Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Afstuderen en diploma

Afstudeerstatus inzien
Laatst gewijzigd op 17 augustus 2021

Status afstuderen volgen

Wanneer je in de laatste fase van de opleiding zit, ontvang je een bericht van de VU, met als onderwerp ‘Afstuderen aan de VU’. Vanaf dat moment kun je de status van afstuderen volgen.

Afstuderen gaat automatisch

Je studeert automatisch af wanneer je het opleidingsprogramma hebt voltooid, hiervoor hoef je zelf niets te doen. Je ontvangt binnen twee weken nadat je laatste resultaat is geregistreerd een e-mailbericht met belangrijke informatie en de vervolgstappen.

Afstuderen en diploma

 • Controleer je gegevens en resultaten

  Bij het afstuderen moet je op een aantal zaken letten:

  • Controleer op het resultaatoverzicht of je resultaten compleet en correct zijn. Ontbreken er resultaten of zijn de resultaten niet correct? Stuur je de faculteit dan een verzoek tot correctie
  • Controleer of je goedkeuring hebt van de examencommissie voor eventuele extra vakken, vervangende vakken en de keuzeruimte. Zo niet, vraag die dan alsnog aan.

  Controleer of je voorna(a)m(en), achternaam en geboortedatum correct vermeld staan in Studielink. Deze gegevens komen namelijk op je diploma/getuigschrift.

 • Afstudeerdatum en diploma-uitreiking

  De afstudeerdatum is de datum waarop je officieel je opleiding hebt afgerond en het diploma hebt behaald. Deze datum staat op je diploma. De afstudeerdatum is níet de datum van je diploma-uitreiking. 

  Op basis van de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid vinden tijdens de coronacrisis voorlopig geen diploma-uitreikingen op de VU Campus plaats. 

  Ga voor meer informatie over de diploma-uitreiking en afstudeerdatum naar de informatie van jouw faculteit (zie hieronder). 

 • Afstuderen uitstellen

  Wil je het afstuderen uitstellen, dan dien je een verzoek in bij de examencommissie. Je kunt een verzoek alleen indienen als je het opleidingsprogramma hebt voltooid en je laatste resultaat is geregistreerd. Je ontvangt hierover een e-mailbericht. Het is niet mogelijk om een uitstelverzoek in te dienen voordat je het e-mailbericht hebt ontvangen.

  De examencommissie verleent uitstel

  1. als je niet langer dan de nominale studieduur plus één academisch jaar staat ingeschreven voor de opleiding waarvoor je het verzoek hebt ingediend;
  2. de duur van het uitstel niet langer is dan één academisch jaar bovenop de nominale studieduur.

  In afwijkende gevallen kan de examencommissie anders besluiten. 

  Voorbeeld:
  Een vierdejaars bachelorstudent vraagt uitstel. Hij is gestart in het academisch jaar 2016-2017 en heeft het opleidingsprogramma voltooid voordat het academisch jaar is afgelopen. De nominale studieduur van een bacheloropleiding is drie jaar. Het uitstel wordt goedgekeurd door de examencommissie op voorwaarde dat de uitsteldatum binnen het academisch jaar 2019-2020 valt.

  Uitsteldatum = afstudeerdatum

  Als je het afstuderen mag uitstellen, wordt een uitsteldatum afgesproken. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 

  Meer informatie over het uitstellen van afstuderen vind je in de Regeling Afgifte Getuigschriften.

 • Belangrijke zaken rond afstuderen die je zelf moet regelen

  Een paar dingen moet je zelf regelen. Het is belangrijk dat je dit op tijd doet, omdat het je anders veel geld kan kosten. 

  Uitschrijven

  Schrijf je op tijd uit voor de opleiding waarvoor je afstudeert. Alle informatie hierover vind je onder Uitschrijven

  Studiefinanciering, OV-studentenkaart en (studenten)verzekering stopzetten

  Je bent zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van je studiefinanciering en OV-studentenkaart bij uitschrijving: dit gaat niet vanzelf! Let ook op je (studenten)verzekering als je je studie onderbreekt of stopzet.

