Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

HDC Archief G

Archieven uit de collectie HDC | Protestants erfgoed, alfabetisch geordend, letter G.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

G

 • Gaay Fortman, B. de, *1884, †1961 – Jurist en rechter (1916-1965) | Collectie nr.: 1031. 8,24 m. Plaatsingslijst.
 • Gaay Fortman, B. de, *1937 – Hoogleraar (politieke-)economie en PPR politicus, kamerlid en fractievoorzitter, (1956-2011). Tweede zending 2016. Beperkte toegang | Coll. nr.: 952. 10,72 m. Plaatsingslijst.
 • Gaay Fortman, W.F. de, * 1911, † 1997 – Hoogleraar aan de faculteit sociale wetenschappen van de VU, AR politicus, minister en vice-minister-president, (1911-1997) | Coll. nr.: 338. 14,36 m. Beperkte toegang Plaatsingslijst.
 • Garschagen, E.H. – Collegedictaten van VU rechten-studente, (jaar van aankomst 1929), (1928-1935) | Coll. nr.: 401. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Gaauw, S. van der, *1958 Collectienummer 1185. Omvang 0,36 m. Grafisch ontwerper van onder andere Woordwerk en Liter (ca. 1987-2007). Plaatsingslijst
 • Geelkerken, J.G., * 1879, † 1960 – Predikant, oprichter van Woord en Geest, voorman van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband. Zie ook collectie 212: Brochures Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband, (1809-1960). Zie ook collectie 586 A. van der Starre. | coll. nr.: 133. 12,7 m. Plaatsingslijst.
 • Gelderen, C. van, * 1872, † 1945 – VU hoogleraar aan de faculteit godgeleerdheid, (1886-1949) | Coll. nr.: 095. 1,72 m. Plaatsingslijst.
 • Geluidsbanden Bavinck/Richters. Collectie van geluidsband en filmmateriaal betreffende zendingscentrum en missiologie, 1963-1986 en z.d. Mogelijk afkomstig van families prof.dr. J.H. Bavinck en/of ds. B. Richters (1910-1967), directeur Zendingscentrum te Baarn.  Jaren van het archief: 1963-1986 en z.d. | Coll.nr. : 1191. Omvang 1 m. Plaatsingslijst.
 • Geluidsopnamen van bijeenkomsten en studiedagen, banden uit de collectie G. Puchinger en Meindert Leerling – (1951-2013) | Coll. nr.: 414. 1,72 m. Plaatsingslijst.
 • Gemeenschappelijk Protestants Overleg Bejaardenwerk (GPOB) – Voorheen Stichting Protestants Overleg Bejaardenwerk. (1968-1993) | Coll. nr.: 616. 23 m. Plaatsingslijst.
 • Gereformeerde J.V. ‘Ken U Zelven’ te Houwerzijl - Het archief bevat ook enkele stukken betreffende (de Bond van) Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag. Stukken afkomstig uit nalatenschappen van Jannetje (Jans) van Leuveren (*1890-†1943) en S. Wolters (*1925), (ca. 1920-1957) | Coll.nr. 1183. 0,12 m. Plaatsingslijst
 • Gereformeerd Politiek Verbond – Documentatie, knipsels en redevoeringen, (1947-1985) | Coll. nr.: 064. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Gereformeerd Schoolonderwijs 1868-1908 – Vereniging voor, en het Gereformeerd Schoolverband 1906-1971 | Coll. nr.: 808. 7,36 m. Plaatsingslijst.
 • Gereformeerd Traktaatgenootschap Filippus – Verslagen, traktaten en stukken betreffende jubilea, (1878-1978) | Coll. nr.: 347. 0,05 m.
