Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

HDC Archief B

Archieven uit de collectie HDC | Protestants erfgoed, alfabetisch geordend, letter B

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

B

 • Baarda, Tj., *1932, †2017 – Hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit en Utrecht, lecturer aan St. Andrews, Fellow in Harvard en lid van de KNAW (1931-2018) | Coll. nr.: 1131. 4,36 m. Plaatsingslijst.
 • Baas, N. * 1893, † 1975 – Straatprediker en evangelist in Amsterdam | Coll. nr.: 001. 0,03 m.
 • Barger, G.J., * 1852, † 1905 – Hervormd, gereformeerd predikant o.a. in Oude Wetering, Maassluis, Driebergen, preken (1887-1888) | Coll. nr.: 020. 0,01 m.
 • Barselaar, B.M. van den, * 1902, † 1993 – Alias Pater Zeno, stukken betreffende kardinaal John Henry Newman, (1825-1991) | Coll. nr.: 551. 3 m. Plaatsingslijst.
 • Barth, Karl – Documentatie verzameld door A.J. Bronkhorst hoogleraar theologie in Utrecht, bevat o.a. foto’s en enkele glasnegatieven. | Coll. nr.: 791. 0,36 m.
 • Bastiaanse, W.A.F. (Frans), * 1868, † 1947 – Publicist en bestuurslid van de Vereniging van Letterkunde en de Nationale Vereniging voor Orde en Netheid in de Schrijftaal (1910-1938) | Coll. nr.: 031. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Bavinck, H., * 1854, † 1921 – Hoogleraar theologie in Kampen en aan de VU (1870-1921) | Coll. nr.: 346. 3,88 m. Plaatsingslijst. Klik hier voor het digitale archief.
 • Bavinck, J.H., * 1895, † 1964 – Zendingstheoloog en hoogleraar aan de faculteit godgeleerdheid van de VU (1916-1974) | Coll. nr.: 002. 1,36 m. Plaatsingslijst.
 • Bedum – Kiesvereniging, (1945-1980) | Coll. nr.: 552. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Beelddocumentatie Kerkgebouw - betreffende voornamelijk protestantse kerkgebouwen in Nederland, verzameld door H. Rademaker | Coll. nr.: 728. 2,5 m. Plaatsingslijst
 • Beilen – Kiesvereniging, (1948-1980) | Coll. nr.: 553. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Bekkenkamp, A., *1930 – Predikant en auteur. Stukken betreffende de synagoge in Enschede en zijn boek J.W. Sandberg, fenomeen. Zie collecties 23 en 634. | Coll. nr.:  264 | 0,06 m. Plaatsingslijst.
 • Beleggingsfonds voor protestants Nederland, 1960-1994 – (1960-2003) | Coll. nr.: 709. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Berg, J. van den – Hoogleraar aan de faculteit godgeleerdheid van de VU en in Leiden, stukken betreffende de kwestie Wiersinga | Coll. nr.: 686. 0,04 m.
 • Berg, Joh. van den – (ca 1908-1952) | Coll. nr.: 685. 0,24 m.
 • Berg, Margaretha van den, *1919, †2016 – Verslagen van NCRV-reizen, 1955-1997 | Coll. nr.: 1120. 0,36m. Plaatsingslijst
 • Bergema, H., *1902, †1969 – Geref. pred. voor zending te Kebumen (Midden-Java), voor theologische opleiding te Karuni (Sumba) en voor zending en theologische opleiding te Makassar. Buitengewoon hoogleraar TH Kampen en rector van het Zendingsseminarie te Baarn. | Coll. nr.: 1053. 2,24m. Plaatsingslijst.
 • Bergh, W. van den, * 1850, † 1890 – Theoloog en jurist, curator van de VU. Documentatie, het archief bevindt zich bij de Gemeentelijke Archiefdienst Barneveld | Coll. nr.: 371. 0,02 m.
