Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Fietsregeling voor medewerkers

Direct regelen
Laatst gewijzigd op 29 mei 2024
De VU biedt medewerkers via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden een tegemoetkoming aan in de aanschafkosten of leasekosten van een (elektrische) fiets tot een maximum van 2000 euro (inclusief BTW).

De tegemoetkoming betreft een fiscaal voordelige uitruil van de bronnen salaris, vakantie-uren, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering waar je als medewerker over beschikt. In de self service kun je een proefberekening maken met (een combinatie van) de verschillende bronnen. 

Vanaf 1 januari 2023 geldt een maximum van 2.000 euro (inclusief BTW). De datum op het aankoopbewijs is bepalend voor het maximum bedrag dat fiscaal uitgeruild kan worden. Als de fiets duurder is dan 2.000 euro (inclusief BTW) komen de daarboven stijgende kosten volledig voor eigen rekening.

Voorwaarden

Een van de voorwaarden is dat de medewerker de fiets ten minste de helft van het aantal dagen per jaar gebruikt voor woon-werkverkeer. Deze tegemoetkoming wordt maximaal eenmaal per drie jaar toegekend. 

De uitruil wordt pas mogelijk nadat de medewerker zijn aanvraag via het Keuzemodel heeft gedaan. Hierbij zijn als bijlagen verplicht:

1. de aankoopnota, met daarop gespecificeerd:

  • om wat voor fiets het gaat
  • de naam van de medewerker
  • de aankoopdatum

2. een bewijs waarop te zien is dat de fiets daadwerkelijk is betaald, zoals een digitale afschrift bankrekening

De fiets moet op moment van de aanvraag binnen het huidige kalenderjaar gekocht zijn. Hierop geldt één uitzondering: fietsen die aangekocht zijn in de periode 1 december t/m 31 december, dienen uiterlijk ingediend te worden voor 10 februari van het daarop volgende kalenderjaar. Voldoet de aanvraag niet aan de hierboven genoemde voorwaarden dan komt de aangeschafte fiets niet in aanmerking voor fiscale uitruil via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden.

De medewerker verklaart door het indienen van zijn keuze via het Keuzemodel dat hij in het kader van zijn woon-werkverkeer gebruik maakt van een fiets. In geval van eventuele fiscale naheffing als gevolg van onjuistheid op dit punt ontstaat een vordering op de medewerker.

Een brommer, (e)scooter of elektrische step is geen (elektrische) fiets (e-bike) en mag niet fiscaal worden uitgeruild.

Kosten voor de aanschaf of de aanpassing van een rolstoel die een medewerker gebruikt voor het woon-werkverkeer mogen via deze optie wel fiscaal uitgeruild worden.

Voor een fiets uitgeruild via het keuzemodel kun je ook als doel een fietsverzekering en/of als doel maximaal 82 euro aan fietsaccessoires uitruilen.

Fietsverzekering

De VU biedt de medewerker een eenmalige fiscale uitruil per kalenderjaar aan voor de premiekosten van een (elektrische) fietsverzekering. Deze fietsverzekering dient betrekking te hebben op een fiets die de medewerker via het keuzemodel heeft uitgeruild. Ook moet de gehele verzekeringsperiode op de polis of nota betrekking hebben op het jaar waarin de fiscale uitruil plaatsvindt. Indien de verzekeringsperiode betrekking heeft op meerdere kalenderjaren, dan dient de betaling te hebben plaatsgevonden in het jaar waarin de fiscale uitruil plaatsvindt.

Fietsaccessoires

De VU biedt de medewerker een eenmalige fiscale uitruil per kalenderjaar aan van maximum 82 euro voor de aanschafkosten van (elektrische) fietsaccessoires. Onder fietsaccessoires vallen in ieder geval alle extra’s die op of aan de fiets worden gemonteerd, maar ook fietskleding en beschermingsmiddelen voor de medewerker. Deze fietsaccessoires dienen betrekking te hebben op een fiets die de medewerker via het keuzemodel heeft uitgeruild.

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Het reglement Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (pdf) vormt de basis van deze fietsregeling. Er zijn vanuit het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden nog meer keuzes te maken.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin lopende het kalenderjaar blijkt dat er teveel vakantie-uren zijn ingezet. In het bijzonder geldt dit bij student-assistenten die in de regel een kortdurende arbeidsovereenkomst en/of een lage werktijdsfactor hebben en daardoor over beduidend minder tijd als bron beschikken. Het gevolg hiervan is dat er verrekening moet plaatsvinden. Immers, als medewerkers vakantie-uren inzetten die zij niet opbouwen, dan genieten zij arbeidsvoorwaarden waar ze geen recht op hebben. Er moet dan verrekening plaatsvinden bij het einde van het student-assistentschap.

Hetzelfde is bijvoorbeeld het geval als de opbouw van vakantie-uren wordt verminderd door ouderschapsverlof of (gedeeltelijk) onbetaald verlof. Volgens artikel 6.2 van het reglement moet deze verrekening geschieden binnen een jaar na afloop van het verlof. 

Via de blauwe 'Direct regelen' knop op deze pagina kom je in de self service Keuzemodel arbeidsvoorwaarden samenstellen. 

Contact VU - HRM Servicedesk

servicedesk.hrm@vu.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

020 59 82882
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 en van 13.00 - 16.00 uur.