Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

HDC Archief H

Archieven uit de collectie HDC | Protestants erfgoed, alfabetisch geordend, letter H.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

H

 • Hagen. Familiearchief Hagen. Bevat stukken betreffende de predikanten T.J. Hagen (1877-1949) en zijn zoons J.C. Hagen (1906-1981) en T.J. Hagen jr (1919-2005). Coll.nr. 920. 1,08m. Plaatsingslijst.
 • Haitjema, Th.L., *1888, †1972 – Hervormd predikant en hoogleraar in Utrecht, eerste voorzitter van het Nederlands Verbond tot Kerkherstel, opgericht 1930. | Coll. nr.: 1041. 0,6m. Plaatsingslijst.
 • Hamel, J.C., *1897, †1979 – Luthers predikant te Soerabaya, Malang en Monnickendam, synode-voorzitter en Soldatendominee, (1922-1956) | Coll. nr.: 759. 1,30 m. Plaatsingslijst.
 • Hartkamp, Jan * 1907, † 1984 – Biografie door S.J. Hartkamp van een ‘Gewoon gereformeerd predikant' te Oudega, Oudshoorn, Den Helder en Hillegom, (1930-1973) | Coll. nr.: 585. 0,02 m.
 • Hasper, H., * 1886, † 1974 – Gereformeerd predikant, 1928-1946, Hersteld Verband (Schiermonnikoog, Oldeboorn en Den Haag). Bevat stukken betreffende de Stichting Psalmgezang; het Comité Kerkzang; het Comité Interkerkelijke Zangdiensten, 1942-1947; het Comité tot verbetering van den Zang in den Eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk, 1941-1950; W.E. Baronesse van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam-Th. à Th. van der Hoop van Slochteren, 1934-1956 ; G. J. Thierry, 1950-1959 en C. van der Woude, 1948-1967. Bevat enkele originele tekeningen van Alfred Mazure voor Haspers 'De dood in den pot'. (1906-1976) Beperkte toegang | Coll. nr.: 118. 43 m. Plaatsingslijst.
 • Hazerswoude – Kiesvereniging 'Nederland en Oranje', opgericht [1888], (1893-1977) | Coll. nr.: 130. 0,04 m. Plaatsingslijst.
 • Heemskerk, Th., * 1852, † 1932 – AR-politicus, lid van de Tweede Kamer, minister, minister-president en minister van staat, (1873-1932) | Coll. nr.: 119. 2,12 m. Plaatsingslijst.
 • Heerma, E., *1944, †1999 – AR (CDA) politicus, wethouder, staatssecretaris en minister, (1985-1994) | Coll. nr.: 081. 0,6 m. Plaatsingslijst.
 • Hefting – Stukken betreffende drie hervormde predikanten: M.D. Hefting (1803-1878), M. Hefting (1869-1952) en N.R. Hefting (1903-1991) [Oorlogsherinneringen van een dominee, 2013; bezorgd door J. Ridderbos (†2018)]. Bevat een, op vier grammofoonplaten vastgelegde, preek van N.R. Hefting. | Coll. nr.: 800. 0,12 m.
 • Heijden, A. van der, * 1871, † 1934 – Voorzitter van de Bond van Ned. Chr. Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers en Aanverwante Vakgenoten, lid van het algemeen bestuur van het VV en redacteur van Het Bondsorgaan, stukken naar aanleiding van zijn overlijden, 1931 | Coll. nr.: 345. 0,02 m.
 • Hein, A., ouderling in Amsterdam. – Enkele brieven en stukken betreffende kerkelijke aangelegenheden in Amsterdam, (1884-1891) | Coll. nr.: 120. 0,01 m.
 • Hellema, H.J. *1900 †1982 – Hoogleraar juridische faculteit VU, lid eerste kamer. Collegdectaten UvA, ca. 1922. | Coll. nr.: 867. 0,03 m.