 • Berghoef, P. – Stukken betreffende de ARP en het CDA, de Stichting H.A. Brokking Fonds en de gereformeerde kerk van Rotterdam-Zuid, (1954-1996) | Coll. nr.: 625. 1,6 m. Plaatsingslijst
 • Berghuis, W.P., *1911, † 1989 – ARP-politicus en bestuurder, burgemeester van Smilde en Kampen en voorzitter van de ARP, enkele redevoeringen, typoscripten en brochures, correspondentie met zijn echtgenote M. Groenveld tijden zijn gijzeling in St. Michielsgestel, stukken (waaronder cassettebandjes) betreffende het boek van Dick Houwaart, (ca. 1930-1960), tekening in collectie 193. | Coll. nr.: 469. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Berghuis, W.P., *1911, † 1989 – ARP-politicus en bestuurder, burgemeester van Smilde en Kampen en voorzitter van de ARP, (1922-1980) Beperkte toegang | Coll. nr.: 887. 12,24 m. Plaatsingslijst.
 • Berichten uit den Duitschen kerkstrijd – (1939) | Coll. nr.: 454. 0,01 m.
 • Berkhof, H., *1914, †1995 – Gereformeerd predikant en theoloog, hoogleraar in Leiden. Stukken betreffende contacten tussen gereformeerden en hervormdem (Commissie Brouwer) en Rome-Reformatie, 1949-1955. | Coll. nr.: 922. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Berkouwer, G.C., * 1903, † 1996 – Stukken betreffende de VU-tentoonstelling Prof. dr. G.C. Berkouwer 80 jaar, enkele brieven van Karl Barth (1951-1967) en collegedictaten van studenten. | Coll. nr.: 057. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Besten, Ad den *1923, † 2015 – Stukken betreffende het nieuwe liedboek en het Wilhelmus, 1953-2003. | Coll. nr.: 384. 0,6 m. Plaatsingslijst.
 • Besturenraad Protestants Christelijke Onderwijs (PCO) – Correspondentie, (ca. 1860-1970). | Coll. nr.: 857. 39,88 m. Plaatsingslijst.
 • Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs – Onder meer stukken betreffende het Convent van het Christelijk Onderwijs en de Nederlands Protestants Christelijke Schoolraad, 1947-1972. | Coll. nr.: 1101. 0,84 m. Plaatsingslijst.
 • Betaald Antwoord. Werkgroep opgericht in 1970 door ds. R.J. van der Veen en anderen als Nederlandse steungroep voor het antiracismeprogramma (PCR/Program to Combat Racism) van de Wereldraad van Kerken, toegespitst op de humanitaire programma’s in Zuid- en Zuidelijk Afrika. Coll.nr. 865. 0,24m. Plaatsingslijst.
 • Bianchi, H.T., *1924, †2015 – Hoogleraar criminologie aan de VU (1952-1999). | Coll. nr.: 1136. 1,48m. Plaatsingslijst.
 • Bianchi-Roothaan – (1878-1913) | Coll. nr.: 027. 0,03 m.
 • Biemond, G. – Documentatie betreffende de Tweede Wereldoorlog, de zending en de gereformeerde kerk, (1915-1962) | Coll. nr.: 029. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Biert, J. van – en de families Van Biert en Quakkelaar (1921-1975) | Coll. nr.: 517. 0,04 m. Plaatsingslijst.
 • Biesheuvel, B., *1920, †2001 – ARP voorman, minister van landbouw en premier. | Coll. nr.: 763. 6 m. Plaatsingslijst
 • Bijbels onderwijs – Platen voor het flanelbord en drukwerk t.b.v. onderwijs en evangelisatie (1969-2018). | Coll. nr.: 773. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Biografische gegevens over twintigste eeuwse predikanten en hoogleraren – (ca. 1900-1990) | Coll. nr.: 219. 0,12 m. 