Informatie over afstuderen en diploma per faculteit

Per faculteit kan de gang van zaken rondom afstuderen en faculteit verschillen.

Afstudeerdatum 

 • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
 • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat. 
 • Iedere maand kent twee afstudeerdata. Dit is, op december na, de 15e en de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. 
 • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 
 • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-kaart. 

Diploma-uitreiking of diploma afhalen

Doe je een Joint Degree opleiding, lees dan de informatie onder het kopje 'Afstuderen in een Joint Degree' hieronder.

 • Coronavirus
  De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus. 
 • Uitgifte van diploma’s
  De eerstvolgende diploma-uitreikingen staan gepland voor najaar 2021 en de vorm van de sessies worden ingevuld afhankelijk van de dan geldende richtlijnen. In het overzicht 'data uitreikingen' staan de data van de uitreikingen vermeld. Let op! Deze data zijn onder voorbehoud. Als je in het afstudeerformulier hebt aangegeven graag naar de diploma-uitreiking te willen, ontvang je uiterlijk twee weken voor de diploma-uitreiking de precieze tijden van de sessie. 
 • Ophaalmomenten
  Momenteel werken we met ophalen van het diploma op afspraak. Als je in het afstudeerformulier hebt aangegeven dat je niet naar de uitreiking wilt en het diploma graag wilt ophalen tijdens een ophaalmoment, ontvang je een bericht over het ophalen van je diploma zodra het diploma bij ons klaar ligt. Je kunt dan zelf een afspraak inplannen. 
 • Afstuderen gaat door
  Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van BETA onderwijsbureau zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven aan DUO, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’.

Bewijs van afstuderen 

Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. De afstudeerverklaring kun je aanvragen op VUweb. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.  

Informatie vanuit DUO 

Op deze website van DUO vind je informatie over de maatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs met betrekking tot Corona en afstuderen.

Afstuderen in een Joint Degree 

Enkele  opleidingen worden gezamenlijk door de bètafaculteiten van de VU en de Universiteit van Amsterdam (UvA) aangeboden.
Sta je ingeschreven voor een joint degree, dan ontvang je na afronding van je opleiding één diploma van beide universiteiten. Het kan dus zo zijn dat de afronding wordt geregeld door de VU of door de UvA. Zie hieronder welke instelling het diploma verzorgt.

Afstudeerdatum

 • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
 • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat. 
 • Iedere maand kent twee afstudeerdata. Dit is, op december na, de 15e en de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. 
 • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 
 • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving [link naar Uitschrijven] in Studielink, het collegegeld en de OV-kaart. 

Diploma-uitreiking of ophalen diploma

 • Coronavirus
  De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus.
 • Uitgifte diploma’s
  Actuele informatie over de uitgifte van je diploma ontvang je van je faculteit. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met het Onderwijsbureau.
 • Afstuderen gaat door 
 • Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van de Onderwijsadministratie zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’.

Bewijs van afstuderen 

Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

Loopbaan

Na een afgeronde masteropleiding Psychologie of Pedagogische Wetenschappen kun je jouw kansen in de beroepspraktijk te vergroten door verder te studeren en jouw toekomst als professional meerwaarde te geven. Tijdens jouw opleiding kun je je hier al op voorbereiden door bijvoorbeeld het behalen van verschillende aantekeningen. Lees meer

Afstudeerdatum

 • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
 • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat. 
 • Iedere maand kent twee afstudeerdata. Dit is, op december na, de 15e en de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. 
 • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 
 • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-kaart. 

Diploma-uitreiking of ophalen diploma

 • Coronavirus
  De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus.
 • Uitgifte diploma’s
  Actuele informatie over de uitgifte van je diploma ontvang je van je faculteit. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met het Onderwijsbureau.
 • Afstuderen gaat door
  Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van de Onderwijsadministratie zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’.

Bewijs van afstuderen 

Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

Heb je je scriptie geüpload? 