 • Gereformeerde kerk Amsterdam-Zuid
  – (1926-1988) | Coll. nr.: 099. 41,5 m. Plaatsingslijst.
  – Diaconie, (ca 1946-1990)g | Coll. nr.: 378. 4,6 m.
 • Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband in Den Haag – Bevat stukken betreffende de Stichting tot Verrijking van het Kerklied binnen de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband 1933-; De Kring Rotterdam van het HV en Notulen van de oprichtingsvergadering van het Comité tot Verbetering van de zang in de Eredienst der Nederlandse Hervormde Kerk; (1926-1958) | Coll. nr.: 101. 0,48 m. Plaatsingslijst
 • Gereformeerde kerken in Hersteld Verband 1926-1946 – Brochures (1926-1986) | Coll. nr.: 212. 0,48 m. Plaatsingslijst.
 • Gereformeerde kerken (Vrijgemaakt) – Brochures, (1944-1961) | Coll. nr.: 233. 1 m. Plaatsingslijst.
 • Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) – Particuliere Synodes in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en stukken betreffende de kerken van Eindhoven, Breda en van Axel en preken van o.a. K. Schilder en C. Veenhof, ((1940) 1946-1985), | Coll. nr.: 642. 0,24 m.
 • Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië – 1908-1954, bevat notulen van de Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Palembang 1949-1954. Enkele stukken betreffende G.J. Sybesma, *1902, †1977 (zie collectie 1008). Bijeengebracht door E. Hoogerwerf. | Coll. nr.: 1057. 0,24m. Plaatsingslijst.
 • Gereformeerde Kerken te Semarang en Magelang  - Stukken betreffende de gereformeerde kerken te Semarang en Magelang, (1912-1971) | Coll.nr. 1195. Omvang 4,2 m. Plaatingslijst
 • Gereformeerde Kweekschool Amsterdam – Voortgezet als Pedagogische Academie en Interconfessionele PABO, (1885-1984) | Coll. nr.: 375. 45 m. Toegang.
 • Gereformeerde Mannenvereniging in Doesburg – Notulen en stukken betreffende de secretaris D.J. Somsen, (1942-1956). | Coll. nr.: 321. 0,03 m.
 • Gereformeerde mannenvereniging Vriendenkring te Amsterdam – (1920-1969) | Coll. nr.: 121. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Gereformeerde Organistenvereniging – (GOV), (1931-1997) Tweede zending 2016. Beperkte toegang | Coll. nr.: 669. 8,24 m. Plaatsingslijst.
 • Gereformeerde lagere school te Schipluiden – (1890-1953) | Coll. nr.: 567. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Gereformeerde Stichting voor Maatschappelijk Werk en de Gereformeerde Stichting voor Kerk en Samenleving, – (GKS), 1954-1997, Coll. nr.: 649. 10,36 m Plaatsingslijst. Tweede zending, 1997-2003, Coll. nr.: 953. 1,72 m. Plaatsingslijst.
 • Gereformeerde Studentenbeweging en Signaalkampen – Documentatie en fotoalbum ‘Jool Hul’, 1925-ca. 1950. | Coll. nr.: 943. 0,12 m.
 • Gereformeerde Vereniging voor Daadwerkelijke Vredesactie – (1931-1940) | Coll. nr.: 542. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Gereformeerde Vereniging voor Drankbestrijding – Brochures en enkele stukken, vaandels in KE-60 (1910-1973). | Coll. nr.: 614. 0,6 m.
