Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Vertrouwenspersoon studenten

Afspraak maken
Laatst gewijzigd op 19 maart 2024
De vertrouwenspersoon is er voor je als je te maken krijgt met ongewenst gedrag, bijvoorbeeld discriminatie, (seksuele) intimidatie of pesten.

De Vrije Universiteit Amsterdam vindt het heel belangrijk dat iedere student in een veilige, prettige omgeving kan studeren. Seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag (zoals geweld of agressie) worden niet getolereerd. Helaas komt ongewenst gedrag nog steeds voor. Daarom heeft de VU de Regeling Ongewenst Gedrag opgesteld om dit te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor zijn o.a. vertrouwenspersonen aangesteld en bestaat er een klachtenregeling. Ook kan er een Onderzoekscommissie worden ingesteld.

Heb je te maken met (terugkerend) intimiderend of agressief gedrag van medewerkers of medestudenten, word je gediscrimineerd of is er sprake van ongewenste intimiteiten en wil je dat vertrouwelijk bespreken, dan kun je je wenden tot een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen ongewenst gedrag zijn er om:

 • je op te vangen, advies te geven en ondersteuning te verlenen;
 • je te informeren over de verschillende wegen die openstaan om het probleem op te lossen of om een klacht in te dienen;
 • je te begeleiden als je de zaak wilt laten bemiddelen of als je een klacht wilt indienen bij de Klachtencommissie;
 • te zorgen dat je, indien nodig, adequate nazorg krijgt.

Neem contact op met een vertrouwenspersoon via het algemene e-mailadres vertrouwenspersonen-studenten@vu.nl. We streven ernaar om je mail zo snel mogelijk te beantwoorden en een afspraak in te plannen. Wil je het liefst een vertrouwenspersoon telefonisch spreken, mail dan met het verzoek om teruggebeld te worden.

Waarvoor kun je bij de vertrouwenspersoon terecht?

 • Een luisterend oor

  Het kan prettig zijn om je verhaal te kunnen doen bij een onafhankelijk persoon binnen de VU. De vertrouwenspersonen bieden in eerste instantie een luisterend oor. Het is mogelijk om je verhaal vertrouwelijk te doen. Het kan gaan om iets dat je zelf hebt meegemaakt of waar je getuige van was, zowel binnen als buiten de VU.

 • Ongewenst gedrag

  Ongewenst gedrag is onderling gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

 • (Seksuele) intimidatie

  Seksuele intimidatie is een vorm van ongewenst gedrag op seksueel gebied, zoals seksistische opmerkingen, hinderlijk gedrag of het ongewenst betasten van iemand, waarbij de grenzen in de omgangsvormen worden overschreden.

 • Discriminatie

  Discriminatie is iedere uiting waarbij sprake is van het ongelijk behandelen of achterstellen van mensen, met betrekking tot o.a. godsdienst, geslacht, afkomst, ras, levensovertuiging, politieke gezindheid of seksuele geaardheid.

 • Agressie

  Agressie en geweld zijn voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.

 • Pesten

  Pesten is het stelselmatig toebrengen van fysiek, verbaal of psychologische schade. Dit komt o.a. voor in de vorm van sociaal isoleren (iemand negeren of buitensluiten), je studie onmogelijk maken (informatie achterhouden, bestanden wissen, e.d.), bespotten en roddelen.

 • Oplossingsmogelijkheden

  Als melder houd je zelf de regie. De vertrouwenspersoon kan samen met jou zoeken naar een gewenste oplossing. Hierbij kan de vertrouwenspersoon je eventueel doorverwijzen binnen of buiten de VU.

 • Informatie en voorlichting

  Heb je vragen over het werk van de vertrouwenspersoon of twijfel je over de grenzen op het gebied van ongewenst gedrag? Neem dan vooral contact op. Naast het bieden van een luisterend oor en het samen met een melder zoeken naar de gewenste oplossing, hebben de vertrouwenspersonen ook een informerende en adviserende rol.

 • Klacht indienen

  Bij de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag kun je een formele klacht indienen. De vertrouwenspersoon kan je er meer over vertellen en je zo nodig assisteren bij het indienen van een klacht. Je klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Heb je vragen of wil je graag iemand spreken?

Neem gerust contact op met de vertrouwenspersonen.

Contactpersoon