Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Afstudeerstatus en diploma-uitreiking

Afstudeerstatus inzien
Laatst gewijzigd op 1 november 2023
Zodra je het opleidingsprogramma hebt voltooid, kun je afstuderen. Je ontvangt dan een bericht met belangrijke informatie en de vervolgstappen.

Status afstuderen volgen

Wanneer je in de laatste fase van de opleiding zit, ontvang je een bericht van de VU, met als onderwerp ‘Afstuderen aan de VU’. Vanaf dat moment kun je de status van afstuderen volgen.

Procedure afstuderen

Zodra je het opleidingsprogramma hebt voltooid, kun je afstuderen. Je ontvangt binnen twee weken* nadat je laatste resultaat is geregistreerd een e-mailbericht met belangrijke informatie en de vervolgstappen. Op dit bericht dien je te reageren. Reageer je niet binnen twee weken dan gaan we een diploma voor je maken op basis van de gegevens uit dat bericht.

*In de drukke zomermaanden (juli en augustus) kan het iets langer duren voordat je het e-mailbericht ontvangt.

Afstuderen en diploma

 • Controleer je gegevens en resultaten

  Bij het afstuderen moet je op een aantal zaken letten:

  • Controleer op het resultaatoverzicht of je resultaten compleet en correct zijn. Ontbreken er resultaten of zijn de resultaten niet correct? Stuur je de faculteit dan een verzoek tot correctie
  • Controleer of je goedkeuring hebt van de examencommissie voor eventuele extra vakken, vervangende vakken en de keuzeruimte. Zo niet, vraag die dan alsnog aan.

  Controleer of je voorna(a)m(en), achternaam en geboortedatum correct vermeld staan in Studielink. Deze gegevens komen namelijk op je diploma/getuigschrift.

 • Afstudeerdatum en diploma-uitreiking

  De afstudeerdatum is de datum waarop je officieel je opleiding hebt afgerond en het diploma hebt behaald. Deze datum staat op je diploma. De afstudeerdatum is níet de datum van je diploma-uitreiking. 

  Ga voor meer informatie over de diploma-uitreiking en afstudeerdatum naar de informatie van jouw faculteit (zie hieronder). 

 • Afstuderen in augustus

  Heb je in augustus nog geen afstudeerbericht van het onderwijsbureau ontvangen? Schrijf je dan voor het volgende studiejaar opnieuw in via Studielink, want zonder geldige inschrijving aan de VU kan het afstuderen niet worden verwerkt.

  Als je laatste cijfer van een tentamen of scriptie vóór 31 augustus is geregistreerd kun je in augustus nog afstuderen. Zodra je van DUO bericht krijgt dat je bent afgestudeerd vóór 1 september kun je je inschrijving voor het nieuwe studiejaar annuleren. Je bent dan geen collegegeld verschuldigd voor september. 

  Als je afstudeerdatum onverhoopt in september valt (bijvoorbeeld omdat je laatste cijfer ná 31 augustus is geregistreerd), kun je je na verwerking van je afstuderen uitschrijven en betaal je alleen voor die maand collegegeld.

 • Afstuderen uitstellen

  Wil je het afstuderen uitstellen, dan dien je een verzoek in bij de examencommissie. Je kunt een verzoek alleen indienen als je het opleidingsprogramma hebt voltooid en je laatste resultaat is geregistreerd. Je ontvangt hierover een e-mailbericht. Het is niet mogelijk om een uitstelverzoek in te dienen voordat je het e-mailbericht hebt ontvangen.

  De examencommissie verleent uitstel

  1. als je niet langer dan de nominale studieduur plus één academisch jaar staat ingeschreven voor de opleiding waarvoor je het verzoek hebt ingediend;
  2. de duur van het uitstel niet langer is dan één academisch jaar bovenop de nominale studieduur.

  In afwijkende gevallen kan de examencommissie anders besluiten. 

  Voorbeeld:
  Een vierdejaars bachelorstudent vraagt uitstel. Hij is gestart in het academisch jaar 2016-2017 en heeft het opleidingsprogramma voltooid voordat het academisch jaar is afgelopen. De nominale studieduur van een bacheloropleiding is drie jaar. Het uitstel wordt goedgekeurd door de examencommissie op voorwaarde dat de uitsteldatum binnen het academisch jaar 2019-2020 valt.

  Uitsteldatum = afstudeerdatum

  Als je het afstuderen mag uitstellen, wordt een uitsteldatum afgesproken. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 

  Meer informatie over het uitstellen van afstuderen vind je in de Regeling Afgifte Getuigschriften.

  Let op: indien je uitstel aanvraagt en dit wordt toegewezen, dien je een herinschrijving te doen voor het volgende academische jaar. Zorg ervoor dat je dit uiterlijk 31 augustus hebt geregeld in Studielink.

 • Belangrijke zaken rond afstuderen die je zelf moet regelen

  Een paar dingen moet je zelf regelen. Het is belangrijk dat je dit op tijd doet, omdat het je anders veel geld kan kosten. 

  Uitschrijven

  Schrijf je op tijd uit voor de opleiding waarvoor je afstudeert. Alle informatie hierover vind je onder Uitschrijven

  Studiefinanciering, OV-studentenkaart en (studenten)verzekering stopzetten

  Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig stopzetten van je studiefinanciering en OV-studentenkaart bij uitschrijving: dit gaat niet vanzelf! Let ook op je (studenten)verzekering als je je studie onderbreekt of stopzet.

Informatie over afstuderen en diploma per faculteit

Per faculteit kan de gang van zaken rondom afstuderen en diploma verschillen.

 • ACTA

  De Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) heeft een andere procedure om af te studeren.

 • BETA

  Afstudeerdatum

  • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum.
  • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat.
  • Iedere maand kent twee afstudeerdata. Dit is, op december na, de 15e en de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd.
  • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de Examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma.
  • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-chipkaart.

  Diploma-uitreiking of diploma afhalen

  Doe je een Joint Degree opleiding, lees dan de informatie onder het kopje 'Afstuderen in een Joint Degree' hieronder.