 • Gereformeerde vereniging voor ziekenverpleging in Amsterdam – Het Juliana Ziekenhuis, (1891-1987) | Coll. nr.: 091. 23 m. Beperkte toegang. Plaatsingslijst.
 • Gereformeerde Vrouwen Vereniging Leven bij het Woord in Wageningen – (1943-1993) | Coll. nr.: 171. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Gereformeerde Vrouwenvereniging Spijk – Notulen (1939-2009, (1961-1971 ontbreken)) en enkele stukken. | Coll. nr.: 983. 0,12 m.
 • Gereformeerde Zondagsschoolvereniging Jachin – (1897-1980) | Coll. nr.: 271. 1,24 m. Plaatsingslijst.
 • Gerretson, F.C. [Geerten Gossaert] * 1884, † 1958 – Hoogleraar geschiedenis in Utrecht, lid van de Eerste Kamer voor de CHU en dichter, stukken afkomstig van F.J.J. Besier, (1907-1999) | Coll. nr.: 716. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Gerritse, G., *1922 †2010 – Accountant, geestelijk verzorger en schrijver. Dagboeken en persoonlijke aantekeningen, 1922-2010. Beperkte toegang | Coll. nr.: 847. 1,85 m. Plaatsingslijst.
 • Gerritse, G., *1937, †2012 – CDA (CHU)-Tweede Kamerlid, vicefractievoorzitter, sociaal-economisch woordvoerder, ca. 1967-1994. | Coll. nr.: 975. 0,06 m.
 • Geus, G.J. de, *1903, †1942 en M.J. Smelt *1908, † 1971 – Stukken betreffende G.J. de Geus, hervormd predikant te Beuningen en Almelo, overleden in Dachau en M.J. Smelt (e/v G.J. de Geus), journaliste en actief in Convent voor Nieuw Politiek Ethos, PvdA en Raad voor de zending NH Kerk, 1914-2016 | Coll. nr.:  1058. 1 m. Plaatsingslijst.
 • Geus, H.A. de *1882, †1953 – Hervormd predikant, o.a. in Wilnis, Veenendaal en De Bilt, secretaris NH Bond van Jong. veren. op GG, erelid SSR, 1852-1953 | Coll. nr.: 1109. 1,24 m. Plaatsingslijst.
 • Gezelschap van christelijke historici – (1920-1982) | Coll. nr.: 343. 0,84 m. Plaatsingslijst.
 • Gijben, G.G. – Brieven van AR politici en kerkelijke voorgangers, (1877-1931) | Coll. nr.: 117. 0,01 m. Plaatsingslijst.
 • Gilhuis, T.M., *1914, † 1990– publicist, brieven van J.J. Buskes (1973-1979) | Coll. nr.: 142. 0,02 m.
 • Gispen, W.H., * 1833, † 1909 – Predikant in onder andere Vlissingen, Zwolle en Amsterdam, Levensbericht | Coll. nr.: 257. 0,02 m.
 • Goedhart, A. – Directeur van de Handelsvereniging Amsterdam (HVA), publicist, stukken betreffende autobiografie, (ca. 1948-1980) | Coll. nr.: 056. 0,24 m.
 • Goossens, S.J.P., * 1902, † 1983 – Gereformeerd, vrijgemaakt en uiteindelijk Nederlands Gerefor-meerd zendingspedikant op Soemba, (1896-1971). | Coll. nr.: 340. 6,24 m. Plaatsingslijst.
 • Gorinchem – Kiesvereniging, Nederland en Oranje, (1873-1905) Collectie verzameld door A. Blankers | Coll. nr.: 446. 0,05 m.
 • Gosker, M. *1945 en F. Postma *1945 – Predikante en hoogleraar en hoogleraar bijbelwetenschappen in Boedapest. Bevat stukken betreffende N.C. de Regt, predikant en evangelist. | coll. nr.: 306. 3m. Beperkte toegang. Plaatsingslijst.
 • Gosker, R. – Adjunct-secretaris Centraal Comité van de ARP, lid van de Raad van Arbeid te Zwolle, synodelid GKN, bevat onder meer zijn autobiografie (1940-1980). (Bevat ook stukken betreffende N.M.C. Gosker-de Regt en D. Gosker. Dit deel is beperkt toegankelijk) | Coll. nr.: 487. 0,6m. Plaatsingslijst.
