Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Reiskostenvergoeding woon-werk en thuiswerkvergoeding

Direct regelen
Laatst gewijzigd op 22 maart 2024
Om in aanmerking te komen voor de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en/of de thuiswerkvergoeding, moet je een reisverklaring invullen.

In de reisverklaring voer je het aantal reisdagen in waarop je gemiddeld per week naar de VU reist. Dit reispatroon blijft ongewijzigd totdat je het wijzigt. Op basis van het aantal reisdagen en je werkrooster wordt de thuiswerkvergoeding bepaald. De reiskostenvergoeding en de thuiswerkvergoeding worden in de kalendermaand zelf uitbetaald.

Meer informatie en alle voorwaarden vind je op de pagina Reisverklaring woon-werkverkeer

Vul je de reisverklaring niet in, dan vindt er geen uitbetaling van reiskostenvergoeding en/of thuiswerkvergoeding plaats.

Je vindt de reisverklaring in de Serviceportal. Gebruik hiervoor de blauwe 'Direct regelen' knop op deze pagina. 

Uitgezonderd van de regeling Vergoeding woon-werkverkeer en de thuiswerkvergoeding zijn:

 • student-assistenten 
 • stagiairs 
 • oproepkrachten

Reiskostenvergoeding

 • Berekening tegemoetkoming reiskostenvergoeding

  De berekening van de tegemoetkoming in de reiskostenvergoeding zoals in de regeling Vergoeding woon-werkverkeer geregeld is, gaat uit van de officiële berekeningswijze van de Belastingdienst. Deze gaat uit van de afstand tussen de woning en de standplaats (over het algemeen is dat de VU-campus) x 2 (heen en terugreis) x 214 (werkdagen) x vergoeding per kilometer = jaarbedrag. Het jaarbedrag werd door 12 gedeeld en dat was jouw maandelijkse tegemoetkoming in de reiskostenvergoeding. 

  Voorbeeld: 

  Afstand huis - standplaats is 18 kilometer, de medewerker werkt gemiddeld 4 dagen per week en komt met de elektrische fiets (dus € 0,12 vergoeding per kilometer). 

  Berekening: (18 kilometer x 2 x 214 dagen x € 0,12) / 12 x 4 / 5 = € 61,63. 

  Er is een rekenmodule beschikbaar waarmee je een pro forma berekening kunt maken.
  Je kunt de rekenmodule downloaden via WeTransfer. Let op: in sommige gevallen kun je een melding krijgen over een beveiligingsrisico. Het bestand is weliswaar veilig, maar Microsoft blokkeert dan de macro's in de rekenmodule. Klik op de button 'Meer informatie' in de beveiligingsmelding bovenin je scherm om de blokkering op te heffen. 

 • Reisafstand en kilometerbepaling

  Hoe wordt de reisafstand berekend? 

  De tegemoetkoming wordt toegekend over de reisafstand tussen de woning en de vaste standplaats tot een maximum van 75 kilometer (enkele reis), vastgesteld via Google Maps en berekend over de heenreis maal factor 2. Hierbij wordt uitgegaan van de snelste (auto)route tussen de woning en de vaste standplaats. 

  Waarom is er een maximum van 75 kilometer gesteld? 

  Dit is het fiscaal maximum dat door de Belastingdienst is bepaald. 

  Gaat het bij het maximum van 75 kilometer om de heen- en terugreis? 

  Nee, de tegemoetkoming die wordt toegekend is gebaseerd op de heenreis en vervolgens maal factor 2, in totaal dus maximaal 150 kilometer. Hierbij wordt uitgegaan van de snelste autoroute tussen de woning en de vaste standplaats volgens Google Maps. 

  Ik werk parttime. Kom ik ook in aanmerking voor de tegemoetkoming? 

  Ja, hoeveel uur je op de VU werkt maakt niet uit, ook wanneer je bijvoorbeeld voor een vergadering naar de VU komt, mag je dat rekenen als een werkdag. 