 • Bisschop, L. *1922 †2003 Collectienummer 1186. Omvang 2 m. Omschrijving: Dichter. Collectie samengesteld door Hans Werkman bevat (privé)correspondentie, foto's, kladden en stukken betreffende studie (ca. 1942-2011). Plaatsingslijst
 • Blauw, J., * 1912, † 2007 – Gereformeerd predikant, secretaris Nederlandse Zendingsraad, hoogleraar Niet-westerse godsdiensten en hoogleraar Wijsbegeerte VU, docent zendingsschool (Oegstgeest) en zendingsseminarie in Baarn, godsdienstleraar Chr. Lyceum in Hilversum, (1965-2007) | Coll.nr. : 761. Omvang 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Bloemhof, S., *1948, †2006 – Hervormd predikant o.a. te Musselkanaal en Vroomshoop. Stukken betreffende studieverlof en preken (1978-2006). | Coll. nr.: 790. 0,6 m.
 • Bloemkolk, J.M., * 1914, † 1997 – Gereformeerd predikant o.a. te Treebeek, Eindhoven en Doetinchem, collegedictaten en preken | Coll. nr.: 394. 1,6 m. Plaatsinglijst.
 • Boeijinga, familie  – Stukken betreffende drie predikanten: J. Boeijinga (1858-1921), A.M. Boeijinga (1887-1973 en L.J. Boeijinga (1922-2009), (1884-2012) | Coll. nr.: 1152. 1,88 m. Plaatsingslijst.
 • Boendermaker, P., *1893, †1977 – Predikant en hoogleraar Evangelisch-Luthers Seminarie, stukken betreffende Oecumenische Raad van Kerken en gezangboeken, 1954-1960. | Coll. nr.: 964. 0,02 m.
 • Boeker, E., *1937 – Hoogleraar natuurkunde aan de Vrije Universiteit, rector-magnificus 1993-1997. Stukken betreffende kernwapens, 1980-1982. | Coll. nr.: 976. 0,06 m.
 • Boer, G., * 1913, † 1973,Hervormd predikant in o.a. Putten, Katwijk en Zoetermeer; hoofdbestuurslid van de Gereformeerde Bond (1915-2006). | Coll. nr.: 467. 2,36 m. Plaatsinglijst.
 • Boer, H.A. de, * 1937 – AR-, CDA-kamerlid, minister, burgemeester van Haarlemmermeer en secretaris-generaal van WVC, notulen van fractievergaderingen (1951-ca. 1980) | Coll. nr.: 508. 2,48 m. Plaatsingslijst.
 • Boer, W. den, * 1914, † 1993 – Hoogleraar klassieke talen en oude geschiedenis te Leiden, (1936-1983) | Coll. nr.: 398. 9,8 m. Plaatsingslijst.
 • Boersma, A.J., * 1944, † 1999 – Gereformeerd predikant in Ens, Nes Ammim en Ureterp. Jaren van het archief: 1960-1995. | Coll.nr. 980. Omvang 0,84 m. Plaatsingslijst.
 • Boersma, J., *1929, †2012 – Vakbondsman, antirevolutionair kamerlid en minister, OGEM bestuurder en directeur Stadsreiniging Amsterdam, 1957-1999. | Coll. nr.: 1056. 1,08m. Plaatsingslijst.
 • Boersma, Th., *1900, †1983 – Gereformeerd predikant o.a. te Uithuizermeeden en Zuidhorn. Preken | Coll. nr.: 998. 0,36 m.  
 • Boertien, C., * 1927, † 2002 – AR politicus, minister voor ontwikkelingssamenwerking 1971-1973, commissaris van de koningin in Zeeland, (1946-1998). Beperkte toegang | Coll. nr.: 166. 3,9 m. Plaatsingslijst.
 • Böhl, E., * 1836, † 1903 – Hoogleraar theologie in Wenen, beoogd VU-hoogleraar, (1866-1918) | Coll. nr.: 108. 4,5 m. Plaatsingslijst.
