Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Minoren

Toestemming vragen invulling keuzeruimte
Laatst gewijzigd op 14 maart 2023
Studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid met een keuzeruimte kunnen een minor volgen: een programma met vakken over één onderwerp.

Als bachelorstudent van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid krijg je in de eerste helft van het derde jaar te maken met de minor. De minor heeft een omvang van 30 studiepunten. De minorruimte kun je gebruiken om je verder te verdiepen in enkele aspecten van je eigen vakgebied. Een andere optie is om juist je kennis te verbreden door eens een kijkje te nemen over de grenzen van je eigen vakgebied. Je hebt verschillende mogelijkheden om je minor in te vullen.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Minoren

 • Mogelijkheden binnen de minorruimte

  Als Criminologie, Rechtsgeleerdheid en Law in Society student krijg je in de eerste helft van het derde jaar te maken met de minor. De minor heeft een omvang van 30 studiepunten. De minorruimte kun je gebruiken om je verder te verdiepen in je eigen vakgebied. Een andere optie is om juist je kennis te verbreden door eens een kijkje te nemen over de grenzen van je eigen vakgebied. Je hebt verschillende mogelijkheden om je minor in te vullen.

 • Minor binnen de eigen faculteit

  Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid kun je de verschillende minoren volgen.

  Klik op de minor van je keuze om te bekijken of je voldoet aan de toelatingseisen.

  Voor toegang tot de masterprogramma's Rechtsgeleerdheid is het afronden van een specifieke minor geen vereiste, behalve voor het masterprogramma Fiscaal recht. Voor deze master moet je minimaal de bedrijfseconomische vakken (9 ec) en een belastingrechtelijke vak (6 ec) van de minor Fiscaal recht met succes hebben afgerond.

 • Aanmelden

  Je meldt je voor een minor aan door je in te tekenen voor de betreffende vakken van de minor. Let op dat je de intekentermijnen voor de vakken per periode niet uit het oog verliest!

 • Universiteitsminor van de VU

  Het is ook mogelijk een universiteitsminor (30 EC) te volgen. Voor een dergelijke minor kunnen alle bachelorstudenten van de VU zich inschrijven. Je hebt vooraf geen toestemming van de examencommissie nodig om de 30 EC van deze minor mee te laten tellen in het afstudeerpakket van je opleiding.

  De rechtenfaculteit biedt ook universiteitsminoren aan: 

  Law and Global Justice: Climate, Internet and Migration
  Deze Engelstalige minor bestudeert de rol van het recht in het definiëren en oplossen van sociale vraagstukken die samenhangen met de globalisering van maatschappijen. De onderwerpen die centraal staan zijn migratie (transnationale verplaatsing), internet (transnationale communicatie) en veiligheid, vooral ten aanzien van terrorisme (transnationale actie).

  Technology, Law & Ethics
  In deze minor verken je de nieuwe juridische, ethische en maatschappelijke dilemma's die opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, biotechnologie, neurotechnologie en ICT, kunnen oproepen. Je analyseert en bespreekt deze ontwikkelingen en kijkt kritisch naar de belangrijkste juridisch-ethische kaders op dit gebied, evenals recente en lopende publieke en politieke debatten over deze technologieën.

 • Minor volgen aan een andere faculteit of universiteit

  Kies je ervoor om ergens anders een minor te volgen, dan kan dat bijvoorbeeld aan een andere faculteit van de VU, of aan een andere Nederlandse universiteit. Een overzicht van alle minoren aan de VU vind je hier. Voor het volgen van een minor aan een andere faculteit of universiteit is altijd vooraf toestemming nodig van de examencommissie van je eigen faculteit.

  Je kunt toestemming vragen via dit formulier. Vermeld daarbij het volgende:

  • Naam van de minor
  • Aantal EC dat de minor omvat
  • Faculteit/universiteit waar je de minor wilt volgen
  • Vakinformatie van vakken uit de minor
   Houd hierbij rekening met het volgende:
  • Voor het opnemen van een minor controleert de examencommissie of de vakken voldoen aan het minimale niveau-eisen die worden gesteld. Voor het inbrengen van vakken in de minor geldt:
   • Van de onderwijseenheden (6 ec) die worden ingebracht dienen ten minste twee op het niveau van 300 te zijn.
   • Van de onderwijseenheden (6 ec) die worden ingebracht mag maximaal één op het niveau van 100 te zijn.
  • Het is niet mogelijk zelf een minor samen te stellen met vakken uit verschillende minoren.
  • Minoren kunnen alleen worden ingebracht wanneer deze volledig zijn afgerond en behaald.
  • Als je ervoor kiest om een niet-juridische minor te gaan volgen, zul je in je masteropleiding de gehele vrije keuzeruimte moeten invullen met juridische mastervakken om aan de eisen van het civiel effect te voldoen.
  • Wanneer je een minor aan een andere universiteit doet, kun je meestal pas een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst opvragen als je de gehele minor hebt afgerond. Pas daarna kun je je cijfers en studiepunten laten registreren aan de VU. Voor de vakken Pleitoefening en Bachelorscriptie moet je resp. 100 en 120 geregistreerde studiepunten hebben voordat de inschrijfdeadline sluit. Als je alle vakken van het 1e en 2e jaar hebt afgerond, voldoe je aan die eis. Maar als dat niet het geval is, is het verstandig om uit te rekenen of je op het juiste moment aan het juiste aantal studiepunten voldoet.

  Aanmelden 

  Als je aan een andere faculteit een minor wilt volgen, meld je je aan via de intekenmodule nadat je toestemming hebt verkregen van de examencommissie. Let goed op dat er aanvullende toegangseisen en andere aanmeldprocedures kunnen gelden.

