Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

HDC Archief R

Archieven uit de collectie HDC | Protestants erfgoed, alfabetisch geordend, letter R.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

R

 • Raad van deputaten ‘Samen op Weg’ – Stukken van L.C. van Drimmelen (*1934), gereformeerd predikant, universitair docent kerkrecht en kerkjuridisch medewerker van de raad, (1976-2004). | Coll. nr.: 747. 5 m. Plaatsingslijst.
 • Raad voor Klinische Pastorale Vorming – 1969-2011 | Coll. nr.: 217. 2,88m. Plaatsingslijst.
 • Raalte, J. van, *1926 †1995 en W. Venema. *1926 †2018 – Gereformeerd (leger-)predikant, docent en onderdirecteur Theol. Seminarie Evang. Broedergemeente in Suriname, studiesecretaris van de Werkgroep Pluriforme samenleving van de Raad van Kerken in Nederland en zijn echtgenote, auteur, redacteur en bibliothecaresse verbonden aan de Evangelische Broedergemeente, (1877-2016). | Coll. nr.: 611. 9,8 m. Plaatsingslijst.
 • Rasker, A.J., * 1906, † 1990 – Hervormd predikant en hoogleraar in Leiden, (1928-1989) | Coll. nr.: 162. 5 m. Plaatsingslijst.
 • Rectoren van de Vrije Universiteit – Foto’s, 1880-1993 (A. Kuyper-C. Datema). | Coll. nr.: 1046. 0,04m.
 • Redactiearchief Hervormd Weekblad. Uitgegeven door de Confessionele Vereniging, stukken betreffende de redactie , 1888 - 1998 (1878 - 2004). Coll.nr. 609. 0,84m. Plaatsingslijst.
 • Het Reformatorisch Beraad. Het Reformatorisch Beraad (1977) 1985 - 1997 (2009). Coll.nr. 1170. 0,72m. Plaatsingslijst.
 • Reformatorische Politieke Federatie en de Christen Unie, 1975-2012 – RPF, Protestants-christelijke politieke partij, samen met de GPV opgegaan in de Christen Unie, (1974-2001). Tweede zending 8 dozen. Bevat ook stukken van RPF-Jongeren. Derde zending 2005; vierde zending 2012, KE-60. Vijfde zending 2013, zesde zending 2019 | Coll. nr.:096. 44,24 m. Plaatsingslijst.
 • Reformatorische Politieke Federatie, 1975-2000 – RPF-Jongeren, jongerenorganisatie (ca. 1974-2001) | Coll. nr.: 097. 7,7 m.
 • Reformatorische Politieke Federatie en Christen Unie – Audio- en videobanden (1997-2004) | Coll. nr.: 1095. 0,48 m. Plaatsingslijst.
 • Registratie van de kerkelijke gemeenten van de gereformeerde kerken in Nederland – (1892-1983), een deel, afkomstig van de secretaris van het Deputaatschap voor de contacten met de Hoge Overheid, P.H. Kooijmans | Coll. nr.: 589. 0,08 m.
 • Religieuze teksten – Handschriften van veelal (religieuze) teksten van de families Smith, Kleefsma en De Boer, ca. 1880-1930) | Coll. nr.: 326. 0,03m. –
 • Renkum – Kiesvereniging Nederland en Oranje, (1949-1982) | Coll. nr.: 440. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Rëunistenorganisatie Studenten Vrije Universiteit (ROSVU) – Waarin opgenomen ROSVU afdeling ‘s-Gravenhage, (1927-1963) | Coll. nr.: 200. 0,6 m. Plaatsingslijst.
 • Reünistenvereniging NDDD – ((1882)-2010) | Coll. nr.: 419. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Reunitas Reformata Quia Reformanda (RRQR) – Reünistenorganisatie van C.S.F.R., (CA. 1972-1989) | Coll. nr.: 443. 1 m.
 • Ridder, P. de *1880 en M. de Ridder *1883 (broers) – Brieven van M. de Ridder uit Zuid-Afrika (1897-1945) | Coll. nr.: 456. 0,01 m. Plaatsingslijst.
 • Ridderbos, J., *1942, †2018 – Onderzoeksarchief 1933-1952 ten behoeve van Strijd op twee fronten, dissertatie VU 1994 | Coll. nr.: 727. 6,6 m. Plaatsingslijst.