 • Ziekte, verlof en dienstreis

  In het geval van ziekte, verlof of een dienstreis hoef je niets te doen. Vanwege de wijze van berekening van de reiskostenvergoeding zoals in de regeling Vergoeding woon-werkverkeer en thuiswerken (pdf) geregeld is, wordt de reiskostenvergoeding tijdens ziekte en verlof tot zes weken doorbetaald. Let op: bij afwezigheid, wegens dienstreis, door verlof of ziekte van langer dan zes weken wordt de tegemoetkoming stopgezet. 

 • Standplaats

  Wat wordt verstaan onder de standaard standplaats? 

  Er bestaan drie standaard standplaatsen:

  • VU-campus (voor VU- en ACTA-medewerkers)
  • Amsterdam Science Park (alleen voor VU-medewerkers)
  • AMC Meibergdreef (alleen voor ACTA-medewerkers)

  Bij indiensttreding kiest de leidinggevende welke van deze drie standaard standplaatsen van toepassing is. Deze standplaats wordt vervolgens geregistreerd op de positie van de medewerker.

  Als de medewerker vervolgens van standaard standplaats wijzigt, dan voert de leidinggevende deze wijziging door op de positie van de betreffende medewerker.

  Voorbeeld: een VU-medewerker werkt standaard op de VU-campus, maar de werkzaamheden worden structureel overgeheveld naar het Science Park. Het Science Park wordt dan de nieuwe standaard standplaats.

  Ik heb een andere standplaats dan de standaard standplaats. Welke standplaats wordt nu aangehouden voor de berekening? 

  Als er ten opzichte van de drie standaard standplaatsen met instemming van de leidinggevende al dan niet tijdelijk een afwijkende standplaats van toepassing is, dan wordt die niet op de positie gewijzigd, maar voert de medewerker deze afwijkende standplaats zelf in via de self service Mijn gegevens inzien en wijzigen (bij Adressen > Adressen toevoegen > Afwijkende standplaats worden de adresgegevens ingevoerd). De leidinggevende geeft vervolgens in de workflow akkoord.

  Voorbeeld: een VU-medewerker werkt standaard op het Science Park en doet een half jaar onderzoek op de TU Delft. Het adres van de TU Delft wordt dan tijdelijk de afwijkende standplaats.   

  Op basis van de standaard standplaats of de afwijkende standplaats en het woonadres van de medewerker wordt de vergoeding reiskosten woon-werkverkeer gebaseerd.

  Ik heb veel wisselende standplaatsen. Wat moet ik doen? 

  De standplaats is in dat geval de plek waar je per saldo de meeste dagen werkzaam bent. 

  Ik heb extra reiskosten omdat ik veel reis tussen verschillende standplaatsen. Hoe kan ik deze extra reiskosten vergoed krijgen? 

  In dat geval kan tussen de verschillende standplaatsen gereisd worden met de NS Business Card of kunnen de extra kilometers apart gedeclareerd worden via de self service Declareren, reisvoorschotten aanvragen en status inzien

 • Auto en parkeren

  Om in aanmerking te komen voor een VU Parkeerpas moet je aan een aantal criteria voldoen. 

  Op de website www.parkerenbijvu.nl vind je alle benodigde informatie met betrekking tot parkeren en het parkeerbeleid in het kenniskwartier op de Zuidas. 

 • Verhuizing

  Ik ben onlangs verhuisd. Wat moet ik doen? 

  Als je bent verhuisd, dan dien je dat uit eigen beweging tijdig en naar waarheid door te geven via de self service Persoonlijke informatie inzien en wijzigen. Daarin kun je je woonadres wijzigen. De tegemoetkoming in de reiskosten wordt vervolgens berekend op basis van jouw nieuwe adres en de VU-campus. 

  Ik ga verhuizen, moet ik de reisverklaring opnieuw invullen?