 • Om je afstudeerverzoek in te kunnen dienen moet je goedgekeurde scriptie geüpload zijn in de scriptiedatabase van de UB, ook als deze vertrouwelijke informatie bevat. 
 • Het cijfer voor de scriptie wordt pas zichtbaar in je resultaten nadat de digitale kopie toegevoegd is aan de databank.
 • In het geval dat een scriptie vertrouwelijke informatie bevat,  kun je aangeven dat deze niet openbaar gemaakt mag worden. Dit kan alléén met toestemming van je  begeleider. Je scriptie wordt dan wel opgenomen, maar is niet te raadplegen door anderen.
 • Als een scriptie onder embargo wordt opgenomen, is het geven van een korte samenvatting verplicht.

Afstudeerdatum 

 • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
 • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat. 
 • Iedere maand kent één afstudeerdatum. Dit is, op december na, altijd de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. 
 • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 
 • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-kaart. 

Diploma-uitreiking of ophalen diploma

Coronavirus 

De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus.

Uitgifte diploma’s 

Actuele informatie over de uitgifte van je diploma ontvang je van je faculteit. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met het Onderwijsbureau. Bekijk de actuele informatie op de website van de faculteit.

Afstuderen gaat door 

Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van de Onderwijsadministratie zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’.

Bewijs van afstuderen 

Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

Afstudeerregelingen zomer 2021

Afstudeerdatum

 • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
 • De afstudeerdatum wordt de beoordelingsdatum van je laatst behaalde resultaat.
 • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 
 • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-kaart. 

Diploma-uitreiking of ophalen diploma

 • Coronavirus
  De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus.
 • Uitgifte van diploma’s
  Helaas heeft de faculteit moeten besluiten alle uitreikingen en ophaalmomenten tot nader order te annuleren. Het is mogelijk jouw diploma per aangetekende post te ontvangen. Nadat jouw afstuderen is doorgeven aan DUO, duurt het een aantal weken voordat je fysieke diploma klaar is. Wanneer je hebt aangegeven dat je je diploma per post wilt ontvangen, sturen we jou daarna op je persoonlijk e-mailadres een formulier waarin je je adres bevestigt. Zodra het weer mogelijk is om (in aangepaste vorm) iets te organiseren zullen wij dat op deze webpagina vermelden. Onze excuses hiervoor. Actuele informatie vind je op de facultaire website.
 • Afstuderen gaat door
  Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van de Onderwijsadministratie zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’. 

Bewijs van afstuderen

Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie.  De afstudeerverklaring kun je aanvragen op VUnet. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

Heb je je scriptie geüpload? 

Om te kunnen afstuderen, moet je goedgekeurde bachelor- of masterscriptie geüpload zijn in de scriptiedatabase van de VU. Deze upload is verplicht. 

Vertrouwelijke scripties

 • Ook wanneer je scriptie vertrouwelijk is, moet hij worden geüpload (met uitzondering van vertrouwelijke scriptie Criminologie). 
 • De begeleider geeft op het beoordelingsformulier aan dat het een vertrouwelijke scriptie betreft. 
 • Bij de controle van de upload worden de instellingen vervolgens aangepast, zodat de scriptie niet zichtbaar wordt. 

Afstudeerdatum

 • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
 • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat. 
 • Iedere maand kent twee afstudeerdata. Dit is, op december na, de 15e en de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. 
 • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 
 • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving [link naar Uitschrijven] in Studielink, het collegegeld en de OV-kaart. 

Diploma-uitreiking of ophalen diploma

 • Coronavirus
  De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus.
 • Uitgifte diploma’s
  Actuele informatie over de uitgifte van je diploma ontvang je van je faculteit. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met het Onderwijsbureau.
 • Afstuderen gaat door
  Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van de Onderwijsadministratie zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’.

Bewijs van afstuderen 

Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

Je studeert automatisch af wanneer je het opleidingsprogramma hebt voltooid, hiervoor hoef je zelf niks te doen. Je ontvangt binnen twee weken een e-mailbericht nadat het laatste resultaat is geregistreerd op VUweb.

