Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

HDC Archief C

Archieven uit de collectie HDC | Protestants erfgoed, alfabetisch geordend, letter C.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

C

 • C.J. de Vogelstichting – (1974-2004) | Coll. nr.: 370. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Calvinistische Juristen Vereniging – (1923-1978) | Coll. nr.: 715. 1 m. Plaatsingslijst.
 • Calvinistische Kunstkring voor Jongeren te Amersfoort, opgericht 1941 – (1941-1943) | Coll. nr.: 701. 0,02 m.
 • Calvinistische Studenten Beweging – Stukken verzameld door A.F. Hakman, * 1913, † 1992, (1932-1934) | Coll. nr.: 500. 0,02 m.
 • Calvinistische Studentenbeweging – Secretariaat Buitenland, J. Klapwijk, (1946-1960). | Coll. nr.: 899. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Capelleveen, J.J. van, * 1926, † 1997 – Redacteur, publicist en voorlichter NBG en Zendingscentrum, enkele brieven en manuscripten, (1991-1997) | Coll. nr.: 643. 0,12 m.
 • Cassettebanden voormannen Gereformeerde Staatspartij. Serie cassettebanden met opnames van voordrachten en preken van ds. C.A. Lingbeek, Chr.L. Harryvan en K.H.E. Gravemeyer, ± 1937-1965. Coll.nr. 1207. Omvang 0,01m. Plaatsingslijst
 • Catechisatie – Dia’s, rolfilms en tekstboekjes gebruikt bij catechisatie door de hervormde predikant W. Oost (*1905, †1987) en zijn zoon R. Oost, (*1941, †2000), predikant en oud-testamenticus. | Coll. nr.: 1096. 0,36 m.
 • CDA-documentatie Tweede Kamerverkiezingen - (1977-1979) | Coll. nr.: 050. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • CDU Hilversum - Ledenlijst van de afdeling Hilversum van de Christelijk-Democratische Unie, Wim H. Koopmans, secretaris, (1935-1936). | Coll. nr.: 772. 0,01 m.
 • CDU – Stukken van R. van der Brug * 1885, † 1959, Typograaf, medeoprichter en kamerlid voor de Christelijk-Democratische Unie en kamerlid voor de PvdA, (1912-1956) | Coll. nr.: 451. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Centraal Comité van antirevolutionaire kiesverenigingen – (1878-1940) | Coll. nr.: 052. 0,84 m. Plaatsingslijst.
 • Centraal Weekblad – Redactie- en fotoarchief, 1938-2000 | Coll. nr.: 744. 3 m Plaatsingslijst.
 • Chantepie de la Saussaye – bevat onder meer stukken betreffende D. Chantepie de la Saussaye (1818-1874), P.D. Chantepie de la Saussaye (1848-1920), M. Chantepie de la Saussaye (1883-1865) en haar echtgenoot, C.M. Briët (1881-1947), (ca. 1740-1948). | Coll. nr.: 822. 0,6 m. Plaatsingslijst.
 • Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (C.S.F.R.) – Landelijke studentenvereniging, (1951-1997). Beperkte toegang | Coll. nr.: 699. 3,72 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijk Gemengd Koor Cantate Deo, te Ouderkerk aan de Amstel – (1941-2006) | Coll. nr.: 739. 0,5 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijk Historische Unie – Christelijk Historische Unie, documentatie, (1916-1959) | Coll. nr.: 315. 0,03 m.
 • Christelijk Historische Unie – Kiesvereniging Heemstede, (1933-1980) | Coll. nr.: 628. 0,24 m.
 • Christelijk Historische Unie – Vereniging van Christelijk Historische leden van Gemeentebesturen in Nederland, (1962-1978) | Coll. nr.: 408. 0,02 m.
