingeschreven en is er plaatsgebrek, dan kun je niet aan het tentamen deelnemen.
  • Schrijf je uit als je niet aan het tentamen deelneemt.

  Let op! Voor de tentamenweek van periode 4 2022-2023 (27 t/m 31 maart 2023) is er een uitzondering op de regel rondom eten. Vanwege de Ramadan is het - alleen tijdens het vierde tentamenblok (starttijd 18:45 uur) - toegestaan om na zonsondergang iets kleins te eten. Houd hierbij rekening met je medestudenten (qua geur en geluid)! Hele maaltijden blijven niet toegestaan. 

 • Herkansen

  Ieder academisch jaar mag je per vak meedoen aan twee tentamengelegenheden. 

  • Een herkansing mag niet plaatsvinden binnen tien werkdagen nadat de uitslag bekend is geworden.
  • Je wordt automatisch ingetekend voor een herkansing indien je het reguliere tentamen een onvoldoende hebt behaald.
  • Wanneer je wel bent ingetekend maar niet deelneemt aan de herkansing, wordt er een No Show geregistreerd. Het eerder behaalde resultaat blijft dan gelden.
  • Je mag een vak ook herkansen als je een voldoende hebt behaald. Houd er rekening mee dat bij een herkansing altijd het laatst behaalde resultaat geldt, ook wanneer dit lager is dan het eerder behaalde resultaat.

  Het herkansen van een praktische oefening, een stage of een eindwerk (scriptie/thesis) kan anders zijn geregeld. Informatie hierover vind je in de desbetreffende studie- of stagehandleiding, of scriptie/thesisregeling van jouw opleiding.

  Onder bepaalde omstandigheden kan de examencommissie besluiten om een extra tentamengelegenheid toe te staan. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij de examencommissie van jouw opleiding. Lees hier de toelichting goed door voordat je een verzoek indient.

 • Tentamenvoorzieningen bij functiebeperking

  Heb je een functiebeperking? Dan kun je via de studieadviseur voorzieningen aanvragen. Je legt tentamens zoveel mogelijk gewoon op de reguliere tentamenlocatie af en niet in een aparte ruimte.

  Tijdens tentamens zijn er de volgende voorzieningen mogelijk:

  • extra tentamentijd (zie 'Tentamentijden' hierboven);
  • extra toiletbezoek;
  • eten, lopen of medicatie toedienen;
  • een laptop gebruiken;
  • een prikkelarme ruimte gebruiken.

  Op Studeren met een functiebeperking vind je meer informatie over deze voorzieningen.

 • Samenvallende tentamens?

  Het komt soms voor dat tentamens van vakken die je volgt op dezelfde dag en tijd plaatsvinden. Dit gebeurt vooral wanneer je keuzevakken combineert of wanneer je een herkansing van een vak uit een voorgaand jaar wilt doen. 

  Met wie je hierover contact moet opnemen is afhankelijk van de faculteit waaraan je studeert. Kijk voor de werkwijze en de spelregels op jouw faculteit onder het tabblad van de faculteit onderaan deze pagina. 

  TIP: Controleer zodra je rooster bekend is op welke dag(en) en tijd(en) de (her)tentamens van je vakken zijn gepland! Voor de meeste faculteiten geldt dat je uiterlijk drie weken voorafgaand aan het tentamen actie moet hebben ondernomen om te zorgen dat je beide tentamens kunt maken.

Tentameninformatie per faculteit

Per faculteit kan de tentamenregeling verschillen.

 • ACTA

  Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

 • AUC

  Studenten van Amsterdam University College (AUC) kunnen meer informatie vinden op AUC.nl.

 • BETA

  Wat doe je bij samenvallende tentamens

  Als je je hebt ingeschreven voor twee tentamens die op hetzelfde tijdstip worden afgenomen geldt de volgende procedure: 

  • Je meldt het probleem uiterlijk 3 weken van te voren bij je studieadviseur en vraagt om een oplossing; 
  • Je studieadviseur bepaalt of je verzoek redelijk is; 
  • Als je vraag redelijk is, probeert je studieadviseur met Bèta VU Tentamenorganisatie te regelen dat je beide tentamens kunt doen; 
  • Bèta VU Tentamenorganisatie informeert jou en je studieadviseur hierover een week van te voren. 