 • Böhl, E., *1836, †1903 – Aanvulling 2008, brieven van Böhl, J. Künzli en Th.J. Locher, ca. 1857-1901, dissertaties van Th. Forster en H.D. Kwon | Coll.nr.: 876. 0,24 m.
 • Bolland, A.A.W. (Ton) *1943, †2010– Antiquair en theoloog. Curiosa en rariora aangetroffen in boeken van zijn antiquariaat en documentatie over boeken en archief, ca. 1882-1999. | Coll. nr.: 803. 0,12 m.
 • Bom, F.L. van der, * 1840 – Herinneringen van F.L. van der Bom, en zijn familie, ca 1840-1980 | Coll. nr.: 353. 0,01 m.
 • Bond der Nederlandse diakonessenhuizen en diakonessenhuis Rotterdam – Documentatie, (1893-1964) | Coll. nr.: 367. 0,01 m.
 • Bond van Anti-Revolutionaire Jongeren Actie – Notulen van de ARJA te Amersfoort 1930-1945 | Coll. nr.: 349. 0,01 m.
 • Bond van Anti-Revolutionaire Propaganda Clubs – (1904-1938) | Coll. nr.: 034. 0,12 m.
 • Bond van Anti-Revolutionaire Propagandaclubs in Nederland – (1902-1914) | Coll. nr.: 445. 0,02 m.
 • Bond van Christelijke Onderwijzers in Nederland – Verslagen, (1862-1899) | Coll. nr.: 372. 0,12 m.
 • Bond van Christelijke Openbare Leeszalen en Bibliotheken in Nederland – Opgericht op 4 mei 1929, de Protestants Christelijke Lectuurraad en de Vereniging Christelijk Lektuur Centrum (1929-1973). | Coll. nr.: 1147. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Bond van Gereformeerde Mannenverenigingen – (1922-1999). | Coll. nr.: 731. 1,88 m. Plaatsingslijst.
 • Bond van Gereformeerde Vrouwen Verenigingen – (1938-2001) | Coll. nr.: 336. 6,36 m. Plaatsingslijst.
 • Bond van Gezinsverzorgsters op Gereformeerde Grondslag – (1959-1971) | Coll. nr.: 063. 0,12 m.
 • Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland – Documentatie (1956-1993) | Coll. nr.: 313. 0,12 m.
 • Bonhoeffer Werkgezelschap Nederland – Wetenschappelijke vereniging voor onderzoek naar de geschriften van D. Bonhoeffer (*1906, †1945). | Coll. nr.: 918. 0,12 m.
 • Boogaard, Herman van der, * 1891, † 1977 – Beeldend kunstenaar, plakboek | Coll. nr.: 017. 0,04 m.
 • Boom, H. ten *1924, †2011 – Kerkhistoricus en hervormd predikant, o.a. in Duitsland; bevat gegevens over het ‘Corrie ten Boom Huis” in Haarlem. | Coll. nr.: 861. 0,12 m.
 • Boon, Familie – Catechisatieschriften, belijdenis-geschenken en enkele foto’s betreffende de zusters M.P. (1921-2014), E. (1905-1976) en C.S. (1908-1984) Boon. | Coll. nr.: 1084. 0,01m.
 • Boon, J.C., * 1838, † 1919 – Hervormd predikant in Beverwijk en Haarlem; autobiografie: Boek der herinneringen (1838-1919) | Coll. nr.: 647. 0,12 m.
 • Boon, R., *1920, †2014 en H. Schilling, *1926, †2014 – R. Boon, hoogleraar theologie aan de VU en H. Schilling (e/v R. Boon) chemisch analiste, klinisch psychologe en publiciste, 1946-2014.. | Coll. nr.: 1081. 0,84 m. Plaatsingslijst.
