Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

HDC Archief S

Archieven uit de collectie HDC | Protestants erfgoed, alfabetisch geordend, letter S.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

S

 • Samen Delen (Sadel) en Verdienen Dominees Minder (VDM) – 1979-1989 | Coll. nr.: 1023. 0,02 m.
 • Sanatorium Sonnevanck – Notulen van Algemene Bestuurs-, Dagelijks Bestuurs- en de Algemene Ledenvergaderingen, 1908-1964. | Coll. nr.: 317. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Sanders, Maurits * 1864, † 1944 – Brieven en documentatie van een in 1887 (door A.H. den Hartog) gedoopte jood | Coll. nr.: 592. 0,02 m.
 • Sanders, T., * 1785, † 1869 en T. Sanders jr., * 1815, † 1881 – Predikant o.a. in Den Bosch en Woerden. Sanders jr. was makelaar en commissionair in effecten, kerkelijk en (AR-) politiek actief, medeoprichter van de VU, (1812-1869 | Coll. nr.: 416. 0,02 m. Plaatsingslijst.
 • Santpoort en Velsen – Kiesvereniging, (1935-1971) | Coll. nr.: 333. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Schakel, M.W., * 1917, † 1997 – AR Tweede Kamerlid, burgemeester en verzetsstrijder, (1946-1991) | Coll. nr.: 591. 1,88 m. Plaatsingslijst.
 • Scharten, C.E., Cornelia Elisabeth (Elize) Scharten * 1876 - † 1965. Mede-oprichtster van het christelijk opvanghuis 'Welkom' in de Warmoestraat in Amsterdam. Vanuit de Pentecostal Missionary Union (PMU) in Londen werkte zij in de jaren 1913-1945 als zendelinge in China. Het archief bevat o.m. reispapieren, brieven, dagboeken en fotoalbums. Coll.nr. 1180. 0,48m. Plaatsingslijst.
 • Scheeres, W.G., (Pim), * 1913, † 1989 – Gereformeerd predikant, o.a. te Parijs, Gorinchem en Amstelveen/Buitenveldert, gedichten in manuscript | Coll. nr.: 354. 0,08 m.
 • Scheffers, B.C., *1929, †2016 – Gepensioneerd politieman en fotograaf, maakte tussen 1985 en 2015 foto’s van alle Nederlandse kerkgebouwen, zowel interieur als exterieur. Albums en dozen met de negatieven. | Coll. nr.: 442. 12m.
 • Schegget, G.H., (Bert) ter, *1927, †2001 – Hervormd theoloog, predikant in Vreeland, Curaçao, Berlijn en Varese en hoogleraar in Leiden, (1940-2007 (2009)) | Coll. nr.: 957. 5,84 m. Plaatsingslijst.
 • Schelven, van, familie archief – (1852-2017). Enkele grote stukken in collectie 193 | Coll. nr.: 019. 4,6m. Plaatsingslijst.
 • Scheps, N. *1925, †2008 – Historicus en journalist, audio-banden met interviews. Beperkte toegang | Coll. nr.: 668. 1,24 m. Plaatsingslijst.
 • Scheveningen – Kiesvereniging, notulen (1946-1980) | Coll. nr.: 612. 0,04 m.
 • Schilder, K. * 1890, † 1952 – Gereformeerd/vrijgemaakt predikant en hoogleraar in Kampen, gestenografeerd door C. Brandsen, 43 preken, allen in druk verschenen, (1935-1950) | Coll. nr.: 078. 0,02 m.
 • Schippers, R., *1906, †1989 – Gereformeerd predikant en hoogleraar aan de theologische faculteit van de VU, stukken betreffende de VU, zjin promotie en correspondentie met A. Janse betreffende Pro Ecclesia, 1941-1958) | Coll. nr.: 713. 0,01 m. Plaatsingslijst.
 • Schmelzer, W.K.N. – Stukken betreffende de ‘Nacht van Schmelzer' (13/14 oktober 1966) en de kabinetsformatie 1966-1967, afkomstig van J.H. Prins. | Coll. nr.: 736. 0,01 m. Plaatsingslijst.