Bij het afstuderen moet je op een aantal zaken letten:

Controleer of je resultaten compleet en correct zijn. Je kunt hiervoor de tabel op blz 15 van de OER (Bachelor en Master) gebruiken. Ontbreken er resultaten of zijn de resultaten niet correct? Stuur dan een verzoek tot correctie naar afstuderen@vumc.nl
Controleer of je voorna(a)m(en), achternaam en geboortedatum correct vermeld staan in Studielink. Deze gegevens komen namelijk op je diploma/getuigschrift.

Wat is de examendatum?

 • De examendatum wordt gebaseerd op de datum van het laatst behaalde resultaat. Iedere maand met uitzondering van december, kent twee afstudeerdata, doorgaans de laatste werkdag van de maand en halverwege de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd.
 • Als je het afstuderen mag uitstellen dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe examendatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als examendatum op het diploma.
 • De examendatum is van belang voor je uitschrijving in studielink, het collegegeld en de OV-kaart.
 • De examendata voor collegejaar 2021/2022
 • Voor de procedure van de BIG registratie verwijzen we naar hun website https://www.bigregister.nl/

Diploma-uitreiking en ophalen: Coronavirus

 • De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus.
 • Momenteel vinden er geen diploma-uitreikingen plaats.
 • Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.
 • Heb je nog vragen stuur dan een e-mail naar afstuderen@vumc.nl

Afstudeerdatum

 • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
 • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat. 
 • Iedere maand kent één afstudeerdatum. Dit is, op december na, altijd de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. 
 • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 
 • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving [link naar Uitschrijven] in Studielink, het collegegeld en de OV-kaart.  

Diploma-uitreiking of ophalen diploma

Coronavirus 

De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus.

Uitgifte diploma’s 

Actuele informatie over de uitgifte van je diploma ontvang je van je faculteit. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met het Onderwijsbureau. 

DIPLOMA-UITREIKING
Per jaar wordt er één bacheloruitreiking en één masteruitreiking georganiseerd. Deze uitreikingen vinden medio september/oktober plaats. Zodra de data bekend zijn worden deze hier gepubliceerd.

Ophaalmomenten 2021

De faculteit is van plan om in de tweede helft van 2021 weer ophaalmomenten te organiseren. De data zijn op dit moment nog niet vastgesteld. Zodra dat wel het geval is, zullen ze op deze pagina worden gepubliceerd.

Afgestudeerden die hebben aangegeven niet deel te willen nemen aan een diploma-uitreiking én afgestudeerden die voor 01.09.2020 zijn afgestudeerd en hun diploma nog niet hebben ontvangen, ontvangen te zijner tijd een uitnodiging.

Let op: je kunt alleen naar een afhaalmoment komen als je daarvoor een uitnodiging hebt ontvangen. Deze ontvang je zodra het diploma gereed is om opgehaald te worden.

Uitreikingen 2021

De bachelor- en masterexamencommissies van de faculteit Religie en Theologie zijn voornemens om in het najaar diploma-uitreikingen op de campus te organiseren. Studenten die zijn afgestudeerd tussen 01.09.2020 en 31.08.2021 én bij het afstuderen hebben aangegeven bij de uitreiking aanwezig te willen zijn, ontvangen medio september een uitnodiging.

Let op: de organisatie van de uitreikingen is uiteraard afhankelijk van de dan geldende coronamaat-regelen. Mochten de uitreikingen daardoor onverhoopt toch niet kunnen plaatsvinden, dan worden de afgestudeerden daar z.s.m. van op de hoogte gesteld.

De geplande data zijn:
BA Theologie (joint): 7 oktober 's middags*
BA Theology and Religious Studies: 7 oktober 's middags*
Alle Masteropleidingen: 29 oktober 's middags*
*het exacte tijdstip wordt vermeld in de uitnodiging

Heb je vragen? Neem dan contact op met afdeling studentzaken via e-mail: afstuderen.frt@vu.nl.

Afstuderen gaat door 

Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van de Onderwijsadministratie zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’.

Bewijs van afstuderen 

Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

Afstudeerregelingen zomer 2021

 • BETA

  Afstudeerdatum 

  • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
  • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat. 
  • Iedere maand kent twee afstudeerdata. Dit is, op december na, de 15e en de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. 
  • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 
  • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-kaart. 