  Meestal is de oplossing:  

  • Je maakt tentamen 1; 
  • Na afloop van tentamen 1 word je onder begeleiding van een surveillant naar Bèta VU Tentamenorganisatie gebracht; 
  • Bèta VU Tentamenorganisatie organiseert ruimte en surveillance voor het maken van tentamen 2 (direct aansluitend op tentamen 1). 

  * bij tentamens die op hetzelfde tijdstip zijn geroosterd doen we ons best een oplossing te vinden, maar er is geen garantie dat je beide tentamens kan maken. Houd er rekening mee dat je mogelijk één van beide tentamens in de herkansing moet maken. 

  Hardheidsclausule  

  Als de praktische oplossing niet uitvoerbaar is, doet de examencommissie een uitspraak over het (eventueel) faciliteren van een andere oplossing. 

  Kopie tentamen

  Tot 20 werkdagen na de uitslag van een schriftelijk tentamen kun je een kopie van je tentamen opvragen via het webformulier

  Overzicht onderwijs en (her)tentamenperiodes

  Een overzicht van de onderwijs- en (her)tentamenperiodes 2022-2023 vind je hier.

  Een overzicht van de onderwijs- en (her)tentamenperiodes 2023-2024 vind je hier.

  Let op! Aan de jaarindeling kunnen geen rechten worden ontleend.

 • FGB

  Regeling samenvallende tentamens FGB

  Het kan voorkomen dat twee (her)tentamens op dezelfde dag en tijd plaatsvinden. De examencommissie zal naar een passende oplossing zoeken, indien het bij beide tentamens om FGB-vakken gaat. Let op: er is geen garantie dat je beide tentamens kunt maken. Houd er rekening mee dat je mogelijk één van beide tentamens tijdens de volgende tentamenmogelijkheid moet maken. 

  Dien uiterlijk drie weken voor de tentamendatum het verzoek in bij de examencommissie middels het formulier. Verzoeken die te laat zijn ingediend worden niet in behandeling genomen!

 • FGW

  Het kan voorkomen dat twee tentamens op dezelfde dag en tijd plaatsvinden.

  • Sta je voor twee studies bij de VU ingeschreven, waarvan tenminste één opleiding van FGW, en vallen tentamens van beide opleidingen op hetzelfde moment? Dan volg je het tentamen dat onderdeel uitmaakt van je hoofdstudie op de geroosterde datum. Voor het andere tentamen verwijzen we je naar het hertentamen.
  • Gaat het om tentamens van (keuze)vakken die beide bij de Faculteit der Geesteswetenschappen aangeboden worden? Dan mag je zelf beslissen aan welk tentamen je op het geroosterde moment deelneemt, en voor welk tentamen je het hertentamen wilt gaan doen.

  Haal je het hertentamen niet? Dien dan uiterlijk drie weken na de datum van de herkansing een verzoek in bij de Examencommissie voor een extra kans. Dat doe je middels dit formulier:  Self-Service Portal - Additional examination opportunity (vu.nl)

  Vermeld in het formulier om welk vak het gaat, inclusief code en dag en tijdstip van het hertentamen. De examencommissie zal je vervolgens binnen 30 dagen informeren over de gekozen oplossing.

  Herkansing

  • Sta je voor twee studies bij de VU ingeschreven, waarvan tenminste één opleiding van FGW, en vallen beide hertentamens op hetzelfde moment? Dan volg je het hertentamen dat onderdeel uitmaakt van je hoofdstudie op de geroosterde datum. Voor het andere hertentamen kun je een extra kans aanvragen.
  • Gaat het om de hertentamens van (keuze)vakken die beide bij de Faculteit der Geesteswetenschappen aangeboden worden? Dan mag je zelf beslissen aan welk hertentamen je op het geroosterde moment deelneemt, en voor welk hertentamen je een extra kans aanvraagt.