 • Schoep, B.J.F., *1928, †2007 – Predikant van de Vrijgemaakte en later gereformeerde Kerken te Nieuwer-Amstel, Bodegraven, Groningen en Goude, medeopsteller van De Open Brief, 1966. (1937-2007). | Coll. nr.: 1029. 2 m. Plaatsingslijst.
 • Schokking, H., *1874, †1941 – Hervormd predikant, o.a. te Wezep en Den Haag. | Coll. nr.: 1000. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Scholen in Nederlands-Indië/Indonesië - Foto's van het hoofdbestuur en scholen te Bogor [Buitenzorg], Bandung [Bandoeng], Sukabumi [Soekaboemi], Pintoe Besie, Gang Mandjangang, Gang Passar Baroe, Salemba en Jatinegara [Meester Cornelis], (data onbekend) | Coll. nr.: 758. 0,02 m. 
 • Scholte, Antoni, *1832 †1922 – Hervormd predikant o.a. in Zegveld, Stavenisse en Oostburg, dagboek en stukken betreffende zijn familie (ca. 1820-2007). | Coll. nr. 837. 0,12 m.
 • Scholten, F.J., *1903, †1980 – Gereformeerd predikant, o.a. in Onstwedde en Lemmer. Preken. | Coll. nr.: 989. 1,08 m.
 • Scholten, J.N., *1932 – Burgemeester (1964-1973), lid Provinciale Staten, Tweede en Eerste Kamer voor ARP, CDA, onafhankelijk en PvdA (1966-1990), president AWEPA (1984-2009) | Coll. nr.: 1130. 7,12 m. Beperkte toegang. Plaatsingslijst.
 • Scholten, P., *1875, †1946 – Jurist en hoogleraar aan de UvA. Stukken betreffende zijn kerkelijke functies, 1931-1939. | Coll. nr.: 1014. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • School en zending in Indonesië – Stukken afkomstig van J.C.A. van der Waals, ca. 1948-1951. | Coll. nr.: 1006. 0,01 m.
 • Schoolraad voor scholen met den Bijbel – 1890-1970. | Coll. nr.: 817. 8,7 m. Plaatsingslijst.
 • Schoor, D.J. van der *1876, †1946 – Inleidingen voor de gereformeerde jongelingsvereniging ‘Samuel’ te Wormerveer, 1904-1942. | Coll. nr.:  156. 0,02 m. Plaatsingslijst.
 • Schoorl, J.W., *1927, †2018 – Hoogleraar Niet-Westerse Sociologie aan de VU, bestuursambtenaar Nieuw-Guinea, (1939-2013). | Coll. nr.: 1129. 4 m Plaatsingslijst.
 • Schot, C.G., * 1827, † 1874 – Fotokopie van het dagboek van een zendeling-leraar in Nederlands-Indië/Indonesië, (1849-1861) | Coll. nr.: 131. 0,12 m. 
 • Schouten, A.E., *1909, †? – Chemicus bij SHELL en de TH Delft, correspondentie met o.a. J.J. Buskes, Gabriël Smit en G.C. van Niftrik betreffende de ARP en het gereformeerde kerkelijk leven, ca. 1972-1978. | Coll. nr.: 1004. 0,02 m.
 • Schouten, J., * 1883, † 1963 – AR politicus, lid Tweede Kamer, fractievoorzitter en lid van de Raad van State, ([1914]-1997) | Coll. nr.: 224. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Schouten, J., * 1883, † 1963 – Documentatie verzameld door P.L. van Enk. Zie collectie 224. | Coll. nr.: 729. 0,05 m. Plaatsingslijst.
 • Schouten, N., *1841 – Stukken betreffende het gereformeerde jeugdwerk, de JV op GG ‘Onderzoekt de Schriften’ uit Den Haag (L. Schouten) en de Stichting Kader- en Vormingswerk (ARP)/CDA, 1920-1980.  | Coll. nr.: 1148. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Schouten Wzn., A., *1864 †1954 – “Aan mijn geliefde kinderen”, Aalten 19 oktober 1921. Gereformeerd predikant (VU student 24) o.a. te Willemstad en Aalten. Door Gerrit Hendrik Schouten AEzn uitgewerkte biografie. | Coll. nr. 835. 0,01 m.
