Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Studiemonitor en Digitaal Studentdossier

Ga naar de Studiemonitor
Laatst gewijzigd op 28 november 2022
De studiemonitor laat je studievoortgang zien aan jou en je studiebegeleiders. In je Digitaal Studentdossier staan alle documenten over je studievoortgang.

Het is belangrijk om inzicht te hebben in je studievoortgang, zowel voor jou zelf als voor je studiebegeleiders. De studiemonitor is een dashboard dat inzicht geeft in jouw studievoortgang en waar je studiebegeleiders en jijzelf toegang toe hebben.

Studiemonitor

De studiemonitor toont:

 • algemene informatie (jouw NAW gegevens, BSA, inschrijvingen etc.)
 • je laatste 5 resultaten en een link naar al je resultaten, de credits per studie, de credits per extra-curriculair vak en je gewogen gemiddelde 
 • de laatste 5 documenten uit je Digitaal Studentdossier (DSD) en een link naar je DSD
 • de laatste 5 gespreksnotities van (of in opdracht van) studieadviseurs en/of studentendecanen en een link naar alle gespreksnotities

Ga naar de Studiemonitor 

Digitaal Studentdossier (DSD)

Je komt in je DSD via de Studiemonitor. Daarin klik je op het blok van het Digitaal Studentdossier om je documenten in één overzicht te zien. Het DSD is alleen te bereiken als je op het netwerk van de VU Campus zit. Je hebt dus geen toegang tot je DSD vanaf je netwerk thuis.

Wat staat er in je DSD

In je DSD vind je allerlei (persoonlijke) documenten, zoals 

 • een deel van je aanmeldgegevens
 • gespreksnotities van (of in opdracht van) studieadviseurs en/of studentendecanen
 • besluiten van je examencommissie, toelatingscommissie, BSA-commissie of het faculteitsbestuur

Het kan voorkomen dat je niet alle documenten die je verwacht, terugvindt in je DSD. Dat komt doordat dat niet alle faculteiten alle documenten hebben gearchiveerd en/of gescand, maar die pas vanaf het bestaan van het DSD (2017) digitaal verwerken.

Wie heeft toegang tot je DSD

Medewerkers van de VU hebben alleen toegang tot het DSD als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Voor alle medewerkers geldt dat zij de beschikbare gegevens uiterst zorgvuldig behandelen en een geheimhoudingsplicht hebben. Voor elk document in het DSD heeft de VU bepaald welke medewerker in welke functie geautoriseerd is om dit  in te zien en eventueel te wijzigen.

De VU verstrekt geen inzage in je DSD aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van de VU, sluit de VU een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. De VU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Vragen of fouten melden

Heb je een technische vraag over de werking van je DSD of heb je last van een technische storing, dan kun je contact opnemen met de IT-Servicedesk via servicedesk@vu.nl of 020 598 0000. 

De dossiers zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Vind je in je DSD toch een document waarvan de inhoud niet klopt of dat volgens jou niet thuishoort in je DSD? Dan kun je hiervan melding maken bij een studieadviseur van jouw faculteit.

Je persoonsgegevens zijn veilig

In het DSD staan persoonsgegevens. De VU gaat daar zorgvuldig mee om en vraagt dat ook van jou. 

Meer over persoonsgegevens en veiligheid

 • Hoe gaat de VU om met je persoonsgegevens

  Bij elke verwerking van persoonsgegevens houdt de VU zich aan de geldende wet- en regelgeving. De VU verzamelt alleen persoonsgegevens voor vooraf vastgestelde en gerechtvaardigde doeleinden. Persoonsgegevens worden alleen verder verwerkt wanneer deze verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

  In het Reglement bescherming persoonsgegevens studenten VU Amsterdam wordt beschreven hoe de VU zorgt voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van studenten

 • Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd en wat kun je zelf doen

  De VU vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot belang en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

  Je hebt hier zelf ook een rol in. Je DSD op VUnet is afgeschermd omdat je alleen toegang hiertoe hebt via je VUnet-ID en wachtwoord. Het is daarom belangrijk dat je deze gegevens niet met anderen deelt en voorkomt dat andere deze kunnen inzien. Ben je aan het werk op een VU-computer log dan altijd uit als je even wegloopt voor een (koffie)pauze.

 • Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard

  De VU bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt. Sta je niet meer ingeschreven op de VU, dan zijn jouw documenten niet langer te raadplegen via het DSD. De VU bewaart de documenten wel, met inachtneming van de daarvoor vastgestelde (wettelijke) bewaartermijnen.

 • Vragen of klachten over gegevensbescherming

  Voor vragen of klachten over de wijze waarop je persoonsgegevens worden verwerkt in het DSD kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de VU, via functionarisgegevensbescherming@vu.nl.

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00).

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)