 • Christelijk-Historische Jongerengroepen – Bestuur Provincie Utrecht, (1952-1967). Zie ook collectie 886 | Coll. nr.: 290. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijk-Historische-Jongeren-Organisaties – (1960-1969) | Coll. nr.: 639. 0,24 m.
 • Christelijk Jongeren Verbond (CJV) – (YMCA Nederland), collectie P.L.J. Wapenaar, hervormd predikant (*1934), bestuurslid CJV, 1948-2008. | Coll. nr.: 844. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijk Lectuur Centrum, 1968-2003 – Protestants-christelijke belangenbehartigingsorganisatie voor het bibliotheekwerk. Bevat stukken betreffende voorlopers en aanverwante organisaties (1949-1994). | Coll. nr.: 641. 2,88 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijk middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs 1918-1969 – Bond van, en protestants-christelijk WVO-HAVO, 1969-1976. | Coll. nr.: 811. 2,6 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 1860-1970 – Vereniging voor | Coll. nr.: 816. 4,6 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) – Afdelingen, 1905-1998 | Coll. nr.: 910. 15,84 m. Plaatsingslijst
 • Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) – CNV-UBO (Uitkering Bij Overlijden), bevat o.a. jaarverslagen, 1949-1992. | Coll. nr.: 906. 1,48 m.
 • Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) – Edecea Hoorn, de eigen drukkerij van het CNV, 1951-1977. | Coll. nr.: 905. 0,36 m.
 • Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) – Enkele stukken betreffende ‘Anders Actieven’, ‘Het adres van 53 hoogleraren’, het bisschoppelijk mandement 1954 en de samenwerking van vakcentrales (1947-1986). | Coll. nr.: 1097. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) – Jaarverslagen van verschillende bonden (1904-1981) | Coll. nr. 833. 1,12 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) – Jaarverslagen van vakbonden en aanverwante organisaties, 1908-1990. | Coll. nr.: 911. 2,72 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) – Ondernemingsraad en structuurcommissie, 1946-1991. | Coll. nr.: 907. 0,24 m.
 • Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) – Stichting Doorwerking Christelijk Sociaal Congres, 1990-1996. | Coll. nr.: 908. 0,48 m.
 • Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) – Stichting voor exploitatie van eigen gebouwen, notulen en stukken betreffende verschillende plaatsen, 1954-1977. | Coll. nr.: 902. 0,36 m.
 • Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) – Studieconferenties, 1966-1991. | Coll. nr.: 834. 2,6 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) – Stukken betreffende het Slotemaker de Bruïne Instituut (SBI), 1976-2000. | Coll. nr.: 904. 0,48 m.
 • Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) – Vakantieoorden 1974-1994. | Coll.nr.: 881. 0,24 m.
 • Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) – Vrouwenberaad, 1959-1994. | Coll. nr.: 909. 0,24 m.
 • Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) – Wereldverbond van de Arbeid (WVA), notulen en verslagen, 1969-1987. | Coll. nr.: 903. 0,84 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijk Nationale Actie – Schouten, D., * 1903, † 1978, leraar gymnasium en directeur van een christelijke HBS, secretaris van de CNA (1936-1941), stukken betreffende de CNA en de ARP en CHU kiesvereniging in Harderwijk (1928-1959) | Coll. nr.: 385. 0,12 m.