  • Uitgifte van diploma’s
   Klik hier voor een overzicht van de geplande diploma uitreikingen in 2023. Als je in het afstudeerformulier hebt aangegeven graag naar de diploma-uitreiking te willen komen, ontvang je uiterlijk twee weken voor de diploma-uitreiking de precieze tijden van de sessie. 
  • Ophaalmomenten
   Momenteel werken we met ophalen van het diploma op afspraak. Als je in het afstudeerformulier hebt aangegeven dat je niet naar de uitreiking wilt en het diploma graag wilt ophalen tijdens een ophaalmoment, ontvang je een bericht over het ophalen van je diploma zodra het diploma bij ons klaar ligt. Je kunt dan zelf een afspraak inplannen.

  Bewijs van afstuderen

  Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. De afstudeerverklaring kun je aanvragen op VU.nl. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.  

  Informatie vanuit DUO

  Op deze website van DUO vind je informatie over de maatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs met betrekking tot Corona en afstuderen.

  Afstuderen in een Joint Degree 

  Enkele  opleidingen worden gezamenlijk door de bètafaculteiten van de VU en de Universiteit van Amsterdam (UvA) aangeboden.
  Sta je ingeschreven voor een joint degree, dan ontvang je na afronding van je opleiding één diploma van beide universiteiten. Het kan dus zo zijn dat de afronding wordt geregeld door de VU of door de UvA. Zie hieronder welke instelling het diploma verzorgt.

 • FGB

  Afstudeerdatum

  • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum.
  • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat.
  • Iedere maand kent twee afstudeerdata. Dit is, op december na, de 15e en de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd.
  • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de Examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma.
  • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-chipkaart.

  Diploma-uitreiking of ophalen diploma

  • Uitgifte diploma’s
   Actuele informatie over de uitgifte van je diploma ontvang je van je faculteit. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met het Onderwijsbureau.
  • Afstuderen gaat door
   Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van de Onderwijsadministratie zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’.

  Bewijs van afstuderen

  Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

  Loopbaan

  Na een afgeronde masteropleiding Psychologie of Pedagogische Wetenschappen kun je jouw kansen in de beroepspraktijk te vergroten door verder te studeren en jouw toekomst als professional meerwaarde te geven. Tijdens jouw opleiding kun je je hier al op voorbereiden door bijvoorbeeld het behalen van verschillende aantekeningen. Lees meer

 • FGW

  Afstudeerdatum

  • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
  • De afstudeerdatum is de datum waarop je officieel je opleiding hebt afgerond en het diploma hebt behaald. Deze datum staat op je diploma. De afstudeerdatum is niet de datum van je diploma-uitreiking.
  • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van het laatst behaalde resultaat. Iedere maand kent één afstudeerdatum. Dit is, op december na, altijd de laatste werkdag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. 
  • Als je het afstuderen mag uitstellen dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 

  De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in studielink, het collegegeld en de OV-kaart. 

  Diploma uitreikingen

  • Jaarlijks wordt er één diploma-uitreiking per opleiding georganiseerd.
  • Wanneer je gaat afstuderen ontvang je een mail met een link naar een formulier waar je kunt aangeven of je naar de diploma-uitreiking wilt komen. Iedereen die tussen september 2022 en augustus 2023 afstudeert en bij het afstuderen aangeeft bij de uitreiking van de betreffende opleiding aanwezig te willen zijn, ontvangt een uitnodiging. De uitreiking vindt altijd plaats in het najaar volgend op het studiejaar*.
  • De uitnodiging voor de uitreiking ontvang je medio september via het emailadres dat je hebt opgegeven. In de uitnodiging staat de locatie, de precieze begin- en eindtijd van de ceremonie en het aantal gasten dat je mee mag nemen.

  Meer informatie over de uitreiking, zoals de datum, vind je op de website van de faculteit

  Afmelden diploma-uitreiking

  Heb je je aangemeld voor de uitreiking, maar ben je onverwacht verhinderd? Meld je dan zo snel mogelijk af door een reactie op de uitnodigingsmail te sturen.

  Diploma ophalen

  • Als je aangeeft niet naar de diploma-uitreiking te komen, dan kun je tussen november en juni één keer per maand, op een vaste dag en tijdstip, je diploma afhalen bij de Centrale Studentenbalie*.
  • Je krijgt bericht zodra je diploma voor je klaar ligt.
  • Je kunt alleen langskomen wanneer je bericht van ons hebt gekregen dat je diploma gereed is om opgehaald te worden.
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of ID-kaart).

  Meer informatie over de ophaalmomenten, zoals de datum en tijd, vindt je op de website van de faculteit

  Let op: je kunt dus alleen naar een ophaalmoment komen als je daarvoor een uitnodiging hebt ontvangen!

  *De organisatie van de uitreikingen en ophaalmomenten is altijd afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

  Studeer je af in de maanden juni t/m september, dan ontvang je de uitnodiging voor het eerstvolgende ophaalmoment de diploma-uitreiking.

  Heb je een bewijs van afstuderen nodig voor de aanmelding bij een andere opleiding of bij het solliciteren voor een baan? Je kunt een uittreksel van jouw diploma downloaden via DUO vanaf het moment dat je van de VU bericht hebt ontvangen dat je bent afgestudeerd. Dit uittreksel heeft dezelfde waarde als het officiële diploma. Heb je geen DIGID? Dan kun je hier een afstudeerverklaring downloaden.

  Afstuderen gaat door 

  Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van de Onderwijsadministratie zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’.

  Bewijs van afstuderen 

  Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

  Afstudeerregelingen zomer 2023

 • FRT

  Afstudeerdatum

  • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
  • De afstudeerdatum is de datum waarop je officieel je opleiding hebt afgerond en het diploma hebt behaald. Deze datum staat op je diploma. De afstudeerdatum is niet de datum van je diploma-uitreiking.
  • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van het laatst behaalde resultaat. Iedere maand kent één afstudeerdatum. Dit is, op december na, altijd de laatste werkdag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. 
  • Als je het afstuderen mag uitstellen dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 

  De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in studielink, het collegegeld en de OV-kaart. 