 • Hendrik-Ido-Ambacht – Kiesvereniging Nederland en Oranje I en II en de ‘Anti-Revolutionaire Propaganda- en Studieclub Door arbeid kracht , (1913-1973) | Coll. nr.: 689. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Hendrik Pierson Stichting – Waarin opgenomen Nederlandse Middernacht Zending Vereniging, Nederlandse Vereniging tegen de Prostitutie, Nederlandse Vrouwenbond tot Verhoging van het Zedelijk Bewustzijn, Vereniging tot Bestrijding van het Nieuw-Malthusianisme en Vereniging tot Bevordering der Zedelijkheid in de Nederlandse Overzeese Bezittingen te Utrecht (1879-1971). | Coll. nr.: 189. 5,12 m. Plaatsingslijst.
 • Hendrik Pierson Vereniging – Hulpverlening aan ongehuwde moeder en haar kind, (1905-1975), bevat stukken betreffende de Hendrik Pierson Stichting, de Centrale vereniging van Organisaties voor hulpverlening aan niet-gehuwde moeders, (1905-1975) en de Nederlandse Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind, (1905-1975) | Coll. nr.: 531. 1,6 m. Plaatsingslijst.
 • Hendriks, J.E., *1920, †1978 – Gereformeerd predikant te Westbroek en Winterswijk, preken. | Coll. nr.: 794. 1,08 m. Plaatsingslijst.
 • Hennephof, Berend, *1896, †1970 en Albertus, *1930, †1990 – Oud gereformeerd predikant te Scheveningen en Dordrecht en zijn zoon, hervormd predikant te Paesens en secretaris/docent van het Theologisch Seminarium van de Nederlands Hervormde Kerk te Doorn (1924-1990). | Coll. nr.:  1159 | 2,72 m. | Plaatsingslijst.
 • Herlaar, L., * 1933 – Hervormd predikant te Rockanje en Weesp en bij het Instituut voor Epilepsiebestrijding, collegedictaen ca. 1956-1962 | Coll. nr.: 341. 0,24 m.
 • Herngreen, G.F.W., * 1914, † 1986 – Gereformeerd (HV) /Hervormd predikant in o.a. Amersfoort, Rotterdam, Groningen en Den Haag, (1938-1980) | Coll. nr.: 484. 0,6 m. Plaatsingslijst.
 • Hervormd Beraad Vredesvraagstukken - Stukken betreffende het HBV en enige stukken betreffende prof.dr. W. Balke, (ca. 1971-2010) | Coll.nr. 1174. 0,24 m. Plaatsingslijst
 • Hervormd Gereformeerde Staatspartij (HGSP) – Orthodox-protestantse, anti-roomse partij, 1921-1946, stukken van W.F. Lefeber, (1922-1940) | Coll. nr.: 286. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Hervormd Nederland – Protestants weekblad, foto’s van personen en kerkgebouwen, 1973-1998. | Coll. nr.: 1027. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Hervormd Weekblad De Gereformeerde Kerk – Uitgegeven door de Confessionele Vereniging, stukken betreffende de redactie , 1888-1998 (1878-1997). | Coll. nr.: 609. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Hervormde Jeugdraad – Geïllustreerd reisverslag van de Kamp B2U-reis naar Italië, door Frits Weertman, 1950. | Coll. nr.: 838. 0,05 m.
 • Herwaarden, H.A. van, *1916, †1997 – Hervormd (zendings-)predikant in Nieuw-Guinea en Nederland en geestelijk verzorgen bij het Ministerie van Justitie. | Coll. nr.: 1091. 0,12 m.
 • Heslinga, M.W. *1922, †2009 – Historisch-geograaf, eerste VU-hoogleraar sociale geografie, (1864-2004) | Coll. nr.:  196. 8,12m. Plaatsingslijst.
 • Hesselink, G.J. *1842, †1918 – Immigrant naar Amerika 1846, Holland MI, brieven en een deel van een dagboek als soldaat in de Amerikaanse Burgeroorlog (1860-1866) | Coll. nr.: 373. 0,04 m.
