Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Welkom bij de VU - voor medewerkers

Laatst gewijzigd op 7 juli 2023
Als je bij de VU in dienst komt zijn er zaken die geregeld of aangevraagd moeten worden. Een deel wordt voor je gedaan, maar er zijn ook zaken die je zelf moet doen.

Op deze pagina vind je hiervan een overzicht. De dienst HRM, Arbo & Milieu verzorgt deze informatie. 

Bij sommige onderwerpen is snelle actie vereist wil je op tijd gebruik kunnen maken van de betreffende faciliteit. Andere onderwerpen zijn belangrijk om er kennis van te nemen, zodat je weet dat het er is. Daarnaast zijn de belangrijkste regelingen opgesomd waar je op een gegeven moment in je werk mee te maken krijgt.  

Bij indiensttreding direct regelen en kennis van nemen

 • Introductiebijeenkomst nieuwe medewerkers

  Graag nodigen we je uit voor de eerstvolgende VU-brede introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Je kunt je aanmelden op de pagina Introductiebijeenkomst.

 • Digitale werkplek

  Als medewerker bij de VU heb je toegang tot een digitale werkplek. Meer informatie over de toegang tot deze werkplek vind je op deze IT-pagina.

 • Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding

  Je hebt recht op een tegemoetkoming in de reiskosten, en op een thuiswerkvergoeding. Deze moet je wel zelf aanvragen, anders ontvang je niets. Dit doe je door een reisverklaring in te vullen. Daarbij moet je ook aangeven met welk vervoersmiddel je naar de VU reist. 

  Het kan zijn dat je van plan bent om met de fiets naar de VU te reizen. Via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden faciliteert de VU een gunstige fietsregeling.

 • Hybride werken

  De VU faciliteert hybride werken voor alle medewerkers die een deel van hun werk thuis of op een andere locatie kunnen doen. Je maakt hierover afspraken met jouw leidinggevende. 

 • Collectieve zorgverzekering & collectieve schadeverzekering

  De VU biedt een aantal collectieve verzekeringen aan. Bij de overstap naar de VU kun je daar direct gebruik van maken. Je kunt een zorgverzekering afsluiten bij drie verzekeraars en een pakket aan schadeverzekeringen afsluiten bij de AON

 • Nevenwerkzaamheden

  Nevenwerkzaamheden zijn betaalde of onbetaalde werkzaamheden die je naast je functie bij de VU verricht. Met name bij wetenschappelijk personeel is er vaak sprake van nevenwerk. Iedereen bij de VU moet bij nevenwerkzaamheden vooraf toestemming vragen aan zijn of haar leidinggevende en vervolgens het nevenwerk registreren via de self service. Bij indiensttreding heb je de vraag gesteld gekregen. Heb je aangegeven dat je nevenwerkzaamheden hebt, dan heb je een taak ontvangen om deze zo spoedig mogelijk te registreren. Alle informatie staat op de pagina Nevenwerkzaamheden.  

 • Sociale veiligheid en gedragscode bij de VU

  Vanuit de kernwaarden van de VU is een sociaal veilig werk- en studieklimaat essentieel, waarbij we op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. De VU Gedragscode en alle daaraan gerelateerde regelingen, zoals de Art of Engagement, zijn hiervoor richtinggevend. Loop je onverhoopt tegen een probleem aan in je werksituatie, dan wil de VU graag dat jij als medewerker je weg vindt naar de juiste persoon of het juiste loket. Op de pagina Hulp, steun en advies kun je zien bij welk loket je je het beste kunt melden.

  Vanuit een ander veiligheidsperspectief draagt de VU zorg voor een veilige en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. De bepalingen daarvoor zijn beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ga jij met vertrouwelijke gegevens en/of persoonsgegevens werken, dan dien jij je ook te houden aan deze bepalingen. We vragen je deze informatie tot je te nemen.