  Diploma-uitreikingen

  • Jaarlijks wordt er één diploma-uitreiking per opleiding georganiseerd.
  • Wanneer je gaat afstuderen ontvang je een mail met een link naar een formulier waar je kunt aangeven of je naar de diploma-uitreiking wilt komen. Iedereen die tussen september 2022 en augustus 2023 afstudeert en bij het afstuderen aangeeft bij de uitreiking van de betreffende opleiding aanwezig te willen zijn, ontvangt een uitnodiging. De uitreiking vindt altijd plaats in het najaar volgend op het studiejaar*.
  • De uitnodiging voor de uitreiking ontvang je medio september via het emailadres dat je hebt opgegeven. In de uitnodiging staat de locatie, de precieze begin- en eindtijd van de ceremonie en het aantal gasten dat je mee mag nemen.

  De uitreikingen voor 2023 staan gepland op (de exacte begintijd wordt later bekend gemaakt):
  Woensdag 4 oktober: BA Theology and Religious Studies en BA Theologie Joint Degree
  Maandag 23 oktober: MA Theology and Religious Studies (1 year), RMA Theology and Religious Studies en MA Theology and Religious Studies (3 year)

  Afmelden diploma-uitreiking:

  Heb je je aangemeld voor de uitreiking, maar ben je onverwacht verhinderd? Meld je dan zo snel mogelijk af door een reactie op de uitnodigingsmail te sturen.

  Diploma ophalen

  • Als je aangeeft niet naar de diploma-uitreiking te komen, dan kun je tussen november en juni één keer per maand, op een vaste dag en tijdstip, je diploma afhalen bij de Centrale Studentenbalie*.
  • Je krijgt bericht zodra je diploma voor je klaar ligt.
  • Je kunt alleen langskomen wanneer je bericht van ons hebt gekregen dat je diploma gereed is om opgehaald te worden.
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of ID-kaart).

  De ophaalmomenten zijn op:

  • Maandag 27 november 2023 - tussen 16.00 – 17.30 uur 
  • Maandag 18 december 2023 - tussen 16.00 – 17.30 uur 
  • Maandag 29 januari 2024 - tussen 16.00 – 17.30 uur 
  • Maandag 26 februari 2024 - tussen 16.00 – 17.30 uur 
  • Maandag 25 maart 2024 - tussen 16.00 – 17.30 uur 
  • Maandag 29 april 2024 - tussen 16.00 – 17.30 uur 
  • Maandag 27 mei 2024 - tussen 16.00 – 17.30 uur 
  • Maandag 24 juni 2024 - tussen 16.00 – 17.30 uur

  Let op: je kunt dus alleen naar een ophaalmoment komen als je daarvoor een uitnodiging hebt ontvangen!

  *De organisatie van de uitreikingen en ophaalmomenten is altijd afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

  Diploma ontvangen

  Nadat jouw afstuderen is aangevraagd en doorgegeven aan DUO wordt jouw fysieke diploma gemaakt. Het diploma en het supplement met de cijferlijst worden zorgvuldig gemaakt. Voor je de documenten in ontvangst kunt nemen, dienen deze eerst ondertekend te worden door de examencommissie. Dit kan in een aantal weken duren, zeker in de zomerperiode. Daarom kun je jouw fysieke diploma pas na september in ontvangst nemen als je in juni, juli of augustus afstudeert.

  Als je hebt aangegeven deel te willen nemen aan de diploma-uitreiking, dan ontvang je jouw fysieke diploma tijdens de feestelijke uitreiking.

  Wanneer je hebt aangegeven niet naar een diploma-uitreiking te willen komen, dan kun je het diploma ophalen tijdens een speciaal daarvoor georganiseerd ophaalmoment.

  Zowel voor de feestelijke uitreiking als voor het ophaalmoment ontvang je een persoonlijke uitnodiging. Let op: je kunt alleen aan de uitreiking of het ophaalmoment deelnemen wanneer je hiervoor een uitnodiging hebt ontvangen!

  Studeer je af in de maanden juni t/m september, dan ontvang je de uitnodiging voor het eerstvolgende ophaalmoment de diploma-uitreiking.

  Heb je een bewijs van afstuderen nodig voor de aanmelding bij een andere opleiding of bij het solliciteren voor een baan? Je kunt een uittreksel van jouw diploma downloaden via DUO vanaf het moment dat je van de VU bericht hebt ontvangen dat je bent afgestudeerd. Dit uittreksel heeft dezelfde waarde als het officiële diploma. Heb je geen DIGID? Dan kun je hier een afstudeerverklaring downloaden.

  Bewijs van afstuderen 

  Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

  Afstudeerregelingen zomer 2023

 • FSW

  Afstudeerdatum

  • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum.
  • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat.
  • Iedere maand kent twee afstudeerdata. Dit is, op december na, de 15e en de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd.
  • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de Examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma.
  • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-chipkaart.

  Diploma-uitreikingen 

  • Klik hier voor een overzicht van de geplande diploma-uitreikingen in 2023.
  • Wanneer je gaat afstuderen ontvang je een mail met een link naar een formulier waar je kunt aangeven of je naar de diploma-uitreiking wilt komen. 
  • Je ontvangt uiterlijk twee weken voor de uitreiking de uitnodiging op het emailadres wat je hebt opgegeven, met de locatie, precieze begin- en eindtijd en aantal gasten;

  Afmelden diploma-uitreiking 
  Heb je je aangemeld voor de uitreiking, maar kan je toch niet komen? Meld je dan zo snel mogelijk af via het contactformulier of door een reactie op de uitnodigingsmail te sturen.

