Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

HDC Archief V

Archieven uit de collectie HDC | Protestants erfgoed, alfabetisch geordend, letter V.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

V

 • Vaart Smit, H.W. van der, * 1888, † 1985 – Gereformeerd predikant, redacteur en directeur van het Nederlands Christelijk Persbureau, (1907-1980) | Coll. nr.: 464. 0,6 m. Plaatsingslijst.
 • Valburg en Zetten – Kiesvereniging, (1950-1980) | Coll. nr.: 566. 0,04 m.
 • Valkenier, Leen, * 1924, † 1996 – Schrijver van onder andere de televisieserie De Fabeltjeskrant, dagboeken (1938-1995). Beperkte toegang | Coll. nr.: 604. 0,6 m.
 • Van Coeverden Adriani Stichting tot bevordering van Hoger en Voorbereidend Hoger Onderwijs op gereformeerde grondslag – Vernoemd naar C.L.D. van Coeverden Adriani * 1843, † 1911), met voorstukken (1749-1984). Tweede zending 2012 en 2023 (2,86 m). Bevat portretten van Lambertus Grimmius Adriani (1787-1866), C.L.D. van Coeverden Adriani (1843-1911) en Wilhelmina Frederika van Coeverden (1797-1868) of haar zuster Agnes van Coeverden (A.M.A.). | Coll. nr.: 246. 9,24 m. Plaatsingslijst.
 • Van Woensel Kooy Stichting (1937-1999) – En stukken betreffende S.M. van Woensel Kooy *1875, †1934, hervormd evangeliste. Bevat tekeningen van Mia van Oostveen | Coll. nr. 714. 1,5 m. Plaatsingslijst.
 • Veen, T.H. van der – Brieven van H. Colijn en H. Colijn-Groenenberg, (1893-1926) | Coll. nr.: 237. 0,01 m.
 • Veen, R.J. van der, *1863, †1942 – Gereformeerd predikant o.a. te Hindelopen, Driesum en Goes. Preken, redevoeringen en enkele gedenkschriften. | Coll. nr.: 923. 0,48 m.  
 • Veenhof, C., * 1902, †1983 – Gereformeerd/vrijgemaakt/Nederlands gereformeerd predikant en hoogleraar in Kampen, (1883-1986) | Coll. nr.: 296. 5,6 m. Plaatsingslijst.
 • Veenhof, C. , *1902, †1983 – Brieven van C. Veenhof aan T. Brienen, H. Vonkeman en Carl Reitsma, verzameld door A. van Langevelde, (ca 1951-2006) | Coll. nr.: 444. 0,02m. Plaatsingslijst.
 • Veenhof, J., *1934 – Gereformeerd predikant in Nederland en Zwitserland en hoogleraar theologie aan de VU, (1989-1997) Beperkte toegang | Coll. nr.: 465. 5,6 m, aanvulling 2014, 0,72m. Plaatsingslijst.
 • Veenstra, J., * 1861, † 1924 – Gereformeerd predikant in Minnertsga, Ten Boer en St. Anna Parochie, (1887-1924) | Coll. nr.: 256. 0,01 m. Plaatsingslijst.
 • Veer, m.B. van ‘t, * 1904, † 1944 – Gereformeerd predikant in Zevenbergen, Groningen en Amsterdam, (1920-1950) | Coll. nr.: 402. 1,5 m. Plaatsingslijst.
 • Veerman, Nel, * 1909, † 2002 – Christelijk dichteres, (1946-2001) | Coll. nr.: 160. 0,04 m.
 • Vegt, A. van der * 1928, Collegedictaten natuurkunde van student nr.: 3999. Bevat een persoonlijke impressie: ‘Natuurkunde studeren aan de Vrije Universiteit (1946-1955). | Coll. nr.: 475. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Veldhuizen, Familie Van – In het bijzonder stukken betreffende A. van Veldhuizen (1871-1937), G. van Veldhuizen (1903-1963) en A. van Veldhuizen (1932-2013), 1817-2008 | Coll. nr.:1086. 3m. Plaatsingslijst.
 • Velema, W.H., * 1929 – Christelijk gereformeerd theoloog en hoogleraar in Apeldoorn, (1967-1996). Toegang beperkt | Coll. nr.: 623. 1,6 m. Plaatsingslijst.
