Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Nakijktermijn en inzagetermijn

Laatst gewijzigd op 21 maart 2023
Als je tentamen doet of een eindopdracht inlevert, geldt een termijn voor het krijgen van de uitslag. Schriftelijke tentamens zijn tijdelijk in te zien.

Nakijk- en inzagetermijn schriftelijke tentamens

De uitslag van een tentamen wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen tien werkdagen bekend gemaakt. Voor joint degree opleidingen kan een andere termijn gelden. Check in dat geval de OER van jouw opleiding voor de nakijktermijn. Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is de nakijktermijn 15 werkdagen.

Nadat de uitslag bekend is gemaakt, krijg je binnen een aantal werkdagen de mogelijkheid om je tentamen in te zien. Dit aantal werkdagen verschilt per opleiding. Check hiervoor de OER van jouw opleiding. Het tijdstip en de locatie van de inzage worden bekendgemaakt voorafgaand aan het tentamen of op Canvas. Eventueel kun je tijdens de collectieve nabespreking een afspraak maken met de docent voor een individuele nabespreking. 

Uitslag mondelinge tentamens

De uitslag van een mondeling tentamen wordt in principe direct na het afnemen van het mondelinge tentamen bekend gemaakt. Voor joint degree opleidingen kunnen andere regels gelden. Check in dat geval de OER van jouw opleiding. 

Nakijk- en inzagetermijn scriptie

De beoordelingstermijn voor je eindopdracht zoals een scriptie/these verschilt per opleiding. Dit geldt ook voor joint degree opleidingen. Check de OER van jouw opleiding voor de beoordelingstermijn. 

Wat als de nakijktermijn is verstreken

Moet je langer wachten dan de officiĆ«le nakijktermijn of is er geen mogelijkheid tot inzage geboden? Probeer dan eerst contact op te nemen met de coƶrdinator van het vak. Wordt er geen oplossing gevonden, dan kun je je wenden tot de examencommissie. Leidt ook dat tot niets, dan kun je in een uiterst geval naar het College van Beroep voor de Examens (gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit). Meer informatie 

Studenten Geneeskunde

Voor studenten Geneeskunde gelden er extra termijnen waar rekening mee gehouden moet worden. Wanneer is een toetsresultaat zichtbaar in het dashboard op VU.nl? Voor verwerken van toetsresultaten staat 10 werkdagen, voor toetsen met open vragen 15 werkdagen en voor de Voortgangstoets (VGT) 25 dagen. Is jouw toetsresultaat niet zichtbaar in het dashboard op VU.nl? Stuur dan een e-mail naar toetsbeheer@vumc.nl met het verzoek dit na te kijken.

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00).

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00)

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)