 • Ridderbos, N.H., *1910, †1981 – Predikant en hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit (1915-2007). Coll. nr.:  112. 5,12 m. Plaatsingslijst.
 • Ridderbos-de Rooy, W.M., * 1914, † 1988 – Bondspresidente van de Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen in Nederland en redactrice van De Gereformeerde Vrouw, (1953-1984) | Coll. nr.: 770. 7,6 m. PlaatsingslijstCollectie betreffende de familie Ridderbos in de bewaarplaats van de Protestantse Theologische Universiteit vestiging Kampen (Oudestraat).
 • Riessen, H. van, * 1911, † 2000 – Hoogleraar aan de faculteit letteren van de VU, (ca 1951-ca 1984) | Coll. nr.: 718. 3,24 m. Plaatsingslijst.
 • Rietveld, B., * 1914, † 2002 – Gereformeerd predikant, o.a. in Leidschendam, Rotterdam en Den Haag, aantekeningen, homiletisch memorandum en artikelen voor CW, (1942-1980) | Coll. nr.: 151. 0,24 m.
 • Rijnsdorp, C., * 1894, † 1982 – Christelijk auteur en recensent, (1911-1982). Het archief is alleen te raadplegen met microfiches. Een deel van de documentatie is niet verfilmd, waaronder verzamelde recensies door P. van den Bosch.| Coll. nr.: 215. 4,17 m. Plaatsingslijst.
 • Rijsdijk, Mink van, pseudoniem van M. Wielenga-Quelle, *1922-2000 – Auteur en journalist, bij oa. Trouw, actief in het verzet. Bevat stukken betreffende Miep Oranje. Bevat eveneens stukken betreffende haar schoonfamile en D.K. Wielenga *1880, †1942, zendingspredikant op Soemba. (1904-1922, 1947-2000) | Coll. nr.: 1030. 1,24 m. Plaatsingslijst.
 • Ringnalda, Lodewijk *1924, † 2010 – Gereformeerd predikant te Aardenburg, Borne, Bussum en Amsterdam-Zuid (voor de arbeid onder de studerenden aan de Vrije Universiteit), knipsels betreffende vrede en ontwapeningsvraagstukken, 1964-2010. | Coll. nr.: 1065. 1,6 m. Plaatsingslijst.
 • Risseeuw, P.J., * 1901, † 1968 – Bank-employé, christelijk schrijver en redacteur, organisator op christelijk-literair gebied, (1921-1967) | Coll. nr.: 198. 1,24 m. Plaatsingslijst.
 • Robbers, P., * 1906, † 1971 – Gereformeerd predikant, onder andere in Zuidland en Rotterdam, leraar godsdienstonderwijs, (1917-1971) | Coll. nr.: 350. 1,12 m. Plaatsingslijst.
 • Rookmaaker, H.R., * 1922, † 1977 – Hoogleraar kunstgeschiedenis aan de faculteit letteren van de VU, (1946-1983) | Coll. nr.: 569. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Roon, G. van, * 1933, † 2014 – Hoogleraar politicologie aan de faculteit Sociaal Culturele Wetenschappen van de VU, studiecollectie betreffende Protestants Nederland en Duitsland 1933-1941 en Kleine landen in Crisistijd | Coll. nr.: 069. 8,3 m. Plaatsingslijst.
 • Roos, C.B., *1934, †2008 – Hervormd predikant, o.a. in De Kaag en Amsterdam. Voorzitter Hervormde synode, lid radioprogrammacommissie van de IKON. Cassettebandjes (1977-1987) | Coll. nr.: 1013. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Roosendael, W.J. van., Willem Jacob van Roosendael was aangesloten bij de Gereformeerde Kerk in Rotterdam en werkte als binnenschipper. In 1942 werd hij opgepakt en gevangen gezet in Amersfoort en Den Bosch/Vught. Coll.nr. 1190. 0,12m. Plaatsingslijst.
 • Roosjen, A.B., * 1894, † 1978 – AR politicus, lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de NCRV, (1910-1983) | Coll. nr.: 483. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Roscam Abbing, H.O., *1874, †1939 – Hervormd predikant te Nieuwerkerk a/d IJssel en Arnhem, actief in de Hervormd Gereformeerde Staatspartij (HGSP), en enkele stukken betreffende familieleden, 1894-2005 | Coll. nr.: 1106. 0,6 m. Plaatsingslijst.