 • Velema, H.W. – Penningmeester van de stichting Nes Ammim Nederland, (1960-1983). | Coll. nr.: 950. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Verband van AR-gemeente- en provinciebestuurders De Magistratuur – (1970-1980) | Coll. nr.: 506. 0,48 m. Plaatsingslijst.
 • Verband van Hervormd-Gereformeerde Ambtsdragers – 1952-1976. | Coll. nr.: 1012. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Verbond van Protestants Christelijke Werkgevers in Nederland en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond – Foto's van bijzondere bijeenkomsten, vergaderingen etc., ca. 1950-1970 | Coll. nr.: 351. 0,02 m.
 • Verdam, P.J., * 1915, † 1998 – AR eerste Kamer lid, minister en commissaris van de Koningin in Utrecht, (1920-1988) | Coll. nr.: 449. 15,6 m. Plaatsingslijst.
 • Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche bezittingen (VCOON), opgericht 1854 – eerste rechtsvoorganger van de Protestants Christelijke Onderwijsvakorganisatie (PCO) en vier diaconale hulpverenigingen (1854-1997) Beperkte toegang | Coll. nr.: 389. 8 m. Plaatsingslijst.
 • Verenigde Protestants Christelijke Werkgevers – (1937-1969). | Coll. nr.: 332. 23 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging de Vrije Christelijke School te Amsterdam – Notulenboek 1878-1881 en 1898-1908. | Coll. nr.: 972. 0,04 m.
 • Vereniging Christelijk Blindencentrum Sonneheerdt te Ermelo - Vereniging tot zorg voor blinden en slechtzienden (1921-2021)| Coll. nr.: 743. 27,6 m. Beperkte toegang. Plaatsingslijst.   
 • Vereniging Protestants Nederland, opgericht 1923 – Documentatie, ca. 1934-1970. | Coll. nr.: 840. 0,01 m.
 • Vereniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs voor de stad Amsterdam, opgericht 1845. (Tweede zending 2005) – (1873-1978). | Coll. nr.: 448. 10,36 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging tot bevordering van het Gereformeerd Kerkelijk Leven Woord en Geest, 1977-1994 – (1977-1994) | Coll. nr.: 395. 0,84 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging tot bevordering van Inwendige Zending te Doetinchem en Christelijke Philantropische Inrichtingen te Doetinchem – (1898-1948) | Coll. nr.: 357. 0,02 m.
 • Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken, 1884- – Documentatie betreffende G.A. Lindeboom en M.J. van Lieburg, Gedenkboek van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken 1884-1984. Zie ook collectie 501. Coll. nr.: 025. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken, 1884- – Zie ook collectie 25: Stukken betreffende het gedenkboek (1884-1987) | Coll. nr.: 501. 15 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging tot Heil des Volks – Opgericht door Jan de Liefde in 1855, vereniging gericht op evangelisatie en hulpverlening. (1852-2003). | Coll. nr.: 1051. 17,8 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging tot herstel van de kerkelijke eenheid der gereformeerde belijders – (1953-1971) | Coll. nr.: 693. 0,72 m. Plaatsingslijst
 • Vereniging tot opbouw en bewaring van het gereformeerde leven (Schrift en Getuigenis) (1948) 1966 - 2006 (2011). Vereniging tot opbouw en bewaring van het gereformeerde leven (Schrift en Getuigenis) (1948) 1966 - 2006 (2011), waarin tevens opgenomen het archief van de afdeling Den Haag (1969 - 1992). En enkele documenten van de afdeling Leiden, Utrecht en Haarlem (1975 - 1980). Coll.nr. 1169. 1,2m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel te Hardegarijp – (1947-1979). Beperkte toegang | Coll. nr.: 254. 4 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met den bijbel te Diemen – (1906-1995) Beperkte toegang | Coll. nr.: 601. 4,6 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging tot Verspreiding van de Heilige Schrift, 1913-2013 – Met daarin opgenomen de archieven van de Bijbel Kiosk Vereniging, de Vereniging tot voortzetting van de Vereniging tot Verspreiding van de Heilige Schrift en de Bijbel Kiosk Vereniging, de Stichting tot voortzetting van de Vereniging tot Verspreiding van de Heilige Schrift en de Bijbel Kiosk Vereniging, de Paulusvereniging ter verbreiding van het Evangelie tegenover het toenemend ongeloof en de Vereniging voor Evangelisatie ‘De Autozending’ gevestigd te Amsterdam. Plus tweede zending 2015, 0,36 m (zie de plaatsingslijst) | Coll. nr.: 060. 9,12 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging van AR-gemeente- en provinciebestuurders – (1947-1981) | Coll. nr.: 388. 0,12 m.