 • Boon, W.J., *1917, †1999 – Juriste en bestuurslid van o.a. Instituut Schreuder, HBS Moreelsestraat en lid van de Universiteitsraad VU. Bevat stukken betreffende haar moeder, W.J. van Hoboken (*1884), onderwijzeres o.a. aan het Instituut Schreuder (1904-2001) | Coll. nr.: 382. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Booy, Thijs, *1923, †2003 – Publicist en secretaris van prinses Wilhelmina, (1935-1999) Zie ook coll. nr.: 35, Gereformeerden waarheen? en Kerk en jeugd. | Coll. nr.: 174. 7,88 m.  Plaatsingslijst.
 • Borst, P., * 1900, † 1980 – Hoogleraar aan de faculteit economische wetenschappen van de VU, collectie brochures, (1935-1972) | Coll. nr.: 182. 0,6 m.
 • Bos Kzn., H., * 1881, † 1970 – Houthandelaar en jurist, bestuurder van de VU, manuscripten, (ca 1940-1965) | Coll. nr.: 037. 9 m. Plaatsingslijst.
 • Bos, J., * 1900, † 1976 – Gereformeerd predikant in o.a. Monnickendam, Baarn en Emmeloord, legerpredikant tijdens de mobilisatie, bevat onder meer brieven van o.a. E. Doumergue, P.S. Gerbrandy en VU-hoogleraren, (1919-1960) | Coll. nr.: 042. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Bos, J., *1923, †2019 - Ambassadeur in Ethiopië en Soedan, en zendeling in Nieuw-Guinea. Diverse functies in het veld van zending en het Werelddiaconaat, onder meer betrokken bij ICCO. Archief bevat ook stukken van geldwervingsactie Kom over de Brug (ca. 1960-1980). | Coll. Nr. 719. 1,12 m. Plaatsingslijst
 • Bosch, A.C.D. van den. *1919, †1992 – Hervormd predikant in Ginneken, radio- en televisiedominee voor de NCRV. Preken. Bevat eveneens stukken betreffende zijn vader D.A. van den Bosch *1884, †1942 (Kamp Amersfoort) hervormd predikant en NCRV dagsluiter. | Coll. nr.: 1016. 1,24 m. Plaatsingslijst.
 • Bosch Jbzn, E.J. – Stukken betreffende uitgeverij Bosch en Keuning en de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband, (ca 1931-1986) | Coll. nr.: 144. 0,01 m.
 • Bosch, J., * 1910, † 2000 – Hoogleraar letterkunde aan de faculteit letteren van de VU, (1949-1996) | Coll. nr.: 138. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Boss, Meindert, * 1898, † 1937 – Onderwijzer en auteur,  pseudoniem: J.K. van Eerbeek. Door Hans Werkman geannoteerde en verzorgde kopie van de dagboeken (1921-1927). Zie ook  collectie 536 Hans Werkman. | Coll. nr.: 785. 0,01 m.
 • Boukema, P.J. *1933, †1999 – Hoogleraar VU, Eerste Kamerlid en Staatsraad. Stukken betreffende de Commissie-Enschedé, W. Aantjes, de ARP en de NSSF. (ca. 1940-1981), met een deel van zijn autobiografie. Bevat oorlogsdagboeken van B. Nieuwboer-Boukema,(1939-1946) | Coll. nr.: 724. 1,24 m. Plaatsingslijst.
 • Bouma, vader en zoon – L. Bouma *1855, †1935 en H.S. Bouma, *1884, †1956, gereformeerde predikanten, beiden o.a. te Kampen, (1875-1949). | Coll. nr.: 900. 0,60 m. Plaatsingslijst.
 • Brants, A.J., *1897, †1981 – Lerares en inspecteur prot.-chr. onderwijs en ‘Tante Lien’ voor de NCRV-radio. Oorkonden in collectie 193. | Coll. nr.: 970. 0,02 m.