 • Schouwenburg, N.G.J. van * 1902, †1958 – Publicist, secretaris AMVJ en directeur van het Persbureau van de Nederlandse Hervormde Kerk, auteur van ‘Het orgaantje’, 1939-1958. | Coll. nr.: 986. 0,24m. Plaatsingslijst.
 • Schram, P.L., * 1922, † 1994 – Hervormd predikant en hoofdmedewerker aan de faculteit der godgeleerdheid van de VU en van Utrecht (1948-1991) | Coll. nr.: 285. 1,12 m. Plaatsingslijst.
 • Schravendeel, ds. P. – geslachtsregister. | Coll. nr.: 055. 0,01 m.
 • Schuman, N.A., Hoogleraar liturgiek aan de TU te Kampen, docent Oude Testament aan de VU en publicist. erepromotor van Huub Oosterhuis, lid van het VU studenten cabaret (1959-2019) | Coll.nr. 1151. 0,84m. Plaatsingslijst.
 • Seegers, J.C., *1913, †1987 – Gereformeerd predikant, o.a. te Gouda en Goes, preken (1959-1987). | Coll. nr.: 912. 0,60 m. Plaatsingslijst.
 • Sikkel, J.C., * 1855, † 1920 – Gereformeerd predikant in Den Haag en Amsterdam, auteur en redacteur; preeknotities en studiemateriaal, (1887-1951) | Coll. nr.: 364. 0,84 m. Plaatsingslijst.
 • Sillevis Smitt, P.A.E. * 1867, † 1918 – Gereformeerd predikant o.a. te Rotterdam en hoogleraar theologie aan de VU (ca 1881-1935) | Coll. nr.: 583. 0,48 m. Plaatsingslijst.
 • Sillevis Smitt, P.A.E., * 1930 – Hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de VU, 1960-2001 | Coll. nr.: 094. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Simonse, Joop, * 1926, † 2002 – Club- en buurthuiswerker, auteur en socioloog; stukken betreffende kerkelijk jeugdzorgwerk en clubhuiswerk, (1950-1980) | Coll. nr.: 048. 1 m. Plaatsingslijst.
 • Sintemaartensdijk, L.W. van., L.W. van Sintemaartensdijk *[1907]-† 1967. Van 1926-1966 pedel van de Vrije Universiteit. Coll.nr. 1192. 0,12m. Plaatsingslijst.
 • Sizoo, G.J., * 1900, † 1994 – Eerste hoogleraar natuurkunde aan de Vrije Universiteit, (1920-1994) | Coll. nr.: 525. 0,6 m. Plaatsingslijst.
 • Slootdorp – Kiesvereniging, (1947-1963) | Coll. nr.: 561. 0,02 m.
 • Slotemaker de Bruïne, J.R., *1869, †1941 – Hervormd predikant, theoloog, CHU-politicus en minister. Voornamelijk stukken betreffende zijn kerkelijk werk, 1888-1940. | Coll. nr.: 1001. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Smit Sibinga, J.H., * 1899, † 1968 – Vrijzinnig hervormd predikant. o.a. te Groningen, Dordrecht en Eindhoven, preken. Redacteur van het Vrijzinnig Godsdienstig Kerkblad. 5 afleveringen, aug.-sept. 1936. | Coll. nr.: 762. 1,72 m. Plaatsingslijst.
 • Smit, M.C., *1911, †1980 – Hoogleraar filosofie aan de VU, manuscripten. Bevat stukken betreffende de Stichting tot beheer van zijn wetenschappelijke nalatenschap en registers op zijn nagelaten manuscripten. | Coll. nr.: 476. 0,84 m. Plaatsingslijst.
