Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Minor binnen de keuzeruimte - BETA

Toestemming vragen invulling keuzeruimte
Laatst gewijzigd op 14 maart 2023
Studenten van de BETA faculteit met een keuzeruimte kunnen een minor volgen: een programma met vakken over één onderwerp.

Het eerste semester van het derde bachelorjaar is de keuzeruimte. Een half jaar lang (oftewel dertig studiepunten) kun je jouw studie naar eigen inzicht inrichten. Hoe je je profileert is dus aan jou. Je kunt studeren in Barcelona, stage lopen bij een multinational of je verdiepen in bijvoorbeeld psychologie, geschiedenis of economie. Je kunt jouw keuzeruimte ook invullen met een minor.  

Een minor is een programma dat je volgt van 30 studiepunten met vaststaande vakken over één onderwerp. Dat kan binnen je eigen vakgebied aan je faculteit, een ander vakgebied binnen de VU, of aan een andere universiteit. Als je een minor kiest, kun je kiezen voor een verbredende of een verdiepende minor. Bij een verbredende minor doe je kennis op in een bredere context en kijk je over de grenzen van je opleiding heen. Bij een verdiepende minor kun je je verder in je opleiding specialiseren. Kies een minor die aansluit bij het doel waar je naartoe wilt werken. Misschien weet je al wat voor werk je later wilt doen of weet je welke master je wilt gaan volgen. Je kunt je hier alvast op gaan toeleggen door naar minoren te kijken die passen bij je masterkeuze. Wat zijn de mogelijkheden? 

Universiteitsminor 

Binnen de VU is het mogelijk om te kiezen uit een aantal minoren, die toegankelijk zijn voor alle studenten van de VU. Kijk voor meer informatie hierover bij de universiteitsminoren. Voor een universiteitsminor hoef je geen toestemming aan te vragen bij de examencommissie. 

Facultaire minor van BETA

Een facultaire minor valt binnen het vakgebied van de opleidingen van je eigen faculteit. Afhankelijk van je keuze kun je je kennis binnen de Faculteit der Bètawetenschappen verbreden of verdiepen in een andere studierichting of een bepaald thema. 

Zie hier de lijst met minoren van de Faculteit der Bètawetenschappen.

Voor een minor van de Faculteit der Bètawetenschappen hoef je geen toestemming aan te vragen bij de examencommissie indien de minor genoemd wordt in de OER van jouw opleiding. Voor minoren binnen je eigen faculteit die niet in de OER van jouw opleiding genoemd worden, heb je toestemming nodig van de examencommissie. Controleer ook altijd de eisen die gesteld worden aan de vakken die in de minor zijn opgenomen. 

Voor keuzevakken binnen je eigen faculteit die niet in de OER van jouw opleiding genoemd worden, heb je toestemming nodig van de examencommissie. Controleer ook altijd de eisen die gesteld worden aan de keuzeruimte.

Minoren van andere VU faculteiten 

Ook is het mogelijk om een facultaire minor aan een andere faculteit van de VU te volgen. Bekijk goed de ingangseisen die de verschillende minoren hanteren. Niet alle facultaire minoren zijn toegankelijk voor bètastudenten.

Bekijk hier de lijst met minoren van andere faculteiten.

Voor een minor van een andere VU faculteit moet je toestemming aanvragen bij de examencommissie van je eigen opleiding.

Minoren van andere universiteiten

Wil je een minor aan een andere universiteit dan de VU volgen, kijk dan op de website van de desbetreffende universiteit voor meer informatie. 

Voor een minor van een andere universiteit moet je toestemming aanvragen bij de examencommissie van je eigen opleiding.

Contact

Examencommissie

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00).

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)