 • Hessels Mulder, J., * 1906, † 2001 – Gereformeerd predikant, studentenpredikant aan de Vrije Universiteit en Universiteitspastor,  (1927-1996) | Coll. nr.: 122. 2,72 m. Plaatsingslijst.
 • Het Kompas , 1949-1963 – Nederlandse Hervormde Jeugdbeweging, met werkstuk over de geschiedenis van de organisatie. | Coll. nr.: 941. 0,12 m.
 • Heukels, Nico, * 1934 – Leraar Frans. Stukken betreffende Nederlandse en Franse (protestantse) literatuur(geschiedenis) en psalmen (1975-2008). | Coll. nr.: 746. 1,88 m. Plaatsingslijst.
 • Hildering, H.A.C., 1898, †1986 – Gereformeerd, later Hervormd zendingspredikant in Nederlands-Indië/Indonesië. Bevat stukken betreffende zijn echtgenote J.A. Punt *1902, †? en J. Burgersdijk *1906, †?, (1926-1985). | Coll. nr.: 1020. 1,72m. Plaatsingslijst.
 • Hillegom – Kiesvereniging, (1946-1981) | Coll. nr.: 431. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Hinte, Jacob van, * 1889, † 1948 – Aardrijkskundige, schreef een proefschrift over Nederlanders in Amerika, bevat correspondentie tussen J.E. van Hinte en R.P. Swierenga, (1908-1985) | Coll. nr.: 283. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Historisch Comité Christen-Democratie – Collectie van H. Verheul, *1935, †1989, hoogleraar wiskunde en rector aan de VU, stukken betreffende Gerbrandy- en Lohman-herdenkingen, (1979-1987) | Coll. nr.: 627. 0,07 m.
 • Historisch VU Museum – Lijsten van schenkingen en bezoekers, 1953-1985. 1 deel. | Coll. nr.: 1035. 0,03m.
 • Hoedemaker, Ph.J. *1839, †1910 – Predikant en hoogleraar aan de VU, Correspondentie en stukken betreffende de hervormde kerk en de Friese Christelijk Historischen (verzameling van J.J.R. Schmal, (1882-1909)) | Coll. nr.: 606. 0,12m.
 • Hoekstra, H., * 1852, † 1915 – Hervormd/gereformeerd predikant, onder ander in Utrecht en Arnhem, synodepraeses, (1878-1917) | Coll. nr.: 460. 1,72 m. Plaatsingslijst.
 • Hof, W. van den *1898 †1988 – Aantekeningen en artikelen van CNV bestuurder en meelevend kerklid. Bevat tevens stukken betreffende jeugdwerk in Amsterdam (West/Sloterdijk), ca. 1941-1987. | Coll. nr.: 870. 0,24 m.
 • Hollander, J., *1927 – Ondernemer en SER-lid, kritisch lid van ARP en CDA (1965-1986). | Coll. nr.: 789 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Hollander, Pieter den en Grietje Geertruida de Wit – Grammofoonplaten van het kerkelijk huwelijk op 25 juni 1957 in de NH Oranjekerk in Den Haag. | Coll. nr.: 799. 0,1 m
 • Hollenweger, W.J., *1927 †2016 – Zwitsers predikant en hoogleraar van de Pinksterbeweging in Birmingham, (ca. 1908-2002) Tweede en derde zending. Audiobanden, 4 dozen | Coll. nr.: 192 | 15,1 m Plaatsingslijst Inventory.
 • Holtrop, Pieter Nanne., Archief van kerk en zending in Indonesië afkomstig van Pieter Nanne Holtrop. Bevat stukken betreffende de GZB, Zendingsconferenties en de Deputaten voor de Zending van de CGK. Jaren van het archief: 1907-1986. Coll.nr.: 866. Omvang: 2,52m. Plaatsingslijst.  
 • Holwerda, B., *1909, †1952 – Gereformeerd/vrijgemaakt predikant, onder andere in Amersfoort, (1934-1952) Beperkte toegang | Coll. nr.: 225. 3,12 m. Plaatsingslijst.