 • Rottenberg, A.M.J., *1890, †1942 – Evangelist/predikant, verbonden aan Elim in Rotterdam, omgekomen in Kamp Amersfoort. Manuscripten. | Coll. nr.: 1021. 0,02 m.
 • Rotterdam – Kiesvereniging(en) Nederland en Oranje, (1901-1945) | Coll. nr.: 038. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Royaards, H.J., *1794, †1854 – Hoogleraar theologie aan de Universiteit van Utrecht (1825-1853). | Coll. nr.: 894. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Ruller, E. van, *1904, †1987 – Journalist en redacteur van onder andere De Graafschapper, zie collectie: 22, De Rotterdammer en medeoprichter van Trouw, zie collectie: 236, (1932-1978) | Coll. nr.: 202. 1,12 m. De stukken zijn als tiff-bestand beschikbaar; neem contact opPlaatsingslijst.
 • Ruller, H. van, * 1938, † 2004 – wetenschappelijk medewerker aan de VU en de Erasmusuniversiteit, gemeentesecretaris Amsterdam en o.a. AR- en CDA bestuurder (Statenlid Noord-Holland), (1944-2002). | Coll. nr.: 738. 2,12 m. Plaatsingslijst.
 • Rullmann, J.C., * 1876, † 1936 – Gereformeerd predikant in onder andere Utrecht en Wassenaar en historicus, (1882-1937) | Coll. nr.: 203. 1,24 m. Plaatsingslijst.
 • Runia, K., * 1926, †2006 – Gereformeerd predikant in Australië en Nederland, hoogleraar theologie in Kampen en publicist (1914-2005). Hoofdredacteur Centraal Weekblad. Bevat zijn bibliografie. Met aanvullingen 2012, 2013 (nog niet beschreven) en 2023. Beperkte toegang | Coll. nr.: 507. 5,64 m. Plaatsingslijst.
 • Rupp, J.C.C. *1908, †1985  – Econoom, werkzaam bij de NHK Raad voor de inwendige zending en directeur van Kerk en Wereld 1945-1962, (1949-1962) | Coll. nr.: 925. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Ruppert, M., * 1911, † 1992 – Vakbondsman, lid van de eerste kamer en vice-president van de Raad van State, (1925-1979), Beperkte toegang | Coll. nr.: 295. 8 m. Plaatsingslijst.
 • Rutgers familiearchief (1661-2014) | Coll. nr.: 204. 5,20 m. Plaatsingslijst.
 • Rutgers, A.A.L., * 1884, † 1966 – Botanicus, gouverneur van Suriname, lid van de Tweede Kamer en lid en vice-president van de Raad van State, (1923-1964) | Coll. nr.: 206. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Rutgers, A.R., * 1883, † 1942 – Hervormd predikant, gestorven in Dachau. Dachau. Bevat enkele stukken over zijn familie. Collectie A. Bekkenkamp (*1930), auteur van Rutgers met de baard. Het levensverhaal van een pastor intrepidus,1883-1942. | Coll. nr.: 634. 0,84 m. Plaatsingslijst.
 • Rutgers, F.L., * 1836, † 1917 – Predikant, medeoprichter van de VU en hoogleraar theologie aan de VU, (1878-1917) | Coll. nr.: 207. 0,84 m. Plaatsingslijst.
 • Rutgers, V.H., * 1877, † 1945 – AR kamerlid, minister, hoogleraar aan de juridische faculteit van de VU en verzetsstrijder, (1897-1943) | Coll. nr.: 214. 1,12 m. Plaatsingslijst.

Verder neuzen in de archieven?

Verder neuzen in de archieven?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Kantoor met catalogus bibliotheek, Keizersgracht 162. (03748)

Meer weten over de collectie HDC | Protestants Erfgoed?

Neem contact op met Myrthe Bleeker, conservator archieven van de Universiteitsbibliotheek

m.i.bleeker@vu.nl