  Diploma-uitreiking of diploma afhalen

  Doe je een Joint Degree opleiding, lees dan de informatie onder het kopje 'Afstuderen in een Joint Degree' hieronder.

  • Coronavirus
   De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus. 
  • Uitgifte van diploma’s
   De eerstvolgende diploma-uitreikingen staan gepland voor najaar 2021 en de vorm van de sessies worden ingevuld afhankelijk van de dan geldende richtlijnen. In het overzicht 'data uitreikingen' staan de data van de uitreikingen vermeld. Let op! Deze data zijn onder voorbehoud. Als je in het afstudeerformulier hebt aangegeven graag naar de diploma-uitreiking te willen, ontvang je uiterlijk twee weken voor de diploma-uitreiking de precieze tijden van de sessie. 
  • Ophaalmomenten
   Momenteel werken we met ophalen van het diploma op afspraak. Als je in het afstudeerformulier hebt aangegeven dat je niet naar de uitreiking wilt en het diploma graag wilt ophalen tijdens een ophaalmoment, ontvang je een bericht over het ophalen van je diploma zodra het diploma bij ons klaar ligt. Je kunt dan zelf een afspraak inplannen. 
  • Afstuderen gaat door
   Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van BETA onderwijsbureau zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven aan DUO, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’.

  Bewijs van afstuderen 

  Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. De afstudeerverklaring kun je aanvragen op VUweb. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.  

  Informatie vanuit DUO 

  Op deze website van DUO vind je informatie over de maatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs met betrekking tot Corona en afstuderen.

  Afstuderen in een Joint Degree 

  Enkele  opleidingen worden gezamenlijk door de bètafaculteiten van de VU en de Universiteit van Amsterdam (UvA) aangeboden.
  Sta je ingeschreven voor een joint degree, dan ontvang je na afronding van je opleiding één diploma van beide universiteiten. Het kan dus zo zijn dat de afronding wordt geregeld door de VU of door de UvA. Zie hieronder welke instelling het diploma verzorgt.

 • FGB

  Afstudeerdatum

  • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
  • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat. 
  • Iedere maand kent twee afstudeerdata. Dit is, op december na, de 15e en de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. 
  • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 
  • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving [link naar Uitschrijven] in Studielink, het collegegeld en de OV-kaart. 

  Diploma-uitreiking of ophalen diploma

  • Coronavirus
   De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus.
  • Uitgifte diploma’s
   Actuele informatie over de uitgifte van je diploma ontvang je van je faculteit. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met het Onderwijsbureau.
  • Afstuderen gaat door 
  • Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van de Onderwijsadministratie zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’.

  Bewijs van afstuderen 

  Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

  Loopbaan

  Na een afgeronde masteropleiding Psychologie of Pedagogische Wetenschappen kun je jouw kansen in de beroepspraktijk te vergroten door verder te studeren en jouw toekomst als professional meerwaarde te geven. Tijdens jouw opleiding kun je je hier al op voorbereiden door bijvoorbeeld het behalen van verschillende aantekeningen. Lees meer

 • SBE

  Afstudeerdatum

  • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
  • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat. 
  • Iedere maand kent twee afstudeerdata. Dit is, op december na, de 15e en de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. 
  • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 
  • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-kaart. 

  Diploma-uitreiking of ophalen diploma

  • Coronavirus
   De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus.
  • Uitgifte diploma’s
   Actuele informatie over de uitgifte van je diploma ontvang je van je faculteit. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met het Onderwijsbureau.
  • Afstuderen gaat door
   Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van de Onderwijsadministratie zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’.

  Bewijs van afstuderen 

  Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

  Heb je je scriptie geüpload? 