 • Hommes, J., * 1897, † 1990 – AR bestuurder, lid van de Provinciale Staten van Zeeland en lid van de Eerste Kamer, manuscripten, (o.a. ‘'n Half dozijn jaren', roman door Joan van Oversee [mobilisatie, Eerste Wereldoorlog, Harskamp-rellen, ca. 1914-1920]) ca. (1937-1980) | Coll. nr.: 223. 0,12 m.
 • Hongaarse archieven – digitale foto’s van stukken uit de archieven van J. Sebestyén, *1884, †1950; C.M.E. Kuyper, (Katalin Kuyper), *1876, †1955; De Julianaschool in Budapest en A. (Sándor) Csekey, *1896, †1956, (1908-1974). | Coll. nr.: 1121 | 0,1 m. | Plaatsingslijst.
 • Hoogeveen – Kiesvereniging, (1971-1981) | Coll. nr.: 558. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Hoogezand-Sappemeer – Kiesvereniging, (1979) | Coll. nr.: 439. 0,03 m.
 • Hoogeveen – Statencentrale, (1927-1980) | Coll. nr.: 040. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Horst, H. van der, *1942 – Hervormd predikant, werkte intensief samen met Hebe Kohlbrugge (zie coll. nr. 1134) | Coll. nr.: 427. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Horst, J. ter, * 1935 – Gereformeerd predikant te Twijzel, Amersfoort en Leidschendam, bevat stukken betreffende zijn vader G. ter Horst en collegdictaten van VU-hoogleraren (1906-1962) | Coll. nr.: 392. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Houssaye, B.D. de la – Stukken betreffende zending, de kinderzendingsvereniging in de buurten T, U, V, W, en ZZ in Amsterdam en handgeschreven en gedrukte geestelijke- en feestliederen, met bladmuziek, 1881-1930. | Coll. nr.: 1122. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Houten, T.B. van, * 1913, † 1989 – Gereformeerd predikant, onder andere in Culemborg, Leiden en Aalsmeer, (1922-1974) | Coll. nr.: 485. 2,72 m. Plaatsingslijst.
 • Hovy, W.H. * 1840 † 1915 – Bevat enkele archiefstukken en veel genealogische gegevens. Loopjaren archief: 1886-1992| Coll.nr. : 128. Omvang 0,24 m. Plaatsingslijst
 • Höweler, H.A., * 1899, † 1976 – Rector van het Gereformeerd (Woltjer) Gymnasium en VU bibliothecaris, (1896-1947) | Coll. nr.: 125. 1,36 m. Beperkte toegang. Zie ook correspondentie met P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets, collectie nr.: 1062 Plaatsingslijst.
 • Hugo van Dalen, W.S., * 1916, † 2006 – Hervormd predikant en vredesactivist (1935-1995) | Coll. nr.: 733. 3,36 m. Plaatsingslijst.
 • Huize Carolina 1873-1952 – Vereniging tot instandhouding van ‘Huize Carolina’ te ’s-Gravenhage, protestantse Jeugdzorginstelling, over gegaan in de Martha Stichting (1873-1960) | Coll. nr.: 342. 0,84 m. Plaatsingslijst.
 • Huizinga, J., *1867, †1946 - Burgemeester van Axel (1908-1912) en Terneuzen (1912-1936). Stukken betreffende zijn burgemeesterschap van Terneuzen waaronder kopij van dagboek en foto in ambtskledij, (ca. 1936-2020) | Coll.nr.: 1177. 0,05 m. Plaatsingslijst

Verder neuzen in de archieven?

Verder neuzen in de archieven?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Kantoor met catalogus bibliotheek, Keizersgracht 162. (03748)

Meer weten over de collectie HDC | Protestants Erfgoed?

Neem contact op met Myrthe Bleeker, conservator archieven van de Universiteitsbibliotheek

m.i.bleeker@vu.nl