Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

HDC Archief D

Archieven uit de collectie HDC | Protestants erfgoed, alfabetisch geordend, letter D.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

D

 • Da Costa en Van den Bergh – En stukken betreffende het Da Costa Pamflet, (1819-1990) | Coll. nr.: 455. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Dam, G.C. van, * 1922, † 1999 – AR politicus, lid van de Tweede Kamer, bevat onder meer aantekeningen van fractievergaderingen, (1951-1996) | Coll. nr.: 717. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Davidse, J. *1936 – Wetenschappelijk hoofdmedewerker geschiedenis-filosofie VU. Collegedictaten M.C. Smit, H. Smitskamp en W.J. Wieringa, 1955-1966. | Coll. nr.: 1063. 0,05m.
 • De Eerste Lezing en Interpretatie – Redactiearchief van redacteur L.J. Parlevliet betreffende De Eerste Lezing. Uitgave van de protestantse stichting tot bevordering van het bibliotheekwezen en de lectuurvoorlichting in Nederland en Interpretatie, tijdschrift voor Bijbelse theologie , ca. 1989-2004. | Coll. nr.: 818. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • De Graafschapper – Dagblad voor Winterswijk e.o. 1877-1949, Zie ook collectie: 180: A.J.W. Monnik, (1890-1938) | Coll. nr.: 022. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • De Jonge Nederlander . Maandblad voor Christelijk-Historische Jongeren, 1948-1969 (1920-1963). Zie ook collectie 290 | Coll. nr.: 886. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • De Standaard. Antirevolutionair dagblad van Nederland, 1872-1946 – (1870-1972) | Coll. nr.: 229. 1 m. Plaatsingslijst.
 • Delfzijl – Kiesvereniging, (1934-1980) | Coll. nr.: 555. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Dekker, G. *1931, †2017 – Socioloog en VU hoogleraar, 1948-2017 | Coll. nr.: 109. 4,24m. Plaatsingslijst.
 • Dekker, W.A., *1888, †1975 – Hervormd predikant, o.a. in Friesland en Zeeland. Ere-professor van Debrecen Universiteit, Hongarije. Bevat een niet uitgegeven vertaald dagboek van Mozes Flinker (1926-1944). | Coll. nr.: 921. 0,60 m. Plaatsingslijst.
 • Delhaas, Sieth, * 1936 – Publiciste, (ca. 1983-ca. 1999) | Coll. nr.: 527. 0,6 m. Plaatsingslijst.
 • Demosthenes, opgericht 1882 – Oratorische Vereniging (1882-2009). | Coll. nr.: 1088. 2,48 m. Plaatsingslijst.
 • Den Briel – Kiezersbond H.M. Koningin Wilhelmina, 1891-1894 en de Antirevolutionaire kiesvereniging, 1896-1952, (1891-1952) | Coll. nr.: 425. 0,1 m. Plaatsingslijst.
 • Den Haag – Kiesvereniging Nederland en Oranje, financiële stukken, 1947. | Coll. nr.:  039. 0,02 m.
 • Den Haag – Kiesvereniging, Elout van Soeterwoude, (1952-1974) | Coll. nr.: 437. 0,03 m.
 • Den Haag III – Kiesvereniging Nederland en Oranje, notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen (1916-1938). | Coll. nr.: 776. 0,02 m.
 • Depositum Custodi, opgericht 1986 – Reformatorische studentenvereniging, (1985-2016). Beperkte toegang. | Coll. nr.: 782. 4,24 m. Plaatsingslijst.
 • Diaconaal Overleg Amsterdam – Overkoepelend orgaan voor de diaconieën van de Gereformeerde kerken in de classis Amsterdam (1979-2004) | Coll. nr.: 471. 1,12 m. Plaatsingslijst.
 • Diaconale studiekring, opgericht 1999 – ‘Een ontmoetingsplek zijn voor mensen die diaconaal geïnteresseerd zijn’, (1998-2018). | Coll. nr.: 1153. 0,12m. Plaatsingslijst.
 • Didam – Kiesvereniging, (1976-1980) | Coll. nr.: 556. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Diemer, E. * 1911, † 1997 – Hoofdredacteur van De Rotterdammer en VU hoogleraar Faculteit Sociale Wetenschappen | Coll. nr.: 665. 11 m. Plaatsingslijst.
 • Diemer, G., *1876, †1951 – Gereformeerd predikant o.a. Marrum en Scheemda, curator Theologische Hogeschool Kampen. Aantekeningen en stukken betreffende de Generale Synode 1938-1948. | Coll. nr.: 993. 0,06 m. Plaatsingslijst.
 • Dieren – Kiesvereniging, Nederland en Oranje, (1897-1946) | Coll. nr.: 588. 0,05 m.