  • Om je afstudeerverzoek in te kunnen dienen moet je goedgekeurde scriptie geüpload zijn in de scriptiedatabase van de UB, ook als deze vertrouwelijke informatie bevat. 
  • Het cijfer voor de scriptie wordt pas zichtbaar in je resultaten nadat de digitale kopie toegevoegd is aan de databank.
  • In het geval dat een scriptie vertrouwelijke informatie bevat,  kun je aangeven dat deze niet openbaar gemaakt mag worden. Dit kan alléén met toestemming van je  begeleider. Je scriptie wordt dan wel opgenomen, maar is niet te raadplegen door anderen.
  • Als een scriptie onder embargo wordt opgenomen, is het geven van een korte samenvatting verplicht.
 • FGW

  Afstudeerdatum 

  • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
  • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat. 
  • Iedere maand kent één afstudeerdatum. Dit is, op december na, altijd de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. 
  • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 
  • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-kaart. 

  Diploma-uitreiking of ophalen diploma

  Coronavirus 

  De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus.

  Uitgifte diploma’s 

  Actuele informatie over de uitgifte van je diploma ontvang je van je faculteit. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met het Onderwijsbureau. Bekijk de actuele informatie op de website van de faculteit.

  Afstuderen gaat door 

  Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van de Onderwijsadministratie zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’.

  Bewijs van afstuderen 

  Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

  Afstudeerregelingen zomer 2021

 • RCH

  Afstudeerdatum

  • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
  • De afstudeerdatum wordt de beoordelingsdatum van je laatst behaalde resultaat.
  • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 
  • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-kaart. 

  Diploma-uitreiking of ophalen diploma

  • Coronavirus
   De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus.
  • Uitgifte van diploma’s
   Helaas heeft de faculteit moeten besluiten alle uitreikingen en ophaalmomenten tot nader order te annuleren. Het is mogelijk jouw diploma per aangetekende post te ontvangen. Nadat jouw afstuderen is doorgeven aan DUO, duurt het een aantal weken voordat je fysieke diploma klaar is. Wanneer je hebt aangegeven dat je je diploma per post wilt ontvangen, sturen we jou daarna op je persoonlijk e-mailadres een formulier waarin je je adres bevestigt. Zodra het weer mogelijk is om (in aangepaste vorm) iets te organiseren zullen wij dat op deze webpagina vermelden. Onze excuses hiervoor. Actuele informatie vind je op de facultaire website.
  • Afstuderen gaat door
   Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van de Onderwijsadministratie zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’. 

  Bewijs van afstuderen

  Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie.  De afstudeerverklaring kun je aanvragen op VUnet. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

  Heb je je scriptie geüpload? 

  Om te kunnen afstuderen, moet je goedgekeurde bachelor- of masterscriptie geüpload zijn in de scriptiedatabase van de VU. Deze upload is verplicht. 

  Vertrouwelijke scripties

  • Ook wanneer je scriptie vertrouwelijk is, moet hij worden geüpload (met uitzondering van vertrouwelijke scriptie Criminologie). 
  • De begeleider geeft op het beoordelingsformulier aan dat het een vertrouwelijke scriptie betreft. 
  • Bij de controle van de upload worden de instellingen vervolgens aangepast, zodat de scriptie niet zichtbaar wordt. 
 • FSW

  Afstudeerdatum

  • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
  • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat. 
  • Iedere maand kent twee afstudeerdata. Dit is, op december na, de 15e en de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. 
  • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 
  • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving [link naar Uitschrijven] in Studielink, het collegegeld en de OV-kaart. 

  Diploma-uitreiking of ophalen diploma

  • Coronavirus
   De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus.
  • Uitgifte diploma’s
   Actuele informatie over de uitgifte van je diploma ontvang je van je faculteit. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met het Onderwijsbureau.
  • Afstuderen gaat door
   Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van de Onderwijsadministratie zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’.

  Bewijs van afstuderen 

  Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

 • GNK

  Je studeert automatisch af wanneer je het opleidingsprogramma hebt voltooid, hiervoor hoef je zelf niks te doen. Je ontvangt binnen twee weken een e-mailbericht nadat het laatste resultaat is geregistreerd op VUweb.

