Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

HDC Archief N

Archieven uit de collectie HDC | Protestants erfgoed, alfabetisch geordend, letter N.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

N

 • Nationale Christen Geheel-onthoudersvereniging – en de Internationaler Bund des Blauen Kreuzes en Predikanten Geheel Onthouders Vereniging, documentatie, (1903-2001) | Coll. nr.: 334. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Natuurphilosofische Studentenvereniging aan de Vrije Universiteit – (1931-1967) | Coll. nr.: 026. 1,08 m. Plaatsingslijst.
 • Nauta, D., * 1898, † 1994 – Hoogleraar aan de faculteit godgeleerdheid van de VU, (1919-1986) | Coll. nr.: 470. 6,48 m. Plaatsingslijst.
 • Nauta, H., Cartoonist en striptekenaar. Onder andere bekend van Abrahams prentenboek, Hervormd Nederland, en meer. Bevat ook enkele originele tekeningen voor het kwartetspel van het eeuwfeest van de Vrije Universiteit in 1980 (ca. 1958-2020). 1853. Coll. nr. 516. 0,96 m. Plaatsingslijst.
 • Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amsterdam – Handgeschreven kopieën en documentatie betreffende het Beheer van kerkelijke goederen van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amsterdam, (1816-1876) | Coll. nr.: 024. 0,04 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlands Bijbel Instituut (NBI) – Hogeschool voor theologie (1948-2005) | Coll. nr.: 766. 1,36 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). – (1905-1996) | Coll. nr.: 595. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlands Christelijke bond van Ondernemers in het Woninginrichting- en Meubileringsbedrijf – (1940-1965) | Coll. nr.: 012. 15,6 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlands Christen Jongelieden Geheelonthouders Vereniging De Schakel – En Begijnhofbijeenkomsten (ca. 1920-1989) en Nationale Christen Geheel-Onthoudersvereniging (ca. 1920-1989), stukken van J. Rijnders *1911, †2003, en J. Rijnders-van ‘t Veer *1914, †1998, (ca. 1920-1989) | Coll. nr.: 150. 0,36 m.
 • Nederlands Jongelingsverbond (NJV) – Waarin opgenomen stukken betreffende Christelijk Jonge Mannen Verbond (CJMV), Christelijk Jongeren Verbond (CJV), Christen Jonge Vrouwen Federatie (CJVF), Jongelingsvereniging te Zwolle, Meisjesverbond Christen Jonge Vrouwen Federatie (MV-CJVF), Nederlandse Meisjes Clubs (NMC) en Young Men’s Christian Association Nederland (YM-CA), (1853-1990) | Coll. nr.: 655. 29 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlands Protestantse Gemeente in Zweden – 1954-1980 | Coll. nr.: 494. 0,6 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium – (1889-1997) | Coll. nr.: 696. 1,5 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium – Afdeling Amsterdam, 1876-1989, Christelijke Werkliedenvereniging, Patrimonium te Amsterdam en de Christelijk Sociale Vereniging Patrimonium te Amsterdam, (1892-1991) | Coll. nr.: 009. 3,2 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlandsche Godsdienstige Traktaat-Genootschap – het Nederlands Godsdienstig Genootschap De Lichtdrager) en enkele afdelingen en stukken betreffende De Centraal Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Philanthropische Inrichtingen, vanaf 1948 de Centraal Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Maatschappelijk Werk (1819-1974) | Coll. nr.: 051. 14 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlandse Bond Maarten Luther afdeling Amsterdam ‘Maarten Lutherkerk’ – Notulen 1959-1970. | Coll. nr.: 873. 0,01 m.
 • Nederlandse Bond Maarten Luther – Verzameling H. Leker, (ca 1913-1973) | Coll. nr.: 749. 0,36 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlandse Bond van Jongelingsverenigingen op gereformeerde grondslag – Notulenboek van de Noord-Brabantse afdeling, 1896-1919. | Coll. nr. 826. 0,02 m.
 • Nederlandse Bond van Jongelingsverenigingen op gereformeerde grondslag – Documentatie, ca. 1916-1942. | Coll. nr.: 982. 0,12 m.
 • Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuinders Bond, (NCBTB) – (1945-1987) | Coll. nr.: 544. 38 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlandse Christelijke Plattelands Jongeren – En de Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Bond (1930-1990) | Coll. nr.: 535. 28,84 m. – Tweede zending. | Coll. nr.: 802. 3,88 m. Plaatsingslijst
 • Nederlandse Christelijke Radio Vereniging – NCRV, bestuurs- en historisch archief, ca. (1924-1998) | Coll. nr.: 307. 57 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlands Christelijke Reis Vereniging, collectie Vos. Archief van de Nederlands Christelijke Reis Vereniging (NCRV). Coll.nr. 663. 0,84m. Plaatsingslijst. Zie ook collectie 971.
 • Nederlandse Christelijke Reis Vereniging. Coll.nr. 971. Omvang 6,625m. Archief van de Nederlandse Christelijke Reis Vereniging (1923-2018). Plaatsingslijst. Zie ook collectie 663.
 • Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (NCSV) – ((1846) 1896-1986 (1988) ) | Coll. nr.: 524. 51 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (NCSV) – Archivalia van diverse leden (1883-1990). | Coll. nr.: 725. 0,48m. Plaatsingslijst.
 • Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (NCSV) – Foto's en enkele presentielijsten, (1904-1958) | Coll. nr.: 615. 0,12 m.
 • Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (NCSV) – Foto’s jaren veertig-zestig van NCSV-kampen, afkomstig van P.N. Holtrop († 2012) | Coll. nr.: 603. 0,6 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (NCSV) – Herinneringen aan NCSV-Kampen en documentaie, 1953 en 1969. Afkomstig van Ena Julsinga. | Coll. nr.: 967. 0,02 m.
 • Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (NCSV) – Stukken en foto’s, (ca. 1900-1913), afkomstig van B.C. de Savornin Lohman * 1883, † 1946, hoogleraar wijsbegeerte en CHU kamerlid. | Coll. nr.: 778. 0,02 m.
 • Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (NCSV) – Vereniging van oud-leden van de NCSV, 1985-2001. | Coll. nr.: 944. 0,12m.
 • Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (NCSV) en Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond (VCSB) – Documentatie, verzameld door J.H.N. Kapteijn (ca. 1966-1971), bevat jaarboeken van de VCSB 1967-1971. | Coll. nr. : 788. 0,24 m.
 • Nederlandse Christen Vrouwen Bond – Afdeling ‘s-Gravenhage Rustenburg, (1947-1993) | Coll. nr.: 228. 0,12 m.
 • Nederlandse Christen Vrouwen Bond – Afdeling Lisse (1930-2016) | Coll. nr.:  1118. 0,6m. Plaatsingslijst.
 • Nederlandse Christen Vrouwen Bond – Afdeling Utrecht, (1920-1988) | Coll. nr.: 491. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlandse Christen Vrouwen Bond – Afdeling Utrecht (1928-1999), bevat stukken van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond, afdeling Utrecht (1955-1998) | Coll. nr.: 185. 1,4 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlandse Christen Vrouwen Bond – Gewest Zuid-Holland (1927-1943), Gewest Zuid-Holland-Zuid (1949-1960) en Gewest Zuid-Holland-Midden (1960-1996) | Coll. nr.: 703. 0,72 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlandse Christen Vrouwen Bond – Gewest Zuid-Holland-Noord | Coll. nr.: 690. 1,12 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlandse Christen Vrouwen Bond, later Passage – (1959-2007) | Coll. nr.: 365. 1 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlandse Evangelische vereniging in Zwitserland – (NEV) en de Vereniging voor pastorale zorg onder Nederlandse christenen in Zwitserland, 1948-2004. | Coll. nr.: 1040. 1,6m. Plaatsingslijst.
