Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Anw-hiaatverzekering afsluiten

Laatst gewijzigd op 26 april 2024
Blijft er genoeg inkomen over voor je partner en/of kinderen als je overlijdt?

Als je komt te overlijden kunnen jouw partner en/of kinderen recht hebben op een uitkering van de overheid: een Anw-uitkering. Maar krijgen ze die ook? Dat is alleen het geval wanneer ze aan de voorwaarden voor de Anw-uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw) voldoen. Als ze niet aan de voorwaarden voldoen of maar deels aan de voorwaarden voldoen krijgen ze geen of maar een deel van de uitkering. Dat wordt een Anw-hiaat genoemd.

De VU heeft net als andere universiteiten, tegen gunstige voorwaarden een overeenkomst met verzekeraar elipsLife gesloten waar medewerkers zich aanvullend kunnen verzekeren tegen een Anw-hiaat. Let op: het hangt van je persoonlijke omstandigheden af of het verstandig is om je tegen de vervallen Anw-compensatie aanvullend te verzekeren. Heb je bijvoorbeeld geen partner dan is een Anw-hiaatverzekering niet nuttig.

Medewerkers die zich willen aanmelden voor deze verzekering kunnen zich binnen één maand na indiensttreding zonder medische vragen aanmelden. Het is altijd mogelijk om in een later stadium te starten met de verzekering, maar dan worden er wel medische vragen gesteld. Je kunt je echter niet verzekeren als je ongeneeslijk ziek bent (zie onder Uitzonderingsregeling ABP). 

Medewerkers die een partnerrelatie aangaan, kunnen zich ook binnen één maand na het aangaan van de partnerrelatie zonder medische waarborgen aanmelden (huwelijk, samenlevingscontract of minimaal zes maanden woonachtig op hetzelfde adres en een duurzame en gemeenschappelijke huishouding voeren met iemand die geen bloed- of aanverwant is). Doe je dat niet binnen een maand, dan moet je eerst medische vragen beantwoorden zodat je gezondheid kan worden beoordeeld. elipsLife beoordeelt dan of ze je kunnen verzekeren, mogelijk tegen een hogere premie of met uitsluitingen, of dat ze de verzekering weigeren. 

De verzekering is niet voor alle medewerkers even geschikt of nuttig, lees daarom de informatie in de brochure op de website van elipsLife goed door en vraag zo nodig deskundig advies.

Aanmelden

De verzekering sluit je rechtstreeks af bij elipsLife. De incasso van de maandpremie (pdf geldig vanaf 05 2024) wordt verzorgd door Voogd & Voogd. Aanmelding verloopt direct bij elipsLife via anwvoorambtenaren (voogd.com).

Vragen 

Heb je vragen over de Anw hiaatverzekering? Stuur dan een mail naar Voogd & Voogd via anwvooramtenaren@voogd.com.