 • Goslinga, A., * 1884, † 1961 – Hoogleraar aan de faculteit letteren van de VU, bevat stukken over de familie Steketee, (1908-1959) | Coll. nr.: 499. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Gouda – Kiesvereniging, (1955-1981) | Coll. nr.: 435. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Goudappel, J.E., * 1870, † 1951 – Gereformeerd predikant onder meer in Utrecht en Emlichheim, stukken betreffende de familie Goudappel en H.F. Kohlbrügge, (1863-1951) | Coll. nr.: 702. 1,2 m. Plaatsingslijst.
 • Goudzwaard, B., *1934 – Econoom, hoogleraar VU en ARP/CDA politicus en Kamerlid. Stukken betreffende zijn politieke werkzaamheden, 1968-1985) | Coll. nr.:935. 0,36m. Plaatsingslijst.
 • Graaf, J. van de, * 1918 – Hervormd predikant te Hellouw en Piershil, lid van de provinciale commissie voor kerk en samenleving, o.a. preken (1956-2004) | Coll. nr.: 498. 0,24 m.
 • Graaf, J. van der *1937 – Algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde kerk, auteur en eredoctor van de Károly Gáspár Universiteit in Boedapest (1960-2013). | Coll. nr.: 1108. 12 m. Plaatsingslijst.
 • Graaf, W. de, * 1898 †1984 – Gereformeerd predikant, onder andere in Hoogersmilde, Schiedam en Zaltbommel, preken en stukken betreffende de psalmberijming van H. Hasper, 1928-1984. | Coll. nr.:  819. 2,4 m. Plaatsingslijst.
 • Graafland, C., *1928, †2004 – Hervormd predikant, te Almeide, Woerden, Veenendaal en Amsterdam, hoogleraar in Utrecht. Beperkte toegang | Coll. nr.: 1055. 6,36m. Plaatsingslijst.
 • Graeff, A.C.D. – Brieven van A.W.F. Idenburg (1914-1934) Zie ook collectie 129. | Coll. nr.: 768. 0,01 m.
 • ‘s-Gravendeel – Kiesvereniging, notulen, (1953-1980) | Coll. nr.: 557. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Griffioen, Jan.,  *1915, † ? - Jan Griffioen, geboren op 1 februari 1915 in Amsterdam, schreef zich in als student bij de VU op 21 september 1933. Hij studeerde Wis- en Natuurkunde en was lid van het dispuut Lysias. 1933-2000. Coll.nr. 1175. Omvang: 0,24 m. Plaatsingslijst.  
 • Groen van Prinsterer, G. *1801 †1876 – Enkele originele brieven aan dhr Jacob, boekhandelaar te Rotterdam en A. de Jager, neerlandicus (1806-1877), 1828-1871 en stukken betreffende de ‘Groen-herdenking’ 1976 en correspondentie van G. Fafié | Coll. nr.:1077. 0,01m.
 • Groen, C. *1920, †2020 – Stukken betreffende Mijn Indische jaren (1945-1950). Open brief aan dr. Herman Smit, n.a.v. diens proefschrift Gezag is gezag.... Bevat stukken betreffende zijn studententijd en F.C. Gerretson. ca. 1945-2010 en briefwisseling met G. Puchinger, 1945-1999. Beperkte toegang | Coll. nr.: 825. 0,60 m. Plaatsingslijst.
 • Groen, K., * 1912 – Directeur van de Dr. A. Kuyperstichting, directeur PBO van het ministerie van Sociale zaken en voorzitter Raad van Beroep, (1904-1985) | Coll. nr.: 310. 3,36 m. Plaatsingslijst.
 • Groen van Prinsterer, Vereniging, opgericht 1925 – Vereniging van burgemeester, wethouders en gemeentesecretarissen (1926-2016). | Coll. nr.: 741 | 0,36 m. | Plaatsingslijst.
