Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Nevenwerkzaamheden hoogleraren

Met het publiceren van de nevenfuncties van haar wetenschappers maakt de VU de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het wetenschappelijk onderzoek aan de VU voor derden transparant en inzichtelijk.

Hiermee sluit de VU aan bij de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018, waarin de principes over goed onderzoek en onderwijs zijn opgenomen. Tevens sluit de VU aan bij de sectorale regeling Nevenwerkzaamheden, zoals die is opgenomen in de CAO Nederlandse Universiteiten. Op grond van deze regeling zijn alle wetenschappers binnen de VU verplicht hun nevenwerkzaamheden te melden, is er sprake van toestemming door de leidinggevende en worden nevenwerkzaamheden gepubliceerd. 

Op de VU research portal vind je de hoogleraren en bijzonder hoogleraren van alle faculteiten. 

Naast de vermelding van nevenwerkzaamheden van hoogleraren zijn ook de nevenwerkzaamheden van veel andere wetenschappers verbonden aan de VU gepubliceerd op hun persoonlijke pagina's die te vinden zijn op de VU research portal.

Verzamellijst 

In het kader van transparantie wordt eenmaal per kwartaal het nevenwerk van hoogleraren en bijzonder hoogleraren van de VU in een verzamellijst gepubliceerd. Hoogleraren en hun nevenfuncties zijn daarmee, in aanvulling op de persoonlijke profielpagina’s, op één herkenbare plek vindbaar. Met deze verzamellijst verbeteren de Nederlandse universiteiten de ontsluiting van gegevens over nevenwerk van hoogleraren. Universiteiten delen de opvatting van de minister van OCW dat helder moet zijn wie meebetaalt aan leerstoelen en wetenschappelijk onderzoek, welke nevenwerkzaamheden hoogleraren vervullen en hoe dit zich verhoudt met hun werk op de universiteit. Zo kan de schijn van belangenverstrengeling worden tegengegaan.

De verzamellijst wordt op 1 maart, 1 juni, 15 september en 1 december geactualiseerd. De peildatum van de huidige verzamellijst is 21 mei 2024 (Excel 75 kB). In deze kwartaallijst zijn gegevens opgenomen die op grond van de sectorale regeling Nevenwerkzaamheden moeten worden opgegeven. Emeritus hoogleraren (gepensioneerden) maken geen deel uit van deze lijst. 

De verzamellijst bevat een aparte tab voor de VU en voor ACTA.

  • De tab VU
    In deze tab zijn alle hoogleraren en bijzonder hoogleraren van de VU te vinden, inclusief de geregistreerde nevenwerkzaamheden. Als er geen nevenwerk van toepassing is, is dat aangegeven in kolom C.
  • De tab ACTA
    In deze tab zijn alle hoogleraren en bijzonder hoogleraren van ACTA te vinden, inclusief de geregistreerde nevenwerkzaamheden. Als er geen nevenwerk van toepassing is, is dat aangegeven in kolom D. ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) is het samenwerkingsverband van de Faculteiten der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. Alle ACTA-medewerkers worden echter geregistreerd in het systeem van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daardoor zijn in deze verzamellijst ook de ACTA-UvA hoogleraren en bijzonder hoogleraren vermeld naast die van ACTA-VU. In kolom C is dit gegeven te herkennen.

Ga voor een volledig en actueel overzicht van al het nevenwerk naar de persoonlijke profielpagina van de specifieke wetenschapper.

Sinds 2023 heeft de VU ook een overzicht van gewone en (extern gefinancierde) bijzondere leerstoelen op VU.nl gepubliceerd.

Algemene informatie over de regeling Nevenwerkzaamheden

Lees verder