Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Tarieven collegegeld (pre-)masteropleidingen

Je betaalt elk jaar collegegeld. Er zijn twee soorten tarieven, afhankelijk van jouw situatie betaal je het wettelijk tarief óf het instellingstarief.

Op deze pagina vind je de collegegeldtarieven voor onze masteropleidingen. Algemene informatie over het betalen van je collegegeld vind je hier.

Tarieven studiejaar 2024-2025

 • Wettelijke tarieven 2024-2025

  Wanneer je voldoet aan alle voorwaarden zoals vermeld op de website van DUO, betaal je het wettelijk collegegeldtarief voor studiejaar 2024-2025.

  Voltijd, deeltijd of duaal€2.530,00
 • Instellingstarieven 2024-2025

  Wanneer je niet voldoet aan alle voorwaarden voor het wettelijk collegegeldtarief, betaal je het instellingstarief voor een opleiding aan de VU. Dit geldt ook voor studenten die na hun eerste door de Nederlandse overheid bekostigde masteropleiding een tweede bekostigde masteropleiding volgen. We noemen dit ook wel het ‘tweede graad-tarief’. 

  Voor voltijd, deeltijd- en duale opleidingen gelden dezelfde tarieven.

  Bekijk het overzicht instellingstarieven masteropleidingen 2024-2025.

 • Kosten Pre-masterprogramma 2024-2025

  De kosten voor een pre-masterprogramma zijn gelijk aan een vergoeding ter hoogte van maximaal een proportioneel deel van het wettelijk collegegeld, met een maximum van het wettelijk collegegeld. Het tarief is € 42,17 per EC en € 1.265 voor een programma van 30 EC.

  Voorwaarden vergoeding

  • Wanneer je naast je pre-master een bachelor- of masterprogramma volgt tegen het wettelijk tarief, betaal je één keer het volledige wettelijke collegegeld..
  • Je kunt de vergoeding betalen met een Bewijs Betaald Collegegeld wanneer je bij een andere Nederlandse hogeronderwijsinstelling het wettelijk collegegeld betaalt.
  • Er bestaat geen recht op restitutie wanneer je na het afronden van je inschrijving het programma tussentijds beëindigt.
  • Het pre-masterprogramma van de opleiding Accounting and Control (deeltijd), onderdeel van de opleiding tot Register Accountant, is uitgesloten van deze voorwaarden.
 • Tweede studie

  Voor een 2e studie betaal je het instellingscollegegeldtarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld tarief wanneer je:

  • een 2e masteropleiding bent gestart tijdens de 1e masteropleiding. De tweede masteropleiding volg je zonder onderbreking. Ook nadat je de 1e masteropleiding hebt afgerond (bron: Rijksoverheid), of;
  • een masteropleiding hebt afgerond en voor de 1e keer een masteropleiding volgt op het gebied van Gezondheidszorg of Onderwijs (bron: Rijksoverheid), of;
  • direct aansluitend een 2e VU-masteropleiding volgt nadat je een 1e VU-masteropleiding hebt afgerond. Het collegegeld geldt voor de nominale duur van de 2e VU-masteropleiding +1 jaar wanneer voor de 1e VU-masteropleiding het wettelijk collegegeld verschuldigd was.
   Uitgezonderd zijn de masteropleidingen met een maximumcapaciteit:
  M Psychologie
  M Neurosciences (onderzoeksmaster)
  M Geneeskunde
  M Curating Art and Cultures
  M Tinbergen Institute Research Master in Economics (joint degree)

  Of;

  • een master Geneeskunde of een ongedeelde opleiding Geneeskunde hebt afgerond, promotieonderzoek aan de VU of UvA doet, een schriftelijke intentieverklaring van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van Amsterdam UMC hebt, en de masteropleiding Tandheelkunde volgt.

  Belangrijke informatie:

  • deze regeling betreft bachelor- en masterdiploma’s die behaald zijn aan een Nederlandse onderwijsinstelling (hbo én wo). Buitenlandse diploma’s tellen in deze regeling niet mee.
  • een diploma dat behaald is vóór 1 september 1991 telt in deze regeling niet mee.
  • let hierbij op eventuele specialisaties die onder één bachelor- of masteropleiding vallen. Deze hebben dezelfde ISAT-code (ook wel: opleidingsnummer) en gelden daarom als dezelfde opleiding. Behaal je een diploma en wil je verder met een andere specialisatie? Dan betaal je het volgende collegejaar het instellingscollegegeld. 
 • Uitzonderingen

  Vluchtelingen en ongedocumenteerden
  Vluchtelingen betalen het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief wanneer:

  • het collegegeld betaald wordt door Stichting UAF, of;
  • het Oekraïense vluchtelingen zijn die in academisch jaar 2022-2023 het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief verschuldigd waren. Het collegegeld geldt alleen voor de masteropleiding van academisch jaar 2022-2023 en voor de nominale duur van de masteropleiding +1 jaar.

  Verblijfsvergunningen
  Er zijn 8 soorten verblijfsvergunningen waarmee je, onder voorwaarden, het wettelijk collegegeld betaalt:

  • type I: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier (voorwaardenhulp);
  • type II: verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier;
  • type III: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel;
  • type IV: verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel;
  • type V: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene;
  • type Article 50 TEU: verblijfsdocument voor (familieleden van) VK-onderdanen die onder de werking van het terugtrekkingsakkoord vallen (Brexit)
  • type EU/EER: verblijfsdocument voor gemeenschapsonderdanen;
  • type familielid EU/EER: verblijfsdocument voor familieleden van gemeenschapsonderdanen.