 • Breen, J.C., * 1865, † 1927 – Gemeentearchivaris Amsterdam en bibliothecaris van de VU, documentatie | Coll. nr.: 044. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Bremmer, C., *1948 – Docent, stafmedewerker ARP, bestuurder bij YMCA en CDA-kamerlid en lid van het Europees Parlement.. | Coll. nr.: 1061. 3,84 m. Plaatsingslijst.
 • Breukelen – Kiesvereniging, (1891-1980) | Coll. nr.: 554. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Breukelman, F.H., * 1916, † 1993 – Predikant en wetenschappelijk hoofdmedewerker UvA, studiecollectie met handbibliotheek | Coll. nr.: 674. 8,12 m. Plaatsingslijst. Cursussen, gesprekken en lezingen, (1957-1992) | Coll. nr.: 767. 0,48 m. Plaatsingslijst.
 • Brink, H. van den – Zendingsarchief. Deel van het archief van P.N. Holtrop met daarin opgenomen archief van H. van den Brink (bevat een unieke kopie van het doopregister der Christelijk Gereformeerde Kerk te Batavia, 1874-1918 (origineel is verloren)) 1817-2004. | Coll. nr.: 798. 4,36 m. Plaatsingslijst.
 • Brinkman, H.J. – VU bestuurder, redevoeringen en speeches | Coll. nr.: 629. 0,24 m.
 • Brochures, jaarverslagen en overig drukwerk van gereformeerde en hervormde meisjes-, vrouwen-, jongens- en mannenbonden – (ca. 1892-1963) | Coll. nr.: 363. 1,88 m. Plaatsingslijst.
 • Broederschap van Pinkstergemeenten, voorheen ‘Broederschap van Volle Evangelie Gemeenten’. Vergaderstukken, Commissie voor de Statuten en uitgaande post, 1952-2002. | Coll.nr. : 1165. Omvang 1 m. Plaatsingslijst
 • Broek, Van den, (Boskoop) en Jaspers (Amsterdam en Boskoop), ca. 1900-1960. – Boeken betreffende de families door G.A. de Vries. | Coll. nr.: 1145. 1,72 m. Plaatsingslijst.
 • Broer, W., *1906, †1968 – Doopsgezind predikant o.a. op Ameland en in Hoorn, levensbeschrijving van L. Broer en De Wegwijzer. Preken, 1937-1968 (serie incompleet). | Coll. nr.: 843. 0,12 m.
 • Brug, J., * 1923, † 1989 – Chemicus, VU-student en lid van de Trouw-groep, bevat stukken betreffende Trouw, foto’s en cliché’s, (ca. 1940-1948). | Coll. nr.: 779. 0,36 m.
 • Brug, O.E. van de, *1893 †? – Hervormd predikant te Purwakarta, Bandung en Bilthoven, ca. 1951-1960. | Coll. nr.: 841. 0,12 m.
 • Brugghen, G.A. van der, * 1848, † 1928 – Hervormd predikant/evangelist en auteur in onder andere Est, Boxmeer en Brussel, voornamelijk documentatie (1876-1929) | Coll. nr.: 292. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Bruins Slot, J.A.H.J.S., * 1906, † 1972 – Journalist en AR politicus, kamerlid en fractievoorzitter, (1946-1971) | Coll. nr.: 015. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Bruins, Ch., *1870, †1957 – Gereformeerd predikant, o.a. te Winschoten en Breukelen. Correspondentie en beroepingsbrieven. | Coll. nr.: 991. 0,12 m. 
 • Brummelkamp – bevat stukken betreffende de families Esser, Hovy en De Mol van Otterloo, (1834-1941). Zie ook collectie 688. | Coll. nr.: 047. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Brummelkamp, J.E.L., * 1921, † 2010 – Hervormd (leger)predikant, o.a. te Kethel en Middelburg. Bevat stukken betreffende de familie en W.J. van Elden (* 1888 - † 1954), (loopjaren archief 1828-2010)| Coll.nr. : 688. Omvang 3,84 m. Plaatsingslijst.