  Dat hangt er vanaf. Je hoeft de reisverklaring niet aan te passen als de wijze van vervoer en je reisdagen niet wijzigt. Wijzigt één van beide wel vul dan een nieuwe reisverklaring in. Ga je halverwege de maand verhuizen, dan kun je zelf kiezen of je de reisverklaring per de 1e van de maand voorafgaand aan je verhuizing wijzigt of de 1e van de daarop volgende maand.

  De reisafstand wordt automatisch herberekend op het moment dat je je adreswijziging doorvoert in de Serviceportal. Doe dit tijdig, want een adreswijziging kan niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

 • Aangifte inkomstenbelasting

  Als je aangifte inkomstenbelasting doet, komen er soms vragen over woon-werkverkeer. Wat moet je dan invullen? Deze veelgestelde vragen helpen je op weg. 

  Ik reis met het ov naar mijn werk en krijg de volgende vraag in de aangifte: ‘Was deze vergoeding alleen voor het openbaar vervoer?’ Hoe antwoord ik? 

  Kreeg je naast een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer ook nog een kilometervergoeding voor dienstreizen? Beantwoord de vraag dan met ‘nee’. Het vooraf ingevulde bedrag woon-werkverkeer is dan namelijk te hoog. 

  Waarom is het bedrag woon-werkverkeer anders dan het bedrag in het vooraf ingevulde veld aan woon-werkverkeer? 

  De VU moet alle reiskostenvergoedingen die aan medewerkers zijn uitbetaald aan de Belastingdienst doorgeven. Als je dienstreizen op basis van kilometers hebt gedeclareerd, dan is het bedrag hoger. 

  Mag ik het bedrag aan ontvangen vergoeding aanpassen? 

  Ja. Vul dan alleen het bedrag in dat je aan woon-werkverkeer hebt ontvangen bij de vraag ‘Deel van deze vergoeding dat voor het openbaar vervoer was:’ 

  Welk bedrag aan reiskosten woon-werkverkeer moet ik doorgeven op mijn aangifte inkomstenbelasting? 

  Geef het bedrag op dat de VU aan woon-werkverkeer heeft uitbetaald. Gebruikte je de fiscale uitruil? Geef dan het totaal ontvangen bedrag aan reiskosten woon-werkverkeer op, dus inclusief de vergoeding uit de fiscale uitruil. 

  Op mijn salarisspecificatie staan verschillende vergoedingen. Welke geef ik op voor het woon-werkverkeer? 

  Op de salarisspecificatie herken je ze aan de volgende omschrijvingen. “Verg. reisk. Woon-werk” (= standaard vergoeding), “Verg. reisk. uitruil wn-w” (= vergoeding fiscale uitruil) en/of “Verg. reiskosten afspraak” (= apart overeengekomen tegemoetkoming woon-werk). 

 • Meer informatie

  De informatie op deze pagina is een praktische uitwerking van de regeling Vergoeding woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding (pdf 80,6 kB)

Thuiswerkvergoeding

 • Hybride werken

  In het kader van hybride werken maak je afspraken over het aantal dagen dat je thuiswerkt. Dit doe je in overleg met jouw leidinggevende en jouw team. Voor het onbelast verstrekken van deze vergoedingen is toestemming van de leidinggevende nodig. Deze toestemming wordt vastgelegd in de reisverklaring.

 • Veelgestelde vragen

  Als je thuiswerkt maak je hierover vooraf afspraken met je leidinggevende en je collega’s. Op de werkdagen dat er niet op de VU wordt gewerkt, maak je aanspraak op een thuiswerkvergoeding.

  Hoeveel bedraagt de thuiswerkvergoeding en hoe wordt deze berekend?