  Dien het verzoek voor een extra kans uiterlijk drie weken na de datum van het hertentamen in bij de examencommissie. Dat kan middels dit formulier:  Self-Service Portal - Additional examination opportunity (vu.nl)

  Vermeld in het formulier om welk vak het gaat, inclusief code en dag en tijdstip van het hertentamen. De examencommissie zal je vervolgens binnen 30 dagen informeren over de gekozen oplossing.

  Tentamenregels

  Download het Tentamenprotocol

  Extra voorzieningen

  Indien je als student recht hebt op extra voorzieningen, levert de faculteit extra inspanningen en worden er kosten gemaakt om deze voorzieningen voor jou te regelen. Wil je geen gebruik maken van de toegekende extra voorzieningen? Geef dit dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een week voor het tentamen aan. Ook als je je wilt afmelden voor het tentamen, dan word je dringend verzocht dit uiterlijk een week voor aanvang van het tentamen aan het onderwijsbureau te melden. Dit kan via onderwijsbureau.fgw@vu.nl of telefonisch via 020 5986618.

 • FRT

  Het kan voorkomen dat twee tentamens op dezelfde dag en tijd plaatsvinden.

  • Sta je voor twee studies bij de VU ingeschreven, waarvan tenminste één opleiding van FRT, en vallen tentamens van beide opleidingen op hetzelfde moment? Dan volg je het tentamen dat onderdeel uitmaakt van je hoofdstudie op de geroosterde datum. Voor het andere tentamen verwijzen we je naar het hertentamen.
  • Gaat het om tentamens van (keuze)vakken die beide bij de Faculteit Religie en Theologie aangeboden worden? Dan mag je zelf beslissen aan welk tentamen je op het geroosterde moment deelneemt, en voor welk tentamen je het hertentamen wilt gaan doen.

  Haal je het hertentamen niet? Dien dan uiterlijk drie weken na de datum van de herkansing een verzoek in bij de Examencommissie voor een extra kans. Dat doe je middels dit formulier:  Self-Service Portal - Additional examination opportunity (vu.nl)

  Vermeld in het formulier om welk vak het gaat, inclusief code en dag en tijdstip van het hertentamen. De examencommissie zal je vervolgens binnen 30 dagen informeren over de gekozen oplossing.

  Herkansing

  • Sta je voor twee studies bij de VU ingeschreven, waarvan tenminste één opleiding van FRT, en vallen beide hertentamens op hetzelfde moment? Dan volg je het hertentamen dat onderdeel uitmaakt van je hoofdstudie op de geroosterde datum. Voor het andere hertentamen kun je een extra kans aanvragen.
  • Gaat het om de hertentamens van (keuze)vakken die beide bij de Faculteit Religie en Theologie aangeboden worden? Dan mag je zelf beslissen aan welk hertentamen je op het geroosterde moment deelneemt, en voor welk hertentamen je een extra kans aanvraagt.

  Dien het verzoek voor een extra kans uiterlijk drie weken na de datum van het hertentamen in bij de examencommissie. Dat kan middels dit formulier:  Self-Service Portal - Additional examination opportunity (vu.nl)

  Vermeld in het formulier om welk vak het gaat, inclusief code en dag en tijdstip van het hertentamen. De examencommissie zal je vervolgens binnen 30 dagen informeren over de gekozen oplossing.

  Tentamenregels

  Download het Tentamenprotocol

  Extra voorzieningen

  Indien je als student recht hebt op extra voorzieningen, levert de faculteit extra inspanningen en worden er kosten gemaakt om deze voorzieningen voor jou te regelen. Wil je geen gebruik maken van de toegekende extra voorzieningen? Geef dit dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een week voor het tentamen aan. Ook als je je wilt afmelden voor het tentamen, dan word je dringend verzocht dit uiterlijk een week voor aanvang van het tentamen aan het onderwijsbureau te melden. Dit kan via onderwijsbureau.frt@vu.nl of telefonisch via 020 5986618.

