Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Je scriptie uploaden

Is je scriptie klaar en goedgekeurd? Plaats deze dan in SURFsharekit, het scriptie-archief van de VU. Je scriptie wordt 7 jaar bewaard door de VU. Scripties in SURFsharekit zijn alleen in te zien voor ondersteuners van de onderwijsbureaus van de faculteiten. Faculteiten kunnen de scripties gebruiken voor onderwijsvisitaties. Na 7 jaar worden scripties vernietigd.

Scriptie uploaden in 7 stappen

 1. Maak één PDF-file van je gehele scriptie. Let op! De scriptie mag maximaal 500 MB zijn.
 2. Ga naar www.surfsharekit.nl en log in met je VUnetID.
 3. Open je Profiel en vul je studentnummer in onder <Instellings-ID>
 4. Selecteer daarna ‘nieuwe publicatie’ > ‘Afstudeerwerk of stageverslag’
 5. Upload je scriptie.
 6. Vul de verplichte velden (aangegeven met een asterisk) en zoveel mogelijk optionele velden in.
 7. Sla je scriptie op door middel van ‘indienen’. Je krijgt een bevestiging als het uploaden gelukt is via een pop-up scherm.

Gebruik SURFsharekit in de faculteiten 
In het onderstaande overzicht kun je zien of jouw faculteit gebruik maakt van SURFsharekit. Als jouw faculteit geen gebruik maakt van het SURFsharekit, dan hoef je je scriptie niet te uploaden in het SURFsharekit.

FaculteitSURFsharekit*SURFsharekit*
 Bachelor-
scriptie 
Master-
scriptie 
ACTANee Nee 
Bèta-
wetenschappen 
Nee Nee 
Gedrags- en Bewegings-
wetenschappen 
Nee Ja** 
Geestes-
wetenschappen 
Nee Ja** 
Geneeskunde Nee Nee 
Rechts-
geleerdheid 
Ja Ja** 
Religie en Theologie Ja Ja** 
Sociale Wetenschappen Ja** Ja** 
School of Business and Economics Ja** Ja** 

* Scripties in SURFsharekit zullen voorlopig niet zichtbaar worden gemaakt voor het publiek. Scripties in SURFsharekit zijn alleen zichtbaar voor ondersteuners van de onderwijsbureaus van de faculteiten.
** Bij deze faculteiten zijn studenten verplicht hun Bachelor- en/of Masterscriptie te publiceren in SURFsharekit.

Handleidingen
Maak gebruik van de handleiding Inloggen SURFsharekit en de handleiding Scriptie uploaden voor meer informatie.

Controle door onderwijsbureau
Het onderwijsbureau van je faculteit kijkt de door jou ingevoerde gegevens na en vult deze zo nodig aan. Vervolgens keuren zij de scriptie-upload in het SURsharekit goed.

Wijzigingen aanbrengen
Zolang het onderwijsbureau van je faculteit je scriptie-upload in SURFsharekit nog niet heeft goedgekeurd, kun je nog wijzigingen aanbrengen:

1. Ga naar www.surfsharekit.nl en log in met je VUnetID.
2. Je ziet de scriptie die je geupload hebt.
3. Kies ‘edit’ en verander de informatie.

Verwerking persoonsgegevens studenten
Het Reglement verwerking persoonsgegevens bevat informatie over het verwerken van persoonsgegevens van studenten.

Vragen?
Heb je nog vragen? Neem contact op met het onderwijsbureau van jouw faculteit.

Scripties uploaden FAQ

 • Wat is er gebeurd met de oude scriptiedatabase?

  De oude scriptiedatabase is vervangen door SURFsharekit. Vanaf 31 mei 2023 kunnen studenten hun scriptie registreren in SURFsharekit. Vanaf 1 juli 2023 is de oude scriptiedatabase en de oude scriptie-upload toepassing niet meer beschikbaar. Scripties uit de periode 2016-heden worden overgezet naar SURFsharekit. Scripties ouder dan 7 jaar worden vernietigd.

 • Ik kan niet inloggen met mijn VUnetID.

  Controleer eerst of je alle gegevens juist zijn ingevuld. Lukt het nog niet? Bekijk dan de handleiding en volg de stappen die hierin beschreven staan.