 • Diepenhorst, P.A., * 1879, † 1953 – Eerste VU hoogleraar aan de faculteit economie, AR politicus en lid van de Eerste Kamer, documentatie over de Vijf Heeren, een biografie van Th. Heemskerk en het Tweede Christelijk Sociaal Congres, (1904-1932) | Coll. nr.: 072. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Dijckmeester, H.J., *1895, †1958 – Hervormd predikant te IJmuiden, Arnhem en Den Haag en predikant-directeur van het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag (1925-1957). | Coll. nr.: 926. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Dijckmeester, W., *1920, †2020 - Nederlands Hervormd predikant. Volledig verzameling van preken (en enkele lezingen), o.a. gehouden in Huis van Bewaring Arnhem (1943-1944) en tijdens legerpredikantschap Nederlands-Indië, (1942-2005) | Coll.nr.: 1163. 1,48 m. Plaatsingslijst
 • Dijk, A.F.L. van, *1904, †1990 – Doopsgezind en hervormd predikant o.a. te Kampen en Purmerend, brieven (1934-1989). | Coll. nr.: 914. 0,02 m. Plaatsingslijst.
 • Dijk, J.J.C. van, * 1871, † 1954 – AR politicus, kamerlid en minister, (1918-1952) | Coll. nr.: 084. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Dijk, M.J. en Dijk, J.J. – Foto’s en enkele stukken betreffende VU studenten nr. 5 (1880) en 698 (1916), het VU corps en de studentenvereniging ‘Soli Deo Gloria’, ca. 1880. 5 grote foto’s in collectie 193. | Coll. nr.:1064. 0,02m.
 • Dijkstra, H., *1851, †1922 – Gereformeerd predikant, o.a. in Jutrijp en Hommes, hoofdredacteur Het Zendingsblad. Synodestukken. Bevat enkele stukken betreffende P.J.W Klaarhamer, 1881-1921. | Coll. nr.: 994. 0,04 m. Plaatsingslijst.
 • Dilloo-Von Hackewitz, Josephine – Kopie van een dagboek, 1880-1885. Echtgenote van F.W.J. Dilloo (VU hoogleraar). Met correspondentie (1870-1893) | Coll. nr.: 723. 0,12 m. Plaatsingslijst
 • Dippel, C.J., * 1902, † 1971 – Chemicus en publicist, onder meer redacteur van Wending, (1923-1970) | Coll. nr.: 143. 4 m. Plaatsingslijst.
 • Disputeerclub Eloquentia in Amsterdam – Notulen (1889-1890) | Coll. nr.: 080. 0,02 m.
 • Doctoraalscripties en werkstukken – (1926-2014) | Coll. nr.: 330. 3,12m. Plaatsingslijst.
 • Documentatie – ARP, Foto's, 1946-1983 | Coll. nr.: 681. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Documentatie ARP - losse stukken, bevat kaart en notitieboekje bij de Tweede-Kamer verkiezingen van 1905 en een Franse vertaling van het AR-programma (1900-1949) | Coll. nr.: 424. 0,01 m.
 • Documentatie kleine christelijke politieke partijen – brochures, (1861-1980) | Coll. nr.: 368. 0,6 m. Plaatsingslijst.
 • Documentatie m.b.t. confessionele politieke partijen – Betreffende ARP, SGP, RPF, Koers en de Nationale Christelijke Unie, bijeengebracht door Andr. Visser, (1919-1994) | Coll. nr.: 284. 0,12 m.
 • Documentatie en drukwerk – Betreffende zondagsscholen; studenten; christelijke uitgeverijen; zending en inwendige zending; sociaal / medisch instellingen; catechisatie / godsdienstonderwijs; sport- en vrije tijdorganisaties; kerken en onderwijs, (ca 1900-1989) | Coll. nr.: 466. 1,48 m. Plaatsingslijst.
 • Documentatie en foto’s – betreffende de Zondagsschool, het Gereformeerd Gymnasium Keizersgracht en de Hugo de Grootschool, verzameld door A.F. Resseler-Bunjes, ca. 1910-1970. | Coll. nr.: 805. 0,02 m.
 • Doedes, J.I., * 1817, † 1897 – Hoogleraar theologie in Utrecht, collegedictaten door H.A. Leenmans en J.C. Sikkel, (ca. 1875) | Coll. nr.: 263. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Dogmatisch Werkgezelschap aan de Vrije Universiteit – (1976-2000) | Coll. nr.: 679. 0,24 m.
 • Doleantie 1886 – De Doleantie in Rotterdam, verzameld door H. Dane, ouderling van de hervormde gemeente, (1881-1887) | Coll. nr.: 067. 0,01 m.
 • Doleantie 1886 – Stukken betreffende een tentoonstelling in 1936, (1869-1947) | Coll. nr.: 075. 2 m. Plaatsingslijst.
 • Dols, P.M.H.J., *1873, †1938 – Bijbelcolporteur en zendeling in China en onder de Chineezen op Katendrecht, typoscript van een roman. | Coll. nr.: 949. 0,02 m.
 • Dommisse – stukken betreffende Ds. P.K. Dommisse (1837-1915), C.P.I Dommisse, (1866-1943), burgemeester van Maassluis en P.K. Dommisse, 1898-1972), initiatiefnemer van de NCRV, (1837-1972). Bevat stukken betreffende de familie en vier familieboeken, (1774-1998) | Coll. nr.: 076. 17,5 m. Plaatsingslijst.