 • FSW

  Regeling samenvallende tentamens FSW

  Het kan voorkomen dat twee (her)tentamens op dezelfde dag en tijd plaatsvinden. De examencommissie zal naar een passende oplossing zoeken indien:

  • Het bij beide tentamens om FSW-vakken gaat OF
  • Je voor twee studies aan de VU staat ingeschreven en de tentamens van beide opleidingen samenvallen.

  Neem dan uiterlijk drie weken voor aanvang van de betreffende tentamenweek contact op met de examencommissie middels het formulier.

  Vermeld in het formulier om welke vakken het gaat, inclusief code en dag en tijd van de (her)tentamens. De examencommissie zal  je vervolgens informeren over de gekozen oplossing. In de meeste gevallen zal je de gelegenheid krijgen om beide (her)tentamens na elkaar te maken.

  Toetsbeleid

  Lees het toetsbeleid van FSW hier. 

 • GNK

  Regelingen aan- en/of afmelden voor (her)tentamens

  Afmelden voor een regulier tentamen kan met een e-mail aan studentenbalie@vumc.nl.

   Zie onderaan de pagina Regelingen aan- en/of afmelden voor (her)tentamens.

 • RCH

  Heb je twee tentamens die tegelijk plaatsvinden? Dan verwijzen we je voor één van de tentamens door naar de tweede tentamengelegenheid. Je kunt met de studieadviseur bespreken welk tentamen voor jou prioriteit heeft.

 • SBE

  Regeling samenvallende tentamens SBE

  Heb je twee tentamens die tegelijk plaatsvinden? In sommige gevallen kun je een combi-tentamenregeling aanvragen. Je krijgt dan de mogelijkheid om de tentamens achter elkaar te maken.

  De regeling geldt alleen voor SBE-studenten met samenvallende tentamens voor twee keuzevakken, die beide aanbevolen worden binnen het programma, of voor een verplicht vak en een keuzevak dat aanbevolen geldt. 

  In alle andere gevallen worden verzoeken afgewezen! 

  Aanvragen

  • Een combi-tentamen dient per e-mail aangevraagd te worden bij het Studiesecretariaat: studiesecretariaat.sbe@vu.nl
  • Je dient de volgende gegevens in de mail te zetten: naam, studentnummer, opleiding, betreffende tentamens en bijbehorende datum.
  • Aanvragen van een samenvallend tentamen is mogelijk tot twee weken voor de datum van de overlappende tentamens. Let op: Verzoeken die na de deadline binnenkomen worden niet in behandeling genomen!

  Tentamen buitenland

  Voor SBE-studenten bestaat de mogelijkheid om één VU-tentamen in het buitenland af te leggen. Mocht dit voor jou van toepassing zijn, neem dan ruim voor vertrek contact op met courses.exchange.sbe@vu.nl. Je ontvangt dan een formulier dat door de partneruniversiteit ingevuld en ondertekend moet worden en waarin zij verklaart zorg te dragen voor de juiste wijze van tentaminering. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

  • Je moet je inschrijven voor het desbetreffende (her)tentamen
  • Je mag maximaal één tentamen in het buitenland afleggen
  • Het tentamen moet kunnen worden afgenomen op exact hetzelfde moment als dat het aan de VU wordt afgenomen. (Vanwege tijdsverschil zal dit dus niet in alle landen mogelijk zijn). 
  • Het tentamen mag alleen op de universiteit worden afgenomen
  • De partneruniversiteit draagt zorg voor een ruimte en surveillance
  • Deze regeling geldt alleen voor SBE-tentamens
  • De bevestiging van de partneruniversiteit moet uiterlijk 2 weken voor het tentamen bij de VU binnen zijn

  Voor verdere vragen omtrent deze regeling kun je contact opnemen met courses.exchange.sbe@vu.nl.

Studenten van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) kunnen meer informatie vinden op ACTA.nl.

Studenten van Amsterdam University College (AUC) kunnen meer informatie vinden op AUC.nl.