 • Vereniging van Chemiestudenten aan de Vrije Universiteit  (VCSVU) – opgericht 1964 (1972-2015) | Coll. nr.: 1113. 2,48 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging van Christen-Historici. Stukken betreffende de VCH (1989-2004). Coll.nr. 680. 0,84m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging van Christen-Onderwijzers aan Overheidsscholen (VCOO) – (1918-2000) | Coll. nr.: 706. 3,5 m.
 • Vereniging van Diakonale Werkers – (1969-2010) en haar voorgangers De broeders van Heemstede (1885-1920) en de Broederschap van Diakonen (1920-1969), 1907-2010 | Coll. nr.: 1024. 2,36 m. Beperkte toegang. Plaatsingslijst.
 • Vereniging van Docenten aan Christelijke Opleidingsinstituten voor Onderwijsgevenden – (VDCOO) en haar directe rechtsvoorgangers 1909-1988 | Coll. nr.: 960. 1,08 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging van Gereformeerde Studenten te Leiden Franciscus Gomarus – opgericht 1957, (1957-1998). Fotoalbum apart opgeborgen. Beperkte toegang | Coll. nr.: 397. 5,6m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging van Godsdienstonderwijzers/essen in Vrijzinnige geest te Utrecht – (1912-1995) | coll. nr.: 1042. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging van Homeopathische Artsen in Nederland – (1860-1989). Beperkte toegang | Coll. nr.: 061. 2 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging van Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland – Tot 1948 Gereformeerde Predikanten Vereniging (1911-1994). | Coll. nr.: 896. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging van Vrijzinnige Zondagsscholen. Archief van Commissie van de Zondagsscholen (1877-1910), de Nederlanse Vereniging van Vrijzinnige Zondagsscholen (N.V.V.Z.) (1910-1998), NVVZ, de Vereniging voor Vrije Geloofsopvoeding (1998-2016), De Kandelaar (2004), Project Regiowerkers (2004-2007) en Stichting V-Link (2007-2013). Jaren van de collectie: 1877-2016. Coll.nr. 1204. 2,16m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte – (1936-1984) Beperkte toegang | Coll. nr.: 461. 2,4 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte – de Stichting Reformatorische Wijsbegeerte (voorheen de Stichting bijzondere leerstoelen voor Calvinistische wijsbegeerte) en het Centrum voor Reformatorische Wijsbegeerte (1978-1998) Zie ook de collecties 248 en 461. | Coll. nr.: 764. 4,6 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte kring 's-Gravenhage en Omstreken. Secretariaatsarchief. (1936-1956)| Coll.nr. 678. Omvang 0,04m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte – Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte Stichting bijzondere leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte, Correspondentiebladen en filosofische discussiegroepen, (1937-1965) Zie collecties 461 en 764. | Coll. nr.: 248. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte – Nagekomen stukken (1964-1997). | Coll. nr.: 1142. 0,24m.
 • Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte – Studiekring Wieringermeer, stukken afkomstig van G. de Bruin, ca. 1966-2002. | Coll. nr.: 868. 0,12 m.
 • Vereniging voor Christelijk Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs voor jongens en meisjes te Amsterdam 1896 – Bevat stukken betreffende de Vereniging voor Christelijk basisonderwijs Instituut Schreuder en de Æneas Mackay school, 1922-1963, (1922-1990) | Coll. nr.: 474. 6,24 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs – Notulenboeken (1946-1993) voortgezet als Interconfessionele Scholengroep Amsterdam (ISA). | Coll. nr.: 656. 1,8 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging voor kinderopvang te Alphen aan den Rijn, De Marthastichting – (1883-1982). Bevat enkele stukken betreffende Huis Initium (1953-1963). Stukken betreffende de Vereniging tot instandhouding van ‘Huize Carolina’ te ‘s-Gravenhage, protestantse Jeugdzorginstelling, (zie coll. nr .: 342); Tehuis Offem, 1945- 1947. Tehuis van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg, zie coll. nr.: 1087. Er bestaat een overzicht van pupillen in de Marthastichting in de periode 1883-1950 | Coll. nr. 270. 23 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs – op gereformeerde grondslag, Prinsengracht 39, later Keizerssgracht 41, ca 1893-1967. | Coll. nr.: 1036. 0,05m.
 • Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis – VNK 1989-2009. Zie ook collectie 860. | Coll. nr.: 820. 1 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis – Stukken betreffende de VNK, afkomstig van J.G.J. van Booma, 1987-1989 en 1989-1994. Zie ook collectie 820. | Coll. nr.: 860. 0,07 m.
 • Vereniging voor protestants-christelijke schrijvers Schrijvenderwijs – Opgericht 1982. Collectie P.W. Zondervan, *1910, †1991, (1976-1991). Zie ook collectie 536 Hans Werkman | Coll. nr.: 539. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging voor Voorbereidend Universitair Onderwijs op gereformeerde grondslag, 1889-1972 – Gereformeerd Gymnasium ook Het Woltjer Gymnasium, in Amsterdam en de Commissie op te richten Lyceum te Amsterdam-Buitenveldert, (1954-1962) | Coll. nr.: 311. 11,1 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging voor vrij beheer van kerkelijke goederen – (1838-1889) | Coll. nr.: 238. 0,48 m. Plaatsingslijst.
 • Vereniging voor Vrijzinnige Tehuizen – (1910-1952) | Coll. nr.: 618. 0,48 m. Plaatsingslijst.
 • Vergadering der Gelovigen – Stukken betreffende de Filadelphia Zending en W. Klein Haneveld, (1945-2000). | Coll. nr.: 626. 3,88 m. Plaatsingslijst.
 • Verhoeff, J.G., * 1823, † 1909 – Hervormd predikant in onder andere Wissekerke en Bodegraven, redacteur van het latere Eltheto en medeoprichter van de Confessionele Vereniging, 45 brieven van G. Groen van Prinsterer, 1860-1874, en van E.M.M. van der Hoop, 1874-1878, (1860-1879) | Coll. nr.: 239. 0,02 m.
 • Verkiezingsmateriaal ARP en andere partijen - (1891-1989) | Coll. nr.: 413. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Verkuyl, J., * 1908, † 2001 – Gereformeerd predikant en hoogleraar in Indonesië en Nederland, ook aan de VU, (1946-2001) | Coll. nr.: 127. 4,88 m. Beperkte toegang. Plaatsingslijst.
 • Vermaat, W., * 1873, † 1967 – Protestants-christelijk romanschrijfster, (pseudoniem Wilma), Documentatie en originele stukken betreffende Willemina Vermaat, afkomstig van L.J.Ph. Groeneveld, Sipke van der Land, Rita Oosthoek-van Klaveren, Lize Stilma en Hans Werkman, (1928-2005). | Coll. nr.: 58. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Vermaat, W., * 1873, † 1967 – Protestants-christelijk romanschrijfster, (pseudoniem Wilma) en de Wilma-Stichting (1821-1996) Het archief is alleen te raadplegen met microfiches.| Coll. nr.: 462. 3,12 m. Plaatsingslijst.
 • Versée, J., *1903, †1985 – Procuratiehouder en ouderling in Goes, stukken van hem en enkele anderen betreffende K.H. Miskotte. (1925-1982) | Coll. nr.: 780. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Verweijck, R.C., * 1859, † 1937 – Directeur van De Standaard en eerste adjunct-secretaris van het Centraal Comité van de AR, brieven in fotokopie, (1855-1936) | Coll. nr.: 173. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Visser, J.Th de, *1857 †1932 – Bijzonder uitgave van redevoeringen bij zijn doctorsjubileum en een met foto’s en aquarellen van A.C. Rünckel (1876-1956) geïllustreerd handschrift, herinneringen aan 25 jaar predikantschap, 1880-1905. Bevat foto’s en enkele knipsels. Zie ook collectie nr.: 712 | Coll. nr.: 856. 0,12 m.