  Diploma ophalen

  • Als je niet naar de diploma-uitreiking gaat, kun je een keer per maand, op een vaste dag en tijdstip, je diploma afhalen bij de Centrale Studentenbalie. 
  • Je krijgt bericht zodra je diploma voor je klaarligt.
  • Geef uiterlijk 1 week van te voren aan op welke dag je je diploma op komt halen. Gebruik het contactformulier
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of ID-kaart). 
  • Klik hier voor een overzicht van de ophaalmomenten in 2023 en 2024 (t/m augustus).

  Bewijs van afstuderen 

  Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

  Cum Laude regeling

  Met hoge cijfers zou je in aanmerking kunnen komen voor het judicium Cum Laude. Zie de Regels en Richtlijnen van de examencommissie voor de eisen die daaraan worden gesteld. 

 • GNK

  Je studeert automatisch af wanneer je het opleidingsprogramma hebt voltooid, hiervoor hoef je zelf niks te doen. Je ontvangt binnen twee weken een e-mailbericht nadat het laatste resultaat is geregistreerd op je dashboard. 

  Bij het afstuderen moet je op een aantal zaken letten:

  Controleer of je resultaten compleet en correct zijn. Je kunt hiervoor de tabel op blz 15 van de OER of blz. 13 van de OER M15 PT (Bachelor en Master) gebruiken. Ontbreken er resultaten of zijn de resultaten niet correct? Stuur dan een verzoek tot correctie naar afstuderen.vu@amsterdamumc.nl

  Controleer of je voorna(a)m(en), achternaam en geboortedatum correct vermeld staan in Studielink. Deze gegevens komen namelijk op je diploma/getuigschrift.

  Afstudeerdatum

  • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van het laatst behaalde resultaat. Iedere maand met uitzondering van december, kent twee afstudeerdata, doorgaans de laatste werkdag van de maand en halverwege de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. Voor studenten binnen M15 PT is de portfoliotoets van masterjaar 3 het laatst behaalde resultaat - zie de Canvas course 'Masteropleiding Geneeskunde' (kopje toetsing) voor meer informatie. 
  • Als je het afstuderen mag uitstellen dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma.
  • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in studielink, het collegegeld en de OV-kaart.

           De afstudeerdata en diplomauitreikingen M GNK voor collegejaar 2023/2024

 • RCH

  Afstudeerdatum

  • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum.
  • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat.
  • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de Examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma.
  • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-chipkaart.

  Uitgifte van diploma’s

  Nadat je bericht hebt gekregen dat je officieel bent afgestudeerd gaan we een  diploma voor je maken. Nadat jouw afstuderen is doorgeven aan DUO, duurt het een aantal weken voordat je fysieke diploma klaar is.

  Ophalen

  Indien je geen belangstelling hebt voor een uitreiking, kun je je diploma ophalen. Iedere maand is er een ophaalmoment. Zodra je diploma gereed is ontvang je een uitnodiging om een persoonlijke ophaalafspraak te maken.

  Bachelordiploma-uitreiking

  De uitreikingen vinden plaats in het najaar. Je wordt vier weken vooraf geïnformeerd over de data.

  Bachelor Rechtsgeleerdheid:  14 september 2023 's avonds

  Bachelor Notarieel recht: 28 of 29 september overdag

  Bachelor Criminologie: 28 of 29 september overdag

  Bachelor Law in Society: 12 oktober 2023 overdag

  Masterdiploma-uitreiking

  In je afstudeerbericht krijg je de vraag of je belangstelling hebt voor de uitreiking. Indien je daarop met ja antwoordt zul je voor de eerstvolgende uitreiking worden uitgenodigd zodra je diploma gereed is. In de volgende tabel vind je de datums. De uitreikingen vinden in de middag plaats. Je ontvangt twee weken vooraf de uitnodiging.

  Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: Mei 2023
  Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 25 Augustus 2023

  Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: Juni 2023
  Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 28 Augustus 2023

  Als je op je afstudeerbericht reageert in de maanden: Juli, Augustus of September 2023
  Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 2, 9 of 23 November 2023

  Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: Oktober 2023
  Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 11 December 2023

  Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: November 2023
  Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 22 Januari 2024

  Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: December 2023
  Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 22 Februari 2024

  Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: Januari 2024
  Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 11 Maart 2024

  Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: Februari 2024
  Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 22 April 2024

  Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: Maart 2024
  Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 13 Mei 2024

  Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: April 2024
  Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 20 Juni 2024

  Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: Mei 2024
  Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 12 Juli 2024

  Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: Juni 2024
  Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 26 Augustus 2024

  Bewijs van afstuderen

  Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie.  De afstudeerverklaring kun je aanvragen op VUnet. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

  Heb je je scriptie geüpload? 

  Om te kunnen afstuderen, moet je goedgekeurde bachelor- of masterscriptie geüpload zijn in het VU scriptie-archief. Deze upload is verplicht. 

  Vertrouwelijke scripties

  • Ook wanneer je scriptie vertrouwelijk is, moet hij worden geüpload (met uitzondering van vertrouwelijke scriptie Criminologie). 
  • De begeleider geeft op het beoordelingsformulier aan dat het een vertrouwelijke scriptie betreft. 
  • Bij de controle van de upload worden de instellingen vervolgens aangepast, zodat de scriptie niet zichtbaar wordt. 
 • SBE

  Afstudeerdatum

  • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum.
  • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat.
  • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de Examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma.
  • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-chipkaart.

  Diploma-uitreiking

  • Wij organiseren afstudeerceremonies per programma op onderstaande data.
  • Wanneer je gaat afstuderen ontvang je een mail met een link naar een formulier waar je kunt aangeven of je naar de diploma-uitreiking wilt komen.
  • Je ontvangt uiterlijk vijf werkdagen voor de ceremonie een uitnodiging op het e-mailadres dat je op het afstudeerformulier hebt opgegeven.
  • In de uitnodiging staan de datum, het tijdstip, het aantal gasten en de locatie van de ceremonie vermeld.
  • Als je niet binnen twee weken hebt gereageerd op de afstudeermail gaan wij ervan uit dat je niet deelneemt aan de uitreiking.