 • Christelijk Nijverheidsonderwijs, 1929-1968 – Bond van verenigingen voor, en de Bond van organisaties voor Christelijk Beroepsonderwijs 1968-1976. | Coll. nr.: 812. 6,48 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijk onderwijs – Correspondentie tussen D.C. Hakkers (* 1850, † 1927), A. Hakkers (* 1887, † 1954) en H.W. Knol betreffende het christelijk onderwijs, (1886-1924) | Coll. nr.: 074. 0,01 m.
 • Christelijk volksonderwijs 1890-1969 – Vereniging voor, en de Vereniging voor protestants-christelijk kleuter- en basisonderwijs, 1968-1976. | Coll. nr.: 814. 1,84 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijke Boeren- en Tuinders Bond, (CBTB) – Afdeling Drenthe-Groningen, 1992-1997 waarin opgenomen Bedrijfsvereniging Het Platteland afdeling Drenthe, CBTB Drenthe (1919-1992), CBTB Groningen, (1918-1992), Christelijke Veenkoloniale Landbouwbond CBTB Veenkoloniën, (1929-1992), Christelijke Vereniging van werkgevers op het landbouwgebied in Groningen (1914-1918) en D. Ubbens ,(1914-1997)) | Coll. nr.: 210. 17 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijke Boeren- en Tuinders Bond, (CBTB) – Afdeling Utrecht, (ca. 1946-1990) | Coll. nr.: 541. 16,5 m.
 • Christelijke Emigratie Centrale – (1946-1993) | Coll. nr.: 492. 20 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijke Film Actie – Documentatie verzameld door J. Ridderbos, (1966-1989) | Coll. nr.: 391. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijke Film Actie – Stichting Fedratie KFA/CeFa, Stichting CeFa Filmvorming en de Stichting Cefa Filmdienst te Hilversum, (1948-1982) | Coll. nr.: 335. 2,6 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijke Jongelingsvereniging ‘De Heere zal ‘t voorzien’ te Schiedam – en andere jeugdorganisaties; verzameld door A. en P. Plaisier (1917-2002) | Coll. nr.: 1099. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijke jongemannenvereniging Ora et Labora te Batavia/Jakarta – Notulen, (1916-1917) | Coll. nr.: 519. 0,01 m.
 • Christelijke Knapenvergadering Samuel te Arnhem. – Notulen, (1926-1932) | Coll. nr.: 294. 0,01 m.
 • Christelijke MULO-scholen 1917-1968 – Bond van besturen, en Bond van protestants-christelijke MAVO-scholen 1968-1976. | Coll. nr.: 810. 3,12 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijke Nationale Werkmansbond – 1947-1957. | Coll. nr.: 1011. 0,02 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijke Plattelandsjongeren – Plakboeken betreffende reizen naar Engeland, Zweden, Zwitserland en Frankrijk, 1954-1962. | Coll. nr.: 1037. 0,2m
 • Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland – (1896-1981) | Coll. nr.: 654. 2 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijke Vereniging voor leraren in het Middelbaar Onderwijs (CMO) en Christelijke Vereniging voor leraren in het Voortgezet en Hoger Onderwijs (CVHO) – (1916-1996) | Coll. nr.: 624. 22 m.
 • Christelijke Vredes Conferentie – Stukken betreffende de CVC verzameld door A.C.M. van Melle-Hermans, *1931, †2007 o.a. assistente van A.J. Rasker en secretaris van de CVC Nederland, derde zending 2019, (1950-2006). | Coll. nr. 523. 5 m. Plaatsingslijst.
 • Christelijke Werkliedenvereniging Patrimonium, afdeling Middelstum – geheten Onze hulpe is in de naam des Heeren, (1893-1949) | Coll. nr.: 320. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Christen Gymnasiasten Bond onderafdeling Amsterdam (CGB) – (1917-1970) | Coll. nr.: 275. 0,72 m. Beperkte toegang. Plaatsingslijst.