 • Smitskamp, H., * 1907, † 1970 – Hoogleraar geschiedenis aan de faculteit letteren van de VU, (1926-1969) | Coll. nr.: 226. 2 m. Plaatsingslijst.
 • Sneller, Z.W., * 1882, † 1950 – Hoogleraar economie in Rotterdam, Leiden en aan de VU (1922-1944) | Coll. nr.: 021. 0,48 m. Plaatsingslijst.
 • Sociëtas Studiosorum Reformatorum (SSR) – Foto's, ook van enkele andere studentengezelschappen, (ca. 1911-1951) | Coll. nr.: 222. 0,12 m.
 • Sociëtas Studiosorum Reformatorum (SSR) – Reünistenkring Amsterdam – 1922-1961. | Coll. nr.: 842. 0,24 m.
 • Sociëtas Studiosorum Reformatorum (SSR) – Reünistenkring Amstelveen en omstreken, opgericht 1964, (1964-2016). | Coll. nr.: 1139. 0,08m.
 • Sociëtas Studiosorum Reformatorum (SSR) – Reünistenkring Dordrecht en omstreken 1922-2004 (1953-2002). | Coll. nr.: 821. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Sociëtas Studiosorum Reformatorum (SSR) – Rëunistenorganisatie (1947-2001) | Coll. nr.: 068. 1,88 m.
 • Sociëtas Studiosorum Reformatorum (SSR) – Rëunistenorganisatie, afdeling ‘t Gooi, 1955-2003 | Coll. nr.: 339. 0,24 m.
 • Sociëtas Studiosorum Reformatorum (SSR) – Rëunistenorganisatie. Stukken betreffende de secretariaten van C. Tazelaar, J. de Lange en P.B. Bouman, (1922-1961) | Coll. nr.: 711. 0,24 m.
 • Sociëtas Studiosorum Reformatorum (SSR) – Stukken betreffende de Unie, (1885-1960) | Coll. nr.: 159. 7 m. Plaatsingslijst.
 • Sociologisch Dispuut aan de Vrije Universiteit, opgericht 1952 – Notulen (1952) | Coll. nr.: 199. 0,01 m.
 • Sola Fide – Periodiek van de Calvinistische Studenten Beweging, stukken van de redactie, (1959-1965) | Coll. nr.: 073. 0,01 m.
 • Spaarbank voor Protestants Nederland – Volksspaarbank SPN, 1960-1983, (1960-2004) | Coll. nr.: 337. 0,24 m. Plaatsingslijst
 • Spanjaard, S.H., * 1904, † 1971 – Remonstrants/hervormd predikant o.a. in Groningen en Baarn, (1964-1971) | Coll. nr.: 573. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Spiering, A.M., *1904, †1956 – Gereformeerd ziekenhuis predikant in Groningen. Drukwerk geestelijke verzorging 1941-1956. | Coll. nr.: 961. 0,36 m.
 • Spijkerboer, A.A., *1928 †2012 – Hervormd Predikant, in o.a. Duitsland, Frankrijk, Oostenblokker en Amsterdam. Promoveerde op De nieuwe Kern en Karl Barth. Bevat stukken betreffende A.C.M. Spijkerboer-Mons, ds. L.C. Spijkerboer en de families Van Nes, Verhagen, Van Walsum, Van Cappellen, Mons en Van Klaveren. Stukken betreffende kerk en Israël, de Barmer Thesen en de Hervormde Kerk, (ca. 1969-1971 (2009)) | Coll. nr.: 344. 3,24 m + 2 losse stukken. Plaatsingslijst.
 • Spoel, Leendert, * 1846 † 1902 – Prekenbundels en enige correspondentie van ds. L. Spoel, predikant te Brielle, Rijssen, Kampen, Harderwijk en Poortvliet. Jaren van de collectie: 1872-1902 en z.d.| Coll.nr. : 1176. Omvang 0,36 m. Plaatsingslijst
 • Stadig, M., *1826, †1894 – Schipper, later predikant, o.a. te Meppel en Sauwerd, 1878-1905. | Coll. nr.: 1007. 0,06 m. Plaatsingslijst.