 • Visser, J.Th. de, * 1857, † 1932 – Hervormd predikant en CH-politicus, enkele brieven en stukken betreffende de Vaticaancrisis, (1901-1926). Zie ook collectie 856 | Coll. nr.: 712. 0,02 m.
 • Vliet jr, P. van, * 1858, † 1941 – AR Tweede Kamerlid, kopieën en enkele originelen, (1891-1924) | Coll. nr.: 477. 0,05 m.
 • Vliet, K.M. van – Lector VU, hoogleraar in Miami (USA). Collegedictaat Elektronika 1 en 2, 1958/1959. | Coll. nr.: 864. 0,04 m.
 • Vijfentwintig jaar Groep Griessen – Onderzoeksgroep van de faculteit  Natuurkunde en Sterrenkunde aan de Vrije Universiteit (Natuurkunde), CD, cassettebandjes: interviews met Blok, Van Wageningen, Boeker, De Groot, Vasmel en Van Vuuren, 2001-2004. | Coll. nr.:  1112. 0,04 m.
 • Voerman, Jan en SSR – Correspondentie met SSR en F.C. Gerretson, ca. 1946. | Coll. nr.:1078. 0,01 m.
 • Vollenhoven, D.H.Th., * 1892, † 1978 – Filosoof en hoogleraar wijsbegeerte aan de VU, (1910-1978) | Coll. nr.: 405. 17,2 m. Plaatsingslijst.
 • Volten, H., *1902, †1966 – Gereformeerd (studenten-)predikant o.a. in Haren en Wageningen. Enkele preken en meditaties 1945-1965. | Coll. nr.: 1005. 0,02 m.
 • Voorburg – Kiesvereniging, (1948-1950) | Coll. nr.: 441. 0,03 m.
 • Voordrachten voor jongelings- en meisjesverenigingen – J. de Poorte, Cz., * 1908, † 1995, administrateur (1925-1958) | Coll. nr.: 417. 0,05 m.
 • Voorschoten – Kiesvereniging, (1962-1980) | Coll. nr.: 563. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Vox Theologica. Interacademiaal Theologisch Tijdschrift , 1930- – Stukken betreffende de redactie, (1957-1968) | Coll. nr.: 123. 0,12 m.
 • Vredesoverleg Kerk en Samenleving – (VOKS), (1986-1997). Beperkte toegang | Coll. nr.: 676. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Vreede, E.A.A., *1898, †1956 – Stukken betreffende gereformeerd zendingspredikant in Nederlands-Indië/Indonesië en zijn gezin; gehuwd met H.M. Bomers, *1899, †1926 en na haar overlijden met L.C. Varenkamp, *1908, †1984, (1924-1984) | Coll. nr.: 1033. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Vreeswijk, B.J. van, *1947 †2010 – Hervormd predikant te Ridderkerk, Veenendaal en Den Bommel, voorzitter van de Generale Synode en voorzitter van de Stichting Herziene Statenvertaling (1978-2011). Beperkte toegang | Coll. nr.: 884. 1,84 m. Plaatsingslijst.
 • Vreugdenhil, M., * 1903, † 1983 – Gereformeerd predikant in Meliskerke en Ruinerwold-Koekange, Kerkblaadje van de gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange en dagboekaantekeningen (1947-1974) | Coll. nr.: 580. 0,05 m.
 • Vries, C.M. * 1923, † 2002 – Luthers predikant, schreef ook onder pseudoniem Ted Logeman, directeur IKOR en secretaris RTV bij de Wereldraad van Kerken, hij was de eerste televisiedominee, (1948-2002) | Coll. nr.: 161. 1 m. Plaatsingslijst.
 • Vries, F.J. de – Collegedictaten en scriptie van VU-student economie, ca. 1955-1960. | Coll. nr.: 859. 0,24 m.
 • Vries, G.J. de, * 1905, † 1990 – Hoogleraar klassieke talen aan de VU, (1923-1991), zie voor brieven aan W. Kassies coll. nr.: 1102 | Coll. nr.: 152. 0,48 m. Plaatsingslijst.
 • Vries Gzn, W. de en N. Hoekstra – Stukken betreffende de Deputaten voor de emeritaatregeling van de Classis Batavia, (1933-1940) | Coll. nr.: 070. 0,01 m.