 • Christenen voor het Socialisme en de Nederlandse afdeling Christelijke Vredes Conferentie – (1974-1992) | Coll. nr.: 540. 6,48 m. Plaatsingslijst.
 • Cointre, W.M. le, * 1894, † 1980 – Gereformeerd predikant o.a. in Woubrugge, Bergen op Zoom en coördinator van de geestelijke verzorging in de strijdkrachten, brieven van H.J. Pos * 1898, † 1955, met enige documentatie, (1917-1927), Beperkte toegang | Coll. nr.: 149. 0,05 m.
 • Colijn, H. en H. Colijn-Groenenberg – Brieven aan T.H. van der Veen, (1893-1926) | Coll. nr.: 237. 0,01 m.
 • Colijn, H., * 1869, † 1944 – AR politicus, ondernemer, minister-president en staatsman, (1872-2012) | Coll. nr.: 054 . 15 m. Plaatsingslijst.
 • Colijn, H., * 1869, † 1944 – AR politicus, ondernemer, minister-president en staatsman, (1872-2012) | Fotocollectie. Coll. nr.: 054-9 . 2m. Plaatsingslijst.
 • Collectie geluidsbanden ‘Baarn’. Collectie geluidsbanden met opnames van onder meer ds. Alblas, Den Besten, Bos, Bouma, Cirkel, Doornebal, J.L.W. Koppenhol, Kusch, Poort, Visser, Vlietstra, Vos, Westland, Zaal, Zwaneburg, Zwanenberg. Loopjaren archief: 1966-1992 en z.d. | Coll.nr.: 1213. Omvang 0,36 m. Plaatsingslijst
 • Collectie ‘Kwestie Oegstgeest'. Bezwaar- en beroepschriften betreffende benoeming homofiele predikant in de Regenboogkerk te Oegstgeest. Jaren van het archief 1974-2023. | Coll.nr. : 831. Omvang 0,36 m. Plaatsingslijst
 • Collectie losse stukken, pamfletten, drukwerk – Zeer divers materiaal (1816-1998) | Coll. nr.: 299. 4,24m. Plaatsingslijst.
 • Collegedictaten – A. Anema, P.A. Diepenhorst, V.H. Rutgers en P.S. Gerbrandy afkomstig van W. de Vries Wzn., (jaar van aankomst 1932), (1934-1936) | Coll. nr.: 282. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Collegedictaten – H. Bavinck, P. Biesterveld, A. Kuyper, H.H. Kuyper en J. Woltjer, en anderen, ook niet-VU colleges (1886-1934) | Coll. nr.: 245. 1,24 m. Plaatsingslijst.
 • Collegedictaten – J.H. Bavinck, D. Nauta, N.H. Ridderbos, R. Schippers, J. van den Berg en J. Waterink, afkomstig van G. Manenschijn, * 1931, gereformeerd predikant, universitair docent VU en hoogleraar in Kampen, (1955-1962) | Coll. nr.: 298. 0,24 m.
 • Collegedictaten – J.H. Bavinck, G.E. Meuleman, D.C. Mulder, J. Ridderbos en R. Schippers afkomstig van H. Appers, (1961-1968) | Coll. nr.: 279. 0,05 m.
 • Collegedictaten – J. Bosch, W.J.H. Caron, K. Fokkema, Kuiper, J. Roelink, M.C. Smit, H. Smitskamp, J. Wille afkomstig van de neerlandicus Jan Knol (jaar van aankomst 1955). | Coll. nr.: 755. 0,24 m.
 • Collegedictaten – W.H. Gispen, * 1900, † 1986, hoogleraar aan de faculteit godgeleerdheid van de VU | Coll. nr.: 312. 0,01 m.
 • Collegedictaten – Met excerpten, van A.C. Heij, * 1877, † 1960, gereformeerd predikant in Molenaarsgraaf, Tienhoven en Koudekerke, (1898-1905), bevat kandidaatsbullen theologie en filosofie, 1899 en 1903. | Coll. nr.: 496. 0,36 m.
 • Collegedictaten – V. Hepp, * 1879, † 1950, predikant en hoogleraar aan de faculteit godgeleerdheid van de VU (1922-1950) | Coll. nr.: 677. 0,6 m. Plaatsingslijst.
 • Collegedictaten – J.A. de Jonge, M.C. Smit, H. Smitskamp en W.J. Wieringa, afkomstig van H. Reitsma, docent geschiedenis VU. | Coll. nr.: 740. 0,36 m.