 • Starre, A. van der, * 1900, † 1985, gemeentelid van de gereformeerde kerken in hersteld verband in Amsterdam, teksten van voordrachten; en stukken betreffende J.G. Geelkerken (1921-1960). | Coll. nr.: 586. 0,05 m.
 • Steege, Alb. ter, *1917, †1968 – Hervormd predikant, o.a. te Surhuizum en Lobith, preken en preekschetsen. | Coll. nr.: 915. 0,02 m. Plaatsingslijst.
 • Stegeren-Keizer, Hanna-Louk van, *1925, †2011 – Bestuurder van onder meer het deputaatschap Kerk en Israël van de GKN, eredoctor van de Theologische Universiteit Kampen, (1960-2009). | Coll. nr.: 1094. 2 m. Plaatsingslijst.
 • Steijling, A., * 1869, † 1928 – Gereformeerd predikant o.a. in Sint Laurens en Naarden en politiek auteur, (ca. 1901) | Coll. nr.: 106. 0,02 m.
 • Steketee – bevat voornamelijk stukken betreffende A. Steketee, * 1846, † 1913, (Christelijk-) gereformeerd predikant en docent aan de Theologische School te Kampen (1844-1982) | Coll. nr.: 232. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Stellingwerff,J., Directeur Universiteitsbibliotheek VU, oprichter Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) en schrijver. Coll.nr. 240. 7,20m. Plaatsingslijst.
 • Stellwag, J.A.F.A., * 1876, † 1949 – (Hersteld-) Evangelisch Luthers predikant te Groede, Harlingen en Utrecht, preken. | Coll. nr.: 783. 0,12 m.
 • Stern, E., * 1926, † 2007 – Nederlands-Hervormd predikant, PSP-lid, actief in de vredesbeweging | Coll. nr.: 742. 7,6 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting 1991 – Stukken betreffende de organisatie van het Sociaal Congres 1991 door het CNV, (1988-1993) | Coll. nr.: 594. 2,12 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Adullam – Opvanghuis in Den Haag; Blijf-van-m’n-lijf-huis avant la lettre, (1969-2007) | Coll. nr.: 765. 1 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting ARJOS, de Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs (ARJOS), de Antirevolutionaire Jongeren Actie (ARJA) en het Christen-Democratisch Jongeren Appèl (CDJA) – (1946-1981) | Coll. nr.: 273. 25 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Breukelman – Cursussen, gesprekken en lezingen, (1957-1992), zie ook collectie 674. | Coll. nr.: 767. 0,48 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Communication Middle-East – Stichting C.O.M.E. en van haar voorloper MOCP, opgericht 1976, (1975-2011). | Coll. nr.: 932. 2,6 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum – Stichting ter bevordering van publicaties over Jodendom en christendom, [1960]-2005 | Coll. nr.: 1070. 2,36 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds. Archief van de secretarissen van de Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds, 1980, 1995-2022. Coll.nr. 823. 0,84m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Epafras - Stichting die hulp biedt aan Nederlanders die gedetineerd zijn in het buitenland (1979-2019) | Coll.nr.: 1160. 6,36 m. Plaatsingslijst. Beperkte toegang. 
 • Stichting Fonds tot ondersteuning van christelijke openbare bibliotheken en bibliotheekorganen – (1960-1997) | Coll. nr.: 645. 0,03 m.
 • Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der Eeuwen –(C.G. Schripsema-de Graaf, secretaris), (1933) 1948-2013)) | Coll. nr. 1103. 1 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der Eeuwen – F.C. Vree jr., penningmeester (1948-2013) | Coll. nr.: 1104. 1,72 m. Plaatsingslijst
 • Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der Eeuwen en de Stichting tot Verbetering van het Geestelijke Lied – Verzameld door de voorzitter jhr. W. de Savornin Lohman, (1943-1982) | Coll. nr.: 331. 0,72 m. Plaatsingslijst
 • Stichting Gereformeerd Sociologisch Instituut, 1954-1966 – Documentatie en enkele archiefstukken, (1947-1966) | Coll. nr.: 176. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Herdenkingsfonds en Stichting Herdenkingscomité jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman – (1985-1987) | Coll. nr.: 495. 0,24 m.