Wat doe je bij samenvallende tentamens

Als je je hebt ingeschreven voor twee tentamens die op hetzelfde tijdstip worden afgenomen geldt de volgende procedure: 

 • Je meldt het probleem uiterlijk 3 weken van te voren bij je studieadviseur en vraagt om een oplossing; 
 • Je studieadviseur bepaalt of je verzoek redelijk is; 
 • Als je vraag redelijk is, probeert je studieadviseur met Bèta VU Tentamenorganisatie te regelen dat je beide tentamens kunt doen; 
 • Bèta VU Tentamenorganisatie informeert jou en je studieadviseur hierover een week van te voren. 

Meestal is de oplossing:  

 • Je maakt tentamen 1; 
 • Na afloop van tentamen 1 word je onder begeleiding van een surveillant naar Bèta VU Tentamenorganisatie gebracht; 
 • Bèta VU Tentamenorganisatie organiseert ruimte en surveillance voor het maken van tentamen 2 (direct aansluitend op tentamen 1). 

* bij tentamens die op hetzelfde tijdstip zijn geroosterd doen we ons best een oplossing te vinden, maar er is geen garantie dat je beide tentamens kan maken. Houd er rekening mee dat je mogelijk één van beide tentamens in de herkansing moet maken. 

Hardheidsclausule  

Als de praktische oplossing niet uitvoerbaar is, doet de examencommissie een uitspraak over het (eventueel) faciliteren van een andere oplossing. 

Kopie tentamen

Tot 20 werkdagen na de uitslag van een schriftelijk tentamen kun je een kopie van je tentamen opvragen via het webformulier

Overzicht onderwijs en (her)tentamenperiodes

Een overzicht van de onderwijs- en (her)tentamenperiodes 2022-2023 vind je hier.

Een overzicht van de onderwijs- en (her)tentamenperiodes 2023-2024 vind je hier.

Let op! Aan de jaarindeling kunnen geen rechten worden ontleend.

Regeling samenvallende tentamens FGB

Het kan voorkomen dat twee (her)tentamens op dezelfde dag en tijd plaatsvinden. De examencommissie zal naar een passende oplossing zoeken, indien het bij beide tentamens om FGB-vakken gaat. Let op: er is geen garantie dat je beide tentamens kunt maken. Houd er rekening mee dat je mogelijk één van beide tentamens tijdens de volgende tentamenmogelijkheid moet maken. 

Dien uiterlijk drie weken voor de tentamendatum het verzoek in bij de examencommissie middels het formulier. Verzoeken die te laat zijn ingediend worden niet in behandeling genomen!

Het kan voorkomen dat twee tentamens op dezelfde dag en tijd plaatsvinden.

 • Sta je voor twee studies bij de VU ingeschreven, waarvan tenminste één opleiding van FGW, en vallen tentamens van beide opleidingen op hetzelfde moment? Dan volg je het tentamen dat onderdeel uitmaakt van je hoofdstudie op de geroosterde datum. Voor het andere tentamen verwijzen we je naar het hertentamen.
 • Gaat het om tentamens van (keuze)vakken die beide bij de Faculteit der Geesteswetenschappen aangeboden worden? Dan mag je zelf beslissen aan welk tentamen je op het geroosterde moment deelneemt, en voor welk tentamen je het hertentamen wilt gaan doen.

Haal je het hertentamen niet? Dien dan uiterlijk drie weken na de datum van de herkansing een verzoek in bij de Examencommissie voor een extra kans. Dat doe je middels dit formulier:  Self-Service Portal - Additional examination opportunity (vu.nl)

Vermeld in het formulier om welk vak het gaat, inclusief code en dag en tijdstip van het hertentamen. De examencommissie zal je vervolgens binnen 30 dagen informeren over de gekozen oplossing.