 • Dongen, J.C. van, * 1907, † 1983 – Memoires van hervormd predikant en sociaal werker | Coll. nr.: 208. 0,02 m.
 • Doorn, van, C.L., * 1896, † 1975 – Stukken betreffende de oprichting en organisatie van de Christen Studentenvereniging op Java. Jaren van de collectie: 1912-1965 en z.d. | Coll.nr. : 1116. Omvang 0,24 m. Plaatsingslijst
 • Dooyeweerd, H., * 1874, † 1977 – Filosoof en hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de VU, (1928-1967) | Coll. nr.: 077. 7,12 m. Plaatsingslijst.
 • Dordrecht en Delft – Kamercentrale Dordrecht en de Statencentrale Delft, stukken afkomstig van D. Doorduin, (1946-1980) | Coll. nr.: 646. 0,48 m. Plaatsingslijst.
 • Douma, J., * 1873, † 1958 – Gereformeerd predikant, o.a. in Leiden, Amsterdam, Den Haag en Arnhem, manuscripten en excerpten ten behoeve van een dissertatie, (1906-1925) | Coll. nr.: 079. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Douma, R., *1910, †1945 – Gereformeerd predikant te Emmer-Compascuum en verzetsstrijder. Omgekomen in concentratiekamp Bergen-Belsen. Bevat ook stukken en een deel van het dagboek van zijn echtgenote Minke van der Veen (1902-2021).  | Coll. nr.: 1054. 0,48 m. Plaatsingslijst.
 • Douwes, J., * 1866, † 1960 – Diamantslijper, bestuurder ARP en Patrimonium en lid van de Eerste Kamer, (1902-1936) | Coll. nr.: 287. 0,6 m. Plaatsingslijst.
 • Dr. Abraham Kuyper Stichting – Wetenschappelijk bureau van de Antirevolutionaire Partij, opgericht in 1921, (1930-1980). Er bestaan vier deelcollecties, beschreven in een plaatsingslijst: Coll. nr.: 276. 50 m. | Tweede zending: Coll. nr.: 369. 0,6 m. | Coll. nr.: 305. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Dr. Abraham Kuyper Stichting – Stukken betreffende de liquidatie van de Kuyperstiching, correspondentie tussen makelaar O. van Leersum en procureur F.C. Stähl, 1941-1942. | Coll. nr.: 940. 0,02m.
 • Draijer, J.W., * 1851, † 1894 – Studiemateriaal t.b.v. G.J. Kok, Om te blijven wat wij waren (Leven en ewerk van ds. J.W. Draijer, 1851-1894) , predikant van de christelijk gereformeerde gemeenten in Coevorden, Oudega en Suawoude | Coll. nr.: 509. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Drenth, P.J.D., *1935 – Hoogleraar psychologie, rector van de Vrije Universiteit en president van de KNAW, voorzitter van ALLEA (ALL European Academies), publicaties (1970-2014) en een auto-wetenschapsbiografie, 2007. | Coll. nr.: 1048. 0,24m. Plaatsingslijst.
 • Drenthem Soesman, E.D.C. van, * 1905, † 1983 – Directeur Engineeringbedrijf, gemeenteraadslid Partij van Vrije Burgers, Den Haag en kandidaatslid tweede kamer, 1963 en 1967 en voorzitter van de Rozekruizersorde Amorc | Coll. nr.: 726. 2,20 m. Plaatsingslijst.
 • Drewes, B.F., Archief van de theoloog B.F. Drewes. Het archief bevat ook stukken betreffende zijn echtgenote R.G. Drewes-Siebel, het Hendrik Kraemer Instituut en docentschap aan de Theologische Hogeschool te Yogyakarta. Coll.nr. 1201. 0,24m. Plaatsingslijst.
 • Drost, J., * 1915, †2002 – Gereformeerde (leger-) predikant, medewerker Werelddiakonaat van de GKN, (1950-1984) | Coll. nr.: 549. 1,88 m. Plaatsingslijst.
 • Drukwerk ARP - (1874-1980) | Coll. nr.: 366. 1,88 m. Plaatsingslijst.
 • Duyl, H.G. van, * 1915, † 2004 – Gereformeerd predikant te Oisterwijk en Helvoirt, en ziekenhuispredikant te Rotterdam en 's-Hertogenbosch, preken (1965-1991) | Coll. nr.: 374. 0,84 m.
 • Duymaer van Twist, L.F., * 1865, † 1961 – Generaal en AR-kamerlid, oprichter van de Bond tegen het Vloeken, (1891-1946) | Coll. nr.: 083. 0,24 m. Plaatsingslijst.

Verder neuzen in de archieven?

Verder neuzen in de archieven?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Kantoor met catalogus bibliotheek, Keizersgracht 162. (03748)

Meer weten over de collectie HDC | Protestants Erfgoed?

Neem contact op met Myrthe Bleeker, conservator archieven van de Universiteitsbibliotheek

m.i.bleeker@vu.nl