Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Nevenwerkzaamheden

Direct regelen
Laatst gewijzigd op 24 januari 2024
Nevenwerkzaamheden zijn betaalde of onbetaalde werkzaamheden voor derden die je in verband met je functie niet zijn opgedragen en ook niet geacht kunnen worden te zijn opgedragen. Je hebt hiervoor vooraf toestemming van je leidinggevende nodig.

Dit geldt mede voor functies als commissaris, bestuurder of vennoot van vennootschappen, stichtingen of verenigingen. 

Inzien, registreren, wijzigen of stopzetten

Je meldt je nevenwerkzaamheden vóór aanvang bij je leidinggevende met de self service 'Nevenwerkzaamheden inzien, registreren, wijzigen of stopzetten'. Gebruik hiervoor de Direct regelen knop op deze pagina. Je leidinggevende geeft digitaal toestemming voor je nevenwerkzaamheden, maar kan in bepaalde omstandigheden toestemming weigeren. Je kunt de self service ook gebruiken om registratie van je nevenwerkzaamheden gedeeltelijk of geheel te wijzigen of stop te zetten.

Toestemming publicatie

Conform de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit publiceert de VU de nevenwerkzaamheden van wetenschappers. In de self service Nevenwerkzaamheden inzien, registreren, wijzigen of stopzetten wordt jouw toestemming hiervoor gevraagd. Na indiensttreding worden je nevenwerkzaamheden na toestemming automatisch gepubliceerd op je persoonlijke profielpagina op de VU Research Portal. Voor een weigering tot publicatie kunnen gegronde redenen bestaan, maar je dient hiervoor te allen tijde schriftelijk akkoord te hebben van je decaan. Weigering tot publicatie kan voor de werkgever ook aanleiding zijn om geen toestemming voor de nevenwerkzaamheden te verlenen.

Let op: publicatie van je nevenwerkzaamheden op de VU Research Portal vindt automatisch plaats nadat je je nevenwerkzaamheden hebt geregistreerd via de self service Nevenwerkzaamheden inzien, registreren, wijzigen of stopzetten. Direct je nevenwerkzaamheden registreren via Pure in de VU Research Portal is niet toegestaan, omdat er op deze wijze géén formele toestemming plaatsvindt en je nevenwerkzaamheden niet worden vastgelegd in het personeelsinformatiesysteem; beiden zijn verplicht. 

Loonheffingskorting

Aanvang of wijziging van nevenwerkzaamheden kan gevolgen hebben voor je loonheffingskorting. Je meldt dit met het formulier Wijziging loonheffingskorting (zie Wijziging loonheffingskorting melden). 

Jaarlijkse taak 

Bij de VU herinneren we de medewerkers via een jaarlijkse taak eraan om het geregistreerde nevenwerk te controleren en aan te passen als dat nodig is. Nadat HRM de taak heeft verstuurd is deze zichtbaar in jouw takenlijst. Ook ontvang je hiervan via een notificatie per e-mail een bericht.

Vanuit de taak en notificatie kan worden doorgeklikt naar de self service Nevenwerkzaamheden, waarmee je jouw nevenwerk indien nodig kan aanpassen of wellicht aanvullen met nieuw nevenwerk dat nog niet eerder is geregistreerd.

Na de controle en eventuele aanpassing rond je de taak af met het beantwoorden van één van de volgende opties:

  1. Mijn nevenwerkzaamheden waren niet meer actueel en zijn nu bijgewerkt
  2. Mijn nevenwerkzaamheden zijn nog steeds actueel
  3. Ik heb geen nevenwerkzaamheden  

Bij nieuw nevenwerk of aanpassingen aan bestaand nevenwerk ontvangt jouw leidinggevende altijd een taak om het nevenwerk goed te keuren.

Meer informatie

Contact VU - HRM Servicedesk

servicedesk.hrm@vu.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

020 59 82882
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 en van 13.00 - 16.00 uur.