Herkansing

 • Sta je voor twee studies bij de VU ingeschreven, waarvan tenminste één opleiding van FGW, en vallen beide hertentamens op hetzelfde moment? Dan volg je het hertentamen dat onderdeel uitmaakt van je hoofdstudie op de geroosterde datum. Voor het andere hertentamen kun je een extra kans aanvragen.
 • Gaat het om de hertentamens van (keuze)vakken die beide bij de Faculteit der Geesteswetenschappen aangeboden worden? Dan mag je zelf beslissen aan welk hertentamen je op het geroosterde moment deelneemt, en voor welk hertentamen je een extra kans aanvraagt.

Dien het verzoek voor een extra kans uiterlijk drie weken na de datum van het hertentamen in bij de examencommissie. Dat kan middels dit formulier:  Self-Service Portal - Additional examination opportunity (vu.nl)

Vermeld in het formulier om welk vak het gaat, inclusief code en dag en tijdstip van het hertentamen. De examencommissie zal je vervolgens binnen 30 dagen informeren over de gekozen oplossing.

Tentamenregels

Download het Tentamenprotocol

Extra voorzieningen

Indien je als student recht hebt op extra voorzieningen, levert de faculteit extra inspanningen en worden er kosten gemaakt om deze voorzieningen voor jou te regelen. Wil je geen gebruik maken van de toegekende extra voorzieningen? Geef dit dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een week voor het tentamen aan. Ook als je je wilt afmelden voor het tentamen, dan word je dringend verzocht dit uiterlijk een week voor aanvang van het tentamen aan het onderwijsbureau te melden. Dit kan via onderwijsbureau.fgw@vu.nl of telefonisch via 020 5986618.

Het kan voorkomen dat twee tentamens op dezelfde dag en tijd plaatsvinden.

 • Sta je voor twee studies bij de VU ingeschreven, waarvan tenminste één opleiding van FRT, en vallen tentamens van beide opleidingen op hetzelfde moment? Dan volg je het tentamen dat onderdeel uitmaakt van je hoofdstudie op de geroosterde datum. Voor het andere tentamen verwijzen we je naar het hertentamen.
 • Gaat het om tentamens van (keuze)vakken die beide bij de Faculteit Religie en Theologie aangeboden worden? Dan mag je zelf beslissen aan welk tentamen je op het geroosterde moment deelneemt, en voor welk tentamen je het hertentamen wilt gaan doen.

Haal je het hertentamen niet? Dien dan uiterlijk drie weken na de datum van de herkansing een verzoek in bij de Examencommissie voor een extra kans. Dat doe je middels dit formulier:  Self-Service Portal - Additional examination opportunity (vu.nl)

Vermeld in het formulier om welk vak het gaat, inclusief code en dag en tijdstip van het hertentamen. De examencommissie zal je vervolgens binnen 30 dagen informeren over de gekozen oplossing.

Herkansing

 • Sta je voor twee studies bij de VU ingeschreven, waarvan tenminste één opleiding van FRT, en vallen beide hertentamens op hetzelfde moment? Dan volg je het hertentamen dat onderdeel uitmaakt van je hoofdstudie op de geroosterde datum. Voor het andere hertentamen kun je een extra kans aanvragen.
 • Gaat het om de hertentamens van (keuze)vakken die beide bij de Faculteit Religie en Theologie aangeboden worden? Dan mag je zelf beslissen aan welk hertentamen je op het geroosterde moment deelneemt, en voor welk hertentamen je een extra kans aanvraagt.

Dien het verzoek voor een extra kans uiterlijk drie weken na de datum van het hertentamen in bij de examencommissie. Dat kan middels dit formulier:  Self-Service Portal - Additional examination opportunity (vu.nl)

Vermeld in het formulier om welk vak het gaat, inclusief code en dag en tijdstip van het hertentamen. De examencommissie zal je vervolgens binnen 30 dagen informeren over de gekozen oplossing.

Tentamenregels

Download het Tentamenprotocol

Extra voorzieningen

Indien je als student recht hebt op extra voorzieningen, levert de faculteit extra inspanningen en worden er kosten gemaakt om deze voorzieningen voor jou te regelen. Wil je geen gebruik maken van de toegekende extra voorzieningen? Geef dit dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een week voor het tentamen aan. Ook als je je wilt afmelden voor het tentamen, dan word je dringend verzocht dit uiterlijk een week voor aanvang van het tentamen aan het onderwijsbureau te melden. Dit kan via onderwijsbureau.frt@vu.nl of telefonisch via 020 5986618.

