Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Fietsen, motoren en scooters parkeren

Verspreid over de VU campus zijn verschillende openbare en afgesloten (overdekte) fietsenstallingen en aparte openbare parkeervakken voor brommers, scooters en motoren. Bij sommige gebouwen zijn er ook fietsrekken op de openbare weg.

In verband met veiligheid en bereikbaarheid, mogen fietsen en motoren uitsluitend op de daarvoor bestemde plekken geparkeerd worden. Bij de grotere fietsparkeerplaatsen zijn campus hosts aanwezig die toezicht houden op correcte stalling. Het is niet toegestaan om fietsen in de gebouwen te stallen anders dan in de inpandige fietsenstallingen (dus niet in gangen of kamers). 

De VU houdt zich het recht voor om foutgeparkeerde fietsen te verwijderen. Schade wordt niet vergoed. Om ervoor te zorgen dat de ruimte in de stallingen optimaal blijft, verwijdert de VU tweemaal per jaar fietswrakken en langdurig gestalde fietsen. Uitzondering is de fietsenstalling onder het Nieuwe Universiteitsgebouw (NU). Fietsen in deze stalling mogen maximaal twee weken worden geparkeerd, hierna worden deze verwijderd als er onvoldoende plek is. 

Is je fiets verwijderd? Neem dan contact op via servicedesk.fco@vu.nl of telefonisch via (020) 59 85777.

Overdekte fietsenstalling

In diverse VU-gebouwen zijn overdekte fietsenstallingen aanwezig. Als medewerker vraag je toegang aan via het formulier VU-pas rechten wijzigen

Alle fietsenstallingen zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week toegankelijk met een geldige VU-pas. Uitzondering hierop is het Nieuwe Universiteitsgebouw (NU), deze is ook zonder pas toegankelijk. In de avonden en weekenden gebruik je de intercom om toegang te krijgen. Overdag en tijdens de werkweek lopen hier ook campus hosts rond om je te helpen. 

Fietsen plaats je altijd in het rek. De fietsenstallingen zijn gratis toegankelijk en het gebruik is op eigen risico. Alle fietsenstallingen beschikken over elektrische oplaadpunten.

Overzicht overdekte fietsenstalling VU Campus voor iedereen:

  • Nieuwe Universiteitsgebouw 

Overzicht overdekte fietsenstallingen VU Campus voor medewerkers:

  • Hoofdgebouw (onder de hoofdingang)
  • Gebouw MF
  • O|2 Labgebouw
  • OZW Gebouw
  • W&N Gebouw
  • Nieuwe Universiteitsgebouw (er is een openbaar gedeelte en een besloten gedeelte voor medewerkers met VU-pas)

Buitenmodellen, o.a. aangepaste fiets voor mensen met een beperking, bak- en kratfietsen, etc.

Buitenmodellen mogen geparkeerd worden op de openbare brommer-, scooter- en motorenparkeervakken of op de daarvoor bestemde plaatsen in de overdekte fietsenstallingen.

Campus hosts

Op de campus zijn campus hosts aanwezig als aanspreekpunt voor gasten en bezoekers om hun vragen te beantwoorden. De campus hosts weten waar nog ruimte is in de fietsrekken, zetten fietsen recht en spreken je aan als je je fiets niet in het rek parkeert. Ook voorzien ze verkeerd gestalde fietsen of scooters van een waarschuwingsflyer dat het object verkeerd geparkeerd is. Zo dragen campus hosts bij aan een veilige campus en houden we de openbare ruimte leefbaar voor elkaar.

Dienstfietsen

Er zijn blauwe dienstfietsen voor VU medewerkers voor kortdurend gebruik voor afspraken buiten de campus. De sleutel haal je - op vertoon van je VU-pas - bij de Security Desk in het Hoofdgebouw (KC-04). De fietsen staan in de stalling van het Hoofdgebouw en hier zet je ze ook weer terug. De fiets dient dezelfde dag te worden opgehaald en teruggebracht.

Fietsregeling voor medewerkers

De VU biedt medewerkers via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden een tegemoetkoming aan in de aanschafkosten of leasekosten van een (elektrische) fiets. Alle informatie over de fietsregeling lees je hier.

Fietsenmaker

Onder Amsterdam UMC - locatie VUmc zit een fietsenmaker; hier kun je terecht voor reparaties en ook voor het kopen van een tweedehands fiets.

Kleed- en doucheruimten

In verschillende VU-gebouwen zijn kleed- en doucheruimten aanwezig. Bekijk het overzicht van de locaties.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?