 • Stichting het Evangelie in Spanje – Voortzetting van de vereniging Het Evangelie in Spanje opgericht 1872, (1926-2003). | Coll. nr.: 1003. 1,88 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Honderd Gulden Reis. Opgericht door dr. G. Puchinger op 23 september 1996.De stichting verstrekt beurzen voor studiereizen betreffende (kunst-)geschiedenis, letteren, rechten, theologie en wijsbegeerte. Coll.nr. 1203. 0,12m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Iets voor Niets – (1962-1982) | Coll. nr.: 608. 0,84 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Instituut voor Cultuur Ethiek, opgericht 1995 – (1995-2009) | Coll. nr.: 1085. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Johannes Althusius, 1954-1984 – en De Persvereniging tot vrijheid geroepen. Daarbij enkele stukken betreffende de Vereniging tot opbouw en bewaring van het gereformeerde leven Schrift en Getuigenis, (1957-1984) | Coll. nr.: 380. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Kader- en Vormingswerk Antirevolutionaire Partij – (1968-1980) | Coll. nr.: 633. 1,12 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Kamp- en Reiswerk (SKR) van de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale (VCJC) – stukken afkomstig van H. Kolkman en G.J. Eshuis, 1921-1997. | Coll. nr.: 1067. 1 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Nederlands Christelijk Persbureau – 15 maart 1933 t/m 17 april 1934. | Coll. nr.: 931. 0,12 m. 
 • Stichting Nederlands Gender Centrum, 1972-. Aanspreekpunt voor organisaties en overheidsinstanties die zich bezighouden met hulpverlening aan mensen met gender-identiteitsproblemen, (1969-2013) Beperkte toegang | Coll. nr.:259. 3,5m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) – aangesloten sportbonden en het Christelijk Nationaal Sportfonds (CNS), (1932) 1955-2004. | Coll. nr.: 114. 3,36 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Niet Voor Jezelf – ca. 1988. | Coll. nr.: 1043. 0,24m.
 • Stichting NOW, 1977-2012 – Nationale Oecumenische Werkgroep Kerk en Communicatie | Coll. nr.: 885. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Oecumenische Hulp – Opgericht 1952. Stukken afkomstig van voormalig directeur Henk Zomer. Digitale bestanden tot 2000. Bevat tevens digitale bestanden betreffende (de predikanten in) zijn familie. Enkele posters in collectie 193. | Coll. nr.: 965. 0,01 m.
 • Stichting Pape-fonds – het door de broers Cornelis en Carel Pape in 1922 in Den Haag opgerichte particuliere fonds voor het verlenen van financiële steun daar waar het doelmatig zal zijn (1843-2010). | Coll. nr.: 1127. 6 m. Plaatsingslijst
 • Stichting Protestants Christelijke Onderwijs Film – (1951-1979) | Coll. nr.: 694. 3,5 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Protestantse Opleidingen Bejaardenzorg – (1969-1974) | Coll. nr.: 607. 1 m.
 • Stichting Reformatorische Wijsbegeerte – Cassettebandjes, teksten van voordrachten, lezingen en congresverslagen (ca. 1977-ca.1995) | Coll. nr.: 1110. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Schreeuw om Leven / Rainbow. opgericht in 1985 – Nederlandse christelijke pro-life organisatie die zich bezig houdt met levensbegin en -einde. (1984-2019) | Coll. nr.: 1146. 5,12 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Signaalkampen der Calvinistische Studentenbeweging – (1964-1991) | Coll. nr.: 593. 1,48 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland – (1930-2010) | Coll. nr.: 619. 12 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting tot verbetering van het Psalmgezang in de Gereformeerde Kerken in Nederland – (1938-1952) Zie ook collectie 118: H. Hasper | Coll. nr.: 145. 0,12 m.