  De thuiswerkvergoeding bedraagt € 2,- en wordt net als de tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer berekend alsof het een vaste vergoeding betreft. Om dat mogelijk te maken wordt er gerekend aan de hand van de officiële berekeningswijze van de Belastingdienst. Deze gaat uit van maximaal 214 werkdagen per jaar. Dat houdt in dat als je het hele kalenderjaar in dienst bent en 5 dagen per week werkt, dat je dan op jaarbasis over maximaal 214 dagen een vergoeding ontvangt. Dat kan een combinatie zijn in de vorm van een tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en een thuiswerkvergoeding of alleen een thuiswerkvergoeding dan wel alleen een tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer.

  De maximale thuiswerkvergoeding per maand bij 5 werkdagen per week thuiswerken bedraagt 214 werkdagen per jaar * € 2 thuiswerkvergoeding / 12 maanden = €  35,67. Werk je minder dan 5 dagen per week, dan wordt de vergoeding naar rato berekend.

  De systematiek van 214 werkdagen gaat dus uit van een gemiddeld reis- en thuiswerkpatroon over een jaar. Dit betekent dat er al rekening wordt gehouden met vakantie, verlof, feestdagen etc. Deze systematiek heeft als voordeel dat je je reispatroon maar één keer hoeft in te voeren en niet hoeft te wijzigen als je bijvoorbeeld vakantie of verlof opneemt. Alleen als je reis- en/of werkpatroon structureel wijzigt, dan is actie vereist.

  Wat moet ik doen in geval van ziekte, verlof of een dienstreis?

  In het geval van ziekte, verlof of een dienstreis hoef je niets te doen. Vanwege de wijze van berekening van de thuiswerkvergoeding (zie de berekening hierboven) wordt de tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer tijdens ziekte, verlof en een dienstreis namelijk gewoon doorbetaald. Let op: bij afwezigheid wegens dienstreis, verlof of ziekte van langer dan zes weken wordt de tegemoetkoming stopgezet.

  Wanneer wordt de thuiswerkvergoeding uitbetaald?

  In de actuele maand. Dus de thuiswerkvergoeding voor bijvoorbeeld september wordt met de salarisbetaling van september uitbetaald.

  Ik werk een halve dag thuis en een halve dag op de VU, krijg ik dan een halve dag thuiswerkvergoeding?

  Nee, de thuiswerkvergoeding wordt alleen uitbetaald over de dagen waarop je niet naar de VU reist. Voor de dagen waarop je wel naar de VU reist ontvang je een tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer. Op die dagen heb je dus geen recht op een thuiswerkvergoeding.

  Wat moet ik doen als mijn rooster wijzigt?

  Als jouw rooster wijzigt waardoor je verwachte reis- en/of werkpatroon structureel wijzigt, dan pas je jouw rooster en werkdagen in de Serviceportal daarop aan. Hetzelfde geldt voor jouw reisverklaring. Vervolgens wordt de thuiswerkvergoeding automatisch opnieuw berekend.  

  Ik ontvang geen thuiswerkvergoeding, hoe kan dat?

  In de cao is afgesproken dat student-assistenten, oproepkrachten en stagiairs uitgesloten zijn van de thuiswerkvergoeding. Behoor jij tot één van deze doelgroepen, dan is dat de reden dat je geen thuiswerkvergoeding ontvangt.

  Heeft het aantal reisdagen invloed op mijn thuiswerkvergoeding?

  Ja, het aantal reisdagen per week heeft invloed op de hoogte van de thuiswerkvergoeding. Om de thuiswerkvergoeding te berekenen worden de in de reisverklaring ingevulde reisdagen afgetrokken van jouw werkdagen zoals geregistreerd staan in de Serviceportal.

  Heeft mijn aantal reisdagen en/of thuiswerkdagen invloed op de internetvergoeding?

  Nee, de internetvergoeding staat los van reisdagen en thuiswerkdagen en deze hebben ook geen enkele invloed op de hoogte ervan. De internetvergoeding krijg je ook uitbetaald als je alle dagen naar de VU reist, mits je volgens de cao recht hebt op de internetvergoeding.

Contact VU - HRM Servicedesk

servicedesk.hrm@vu.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

020 59 82882
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 en van 13.00 - 16.00 uur.