Regeling samenvallende tentamens FSW

Het kan voorkomen dat twee (her)tentamens op dezelfde dag en tijd plaatsvinden. De examencommissie zal naar een passende oplossing zoeken indien:

 • Het bij beide tentamens om FSW-vakken gaat OF
 • Je voor twee studies aan de VU staat ingeschreven en de tentamens van beide opleidingen samenvallen.

Neem dan uiterlijk drie weken voor aanvang van de betreffende tentamenweek contact op met de examencommissie middels het formulier.

Vermeld in het formulier om welke vakken het gaat, inclusief code en dag en tijd van de (her)tentamens. De examencommissie zal  je vervolgens informeren over de gekozen oplossing. In de meeste gevallen zal je de gelegenheid krijgen om beide (her)tentamens na elkaar te maken.

Toetsbeleid

Lees het toetsbeleid van FSW hier. 

Regelingen aan- en/of afmelden voor (her)tentamens

Afmelden voor een regulier tentamen kan met een e-mail aan studentenbalie@vumc.nl.

 Zie onderaan de pagina Regelingen aan- en/of afmelden voor (her)tentamens.

Heb je twee tentamens die tegelijk plaatsvinden? Dan verwijzen we je voor één van de tentamens door naar de tweede tentamengelegenheid. Je kunt met de studieadviseur bespreken welk tentamen voor jou prioriteit heeft.

Regeling samenvallende tentamens SBE

Heb je twee tentamens die tegelijk plaatsvinden? In sommige gevallen kun je een combi-tentamenregeling aanvragen. Je krijgt dan de mogelijkheid om de tentamens achter elkaar te maken.

De regeling geldt alleen voor SBE-studenten met samenvallende tentamens voor twee keuzevakken, die beide aanbevolen worden binnen het programma, of voor een verplicht vak en een keuzevak dat aanbevolen geldt. 

In alle andere gevallen worden verzoeken afgewezen! 

Aanvragen

 • Een combi-tentamen dient per e-mail aangevraagd te worden bij het Studiesecretariaat: studiesecretariaat.sbe@vu.nl
 • Je dient de volgende gegevens in de mail te zetten: naam, studentnummer, opleiding, betreffende tentamens en bijbehorende datum.
 • Aanvragen van een samenvallend tentamen is mogelijk tot twee weken voor de datum van de overlappende tentamens. Let op: Verzoeken die na de deadline binnenkomen worden niet in behandeling genomen!

Tentamen buitenland

Voor SBE-studenten bestaat de mogelijkheid om één VU-tentamen in het buitenland af te leggen. Mocht dit voor jou van toepassing zijn, neem dan ruim voor vertrek contact op met courses.exchange.sbe@vu.nl. Je ontvangt dan een formulier dat door de partneruniversiteit ingevuld en ondertekend moet worden en waarin zij verklaart zorg te dragen voor de juiste wijze van tentaminering. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

 • Je moet je inschrijven voor het desbetreffende (her)tentamen
 • Je mag maximaal één tentamen in het buitenland afleggen
 • Het tentamen moet kunnen worden afgenomen op exact hetzelfde moment als dat het aan de VU wordt afgenomen. (Vanwege tijdsverschil zal dit dus niet in alle landen mogelijk zijn). 
 • Het tentamen mag alleen op de universiteit worden afgenomen
 • De partneruniversiteit draagt zorg voor een ruimte en surveillance
 • Deze regeling geldt alleen voor SBE-tentamens
 • De bevestiging van de partneruniversiteit moet uiterlijk 2 weken voor het tentamen bij de VU binnen zijn

Voor verdere vragen omtrent deze regeling kun je contact opnemen met courses.exchange.sbe@vu.nl.

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00).

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00)

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)