 • Vries, M. de, * 1820, † 1892 – Hoogleraar Nederlands in Leiden, dictaat Nederlandse taal, (1856-1858) | Coll. nr.: 242. 0,03 m.
 • Vriezenveen – Kiesvereniging, (1972-1980) | Coll. nr.: 126. 0,02 m.
 • Vrije Universiteit – Documentatie betreffende directeuren, curatoren en hoogleraren, verzameld door de Historisch Commissie van de VU, (ca 1930-1980) | Coll. nr.: 421. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Vrije Universiteit – Documentatie o.a. over A. Kuyper en andere VU-hoogleraren, verzameld door J.J. Bouman en A. Hallema, (1878-1993) | Coll. nr.: 260. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Vrije Universiteit – Documentatie en enkele bijzondere stukken betreffende jubilea, (1882-1980) | Coll. nr.: 659. 0,6 m. Plaatsingslijst.
 • Vrijzinnig Christelijke Gezondheidskolonie Naar Buiten – (1903-1972) | Coll. nr.: 637. 2,8 m. Plaatsingslijst.
 • Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale (VCJC) – (1900-1991) | Coll. nr.: 620. 65,4 m. Plaatsingslijst. Tweede zending (1920-2011) Coll. nr.: 1083. 2 m. Plaatsingslijst tweede zending.
 • Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale (VCJC) – bevat stukken betreffende Het Bosvolk; De Rijzende Kerk, Het Internationaal Zendingsgenootschap; ‘Kerk en Vrede’, De Vrije Vogels, De Vrijzinnig Christelijke Jeugdgemeenschap; De Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond (1919-1958) en de Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond, (1917-1977) | Coll. nr.: 288 0,48 m. Plaatsingslijst.
 • Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond – (VCSB) Afdeling Amsterdam en enkele landelijke stukken, (1969-1971) | Coll. nr.: 651. 0,12 m.
 • Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond – (VCSB) (1914-1973) | Coll. nr.: 621. 6 m. Plaatsingslijst.
 • Vrijzinnig Protestants Centrum voor Maatschappelijke Toerusting – (1933-1995) | Coll. nr.: 636. 17,24 m.
 • Vrouwelijke Vicarissen – in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1962-1971. | Coll. nr.: 1025. 0,03 m. Plaatsingslijst.
 • Vrouwen-Zendingsbond – Opgericht 1929 afkomstig van A.E. Adriani, (1931-1943) | Coll. nr.: 003. 0,01 m.
 • Vrouwenzendingsthuisfront van de GKN – (1984-2002), afkomstig van mw. M.W. Vellema-Bruins Slot. Bevat stukken betreffende Contact en financiële gegevens. | Coll. nr.: 774. 0,01 m.
 • Vrouwen VU-hulp – Stukken van A. Koetsier-Lems, presidente van Vrouwen VU-hulp, (ca. 1937-1999) | Coll. nr.: 116. 0,36 m.
 • VUCLEON-Aik, studievereniging Natuurkunde en Sterrekunde aan de VU. – (1934-1994) | Coll. nr.: 526. 0,6 m. Plaatsingslijst.
 • VU-hospitium – (1891-1984). Bevat kasboekjes van Gerard van der Velden, huisknecht van het VU Hospitium, (1932-1956) en regelement van de Strijkvereniging S.T.R.I.J.K. (1926). | Coll. nr.: 255. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • VU Magazine en de opvolger WCS (Wetenschap, Cultuur en Samenleving) – Stukken betreffende de redactie (1971-1999) | Coll. nr.: 407. 1,48 m. Plaatsingslijst.
 • VVSVU en VU Corps – Stukken betreffende lustra. Verzameld door G.J. Ridderbos, ca 1963-2005. | Coll. nr.: 973. 0,02 m.

Verder neuzen in de archieven?

Verder neuzen in de archieven?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Kantoor met catalogus bibliotheek, Keizersgracht 162. (03748)

Meer weten over de collectie HDC | Protestants Erfgoed?

Neem contact op met Myrthe Bleeker, conservator archieven van de Universiteitsbibliotheek

m.i.bleeker@vu.nl