 • Nederlandse Gedachten, 1940-1980 – Weekblad van de Antirevolutionaire Partij, redactie, ca. 1946-1980.| Coll. nr.: 851. 3,4 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlands Hervormde gemeente Leiden – Gemeentecommissie, stukken verzameld door A. Rutgers, *1805, †1884, predikant en hoogleraar in Leiden, (1849-1875) | Coll. nr.: 205. 0,24 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlandse Hervormde Kerk Amsterdam-Zuid - Groot-Zuid, Commissie voor cultureel kerkenwerk der Hervormde Gemeente van Amsterdam, (1942-1994) | Coll. nr.: 644. 2,7 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlandse Hervormde Predikanten Vereniging – 1947-1999. | Coll. nr.: 890. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Nederlandse Vereniging van Christelijke kantoor- en Handelsbedienden – Afdeling Amersfoort, (1909-1933) | Coll. nr.: 587. 0,04 m.
 • Nederlandse Vereniging van Vrienden der Waarheid tot Handhaving van de Leer en de Rechten der Gereformeerde Kerk 1863-1934 – (1870-1928) | Coll. nr.: 328. 0,12 m. Plaatsingslijst.
 • Nes Ammim – Internationaal oecumenisch dorp in Israël, 1964-, (1957-1998) | Coll. nr.: 165. 9 m. Plaatsingslijst.
 • Nie, J.A. van, *1893, †1979 – Hervormd predikant in Rijnsaterswoude, Moerkapelle, Zetten, Hoogeveen en ’s-Graveland, uitgetypte preken, 1953-1967. | Coll. nr.: 1126 | 0,04 m.
 • Nieuwpoort, L., * 1897, † 1979 – Hervormd predikant in Middelburg, Nederlands-Indië/Indonesië en Cubaard, o.a. autobiografische aantekeningen, (ca. 1926-1977) | Coll. nr.: 030. 0,03 m. 
 • Nijenhuis, A.W.T., * 1906, † 1976 – Gereformeerd predikant o.a. in Charlois, Middelburg en legerpredikant, (1926-1971) | Coll. nr.: 459. 0,48 m.
 • Nijssen, F.N.M., *1925, †2019 – Hervormd predikant te Mijdrecht, Goes en Wageningen, diakonaal predikant te Den Haag en directeur Kerk en Wereld in Driebergen. | Coll. nr.: 978. 0,12 m.
 • Noodgemeenten Gereformeerde Kerk en plaatselijke noodgemeenten. Noodgemeente Gereformeerde Kerk Groot-Den Haag (1976 - 1994), Noodgemeente Gereformeerde Kerk Groot- Leiden (1976 - 1982), Noodgemeente Gereformeerde Kerk Ede (1976), Noodgemeente Gereformeerde Kerk Delft (1977 - 1982), Noodgemeente Gereformeerde Kerk Groot- Utrecht (1978 - 1988) en de Gezamelijke Vergaderingen van Noodgemeenten (1977 - 1981). Coll.nr. 1168. 0,78m. Plaatsingslijst.
 • Noordmans, O., *1871, †1956 – Hervormd predikant in o.a. Idsegahuizen en Piaam Laren (Gld.). eredoctor van de Universiteit van Groningen. Bevat o.a. deel Notulen der vergaderingen van den kerkeraad der Herv. Gem. van Idsegahuizen en Piaam, (1885-1962), 1871-1962 en de Stichting O. Noordmans, het Redactie-archief, ten behoeve van de uitgave van het Verzameld Werk. | Coll. nr.: 1052. 0,84 en 4,88 m. Plaatsingslijst.
 • Noordmans-Van Dijk. Correspondentie Anna Noordmans en Hantje van Dijk (1883-1890) en stukken betreffende de familie Noordmans. Coll.nr. 752. 0,36m. Plaatsingslijst
 • Noort, D.G. van den, *1944, †1989 - PvdA-politicus, (waarn.) burgemeester van Muntendam, Oude Pekela, Meppel en Velsen. Archief bevat voornamelijk stukken betreffende de Studentenvereniging voor Politiek, zijn voorzitterschap van de SRVU en het Marathon-debat over Zuid-Afrika gehouden op 17 maart 1966 in Studio Bellevue te Amsterdam, (ca. 1964-1966) | Coll.nr. 1182. 0,12 m. Plaatsingslijst
 • Norel, O., *1882, †1959 - Hervormd predikant met speciale aandacht voor zending en oecumene. Hij was directeur van de centrale Bond voor Inwendige Zending en Christelijke Philantropische Inrichtingen, (ca. 1905-1959) | Coll.nr. 1194. Verwante collectie: 51. Plaatsingslijst
 • Noteboom, J.W., * 1893, † 1974 – Adjunct-directeur van de Dr. Abraham Kuyper Stichting. Manuscript over A.W.F. Idenburg | Coll. nr.: 183. 0,12 m.
 • Novum. nieuws voor oud-studenten en studenten Vrije Universiteit Medische Faculteit – januari 1988-juli 1999, nrs. 1-6. | Coll. nr.: 855. 0,01 m.

Verder neuzen in de archieven?

Verder neuzen in de archieven?

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Kantoor met catalogus bibliotheek, Keizersgracht 162. (03748)

Meer weten over de collectie HDC | Protestants Erfgoed?

Neem contact op met Myrthe Bleeker, conservator archieven van de Universiteitsbibliotheek

m.i.bleeker@vu.nl