  Diploma-uitreikingen bachelors SBE

  Om deel te nemen aan de Bachelor diploma-uitreikingen moet je vóór 1 augustus voldaan hebben aan alle vereisten met betrekking tot het afstuderen binnen je opleiding!

  • Bedrijfskunde: 21 september 2023
  • Econometrics and OR: 12 oktober 2023
  • Economics and Business Economics: 5 oktober 2023
  • International Business Administration: 28 september 2023

  Let op: deze data zijn voorlopig en kunnen nog veranderen.

  Diploma-uitreikingen masters SBE

  Om deel te nemen aan de Master diploma-uitreikingen moet je vóór 1 september voldaan hebben aan alle vereisten met betrekking tot het afstuderen binnen je opleiding!

  • Accounting and Control: 18 oktober 2023
  • Digital Business and Innovation: 19 oktober 2023
  • Econometrics and Operations Research: 17 november 2023
  • Economics: 26 oktober 2023
  • Entrepreneurship (joint degree): 26 oktober 2023
  • Finance: Finance / DHP - Finance and Technology / DHP - Quantitative Risk Management: 24 november 2023
  • Finance: Financial Management / DHP- Corporate Finance: 9 november 2023
  • Marketing: 30 november 2023
  • Spatial, Transport and Environmental Economics: 26 oktober 2023
  • Transport and Supply Chain Management: 9 november 2023
  • BA: Financial Management / DHP- Corporate Finance: 9 november 2023
  • BA: Human Resource Management: 16 november 2023
  • BA: International Management: 26 oktober 2023
  • BA: Leadership and Change Management: 25 oktober 2023
  • BA: Management Consulting: 11 oktober 2023
  • BA: Strategy and Organization: 24 oktober 2023

  Let op: deze data zijn voorlopig en kunnen nog veranderen.

  Ophalen diploma

  • Als je hebt aangegeven niet naar de diploma-uitreiking te gaan ontvang je een bericht wanneer je diploma klaarligt en kan worden opgehaald bij het studiesecretariaat.

  Bewijs van afstuderen 

  Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

  Heb je je scriptie geüpload? 

  • Je goedgekeurde scriptie moet worden geüpload in de scriptiedatabase van de UB, ook als deze vertrouwelijke informatie bevat. 
  • Het cijfer voor de scriptie wordt pas zichtbaar in je resultaatoverzicht op VU.nl nadat de digitale kopie toegevoegd is aan de databank.
  • In het geval dat een scriptie vertrouwelijke informatie bevat,  kun je aangeven dat deze niet openbaar gemaakt mag worden. Dit kan alléén met toestemming van je  begeleider. Je scriptie wordt dan wel opgenomen, maar is niet te raadplegen door anderen.
  • Als een scriptie onder embargo wordt opgenomen, is het geven van een korte samenvatting verplicht.

De Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) heeft een andere procedure om af te studeren.

Afstudeerdatum

 • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum.
 • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat.
 • Iedere maand kent twee afstudeerdata. Dit is, op december na, de 15e en de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd.
 • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de Examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma.
 • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-chipkaart.

Diploma-uitreiking of diploma afhalen

Doe je een Joint Degree opleiding, lees dan de informatie onder het kopje 'Afstuderen in een Joint Degree' hieronder.

 • Uitgifte van diploma’s
  Klik hier voor een overzicht van de geplande diploma uitreikingen in 2023. Als je in het afstudeerformulier hebt aangegeven graag naar de diploma-uitreiking te willen komen, ontvang je uiterlijk twee weken voor de diploma-uitreiking de precieze tijden van de sessie. 
 • Ophaalmomenten
  Momenteel werken we met ophalen van het diploma op afspraak. Als je in het afstudeerformulier hebt aangegeven dat je niet naar de uitreiking wilt en het diploma graag wilt ophalen tijdens een ophaalmoment, ontvang je een bericht over het ophalen van je diploma zodra het diploma bij ons klaar ligt. Je kunt dan zelf een afspraak inplannen.

Bewijs van afstuderen

Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. De afstudeerverklaring kun je aanvragen op VU.nl. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.  

Informatie vanuit DUO

Op deze website van DUO vind je informatie over de maatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs met betrekking tot Corona en afstuderen.

Afstuderen in een Joint Degree 

Enkele  opleidingen worden gezamenlijk door de bètafaculteiten van de VU en de Universiteit van Amsterdam (UvA) aangeboden.
Sta je ingeschreven voor een joint degree, dan ontvang je na afronding van je opleiding één diploma van beide universiteiten. Het kan dus zo zijn dat de afronding wordt geregeld door de VU of door de UvA. Zie hieronder welke instelling het diploma verzorgt.

Afstudeerdatum

 • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum.
 • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat.
 • Iedere maand kent twee afstudeerdata. Dit is, op december na, de 15e en de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd.
 • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de Examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma.
 • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-chipkaart.

Diploma-uitreiking of ophalen diploma

 • Uitgifte diploma’s
  Actuele informatie over de uitgifte van je diploma ontvang je van je faculteit. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met het Onderwijsbureau.
 • Afstuderen gaat door
  Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van de Onderwijsadministratie zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’.

Bewijs van afstuderen

Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

Loopbaan

Na een afgeronde masteropleiding Psychologie of Pedagogische Wetenschappen kun je jouw kansen in de beroepspraktijk te vergroten door verder te studeren en jouw toekomst als professional meerwaarde te geven. Tijdens jouw opleiding kun je je hier al op voorbereiden door bijvoorbeeld het behalen van verschillende aantekeningen. Lees meer

Afstudeerdatum

 • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
 • De afstudeerdatum is de datum waarop je officieel je opleiding hebt afgerond en het diploma hebt behaald. Deze datum staat op je diploma. De afstudeerdatum is niet de datum van je diploma-uitreiking.
 • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van het laatst behaalde resultaat. Iedere maand kent één afstudeerdatum. Dit is, op december na, altijd de laatste werkdag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. 
 • Als je het afstuderen mag uitstellen dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 

De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in studielink, het collegegeld en de OV-kaart. 