  Elke universiteit kent andere aanmeldprocedures voor bijvakstudenten. Als je een minor of keuzevakken gaat volgen aan een andere universiteit, ga je bij de desbetreffende universiteit na of je aan het keuzevak kan deelnemen en vraag je bij die universiteit na hoe je je er voor kunt aanmelden en intekenen. Je hebt als bijvakstudent aan een andere universiteit een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) nodig van de VU.

 • Goedkeuring

  Er is geen toestemming van de examencommissie nodig als je de keuzeruimte invult met:

  • Minoren van de eigen opleiding.
  • Universiteitsminoren die door andere faculteiten van de VU worden aangeboden.

  Er is wel toestemming van de examencommissie nodig als je de keuzeruimte invult met

  • Een minor van andere faculteiten die niet als universitaire minor zijn aangemerkt.
  • Losse vakken van een andere faculteit binnen de VU of een andere universiteit (binnen- of buitenland).
  • Bij een zelfgekozen vakkenpakket.

  Zorg ervoor dat je het verzoek om toestemming voldoende motiveert.

 • Hoe maak ik mijn keuze?

  Veel studenten vinden het lastig om te beslissen op welke manier ze hun minor in het eerste semester van het derde jaar willen invullen. Er is een aantal manieren om je daarbij te helpen:

  Wat wil je na je bachelor gaan doen?

  Denk alvast na over wat je na je bachelor wilt gaan doen. Dan kom je wellicht ook tot een goede keuze voor de invulling van je minor.

  Vraag jezelf af of je je liever verdiept of juist verbreedt in een bepaalde richting. Wanneer je al weet wat je na bachelor wil doen, kan het interessant zijn om je nu al in die richting te verdiepen.. Weet je dat nog niet, dan kun je juist iets breders kiezen om de opties wat meer open te laten.

  Voorlichting en informatie inwinnen

  Verzamel informatie over de verschillende mogelijkheden die je aanspreken. Veel informatie over studeren in het buitenland is te vinden op VU Student. Informatie over minoren vind je op minor.vu.nl. Daar kun je ook zoeken op interessegebied.

  Praat met ouderejaarsstudenten over de manier waarop zij hun minor hebben ingevuld. Hoe zijn ze tot die keuze gekomen? Hoe is het bevallen? Is het wellicht ook iets voor jou?

  Heb je behoefte aan advies, neem dan contact op met de studieadviseur. Career Services kan je helpen als je je al wil oriënteren op wat je na je studie wil. Dat kan soms ook een goede eerste stap zijn.     

  Tip: bij het maken van je keuze kun je het ‘trechtermodel’ toepassen. Zet hiervoor de grote keuzes op een rij en kijk of je dingen weg kunt strepen. Wil ik wel/niet naar het buitenland, wil ik wel/niet een verdiepende minor, etc. Verdiep je vervolgens verder in de opties die jouw voorkeur hebben om een goede keuze te kunnen maken.

 • Minor Forensische Criminologie

  Je kunt ook de minor Forensische Criminologie volgen binnen de rechtenfaculteit. Deze minor (30 EC) biedt een unieke kijk in de strafrechtelijke keten vanuit criminologisch perspectief. Je hebt geen toestemming nodig van de Examencommissie om deze minor te volgen. Je kunt je via VUnet zelf voor de vakken aanmelden.

  Deze minor kan uitsluitend gevolgd worden door VU studenten.

 • Uitwisselingsprogramma in het buitenland

  Binnen je minorruimte kun je ook via een uitwisselingsprogramma een semester naar een partneruniversiteit van de VU in het buitenland. Een half jaar lang woon, studeer en leef je in een internationale omgeving. Hiermee werk je aan je cv en je persoonlijke ontwikkeling. Het is een avontuur dat je zelfstandigheid vergroot en waarmee je je talen kunt verbeteren. Ook kun je zo een internationaal netwerk opbouwen. Bij een partneruniversiteit kun je zelf een pakket aan keuzevakken samenstellen. Wanneer je 30 ec aan vakken behaalt, loop je geen studievertraging op. De vakken dienen wel voor vertrek goedgekeurd te worden door de examencommissie. Mocht je minder dan 30 ec behalen in het buitenland, dan kun je het tekort aan studiepunten in de minor compenseren met losse studieonderdelen uit maximaal één minor.

  Let op: de aanmeldtermijn voor studeren in het buitenland tijdens het eerste semester van je derde jaar ligt al vroeg in het tweede jaar van je studie. Als je dit overweegt, lees dan meer informatie over Studeren in het buitenland.

  Wanneer je een minor in het buitenland doet, worden de daar behaalde cijfers vaak pas door de betreffende universiteit opgestuurd als jij al weer terug bent in Nederland. De VU voert de cijfers en studiepunten pas in, nadat er een officiële cijferlijst is ontvangen. Voor de vakken Pleitoefening en Bachelorscriptie moet je resp. 99 en 120 geregistreerde studiepunten hebben voordat de inschrijfdeadline sluit. Als je alle vakken van het 1e en 2e jaar hebt afgerond, voldoe je aan die eis. Maar als dat niet het geval is, is het verstandig om uit te rekenen of je op het juiste moment wel het juiste aantal geregistreerde studiepunten op VUnet hebt.

 • Behaalde resultaten indienen

  Hieronder vind je informatie over het indienen van resultaten die je hebt behaald bij een andere opleiding binnen of buiten de VU.

  Extern behaald resultaat indienen

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00).

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)