Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Studentendecaan

Maak een afspraak
Laatst gewijzigd op 23 april 2024
De studentendecaan helpt je met vertrouwelijke vragen die niet over de inhoud van de studie gaan, zoals wettelijke regelingen en procedures.

Bij de studentendecaan kun je terecht met vragen of problemen die niet over de inhoud van je studie gaan. Met studie-inhoudelijke vragen kan de studieadviseur je verder helpen. De studentendecaan ondersteunt je en geeft advies of informatie over (wettelijke) regelingen en bepalingen. Je kunt denken aan inschrijvings- en uitschrijvingskwesties, DUO-voorzieningen, urgente huisvesting, hulp bij een aanvraag bij het Profileringsfonds en andere (financiële) voorzieningen. Gesprekken met een studentendecaan zijn vertrouwelijk.

Studentendecanen kunnen je ook adviseren bij het indienen van klachten of bij bezwaar- en beroepsprocedures. Daarnaast organiseren ze activiteiten voor verschillende groepen studenten zoals studenten met autismespectrumstoornis (ASS) of een andere functiebeperking, studerende ouders, toppresteerders, studenten uit de Cariben, langstudeerders, mantelzorgers en studenten die een extra uitdaging zoeken.

Een gesprek met de studentendecaan is gratis, duurt meestal een half uur en kan op de campus of online plaatsvinden.

Meer over studentendecaan

 • Afspraak maken

  Je kan zelf een afspraak inplannen in onze online agenda. Je kunt kiezen voor een telefonische afspraak of voor een afspraak online of op de campus.

  Wij zijn er ons van bewust dat mede door ziekte, vakanties en de aankomende feestdagen onze wachttijden iets langer zijn dan normaal. Er komen met enige regelmaat nieuwe afspraakopties vrij, bijvoorbeeld door een annulering van een afspraak. Houd de agenda dus goed in de gaten. We doen ons best om je zo snel mogelijk te helpen.

 • Studiefinanciering en DUO regelingen

  De studentendecanen kunnen je helpen met vragen over: 

  • Regelingen van DUO in geval van langdurige vertraging door chronische ziekte, functiebeperking, dyslexie of bijzondere omstandigheden
  • Regelingen van DUO in geval van onverenigbaar conflict met ouder(s);. 
  • studiefinanciering of het reisproduct van DUO.;  
  • Als je diplomatermijn nadert en je door omstandigheden niet op tijd kunt afstuderen
  • Als je tijdens je studie ongeschikt wordt voor de opleiding die je volgt. 
 • Financiële ondersteuning aanvragen of hulp bij financiële problemen

  Aanvragen financiële ondersteuning/compensatie bij het Profileringsfonds 

  Als je door bijzondere omstandigheden studievertraging op loopt kom je mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning. Wanneer je vragen hebt over het indienen van je aanvraag kun je een afspraak maken met de studentendecaan, op voorwaarde dat je je tijdig hebt gemeld bij de studieadviseur van jouw opleiding.  

  De algemene voorwaarden vind je op de pagina Profileringsfonds.  

  Financiële problemen, acuut of langdurig 

  Geldzorgen hebben vaak een slechte invloed op je concentratie, wat ten koste kan gaan van je studie. Als je al vergevorderd bent in je studie, maar door omstandigheden geen studiefinanciering meer krijgt, kan de studentendecaan je helpen met het aanvragen van een lening of gift voor je studiekosten bij een particulier fonds. De studentendecaan kan je ook verwijzen naar instanties die je verder helpen om je financiën weer op orde te krijgen.  

  Heb je een acuut geldprobleem buiten jouw schuld om en is er geen enkele oplossing mogelijk? Maak dan een afspraak met de studentendecaan om erover te praten. Die kan je adviseren en mogelijk bemiddelen bij een oplossing. 

 • Aanbevelingsbrief voor studie in het buitenland

  Als je een aanbevelingsbrief nodig hebt voor een particulier fonds voor je studie of stage in het buitenland, maak dan een afspraak met de studentendecaan, zodat we kunnen beoordelen of we de brief kunnen schrijven. Houdt rekening met onderstaande punten.

  • Maak uiterlijk vier maanden voordat je naar het buitenland vertrekt een afspraak met een van de studentendecanen. Dit in verband met de gestelde deadline van de fondsen.
  • Wij schrijven maximaal drie aanbevelingsbrieven.
  • Je maakt maximaal gebruik van de voorzieningen van DUO.
  • Je financiert zelf ook een deel van de kosten.
  • Houd rekening met maximaal drie weken behandeltijd voor het schrijven van een aanbevelingsbrief.
 • Studeren en topsport of topprestatie

  Studenten die een topprestatie leveren op sportief of cultureel gebied kunnen gebruikmaken van extra voorzieningen voor Topsporters en andere talenten op de VU. Zij kunnen extra financiële ondersteuning krijgen van het Profileringsfonds gedurende de tijd dat ze hun topprestaties en studie combineren.  

 • Tussentijds uitschrijven en/of stoppen met studie

  De studentendecanen kunnen je adviseren als je: 

 • Ernstige huisvestingsproblemen

  Als je door persoonlijke bijzondere omstandigheden zeer dringend op zoek bent naar studentenhuisvesting, maak dan een afspraak met de studentendecaan om dit te bespreken. In uitzonderlijke gevallen is er soms een oplossing te vinden. Zorg dat je in ieder geval ingeschreven staat bij Room.nl en dat je kunt aantonen dat je actief naar (studenten) woonruimte zoekt. Aanvragen met als reden 'lange reisafstand' kunnen helaas niet meer als urgent worden beschouwd.

  Bij studentenhuisvesting is het helaas niet toegestaan om met kinderen te wonen. 

 • Ongewenst gedrag en/of zaken die bij jou persoonlijk spelen

  Met de studentendecaan kun je een vertrouwelijk gesprek voeren over zaken die op de VU of bij jou persoonlijk spelen, zoals: 

  Bij klachten en ondersteuning in verband met ongewenst gedrag kun je ook contact opnemen met de vertrouwenspersonen voor studenten. Heb je bijvoorbeeld te maken met (terugkerend) intimiderend of agressief gedrag van medewerkers of medestudenten? Word je gediscrimineerd of is er sprake van ongewenste intimiteiten en wil je dat vertrouwelijk bespreken? Neem contact op met de vertrouwenspersoon

 • Mantelzorg

  Als je zorgt voor een naaste met een fysieke of psychische ziekte of je maakt je zorgen, of je krijgt daardoor zelf niet genoeg zorg/aandacht, ben je een (jonge) mantelzorger. Meer informatie voor studerende mantelzorgers

Ben je benieuwd waarvoor je bij de studentendecanen terecht kunt?

Heb je studie-overstijgende vragen dan ben je bij de studentendecanen aan het juiste adres. Bekijk de video en ontdek wat de studentendecaan voor jou kan betekenen.

Heb je vragen?

Neem contact op met de studentendecanen.