Diploma uitreikingen

 • Jaarlijks wordt er één diploma-uitreiking per opleiding georganiseerd.
 • Wanneer je gaat afstuderen ontvang je een mail met een link naar een formulier waar je kunt aangeven of je naar de diploma-uitreiking wilt komen. Iedereen die tussen september 2022 en augustus 2023 afstudeert en bij het afstuderen aangeeft bij de uitreiking van de betreffende opleiding aanwezig te willen zijn, ontvangt een uitnodiging. De uitreiking vindt altijd plaats in het najaar volgend op het studiejaar*.
 • De uitnodiging voor de uitreiking ontvang je medio september via het emailadres dat je hebt opgegeven. In de uitnodiging staat de locatie, de precieze begin- en eindtijd van de ceremonie en het aantal gasten dat je mee mag nemen.

Meer informatie over de uitreiking, zoals de datum, vind je op de website van de faculteit

Afmelden diploma-uitreiking

Heb je je aangemeld voor de uitreiking, maar ben je onverwacht verhinderd? Meld je dan zo snel mogelijk af door een reactie op de uitnodigingsmail te sturen.

Diploma ophalen

 • Als je aangeeft niet naar de diploma-uitreiking te komen, dan kun je tussen november en juni één keer per maand, op een vaste dag en tijdstip, je diploma afhalen bij de Centrale Studentenbalie*.
 • Je krijgt bericht zodra je diploma voor je klaar ligt.
 • Je kunt alleen langskomen wanneer je bericht van ons hebt gekregen dat je diploma gereed is om opgehaald te worden.
 • Neem een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of ID-kaart).

Meer informatie over de ophaalmomenten, zoals de datum en tijd, vindt je op de website van de faculteit

Let op: je kunt dus alleen naar een ophaalmoment komen als je daarvoor een uitnodiging hebt ontvangen!

*De organisatie van de uitreikingen en ophaalmomenten is altijd afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

Studeer je af in de maanden juni t/m september, dan ontvang je de uitnodiging voor het eerstvolgende ophaalmoment de diploma-uitreiking.

Heb je een bewijs van afstuderen nodig voor de aanmelding bij een andere opleiding of bij het solliciteren voor een baan? Je kunt een uittreksel van jouw diploma downloaden via DUO vanaf het moment dat je van de VU bericht hebt ontvangen dat je bent afgestudeerd. Dit uittreksel heeft dezelfde waarde als het officiële diploma. Heb je geen DIGID? Dan kun je hier een afstudeerverklaring downloaden.

Afstuderen gaat door 

Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van de Onderwijsadministratie zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’.

Bewijs van afstuderen 

Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

Afstudeerregelingen zomer 2023

Afstudeerdatum

 • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum. 
 • De afstudeerdatum is de datum waarop je officieel je opleiding hebt afgerond en het diploma hebt behaald. Deze datum staat op je diploma. De afstudeerdatum is niet de datum van je diploma-uitreiking.
 • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van het laatst behaalde resultaat. Iedere maand kent één afstudeerdatum. Dit is, op december na, altijd de laatste werkdag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. 
 • Als je het afstuderen mag uitstellen dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma. 

De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in studielink, het collegegeld en de OV-kaart. 

Diploma-uitreikingen

 • Jaarlijks wordt er één diploma-uitreiking per opleiding georganiseerd.
 • Wanneer je gaat afstuderen ontvang je een mail met een link naar een formulier waar je kunt aangeven of je naar de diploma-uitreiking wilt komen. Iedereen die tussen september 2022 en augustus 2023 afstudeert en bij het afstuderen aangeeft bij de uitreiking van de betreffende opleiding aanwezig te willen zijn, ontvangt een uitnodiging. De uitreiking vindt altijd plaats in het najaar volgend op het studiejaar*.
 • De uitnodiging voor de uitreiking ontvang je medio september via het emailadres dat je hebt opgegeven. In de uitnodiging staat de locatie, de precieze begin- en eindtijd van de ceremonie en het aantal gasten dat je mee mag nemen.

De uitreikingen voor 2023 staan gepland op (de exacte begintijd wordt later bekend gemaakt):
Woensdag 4 oktober: BA Theology and Religious Studies en BA Theologie Joint Degree
Maandag 23 oktober: MA Theology and Religious Studies (1 year), RMA Theology and Religious Studies en MA Theology and Religious Studies (3 year)

Afmelden diploma-uitreiking:

Heb je je aangemeld voor de uitreiking, maar ben je onverwacht verhinderd? Meld je dan zo snel mogelijk af door een reactie op de uitnodigingsmail te sturen.

Diploma ophalen

 • Als je aangeeft niet naar de diploma-uitreiking te komen, dan kun je tussen november en juni één keer per maand, op een vaste dag en tijdstip, je diploma afhalen bij de Centrale Studentenbalie*.
 • Je krijgt bericht zodra je diploma voor je klaar ligt.
 • Je kunt alleen langskomen wanneer je bericht van ons hebt gekregen dat je diploma gereed is om opgehaald te worden.
 • Neem een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of ID-kaart).

De ophaalmomenten zijn op:

 • Maandag 27 november 2023 - tussen 16.00 – 17.30 uur 
 • Maandag 18 december 2023 - tussen 16.00 – 17.30 uur 
 • Maandag 29 januari 2024 - tussen 16.00 – 17.30 uur 
 • Maandag 26 februari 2024 - tussen 16.00 – 17.30 uur 
 • Maandag 25 maart 2024 - tussen 16.00 – 17.30 uur 
 • Maandag 29 april 2024 - tussen 16.00 – 17.30 uur 
 • Maandag 27 mei 2024 - tussen 16.00 – 17.30 uur 
 • Maandag 24 juni 2024 - tussen 16.00 – 17.30 uur

Let op: je kunt dus alleen naar een ophaalmoment komen als je daarvoor een uitnodiging hebt ontvangen!