  De VU geeft medewerkers toegang tot haar ICT-voorzieningen zoals computers, internet, e-mail en andere applicaties. Om de veiligheid in dat opzicht te waarborgen gelden de gedragsregels zoals in het Reglement ICT-voorzieningen voor medewerkers Vrije Universiteit Amsterdam zijn beschreven. Ook hier vragen we je dringend om deze informatie tot je te nemen.

 • HRM informatie en self services

  HRM heeft op VU.nl haar informatie over personeelszaken beschikbaar staan. Bij de VU worden veel processen digitaal afgehandeld via self services. Als er bij een bepaald onderwerp van HRM een aanvraagproces van toepassing is, dan zie je op de pagina ook een blauwe Direct regelen-knop staan. Vanuit deze knop word je doorgeleid naar de Serviceportal waar alle self services beschikbaar zijn.

  De HRM Servicedesk is het meldpunt voor al je algemene vragen op het gebied van personeelszaken en voor vragen over de HRM self services.

  Met overige vragen en verzoeken kun je terecht bij de HR-adviseur van je faculteit of dienst.

Regelen binnen 1 tot 6 maanden na je indiensttreding

 • Collectieve Anw-hiaatverzekering (overlijdensrisicoverzekering) (binnen 1 maand)

  De VU heeft met elipsLife een collectieve verzekeringsovereenkomst gesloten. Als gevolg van het afschaffen van de Anw-compensatieregeling door ABP, worden medewerkers met deze collectieve verzekeringsovereenkomst in de gelegenheid gesteld een netto Anw-nabestaandelijfrente te verzekeren. Meer informatie is te lezen op de pagina Anw-verzekering afsluiten

  Wanneer je de verzekering binnen één maand na indiensttreding afsluit zijn medische waarborgen niet nodig. Deelname kan ook later, maar dan worden er wel medische vragen gesteld.

 • Diensttijd overheid (binnen 1 maand)

  Als je 25, 40 of 50 dienstjaren hebt, dan kom je in aanmerking voor een diensttijdgratificatie. Voorwaarde is dat je jouw dienstjaren hebt opgebouwd bij overheidsinstellingen of andere werkgevers die zijn aangesloten bij de pensioenfonds ABP. 

  Heb je bij een andere werkgever opgebouwde diensttijd die meegeteld mag worden, geef dan binnen 1 maand na indiensttreding deze diensttijd door aan de VU.

 • Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (binnen 6 maanden)

  De VU heeft met Loyalis Schade NV een collectief contract gesloten voor verschillende varianten van aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waarmee je je op fiscaal gunstige wijze kunt verzekeren tegen het risico van al te grote inkomensdaling door arbeidsongeschiktheid. De premie houdt de VU gedurende de looptijd maandelijks in op je salaris. Meer informatie is te lezen op de pagina Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten

  Als je je binnen 6 maanden na indiensttreding aanmeldt, dan accepteert Loyalis je zonder medische vragen. Deelname kan ook later, maar dan is een uitgebreide gezondheidsverklaring onderdeel van het acceptatieproces.

 • Waardeoverdracht pensioenaanspraken (binnen 6 maanden)

  Als je in jouw vorige werkkring pensioen hebt opgebouwd bij een ander pensioenfonds of -verzekeraar, dan kun je binnen 6 maanden na indiensttreding bij de VU de waarde hiervan indien gewenst laten overdragen naar ABP. Dit heet waardeoverdracht. Op basis van de waarde van de uitstaande pensioenaanspraken kent ABP je extra ouderdomspensioenjaren toe. Een verzoek tot waardeoverdracht kan altijd plaatsvinden, mits de dekkingsgraad voldoende is. Voor waardeoverdracht van en naar buitenlandse pensioenfondsen gelden andere richtlijnen.

  Ga voor meer informatie en aanvraag naar www.abp.nl > zoek op: 'Waardeoverdracht naar ABP'.

Wat verder belangrijk is om snel kennis van te nemen

Contact VU - HRM Servicedesk

servicedesk.hrm@vu.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

020 59 82882
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 en van 13.00 - 16.00 uur.