 • Brummelkamp, J.E.L., fotocollectie, 1905-1911 en z.d. Fotocollectie afkomstig uit het archief van J.E.L. (Jaap) Brummelkamp. Collectie betreft W.J. van Elden en (studenten)gezelschappen. | Coll.nr.: 014. 0,40 m. Plaatsingslijst
 • Bruning-Bakker – familie-boek van het gezin, (ca 1950-1993) | Coll. nr.: 190. 0,01 m.
 • Buddingh, B. – Docent en onderwijsbestuurder, stukken betreffende de CHU en het protestants-christelijk onderwijs, (1959-1986) | Coll. nr.: 399. 2,12 m. Plaatsingslijst.
 • Buffinga, N., * 1887, † 1954 – Gereformeerd predikant in Oosthorn, IJmuiden en Rotterdam, preken | Coll. nr.: 617. 2,36 m.
 • Buijnsters, P.J. en L. Buijnsters-Smets – Correspondentie met H.A. Höweler, 1958-1976. Zie ook collectie 125 | Coll. nr.: 1062. 0,04m.
 • Buijs, W.J. – Rector van de christelijke HBS Charlois 1956-1966, Onderwijs en ordening | Coll. nr.: 041. 0,02 m.
 • Buitendijk-Mulder, D., * 1911, † 2000 – Secretaresse van het Gereformeerd maatschappelijk Werk, publiciste. Knipsels van haar artikelen, (1949-1972) | Coll. nr.: 411. 0,02 m.
 • Burg, L.J. van der, * 1921 – Jurist en AR bestuurder, (1954-1992) | Coll. nr.: 377. 8,5 m. Plaatsingslijst.
 • Burger, H.M. (Hilde), * 1952, † 2005 – Schrijfster en theologe, dagboeken (1992-2003) | Coll. nr.: 575. 0,12 m.
 • Burgersdijk, D.J., * 1912, † 1982 – Hervormd predikant, o.a. Birdaard, Harlingen en Arnhem, preken, (ca 1938-1982) | Coll. nr.: 137. 0,48 m.
 • Burgh, J.J.N. van der – Stukken betreffende de JV op GG 'dr. Herman Bavinck' 1932-1938, de MV 'Eunice' 1949-1959, en (AR) verkiezingsmateriaal, (1900-1987) | Coll. nr.: 490. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Buskes, J.J. – Documentatie. Scripties, enkele preken en knipsels over en van Buskes,overdracht grafsteen, ca. 1950-2005. | Coll. nr.: 420. 0,12 m.
 • Buskes, J.J., * 1899, † 1980 – Gereformeerd/hervormd predikant onder andere in Oosterend en Amsterdam; en publicist, (1899-1991) Zie ook archief T.M. Gilhuis, coll. nr.: 142. | Coll. nr.: 291. 3,6 m. Plaatsingslijst.
 • Buskes, J.J., *1899, †1980 – Brieven aan Buskes, ontvangen door E.D.J. de Jongh, naar aanleiding van zijn Buskesbiografie, G. Bogaard, H.J. Heering, G.J. Heering, J.W. Schulte Nordholt, J. Vuyst en K. Derksen, 1942-1998. | Coll. nr.:1075. 0,02 m.
 • Buwalda, D.J., *1907, †1987 – Docent Nieuwe Testament te Kampen, redacteur van Stijl, (1951-1969). | Coll. nr.: 1092. 0,02 m.

Verder neuzen in de archieven?

Verder neuzen in de archieven?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Kantoor met catalogus bibliotheek, Keizersgracht 162. (03748)

Meer weten over de collectie HDC | Protestants Erfgoed?

Neem contact op met Myrthe Bleeker, conservator archieven van de Universiteitsbibliotheek

m.i.bleeker@vu.nl