*De organisatie van de uitreikingen en ophaalmomenten is altijd afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

Diploma ontvangen

Nadat jouw afstuderen is aangevraagd en doorgegeven aan DUO wordt jouw fysieke diploma gemaakt. Het diploma en het supplement met de cijferlijst worden zorgvuldig gemaakt. Voor je de documenten in ontvangst kunt nemen, dienen deze eerst ondertekend te worden door de examencommissie. Dit kan in een aantal weken duren, zeker in de zomerperiode. Daarom kun je jouw fysieke diploma pas na september in ontvangst nemen als je in juni, juli of augustus afstudeert.

Als je hebt aangegeven deel te willen nemen aan de diploma-uitreiking, dan ontvang je jouw fysieke diploma tijdens de feestelijke uitreiking.

Wanneer je hebt aangegeven niet naar een diploma-uitreiking te willen komen, dan kun je het diploma ophalen tijdens een speciaal daarvoor georganiseerd ophaalmoment.

Zowel voor de feestelijke uitreiking als voor het ophaalmoment ontvang je een persoonlijke uitnodiging. Let op: je kunt alleen aan de uitreiking of het ophaalmoment deelnemen wanneer je hiervoor een uitnodiging hebt ontvangen!

Studeer je af in de maanden juni t/m september, dan ontvang je de uitnodiging voor het eerstvolgende ophaalmoment de diploma-uitreiking.

Heb je een bewijs van afstuderen nodig voor de aanmelding bij een andere opleiding of bij het solliciteren voor een baan? Je kunt een uittreksel van jouw diploma downloaden via DUO vanaf het moment dat je van de VU bericht hebt ontvangen dat je bent afgestudeerd. Dit uittreksel heeft dezelfde waarde als het officiële diploma. Heb je geen DIGID? Dan kun je hier een afstudeerverklaring downloaden.

Bewijs van afstuderen 

Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

Afstudeerregelingen zomer 2023

Afstudeerdatum

 • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum.
 • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat.
 • Iedere maand kent twee afstudeerdata. Dit is, op december na, de 15e en de laatste dag van de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd.
 • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de Examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma.
 • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-chipkaart.

Diploma-uitreikingen 

 • Klik hier voor een overzicht van de geplande diploma-uitreikingen in 2023.
 • Wanneer je gaat afstuderen ontvang je een mail met een link naar een formulier waar je kunt aangeven of je naar de diploma-uitreiking wilt komen. 
 • Je ontvangt uiterlijk twee weken voor de uitreiking de uitnodiging op het emailadres wat je hebt opgegeven, met de locatie, precieze begin- en eindtijd en aantal gasten;

Afmelden diploma-uitreiking 
Heb je je aangemeld voor de uitreiking, maar kan je toch niet komen? Meld je dan zo snel mogelijk af via het contactformulier of door een reactie op de uitnodigingsmail te sturen.

Diploma ophalen

 • Als je niet naar de diploma-uitreiking gaat, kun je een keer per maand, op een vaste dag en tijdstip, je diploma afhalen bij de Centrale Studentenbalie. 
 • Je krijgt bericht zodra je diploma voor je klaarligt.
 • Geef uiterlijk 1 week van te voren aan op welke dag je je diploma op komt halen. Gebruik het contactformulier
 • Neem een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of ID-kaart). 
 • Klik hier voor een overzicht van de ophaalmomenten in 2023 en 2024 (t/m augustus).

Bewijs van afstuderen 

Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

Cum Laude regeling

Met hoge cijfers zou je in aanmerking kunnen komen voor het judicium Cum Laude. Zie de Regels en Richtlijnen van de examencommissie voor de eisen die daaraan worden gesteld. 

Je studeert automatisch af wanneer je het opleidingsprogramma hebt voltooid, hiervoor hoef je zelf niks te doen. Je ontvangt binnen twee weken een e-mailbericht nadat het laatste resultaat is geregistreerd op je dashboard. 

Bij het afstuderen moet je op een aantal zaken letten:

Controleer of je resultaten compleet en correct zijn. Je kunt hiervoor de tabel op blz 15 van de OER of blz. 13 van de OER M15 PT (Bachelor en Master) gebruiken. Ontbreken er resultaten of zijn de resultaten niet correct? Stuur dan een verzoek tot correctie naar afstuderen.vu@amsterdamumc.nl

Controleer of je voorna(a)m(en), achternaam en geboortedatum correct vermeld staan in Studielink. Deze gegevens komen namelijk op je diploma/getuigschrift.

Afstudeerdatum

 • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van het laatst behaalde resultaat. Iedere maand met uitzondering van december, kent twee afstudeerdata, doorgaans de laatste werkdag van de maand en halverwege de maand. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd. Voor studenten binnen M15 PT is de portfoliotoets van masterjaar 3 het laatst behaalde resultaat - zie de Canvas course 'Masteropleiding Geneeskunde' (kopje toetsing) voor meer informatie. 
 • Als je het afstuderen mag uitstellen dan stelt de examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma.
 • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in studielink, het collegegeld en de OV-kaart.

         De afstudeerdata en diplomauitreikingen M GNK voor collegejaar 2023/2024

Afstudeerdatum

 • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum.
 • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat.
 • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de Examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma.
 • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-chipkaart.

Uitgifte van diploma’s

Nadat je bericht hebt gekregen dat je officieel bent afgestudeerd gaan we een  diploma voor je maken. Nadat jouw afstuderen is doorgeven aan DUO, duurt het een aantal weken voordat je fysieke diploma klaar is.

Ophalen

Indien je geen belangstelling hebt voor een uitreiking, kun je je diploma ophalen. Iedere maand is er een ophaalmoment. Zodra je diploma gereed is ontvang je een uitnodiging om een persoonlijke ophaalafspraak te maken.

Bachelordiploma-uitreiking

De uitreikingen vinden plaats in het najaar. Je wordt vier weken vooraf geïnformeerd over de data.

