Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Topsporters en andere talenten

Maak een afspraak
Laatst gewijzigd op 29 september 2023
Lever je naast je studie topprestaties op sportief of cultureel gebied, dan stimuleert de VU je daarin met een financiële regeling en extra faciliteiten.

Als je naast je studie topprestaties levert op sportief of cultureel gebied, dan wil de VU je daarin stimuleren.

Financiële regeling 

Op financieel gebied kun je als topprestatie-student gebruikmaken van het Profileringsfonds voor extra financiële ondersteuning kunt krijgen gedurende de tijd dat je jouw topprestaties en studie combineert.

Faciliteitenregeling 

Naast financiële ondersteuning heb je als topprestatie-student vaak ook behoefte aan extra faciliteiten. Daarom is er op dat gebied de Faciliteitenregeling studenten. Lees de voorwaarden goed.

Erkenning 

Wat topsport betreft kom je in aanmerking als je een status hebt van de NOC*NSF of  je bedrijft een sport (die op de meest recente Lijst Topsport van NOC*NSF staat) op het niveau van erkende finales van EK’s en WK’s. In andere gevallen beslist de commissie topprestatie over de aanvraag (meestal na advies van Topsport Amsterdam).

Privileges 

Als je in aanmerking komt voor de topprestatieregelingen, heb je de mogelijkheid om in werkgroepen geplaatst te worden die zo min mogelijk samenvallen met activiteiten die te maken hebben met de topprestaties. Ook kun je eventueel vrijgesteld worden van aanwezigheidsplicht en/of is er de mogelijkheid om extra herkansingen of tentamens op een ander tijdstip aan te vragen.

Aanvragen topprestatieregeling 

Aanvragen voor studiejaar 2023-2024 kunnen ingediend worden met het onderstaande digitale aanvraagformulier: 

Aanvraagformulier faciliteiten sportieve Topprestatie 

Aanvraagformulier faciliteiten culturele Topprestatie

Houd rekening met een behandeltijd van 30 dagen.

Commissie Topprestatie 

De vergaderdata van de commissie in 2023 zijn:
22 augustus
19 september
5 oktober
10 november
12 december

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

topprestatie.soz@vu.nl