Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

CAO

Medewerkers van de Vrije Universiteit hebben een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Op de arbeidsovereenkomst is de cao Nederlandse Universiteiten van toepassing.

Universiteiten van Nederland onderhandelt met de werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van medewerkers van universiteiten (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Onder arbeidsvoorwaarden vallen onderwerpen als salaris, verlof, pensioen en sociale zekerheid. De met de werknemersorganisaties overeengekomen arbeidsvoorwaarden staan in de cao Nederlandse Universiteiten.

Sociale zekerheid

Je maakt als universitair medewerker bij werkloosheid aanspraak op een werkloosheidsuitkering en eventueel een aanvullende werkloosheidsuitkering. De regelingen staan in de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling (BWNU).

In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid geldt de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling (ZANU), waarin onder meer doorbetaling van loon tijdens ziekte is geregeld. 

Als medewerker van de VU ben je verzekerd voor WW, WIA, ZW (Ziektewet) en WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Met het oog hierop meldt de VU je aan bij de Belastingdienst, die de polisrelevante gegevens doorgeeft aan het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. Medewerkers in de overheids- en onderwijssector hebben gunstiger sociale zekerheidsregelingen dan medewerkers in de marktsector. Bij onverhoopte werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekte ontvang je als ABP-deelnemer naast en/of na een wettelijke uitkering veelal een bovenwettelijke uitkering. De VU kent de volgende aanvullingen, respectievelijk vervangende uitkeringen krachtens de WW, de WIA en de ZW:

  • een bovenwettelijke ontslaguitkering krachtens de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) 
  • een bovenwettelijk arbeidsongeschiktheidspensioen (ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen) krachtens het Pensioenreglement 
  • een bovenwettelijke loondoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid en een bovenwettelijk ‘ziekengeld na ontslag’ krachtens de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU)

Meer informatie

Contact VU - HRM Servicedesk

servicedesk.hrm@vu.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

020 59 82882
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 en van 13.00 - 16.00 uur.