Bachelor Rechtsgeleerdheid:  14 september 2023 's avonds

Bachelor Notarieel recht: 28 of 29 september overdag

Bachelor Criminologie: 28 of 29 september overdag

Bachelor Law in Society: 12 oktober 2023 overdag

Masterdiploma-uitreiking

In je afstudeerbericht krijg je de vraag of je belangstelling hebt voor de uitreiking. Indien je daarop met ja antwoordt zul je voor de eerstvolgende uitreiking worden uitgenodigd zodra je diploma gereed is. In de volgende tabel vind je de datums. De uitreikingen vinden in de middag plaats. Je ontvangt twee weken vooraf de uitnodiging.

Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: Mei 2023
Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 25 Augustus 2023

Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: Juni 2023
Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 28 Augustus 2023

Als je op je afstudeerbericht reageert in de maanden: Juli, Augustus of September 2023
Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 2, 9 of 23 November 2023

Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: Oktober 2023
Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 11 December 2023

Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: November 2023
Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 22 Januari 2024

Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: December 2023
Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 22 Februari 2024

Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: Januari 2024
Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 11 Maart 2024

Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: Februari 2024
Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 22 April 2024

Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: Maart 2024
Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 13 Mei 2024

Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: April 2024
Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 20 Juni 2024

Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: Mei 2024
Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 12 Juli 2024

Als je op je afstudeerbericht reageert in de maand: Juni 2024
Dan kun je deelnemen aan de uitreiking op: 26 Augustus 2024

Bewijs van afstuderen

Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie.  De afstudeerverklaring kun je aanvragen op VUnet. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

Heb je je scriptie geüpload? 

Om te kunnen afstuderen, moet je goedgekeurde bachelor- of masterscriptie geüpload zijn in het VU scriptie-archief. Deze upload is verplicht. 

Vertrouwelijke scripties

 • Ook wanneer je scriptie vertrouwelijk is, moet hij worden geüpload (met uitzondering van vertrouwelijke scriptie Criminologie). 
 • De begeleider geeft op het beoordelingsformulier aan dat het een vertrouwelijke scriptie betreft. 
 • Bij de controle van de upload worden de instellingen vervolgens aangepast, zodat de scriptie niet zichtbaar wordt. 

Afstudeerdatum

 • De Examencommissie bepaalt de afstudeerdatum.
 • De afstudeerdatum wordt gebaseerd op de datum van je laatst behaalde resultaat.
 • Als je het afstuderen mag uitstellen, dan stelt de Examencommissie een uitsteldatum vast. De uitsteldatum wordt je nieuwe afstudeerdatum. Deze datum wordt dan ook vermeld als afstudeerdatum op het diploma.
 • De afstudeerdatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-chipkaart.

Diploma-uitreiking

 • Wij organiseren afstudeerceremonies per programma op onderstaande data.
 • Wanneer je gaat afstuderen ontvang je een mail met een link naar een formulier waar je kunt aangeven of je naar de diploma-uitreiking wilt komen.
 • Je ontvangt uiterlijk vijf werkdagen voor de ceremonie een uitnodiging op het e-mailadres dat je op het afstudeerformulier hebt opgegeven.
 • In de uitnodiging staan de datum, het tijdstip, het aantal gasten en de locatie van de ceremonie vermeld.
 • Als je niet binnen twee weken hebt gereageerd op de afstudeermail gaan wij ervan uit dat je niet deelneemt aan de uitreiking.

Diploma-uitreikingen bachelors SBE

Om deel te nemen aan de Bachelor diploma-uitreikingen moet je vóór 1 augustus voldaan hebben aan alle vereisten met betrekking tot het afstuderen binnen je opleiding!

 • Bedrijfskunde: 21 september 2023
 • Econometrics and OR: 12 oktober 2023
 • Economics and Business Economics: 5 oktober 2023
 • International Business Administration: 28 september 2023

Let op: deze data zijn voorlopig en kunnen nog veranderen.

Diploma-uitreikingen masters SBE

Om deel te nemen aan de Master diploma-uitreikingen moet je vóór 1 september voldaan hebben aan alle vereisten met betrekking tot het afstuderen binnen je opleiding!

 • Accounting and Control: 18 oktober 2023
 • Digital Business and Innovation: 19 oktober 2023
 • Econometrics and Operations Research: 17 november 2023
 • Economics: 26 oktober 2023
 • Entrepreneurship (joint degree): 26 oktober 2023
 • Finance: Finance / DHP - Finance and Technology / DHP - Quantitative Risk Management: 24 november 2023
 • Finance: Financial Management / DHP- Corporate Finance: 9 november 2023
 • Marketing: 30 november 2023
 • Spatial, Transport and Environmental Economics: 26 oktober 2023
 • Transport and Supply Chain Management: 9 november 2023
 • BA: Financial Management / DHP- Corporate Finance: 9 november 2023
 • BA: Human Resource Management: 16 november 2023
 • BA: International Management: 26 oktober 2023
 • BA: Leadership and Change Management: 25 oktober 2023
 • BA: Management Consulting: 11 oktober 2023
 • BA: Strategy and Organization: 24 oktober 2023

Let op: deze data zijn voorlopig en kunnen nog veranderen.

Ophalen diploma

 • Als je hebt aangegeven niet naar de diploma-uitreiking te gaan ontvang je een bericht wanneer je diploma klaarligt en kan worden opgehaald bij het studiesecretariaat.

Bewijs van afstuderen 

Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden. Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.

Heb je je scriptie geüpload? 

 • Je goedgekeurde scriptie moet worden geüpload in de scriptiedatabase van de UB, ook als deze vertrouwelijke informatie bevat. 
 • Het cijfer voor de scriptie wordt pas zichtbaar in je resultaatoverzicht op VU.nl nadat de digitale kopie toegevoegd is aan de databank.
 • In het geval dat een scriptie vertrouwelijke informatie bevat,  kun je aangeven dat deze niet openbaar gemaakt mag worden. Dit kan alléén met toestemming van je  begeleider. Je scriptie wordt dan wel opgenomen, maar is niet te raadplegen door anderen.
 • Als een scriptie onder embargo wordt opgenomen, is het geven van een korte samenvatting verplicht.

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00).

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)