Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Studentendecaan

Maak een afspraak
Laatst gewijzigd op 13 december 2021

Bij de studentendecaan kun je terecht met vragen of problemen die niet over de inhoud van de studie gaan. De studentendecaan ondersteunt, geeft advies en geeft informatie over regelingen. Gesprekken met een decaan zijn vertrouwelijk.

Studentendecanen bieden ondersteuning  bij studie-overstijgende vragen en problemen. Zij helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen. Je kunt denken aan inschrijvings-en uitschrijvingskwesties, DUO voorzieningen, urgentie huisvesting, hulp bij aanvraag profileringsfonds en andere financiële voorzieningen. 

Ook kunnen studentendecanen je adviseren bij het indienen van klachten, en bezwaar- en beroepsprocedures.  Daarnaast organiseren zij activiteiten voor verschillende groepen studenten zoals: studenten met ASS, studerende ouders, toppresteerders, studenten uit de Cariben, langstudeerders, mantelzorgers en tenslotte students-4-students

Een afspraak maak je via de de blauwe knop boven aan deze pagina. Gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. Een gesprek met de studentendecaan duurt meestal een half uur en kan op de campus of online via videobellen plaatsvinden.

Meer over studentendecaan

 • Studiefinanciering en regelingen DUO

  De studentendecanen kunnen je helpen bij vragen over:

  • Regelingen van DUO in geval van langdurige vertraging door chronische ziekte, functiebeperking, dyslexie of bijzondere omstandigheden.
  • Regelingen van DUO in geval van onverenigbaar conflict met ouder(s).
  • Studiefinanciering of het reisproduct van DUO. Je kunt de studentendecaan machtigen om navraag over jouw persoonlijke situatie te doen als je denkt dat er zaken niet kloppen.
  • Als je diplomatermijn nadert en je door omstandigheden niet op tijd kunt afstuderen.
  • Als je tijdens je studie ongeschikt wordt voor de opleiding die je volgt.
 • Financiële ondersteuning aanvragen of hulp bij financiële problemen

  Aanvragen financiële ondersteuning/compensatie bij het Profileringsfonds

  Als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt kom je mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning. Wanneer je vragen hebt over het indienen van je aanvraag kun je een afspraak maken met de studentendecaan. 

  Voorwaarde is dat je je tijdig hebt gemeld bij de studieadviseur van jouw opleiding. Kijk voor alle voorwaarden in de pagina Profileringsfonds

  Financiële problemen, acuut of langdurig

  Wanneer je geldzorgen hebt, kun je je niet goed concentreren, dat gaat ten koste van je studie. Als je door omstandigheden geen studiefinanciering meer hebt en je bent vergevorderd in je studie, dan kan de studentendecaan je helpen met het aanvragen van een lening of gift voor je studiekosten bij een particulier fonds. De decaan kan je ook verwijzen naar instanties die je helpen om je financiën weer op orde te krijgen. 

  Heb je een acuut geldprobleem buiten jouw schuld en is er geen enkele oplossing mogelijk? Maak een afspraak met de studentendecaan om erover te praten. Die kan je adviseren en misschien bemiddelen bij een oplossing.

 • Aanbevelingsbrief voor studie in het buitenland

  Als je een aanbevelingsbrief nodig hebt voor een particulier fonds voor je verplichte studie of stage in het buitenland, maak dan een afspraak met de studentendecaan.

 • Studeren en topsport of topprestatie

  Studenten die een topprestatie leveren op sportief of cultureel gebied kunnen gebruikmaken van extra voorzieningen op de VU. Zij kunnen extra financiële ondersteuning krijgen van het Profileringsfonds gedurende de tijd dat ze hun topprestaties en studeren combineren. 

  Meer informatie vind je op de pagina Topsporters en andere talenten of maak een afspraak met studentendecaan/coördinator Topprestatie Brechje Tijssen. 

 • Tussentijds uitschrijven en/of stoppen met studie

  De studentendecanen kunnen je adviseren als je:

  • vanwege bijzondere omstandigheden tijdelijk wilt of moet uitschrijven
  • vanwege bijzondere omstandigheden je tussentijds moet inschrijven
  • wilt stoppen met je studie en/of een andere studie overweegt

  Maak een afspraak via de blauwe knop op deze pagina.

 • Ernstige huisvestingsproblemen

  Als je door bijzondere persoonlijke omstandigheden zeer dringend op zoek bent naar studentenhuisvesting, maak dan een afspraak met de studentendecaan om dit te bespreken. In uitzonderlijke gevallen is soms een oplossing te vinden. Zorg dat je in ieder geval ingeschreven staat bij Room.nl en dat je kunt aantonen dat je actief naar (studenten) woonruimte zoekt. 

  Bij studentenhuisvesting is het helaas niet toegestaan om met kinderen te wonen. 

  Meer informatie over wonen in Amsterdam

 • Zaken die bij jou persoonlijk spelen

  Zaken die op de VU of bij jou persoonlijk spelen kun je met de studentendecaan bespreken in een vertrouwelijk gesprek, zoals

  • een klacht of probleem 
  • advies over bezwaar- en beroepsprocedures bij het College van Bestuur
  • onveiligheid of discriminatie

  Bij klachten en ondersteuning in verband met ongewenst gedrag kun je ook contact opnemen met de vertrouwenspersonen voor studenten. 

 • Mantelzorg

  Als je zorgt voor een naaste met een fysieke of psychische ziekte of je maakt je zorgen, of je krijgt daardoor zelf niet genoeg zorg/aandacht, ben je een (jonge) mantelzorger. Meer informatie voor studerende mantelzorgers

 • Ongewenst gedrag

  Heb je te maken met (terugkerend) intimiderend of agressief gedrag van medewerkers of medestudenten, word je gediscrimineerd of is er sprake van ongewenste intimiteiten en wil je dat vertrouwelijk bespreken, dan kun je je wenden tot een vertrouwenspersoon.

Heb je vragen?

Neem contact op met de studentendecanen.