  Bij het afstuderen moet je op een aantal zaken letten:

  Controleer of je resultaten compleet en correct zijn. Je kunt hiervoor de tabel op blz 15 van de OER (Bachelor en Master) gebruiken. Ontbreken er resultaten of zijn de resultaten niet correct? Stuur dan een verzoek tot correctie naar afstuderen@vumc.nl
  Controleer of je voorna(a)m(en), achternaam en geboortedatum correct vermeld staan in Studielink. Deze gegevens komen namelijk op je diploma/getuigschrift.

  Wat is de examendatum?

  • De examendatum wordt gebaseerd op de datum van het laatst behaalde resultaat. Iedere maand met uitzondering van december, kent twee afstudeerdata, doorgaans de laatste werkdag van de maand en halverwege de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd.
  • Als je het afstuderen mag uitstellen dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe examendatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als examendatum op het diploma.
  • De examendatum is van belang voor je uitschrijving in studielink, het collegegeld en de OV-kaart.
  • De examendata voor collegejaar 2021/2022
  • Voor de procedure van de BIG registratie verwijzen we naar hun website https://www.bigregister.nl/

  Diploma-uitreiking en ophalen: Coronavirus

  • De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus.
  • Momenteel vinden er geen diploma-uitreikingen plaats.
  • Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.
  • Heb je nog vragen stuur dan een e-mail naar afstuderen@vumc.nl
 • FRT

  Afstudeerdatum

  • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
  • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat. 
  • Iedere maand kent één afstudeerdatum. Dit is, op december na, altijd de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. 
  • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 
  • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving [link naar Uitschrijven] in Studielink, het collegegeld en de OV-kaart.  

  Diploma-uitreiking of ophalen diploma

  Coronavirus 

  De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus.

  Uitgifte diploma’s 

  Actuele informatie over de uitgifte van je diploma ontvang je van je faculteit. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met het Onderwijsbureau. 

  DIPLOMA-UITREIKING
  Per jaar wordt er één bacheloruitreiking en één masteruitreiking georganiseerd. Deze uitreikingen vinden medio september/oktober plaats. Zodra de data bekend zijn worden deze hier gepubliceerd.

  Ophaalmomenten 2021

  De faculteit is van plan om in de tweede helft van 2021 weer ophaalmomenten te organiseren. De data zijn op dit moment nog niet vastgesteld. Zodra dat wel het geval is, zullen ze op deze pagina worden gepubliceerd.

  Afgestudeerden die hebben aangegeven niet deel te willen nemen aan een diploma-uitreiking én afgestudeerden die voor 01.09.2020 zijn afgestudeerd en hun diploma nog niet hebben ontvangen, ontvangen te zijner tijd een uitnodiging.

  Let op: je kunt alleen naar een afhaalmoment komen als je daarvoor een uitnodiging hebt ontvangen. Deze ontvang je zodra het diploma gereed is om opgehaald te worden.

  Uitreikingen 2021

  De bachelor- en masterexamencommissies van de faculteit Religie en Theologie zijn voornemens om in het najaar diploma-uitreikingen op de campus te organiseren. Studenten die zijn afgestudeerd tussen 01.09.2020 en 31.08.2021 én bij het afstuderen hebben aangegeven bij de uitreiking aanwezig te willen zijn, ontvangen medio september een uitnodiging.

  Let op: de organisatie van de uitreikingen is uiteraard afhankelijk van de dan geldende coronamaat-regelen. Mochten de uitreikingen daardoor onverhoopt toch niet kunnen plaatsvinden, dan worden de afgestudeerden daar z.s.m. van op de hoogte gesteld.

  De geplande data zijn:
  BA Theologie (joint): 7 oktober 's middags*
  BA Theology and Religious Studies: 7 oktober 's middags*
  Alle Masteropleidingen: 29 oktober 's middags*
  *het exacte tijdstip wordt vermeld in de uitnodiging

  Heb je vragen? Neem dan contact op met afdeling studentzaken via e-mail: afstuderen.frt@vu.nl.

  Afstuderen gaat door 

  Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van de Onderwijsadministratie zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’.

  Bewijs van afstuderen 

  Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

  Afstudeerregelingen zomer 2021

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (inloggen met je VUnet-ID)