Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

HRM, Arbo & Milieu

HRM, Arbo & Milieu

HRM, Arbo & Milieu levert met haar dienstverlening een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de VU-ambities. We volgen de interne en externe ontwikkelingen en trends op de voet en spelen daar continu op in met actueel beleid en onze diensten en producten op het gebied van personeelszaken en arbeidsomstandigheden.

De dienst HRM, Arbo & Milieu (HRMAM) is verantwoordelijk voor beleid, advies en ondersteuning op het gebied van personeelszaken en arbeidsomstandigheden binnen de VU. Daarmee leveren we een toegevoegde waarde aan het primaire proces van onderwijs en onderzoek. We werken intensief samen met de faculteiten en andere diensten om de doelstellingen van de VU te realiseren. 

Om bij te dragen aan het bereiken van de VU-brede doelstellingen voor 2025 zijn onze speerpunten voor de komende jaren:

  • Erkennen en waarderen van medewerkers, met de nadruk op wetenschappers
  • Een veilig en aantrekkelijk werkklimaat voor alle medewerkers met aandacht voor werkdruk, sociale veiligheid en cultuur
  • Optimalisatie van de bedrijfsvoering door nieuwe technologische systemen 
  • Hybride werken
  • Diversiteit (sociaal-cultureel en positie van vrouwen in de wetenschap, participatie van mensen met een arbeidsbeperking)
  • Verdere professionalisering van leiderschap en leidinggeven
  • Talentbeleid; stimuleren van medewerkers in hun ontwikkeling, doorgroei en professionaliteit, en aantrekken en behouden van internationale wetenschappers

Daarnaast behoort een groot deel van de werkzaamheden binnen HRMAM tot de standaard dienstverlening die o.a. voortkomt uit wet- en regelgeving (o.a. cao en Arbo).

Producten- en Dienstencatalogus

De Producten- en Dienstencatalogus (PDC) beschrijft de afdelingen van HRM, Arbo & Milieu en de producten en diensten die zij bieden aan o.a. faculteiten en diensten binnen de VU. Voor een korte samenvatting hiervan kun je de infographic bekijken.

Jaarplan 2024

Samenvatting jaarplan 2024 HRMAM (pdf 371 kB).
Het volledige jaarplan 2024 HRMAM.

Organisatieschema

Organisatieschema HRMAM

De dienst bestaat uit de afdelingen HR Beleid, HR Advies, HR Service Center, HR Expertise en Arbo & Milieu. Samen met de afdelingshoofden, de HR-adviseur en de controller vormt de directeur het management team.

Directie HRM, Arbo & Milieu

De directeur adviseert het College van Bestuur over personele zaken, direct reports en overlegzaken op het gebied van de medezeggenschap. De directeur neemt deel aan VU-breed overleg bedrijfsvoeringsbeleid en participeert in het landelijk Universiteit van Nederland-overleg van HPD-overleggen en werkgroepen ter voorbereiding van de cao. Ook is de directeur eindverantwoordelijk voor de dienst en is functioneel leidinggevende van de arbeidsjuristen.

De afdelingen van de dienst HRM, Arbo & Milieu

Contact

HRM

HRM Servicedesk: servicedesk.hrm@vu.nl
HRM secretariaat: secretariaat.hrm@vu.nl

HRM Servicedesk: 020 59 82882 (maandag tot vrijdag van 9.00 - 12.00 en 13.00-16.00 uur) 

Arbo & Milieu

020 59 89008 (maandag tot vrijdag van 9.00-12.00 uur)