Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Gratificatie dienstjubileum

Direct regelen
Laatst gewijzigd op 19 oktober 2022
In de CAO Nederlandse Universiteiten is vastgelegd dat medewerkers aanspraak hebben op een gratificatie bij een dienstjubileum.

Daarin is niet bepaald hoe groot die gratificatie is of wanneer iemand die ontvangt. Dat bepaalt elke universiteit zelf. Bij de Vrije Universiteit Amsterdam ontvangt een medewerker na een diensttijd van 25, 40 of 50 jaar een gratificatie. De hoogte van deze gratificatie is: 

  • 70% van het bruto maandsalaris na 25 jaar diensttijd
  • 100% van het bruto maandsalaris na 40 of 50 jaar diensttijd

Berekenen van de diensttijd

Voor het berekenen van de diensttijd tellen naast de VU-jaren ook de jaren mee waarin je bij andere werkgevers hebt gewerkt die bij de Stichting Pensioenfonds ABP zijn aangesloten, zoals bij andere universiteiten, de overheid, de semi-overheid en (voormalige) overheidsbedrijven. Heb je bij een andere werkgever opgebouwde diensttijd die meegeteld mag worden, dan doe je er goed aan de VU hiervan direct in kennis te stellen. Dat doet je via de self service Diensttijd overheid. Gebruik hiervoor de blauwe Direct regelen knop op deze pagina.  

Belast of onbelast

In overleg met de werknemersorganisaties in het lokaal overleg worden vanaf 1 januari 2018 alle gratificaties wegens dienstjubileum onbelast uitbetaald. 

Gratificatie naar evenredigheid van het aantal dienstjaren 

Als je met ontslag gaat terwijl je zonder dat ontslag binnen vijf jaar na de ontslagdatum en voor de voor jou geldende aow-gerechtigde leeftijd nog een dienstjubileum zou hebben bereikt, dan kan het zijn dat je toch in aanmerking komt voor een gratificatie. Dit is het geval bij ontslag wegens reorganisatie of blijvende arbeidsongeschiktheid door ziekte of door gebruikmaking van ABP-keuzepensioen. Deze gratificatie wordt berekend naar evenredigheid van het aantal dienstjaren. 

Meer informatie

Gratificatie dienstjubileum

CAO-artikel 3.18

Contact VU - HRM Servicedesk

servicedesk.hrm@vu.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

020 59 82882
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 en van 13.00 - 16.00 uur.