 • Groenendijk, R. – Brieven van Th. Heemskerk en H. Colijn, (1887-1926) | Coll. nr.: 110. 0,02 m. Plaatsingslijst.
 • Groningse Zondagsschool – Filmstroken en documentatie (ca. 1948-1960) | Coll. nr.: 319. 0,65 m. Plaatsingslijst.
 • Groot, A. de, *1929 – Kerkhistoricus. Stukken betreffende de Christelijke vredesconferentie (CVC), (ook Praagse vredesconf.) 1959-1964 en biografische aantekeningen: ‘Pro Memoria I en II’, 2 delen; Beperkte toegang. | Coll. nr.: 1028. 0,04 m.
 • Groot, Jacob †1938 – Timmerman. Correspondentie, aantekeningen en stukken betreffende zijn familie, 1902-1933. | Coll. nr.: 872. 0,02 m.
 • Groot Enzerink, H.W., * 1916, † 2001 – Karel Overijssel, Trouw-verspreider en verzetsstrijder, drager verzetsherdenkingskruis, (1939-ca. 1983) | Coll. nr.: 088. 0,24 m. De stukken zijn als tiff-bestand beschikbaar; neem contact op met de conservator archieven. Plaatsingslijst.
 • Groot Gzn., H.J. de, * 1872, † 1941 – Hervormd predikant o.a. te Voorst en auteur, preken | Coll. nr.: 361. 2,75 m. Plaatsingslijst.
 • Grosheide – Bevat stukken betreffende G.H.A., zijn zoon G.H.A.  (1887-1963), G.H.A. FWzn, en Daniël, 1883-1964.| Coll. nr.: 309. 0,05 m.
 • Grosheide, G.H.A., Gerhardus Hendrik Adriaan Grosheide (1887-1963), advocaat en VU-bestuurder. Coll.nr. 830. 4,20m. Plaatsingslijst.
 • Grosheide – Stukken betreffende de familie. | Coll. nr.: 916. 7,84 m. Plaatsingslijst.
 • Grosheide – Tweede zending | Coll. nr.: 920. 0,6 m.
 • Grosheide. Archief van D.W.O.A. (Lex) Grosheide, *1927-†1991. Het familiearchief Grosheide (archiefnummer 916) bevat ook stukken betreffende Lex Grosheide. Coll.nr. 919. 1,08m. Plaatsingslijst.
 • Grosheide, F.W., * 1881, † 1972 – Hoogleraar aan de faculteit godgeleerdheid van de VU, voorzitter Ned. Bijbel Genootschap, (1877-1998) | Coll. nr.: 111. 6,6 m. Plaatsingslijst (bevat zijn bibliografie).
 • Grosheide, Familiearchief. Bevat stukken betreffende de familie Grosheide (waaronder ook Henri en Lex Grosheide) en aanverwante families en een groot aantal foto’s. Coll.nr. 916. 2,88m. Plaatsingslijst.
 • Grosheide, Greta, *1888, †1959 – Onderwijzeres en lerares, promotie in 1938. Akten en rapporten, 1897-1938. | Coll. nr.: 1038. 0,02m.
 • Grosheide-Steneker, A.M., * 1850, † 1890 – Lidmatencatechisatie door A. Kuyper, (1871-1876) | Coll. nr.: 115. 0,1 m. Plaatsingslijst.
 • Guchte, J. van der, * 1905, † 1992 – Gereformeerde predikant te Veere, 1939, overgegaan naar de Remonstrantse Broederschap, predikant in Bussum en Oosterbeek, collegedictaten (Excerpt Dogmatiek H. Bavinck) en preken van ds. [?] De Graaf.| Coll. nr.: 547. 0,04 m.

Verder neuzen in de archieven?

Verder neuzen in de archieven?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Kantoor met catalogus bibliotheek, Keizersgracht 162. (03748)

Meer weten over de collectie HDC | Protestants Erfgoed?

Neem contact op met Myrthe Bleeker, conservator archieven van de Universiteitsbibliotheek

m.i.bleeker@vu.nl