 • Collegedictaten – Studente letteren Geertruida Maria Lengkeek, (jaar van aankomst 1935) † 2003, en het dossier betreffende haar doctoraalexamen juni 2000, (1935-1943, 2001) | Coll. nr.: 013. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Collegedictaten – van M. Uytenhoudt, theologiestudent (nr. 167) jaar van aankomst 1892/1893. | Coll. nr.: 750. 0,12 m.
 • Collegedictaten – D.H.Th. Vollenhoven, afkomstig van C.A. Bos, A.J. Drewes en J.H. Houkes, (1942-1963) | Coll. nr.: 576. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Collegedictaten – S.U. Zuidema, H. Dooyeweerd en D.H.Th. Vollenhoven | Coll. nr.: 752. 0,12 m.
 • Comité Christen Democraten voor Ontspanning en Wapenbeheersing - Stukken betreffende het C.D.O.W. waaronder correspondentie met de Christliche Demokraten für Schritte zur Abrüstung, (ca. 1966-1994) | Coll.nr. 1179. 0,24 m. Plaatsingslijst
 • Comité Psalmberijming en de Stichting ter verkrijging van een Schriftgetrouwe Psalmberijming – (1959-1987) | Coll. nr.: 632. 1,36 m. Plaatsingslijst.
 • Commissie ten behoeve van krankzinnigen en zenuwlijders der Ned. Ger. Kerk (Doleerende) Amsterdam – Notulen, (1888-1922) | Coll. nr.: 705. 0,01 m.
 • Commissie van Advies van de Vrije Universiteit – Stukken van J. Ridderbos (1927-1928) | Coll. nr.: 352. 0,12 m.
 • Commissie voor Samenwerking tussen de Algemeene Christelijke Sociale Bonden en het CNV – (ACSB = Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium, Christelijke Nationale Werkmansbond en de Nederlands Lutherse Bond voor Christelijke Sociale Actie), (1921-1945) | Coll. nr.: 124. 0,5 m. Plaatsingslijst.
 • Confessioneel Gereformeerd Beraad – 1970-1985. | Coll. nr.: 898. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Contactcommissie van de gereformeerde kerk Baarn – Rondzendrieven aan in Duitsland te werk gestelden, (1943-1944) | Coll. nr.: 707. 0,02 m.
 • Convent van Christelijke Sociale Organisaties – CNV, VPCW, CBTB en de Christelijke Middenstandsbond en de KNBTB, (1937-ca. 1991) | Coll. nr.: 140. 9,6 m. Plaatsingslijst.
 • Coolsma, S., *1840, †1926 – Zendeling en bijbelvertaler, directeur van het Zendingshuis van de Ned. Zendingsvereniging. Manuscript van Terugblik op mijn levensweg (1840-1924), Rotterdam 1924. Vijf delen. | Coll. nr.: 962. 0,02 m.
 • Coops, J., * 1884, † 1969 – Eerste hoogleraar aan de faculteit wiskunde en natuurwetenschappen van de Vrije Universiteit, (1913-1969) | Coll. nr.: 297. 1,12 m. Plaatsingslijst.
 • Croin-Lamain, N.C. – Verzorgde een bloemlezing uit het werk van J.H. Gunning Jhzn., correspondentie, (1930-1940) | Coll. nr.: 662. 0,01 m.
 • Croles, familie archief – ca. 1774-2006, scheepsbouwers in Friesland, (AR-)bestuurders en politici. Bevat stukken betreffende J.J. Croles, *1869, †1936. Met familiegeschiedenis. | Coll. nr.: 605. 0,8m. Plaatsingslijst.
 • Corporaal, D., *1936 – Secretaris van ARJOS en ARP, raadslid Moordrecht en burgemeester van Leerdam en Zwijndrecht (1958-2019). | Coll. nr.: 1154. 2,48 m. Plaatsingslijst.

Verder neuzen in de archieven?

Verder neuzen in de archieven?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Kantoor met catalogus bibliotheek, Keizersgracht 162. (03748)

Meer weten over de collectie HDC | Protestants Erfgoed?

Neem contact op met Myrthe Bleeker, conservator archieven van de Universiteitsbibliotheek

m.i.bleeker@vu.nl