Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Duurzame dienstreizen

Direct regelen
Laatst gewijzigd op 21 december 2023
Vanaf 1 januari 2022 kiest de VU voor duurzame reisopties bij dienstreizen, die minder belastend zijn voor het milieu.

De VU staat voor een leefbare planeet

De VU neemt verantwoordelijkheid voor mens en planeet. Dat is onderdeel van onze missie. We streven naar een klimaat neutrale universiteit, conform het Parijs akkoord. Om dit te realiseren, zullen we al onze activiteiten kritisch tegen het licht moeten houden. We vragen van alle medewerkers om hier een steentje aan bij te dragen. Immers, alleen samen maken we de ambities van de VU waar.

In dit kader is de regeling Dienstreizen aangepast met een aantal nieuwe richtlijnen. Deze regeling helpt medewerkers om milieubewuste keuzes te kunnen maken bij het plannen van dienstreizen. De regeling gaat uit van eigen verantwoordelijkheid op basis van het ‘pas toe of leg uit’-principe. 

De milieu-impact van onze dienstreizen

Zoals we weten veroorzaken (vlieg)reizen veel CO2-uitstoot. In 2019 was de uitstoot van de dienstreizen op de VU meer dan 3.000 ton CO2. Dit staat gelijk aan het CO2 verbruik van 150 gemiddelde huishoudens en is rond de 7% van de totale uitstoot van de VU.

De VU gaat op allerlei verschillende manieren proberen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Het milieubewuster omgaan met dienstreizen is één van de mogelijkheden voor medewerkers om hieraan bij te dragen.

De regeling samengevat

De nieuwe regeling voor duurzame dienstreizen vraagt aan alle medewerkers om eventuele dienstreizen te toetsen aan de vraag of het A. noodzakelijk is en of er B. duurzame, alternatieve reisvormen mogelijk zijn.

Bij vraag A geldt daarbij het volgende:

  1. kies ervoor om kortdurende internationale vergaderingen van 3 uur of minder digitaal te doen;
  2. beperk het aantal intercontinentale vluchten tot eenmaal per twee jaar.

We begrijpen dat deze laatste richtlijn niet voor alle onderzoekers direct toepasbaar is. We vragen om een bewuste afweging en toelichting als niet aan de richtlijnen kan worden voldaan.

Bij vraag B geldt het volgende:

  1. reis met het OV (bus of trein) naar bestemmingen te reizen die binnen 6 uur bereikbaar zijn;
  2. reis met het OV naar bestemmingen die binnen 8 uur met het OV bereikbaar zijn als het tijdsverschil tussen vliegen en OV korter is dan 2 uur;
  3. overweeg om ook bij reistijden die langer zijn dan 8 uur om toch voor het OV te kiezen, omdat juist langere vluchten voor een grote CO2-uitstoot zorgen.

Naast de bus of trein kunnen uiteraard ook andere duurzamere vervoersmiddelen worden overwogen zoals (elektrische) deelauto’s.

Wat vragen wij van leidinggevenden?

Deze regeling gaat uit van het principe ‘pas toe of leg uit’. We vragen aan iedere medewerker om bewuste keuzes te maken ten aanzien van dienstreizen, met bovenstaande richtlijnen als uitgangspunt. Dit zal niet voor iedereen in alle gevallen mogelijk zijn. Aan de leidinggevenden vragen we om bij het goedkeuren van aanvragen van dienstreizen deze richtlijnen in gedachten te houden en met medewerkers in gesprek te gaan als bij uitzonderingen niet duidelijk genoeg is waarom de regeling niet kan worden gevolgd. Er is geen sprake van monitoring op individueel niveau. Het gaat om eigen verantwoordelijkheid en ‘het goede gesprek’. Op centraal niveau zal worden getoetst of de gekozen opzet voldoende is om met elkaar te komen tot een reductie van de CO2-uitstoot van dienstreizen.

Meer informatie over binnenlandse en buitenlandse dienstreizen

De volledige VU-regeling voor dienstreizen vind je door te klikken op de tegels onderaan deze pagina. Ook vind je daar meer informatie  over de vergoeding en declaratie van reis- en verblijfkosten.

Informatie over vergoeding reis- en verblijfkosten, vlucht en hotel boeken, en meer bij binnenlandse en buitenlandse dienstreizen.

Contact VU - HRM Servicedesk

servicedesk.hrm@vu.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

020 59 82882
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 en van 13.00 - 16.00 uur.