Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten

Direct regelen
Laatst gewijzigd op 21 mei 2024
Je kunt jezelf verzekeren tegen het risico van inkomensdaling als gevolg van arbeidsongeschiktheid en uit arbeidsongeschiktheid voortvloeiende werkloosheid.

Hiervoor is een fiscaal voordelige arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beschikbaar bij Loyalis, waarmee de VU een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. Je kunt kiezen uit 3 dekkingen: 

  • dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (0-35% of 35-80%)
  • dekking volledige arbeidsgeschiktheid (80-100%)
  • dekking bij gedeeltelijke én volledige arbeidsongeschiktheid

Ziekte of een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan flinke impact hebben op je persoonlijke situatie en je inkomen. Uitkeringen van de overheid (WIA) en het pensioenfonds ABP zijn vaak tijdelijk en ontoereikend. Samen met Loyalis heeft de VU daarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering samengesteld die de WIA, de afspraken uit de cao NU en je arbeidsongeschiktheidspensioen aanvult. Je verzekert hiermee alleen wat echt nodig is, waardoor je premie laag blijft. En belangrijker nog: je voorkomt dat je inkomen zakt tot bijstandsniveau, wat zeker bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een reëel scenario is.

Met deze inkomensaanvulling behoud je altijd minimaal 70% inkomen en blijf je ook bij arbeidsongeschiktheid (deels) pensioen opbouwen. Door het collectieve contract met Loyalis krijg je minstens 20% premiekorting.

Op www.loyalis.nl vind je alle informatie, kun je de premie berekenen en de verzekering online aanvragen.

Voorwaarden

Om je te kunnen aanmelden moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je bent aangemeld bij het ABP én
  • Je bent niet buiten Nederland sociaal verzekerd (dat is het geval als je verplicht in Nederland een zorgverzekering hebt moeten afsluiten)

Voordelen deelname

  • Uitkering: aanvulling tot minimaal 70% van je oude inkomen
  • Flexibel: uitkering tot je eigen AOW-leeftijd
  • Makkelijk: automatische premie-inhouding via je brutosalaris, waardoor je een belastingvoordeel hebt
  • Lage premie: minstens 20% premiekorting

Afsluiten

Deelname is vrijwillig. Je vraagt deze verzekering zelf rechtstreeks aan bij Loyalis. Het werkgeversnummer (aansluitnummer) bij ABP is 5700. De premie voor de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering houdt de VU gedurende de looptijd van de verzekering maandelijks in op je salaris. 

Als je je binnen zes maanden na indiensttreding bij de VU aanmeldt, dan accepteert Loyalis je zonder medische vragen. Ben je langer dan zes maanden in dienst, dan is een uitgebreide gezondheidsverklaring onderdeel van het acceptatieproces.

Bij beëindiging van jouw dienstverband meldt de VU dit bij Loyalis en eindigt de premie-inhouding op het salaris. De verzekeringspolis dien je zelf bij Loyalis op te zeggen. Indien je deze op individuele basis voort wilt zetten, neem daarvoor contact op met Loyalis.

Vragen

Met vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je bellen met de klantenservice van Loyalis, tel. 045 579 6111.

Contact klantenservice Loyalis