  De Studentenadministratie beoordeelt of je in aanmerking komt voor verlaging van het collegegeld nadat je een kopie van je verblijfsvergunning (voor- en achterkant in PDF-format) naar studentenbalie@vu.nl hebt gestuurd. Is je verblijfsdocument gebaseerd op verblijf bij een familielid? Stuur dan ook de verblijfsvergunning van het familielid in kwestie (voor- en achterkant in PDF-format) naar studentenbalie@vu.nl.

Tarieven collegejaar 2023-2024

 • Wettelijke tarieven 2023-2024

  Wanneer je voldoet aan alle voorwaarden zoals vermeld op de website van DUO, betaal je het wettelijk collegegeldtarief voor studiejaar 2023-2024.

  Bekijk het overzicht wettelijke tarieven masteropleidingen 2023-2024.

 • Instellingstarieven 2023-2024

  Als je niet de nationaliteit hebt van één van de EU/EER-landen, betaal je het instellingstarief voor een opleiding aan de VU. Dit geldt ook voor studenten die na hun eerste door de Nederlandse overheid bekostigde masteropleiding een tweede bekostigde masteropleiding volgen. We noemen dit ook wel het ‘tweede graad-tarief’. Meer informatie over dit tarief en de uitzonderingen vind je hier.

  Voor voltijd, deeltijd- en duale opleidingen gelden dezelfde tarieven.

  Bekijk het overzicht instellingstarieven masteropleidingen 2023-2024.

  Instellingstarief vs. wettelijk tarief

  Betaal je het instellingstarief en denk je recht te hebben op het wettelijk tarief omdat je al een verblijfsdocument hebt aangevraagd? Onderneem dan de volgende stappen.

  1. Upload je verblijfsdocument in je persoonlijke dashboard op VU.nl en stuur een kopie (voor- en achterkant in PDF-format) naar studentenbalie@vu.nl.
  2. Is je verblijfsdocument gebaseerd op verblijf bij een familielid? Upload dan ook de verblijfsvergunning van het familielid in kwestie en stuur een kopie (voor- en achterkant in PDF-format) naar studentenbalie@vu.nl.
  3. Geef vóór de inschrijfdeadline (31 januari voor opleidingen met startdatum 1 februari en 31 augustus voor overige, reguliere opleidingen) een machtiging af in Studielink. Zonder machtiging raak je namelijk niet ingeschreven.

  Let op:

  • Als blijkt dat je recht hebt op het wettelijk tarief zal dit worden aangepast vanaf de eerste dag van de maand volgend op de geldigheidsdatum van je verblijfsdocument. Deze aanpassing doen wij tot en met het einde van het collegejaar (31 augustus). Na de sluiting van het collegejaar wordt het tarief niet meer met terugwerkende kracht verwerkt. Ontvangen wij het document pas na 31 augustus van het lopende collegejaar, dan kan het zijn dat je voor de eerste collegemaand(en) instellingstarief moet betalen.
  • Zonder geldig verblijfsdocument raak je niet ingeschreven! Het kan zijn dat je alsnog een verblijfsdocument gebaseerd op studie moet aanvragen, lees onze visumpagina goed door om te zien wat op jou van toepassing is.
 • Pre-master(assessment) tarief 2023-2024

  Er zijn specifieke regels voor pre-masterstudenten, omdat zij niet het reguliere collegegeldtarief betalen, maar een pre-mastervergoeding.

  Bekijk het overzicht tarieven pre-masteropleidingen 2023-2024.

  Aanvullende informatie

  • Voor een pre-masterprogramma dat meer dan 30 EC omvat, betaal je extra kosten van € 38,55 voor elk studiepunt boven de 30 EC.
  • Als je naast je pre-master een bachelor- of masterprogramma volgt tegen het wettelijk tarief, betaal je voor beide opleidingen alleen het wettelijk collegegeld. Studenten worden vrijgesteld van betaling van de premastervergoeding als zij het wettelijk collegegeld betalen bij de VU of elke andere (bekostigde) instelling.
  • De kosten voor het deeltijd pre-masterprogramma Accounting & Control wijken af van de standaard pre-mastertarieven. Kijk voor meer informatie op de opleidingspagina.
  • Als pre-masterstudent is het mogelijk om een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan te vragen, ondanks dat je een pre-mastervergoeding betaalt in plaats van het reguliere collegegeldtarief.
  • Let op: Als pre-masterstudent krijg je geen restitutie van de pre-mastervergoeding, wanneer je besluit te stoppen met de opleiding.

  Kosten pre-masterassessment

  In sommige gevallen moet je een pre-masterassessment maken om te kunnen starten met het pre-masterprogramma. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Deze kosten worden later dit jaar op de website gepubliceerd. Deze kosten worden niet gerestitueerd, ook als je later besluit niet deel te nemen aan het assessment of als later blijkt dat je niet toelaatbaar bent tot de pre-master. Controleer dit van tevoren dus goed zelf!

 • Overgangsregelingen en uitzonderingen

  Overgangsregelingen

  De overgangsregelingen zijn terug te lezen in de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2023-2024.

  Uitzonderingen

  Kijk voor eventuele uitzonderingen per tarief in de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2023-2024.

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00).

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)