Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.
Studielink
Laatst gewijzigd op 20 oktober 2021

Als je afstudeert of wilt stoppen met je opleiding bij de VU, schrijf je je altijd uit via Studielink. Je hebt mogelijk recht op restitutie van collegegeld. 

Je kunt in de maanden september t/m mei elke maand uitschrijven via Studielink. Het collegejaar eindigt op 31 augustus. Als je je niet herinschrijft voor het nieuwe collegejaar, word je per 31 augustus automatisch uitgeschreven. Nadat je uitgeschreven bent, ontvang je een bevestiging van uitschrijving. 

Uitschrijven omdat je afstudeert

Als je je uitschrijft omdat je afstudeert, geef dan als reden op ‘afstuderen’. Je wordt dan uitgeschreven per de eerste dag van de maand die volgt op je afstudeerdatum, ook als je je uitschrijfverzoek pas later in het collegejaar doet. Studeer je bijvoorbeeld in december af, maar schrijf je je pas in februari uit via Studielink, dan word je met terugwerkende kracht per 1 januari uitgeschreven. 

Als je het uitschrijfverzoek indient op of na 1 juni (met als uitschrijfdatum 1 juli of 1 augustus), dan wordt het verzoek afgewezen. Studenten worden na deze datum automatisch uitgeschreven per 31 augustus (einde collegejaar).

Uitschrijven vanwege een andere reden

Als je om een andere reden uitschrijft, geef je als reden 'uitschrijven + de reden van uitschrijven' op. Je wordt dan uitgeschreven per de eerste dag van de maand die volgt op je uitschrijfverzoek.

Uitschrijven vóór 1 februari in eerste jaar bacheloropleiding

Als je je tijdens het eerste jaar van je bacheloropleiding uitschrijft vóór 1 februari ontvang je geen negatief bindend studieadvies (BSA).

Studiefinanciering, OV-studentenreisproduct en (studenten)verzekering

Je bent zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van je studiefinanciering en OV-studentenreisproduct bij uitschrijving: dit gaat niet automatisch! Let ook op je (studenten)verzekering als je je studie onderbreekt of stopzet.

Restitutie collegegeld

Als je je uitschrijft als student voor een voltijd-, deeltijd- of een duale opleiding, kun je in bepaalde gevallen collegegeld terugkrijgen. 

Teveel betaald collegegeld over de maanden waarin je niet ingeschreven staat, krijg je binnen 3 weken teruggestort. Hiervoor moet je je hebben uitgeschreven in Studielink en moeten wij jouw uitschrijving hebben verwerkt (dit gebeurt vaak aan het einde van de maand). Let op: dit geldt alleen als je je tijdens het collegejaar wilt uitschrijven.

Voor iedere maand dat je niet meer staat ingeschreven, krijg je een twaalfde van het collegegeld terug. 

Als je het uitschrijfverzoek indient op of na 1 juni (met als uitschrijfdatum 1 juli of 1 augustus), dan wordt het collegegeld over de maanden juni, juli en augustus niet gerestitueerd.

Premasterstudenten komen niet in aanmerking voor restitutie, omdat zij geen collegegeld betalen maar een speciale premastervergoeding.

Betaald met BBC

Als je ook aan een andere onderwijsinstelling staat ingeschreven heb je van de VU een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) ontvangen en daar ingeleverd. Als dit voor jou geldt, kun je pas worden uitgeschreven bij de VU na ontvangst van een Bewijs van Uitschrijving van de andere instelling. Dit Bewijs van Uitschrijving kan worden ingeleverd bij de Studentenbalie.

Accountancy

Uitzondering Accountancy: tussentijds uitschrijven

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (inloggen met je VUnet-ID)