 • Stichting voor Christelijke Filosofie – Fotoarchief: conferenties, congressen en studiedagen, ca. 1961-2005. | Coll. nr.: 839. 0,48 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Vluchteling – 1976-1981. | Coll. nr.: 895. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Stichting Vrijzinnig Protestantse Centrale voor Maatschappelijk Werk (aanvulling) – (1965-1974) | Coll. nr.: 514. 0,72 m. Plaatsingslijst. Zie ook collectie 513.
 • Stichting Vrijzinnig Protestantse Centrum voor maatschappelijk werk / voor maatschappelijke toerusting (VPC) – (1933-1994) | Coll. nr.: 513. 16,7 m. Plaatsingslijst Zie ook collectie 514.
 • Stichting de Wilde Ganzen – (1957-1990) | Coll. nr.: 510. 3 m. Plaatsingslijst.
 • Stiltecentrum 't Open Hof te Buitenveldert. Stukken betreffende bouw, inrichting, financiële commissie en foto's, 1973-1993 en z.d. Coll.nr. 511. 0,5m. Plaatsingslijst
 • Stoel, J.P. van der, *1914 †2006 Collectienummer 1197. Omvang 1,32 m. Omschrijving: Gereformeerd vrijgemaakt (later weer synodaal) predikant in Nederland en Indonesië, en medeoprichter van De Vrije Kerk (inmiddels het Nederlands Dagblad) (ca. 1941-1993). Plaatsingslijst
 • Stoep, Dingeman van der, * 1906, † 1997 – Protestants-christelijk schrijver en uitgever, (1928-1996) | Coll. nr.: 653. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Strijd, K., *1909, †1983 – Hervormd predikant, o.a. in Blija, Den Bosch en Amsterdam, hoogleraar, pacifist en medeoprichter van de PSP, (1938-1977). | Coll. nr.: 927. 2,36 m. Plaatsingslijst.
 • Studentencorps aan de Vrije Universiteit – Stukken betreffende de Corpskwestie een conflict over beginselen, (1894-1896) | Coll. nr.: 065. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Studentenpastoraat VE90 – Documentatie betreffende Van Eeghenstraat 90 (1985-2006). | Coll. nr.: 792. 0,24 m.
 • Studentenvereniging PAN – (1904-1909) | Coll. nr.: 657. 0,02 m.
 • Stukken betreffende het Landelijk Overleg Grondraden, Studentenraad VU en Mundus / SRVU – Bijeengebracht door N. Schouten *1945, (1969-1970) | Coll. nr.: 666. 1 m. Plaatsingslijst.
 • Swigchem, C.A. van, *1922 †2010 - Hoogleraar kunstgeschiedenis VU (1922-2010). De collectie bevat veel tekeningen en aquarellen van zijn hand. | Coll. nr.: 848. 5,5 m. Plaatsingslijst.
 • Sybesma, G.J., *1847, †1930 – Predikant in Friesland. ‘Eenige bladzijden uit het leven van Gerben Jans Sybesma geschreven 1920 te Hijum’ | Coll. nr.: 968. 0,02 m.
 • Sybesma, G.J., *1902, †1977 – Legerpredikant bij het KNIL en predikant te Vinkeveen, preken. | Coll. nr.: 1008. 0,48 m. 
 • Synodale Urgentiecommissie 1944-1945 – Notulen van de algemene synode der Nederlandse Hervormde Kerk in bevrijd gebied, (1944-1945) | Coll. nr.: 515. 0,02 m.
 • Synoodkreet 1969-1970 – Actiegroep met een kritische houding t.a.v. de maatschappij en de rol van de kerk, bijeengebracht door G. van ’t Spijker. | Coll. nr.: 1128. 0,04 m.

Verder neuzen in de archieven?

Verder neuzen in de archieven?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Kantoor met catalogus bibliotheek, Keizersgracht 162. (03748)

Meer weten over de collectie HDC | Protestants Erfgoed?

Neem contact op met Myrthe Bleeker, conservator archieven van de Universiteitsbibliotheek

m.i.bleeker@vu.nl