 • Het lukt niet om mijn scriptie te uploaden.

  Gebruik de handleiding en volg de stappen die hierin beschreven staan. 

 • Mijn opleiding staat niet in de lijst.

  Neem contact op met het onderwijsbureau van jouw faculteit met het verzoek om de lijst aan te passen.

 • Het lukt niet de meerdere bestanden waar mijn scriptie uit bestaat te uploaden.

  Wij raden je aan om één PDF-bestand van je gehele scriptie te maken.

 • Hoe weet ik of het uploaden gelukt is?

  Na succesvol uploaden volgt er een bevestiging via een pop-up scherm en keer je terug in het overzicht met geüploade scripties. Het geüploade bestand verschijnt in het overzicht. 

 • Mijn scriptie is niet zichtbaar. Waar kunnen anderen mijn scriptie zien?

  Scripties worden in het scriptie-archief bewaard. Scripties worden niet online gepubliceerd. Scripties zijn alleen in te zien voor de ondersteuners van het onderwijsbureau van je faculteit.

 • Mijn scriptie mag niet full-text op internet gepubliceerd worden.

  Scripties worden in het scriptie-archief bewaard. Deze worden niet online gepubliceerd. Scripties zijn alleen in te zien voor de ondersteuners van het onderwijsbureau van je faculteit.

  Voor het geval dat scripties in de toekomst wel (weer) online gepubliceerd zullen worden, moet het toegangsrecht voor het full text bestand vastgelegd worden. De student moet dit vastleggen bij het uploaden van het full text bestand.

 • Mijn scriptie mag niet zichtbaar zijn.

  Scripties worden in het scriptie-archief bewaard. Deze worden niet online gepubliceerd. Scripties zijn alleen in te zien voor de ondersteuners van het onderwijsbureau van je faculteit. Voor het geval dat scripties in de toekomst wel (weer) online gepubliceerd zullen worden, moet het toegangsrecht voor de metadata en  het toegangsrecht voor het full text bestand apart vastgelegd worden. De student moet dit vastleggen bij het uploaden van het full text bestand en bij het invullen van het formulier.

 • Ik heb mijn scriptie na het uploaden aangepast. Kan ik het bestand vervangen?

  Als de scriptie nog niet is gepubliceerd in SURFsharekit door de ondersteuners van het onderwijsbureau van de faculteit, dan kun je het bestand zelf nog aanpassen. Als de scriptie al wel is gepubliceerd in SURFsharekit door de ondersteuners van het onderwijsbureau van de faculteit dan kunnen alleen de ondersteuners van het onderwijsbureau van jouw faculteit de upload aanpassen.

 • Kan ik een geanonimiseerde versie van mijn scriptie uploaden?

  Bevat je scriptie privacygevoelige of tot personen herleidbare informatie? Dan kun je een geanonimiseerde digitale versie van je scriptie uploaden. Geef in de scriptie aan dat het een geanonimiseerde versie betreft.

 • Hoe kan ik scripties in SURFsharekit bekijken?

  Alleen medewerkers van de onderwijsbureaus van de faculteiten hebben toegang tot de scripties in SURFsharekit. Dit betekent dat scripties van de VU niet publiek toegankelijk zijn voor geïnteresseerden.

 • Ik kan mijn begeleider niet vinden in SURFsharekit.

  Als je je begeleider niet kunt vinden in SURFsharekit, dan kun je zelf een profiel aanmaken voor je begeleider. Hoe je dit kunt doen staat beschreven in de handleiding op pagina 7. 

 • Ik krijg de foutmelding 'This action is not valid' als ik een scriptie wil toevoegen.

  De eerste keer dat je inlogt in SURFsharekit moet je een opleiding selecteren. Als je dit niet doet, dan kun je geen scriptie toevoegen. Hoe je je opleiding kunt selecteren staat beschreven in de handleiding 'Inloggen SURFsharekit'.

 • Staat je vraag er niet bij?

  Mail het onderwijsbureau van jouw faculteit en vermeld daarbij graag de volgende gegevens:

  • je naam 
  • je studentnummer
  • je opleiding
  • een omschrijving van het probleem 
  • de browser die je gebruikt (Internet Explorer, Firefox, Safari etc.)