Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is een voorwaarde om goed te kunnen studeren of werken en draagt bij aan het welzijn van studenten. Als open en gastvrije omgeving tolereert de VU geen discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie of ander gedrag dat in tegenspraak is met onze waarden. Toch komt ongewenst gedrag voor. Ervaar je onveilig gedrag? Meld het.

Voorbeelden van zorgwekkend gedrag waarvoor je terecht kunt bij Meldpunt Sociale Veiligheid zijn pesten, discriminatie, (online) wangedrag, huiselijk of eergerelateerd geweld, stalking, langdurig vasthoudend klaaggedrag (dit is een vorm van stalking), verward gedrag wat onveiligheid veroorzaakt, (seksuele) intimidatie, seksueel geweld, fysiek of verbaal geweld, bedreiging, suïcideproblematiek. Lees hieronder hoe je een melding maakt. Je vindt hier ook informatie over de vertrouwenspersonen en de Ombudsman.

Meldpunt Sociale Veiligheid

 • Met welke meldingen kun je terechtkunt bij de regiehouders sociale veiligheid?

  Stalking

  • Wat is het?
   Als je regelmatig tegen je zin in lastiggevallen wordt door een ander, dan kan je te maken hebben met stalking. Stalking is een heel indringende manier van lastigvallen en intimidatie en is strafbaar. Als je hiermee te maken krijgt is het belangrijk dat je hier niet lang mee blijft rondlopen. Zoek hulp bij de regiehouders sociale veiligheid.
  • Wat kun je zelf doen?
   Als je geen contact meer wilt met iemand, maak dit dan een keer duidelijk, via WhatsApp of een mail/brief. Als de persoon toch doorgaat is dit strafbaar en kun je overwegen aangifte te doen. De politie zal dan een stopgesprek voeren.
  • Wat doen wij?
   De regiehouders sociale veiligheid kunnen je goed adviseren en bijstaan. Ook maken we een risico-inschatting. Geen enkele situatie is hetzelfde, dus maken we gezamenlijk een plan van aanpak. Soms schakelen we de expertise in van de wijkagent of van een forensisch psycholoog om meer duiding te krijgen over het gedrag van de persoon die jou stalkt.
   Voor meer info over stalking: Folder 'als u wordt gestalkt'.pdf (movisie.nl)

  Langdurig en aanhoudend klaaggedrag

  • Wat is het?
   Een andere vorm van stalking die voorkomt is langdurig klaaggedrag. Het doel is dan niet de klacht, maar het houden van aandacht. Dit kan soms ver gaan en grensoverschrijdende vormen aannemen. Er zijn voorbeelden waarbij een docent te maken krijgt met een student die onophoudelijk klaagt. Als het doel niet meer is om tot een oplossing te komen, kan er sprake zijn van deze vorm van stalking.
  • Wat kun je zelf doen?
   Als je denkt dat er sprake is van langdurig klaaggedrag, overleg dit dan met iemand die je vertrouwt en vraag naar hun mening. Is het gedrag inderdaad grensoverschrijdend?
   Ben je er niet zeker van, of voel je je geïntimideerd of ongemakkelijk over het contact, neem dan contact op met de regiehouders sociale veiligheid.
  • Wat doen wij?
   De regiehouder sociale veiligheid zal met je meekijken en kan een inschatting maken of hier sprake is van langdurig klaaggedrag. We kunnen je adviseren en maken een plan van aanpak. Hierin kunnen we duiden hoe het best om te gaan met de situatie en de do’s en dont’s.

  Seksuele intimidatie

  • Wat is het?
   Seksuele intimidatie heeft vele verschijningsvormen. Je kunt te maken krijgen met seksueel getinte opmerkingen, of non-verbale uitingen. Misschien zit iemand aan je zonder dat je dat wilt.  Ook denigrerende opmerkingen kunnen een vorm van seksuele intimidatie zijn. Sexting,  waarbij foto’s of video gedeeld worden zonder je toestemming is strafbaar, slutshaming is ook een vorm van seksuele intimidatie.
  • Wat kun je zelf doen?
   Geef je grenzen aan, breng jezelf in veiligheid. Neem iemand in vertrouwen en praat erover. Bewaar bewijsmateriaal. Neem contact op met de regiehouders sociale veiligheid.
  • Wat doen wij?
   Het hangt af van de context waarin de situatie zich heeft afgespeeld welke hulp het best op zijn plaats is. Soms verbinden we je met het centrum seksueel geweld, soms zullen we contact met de politie opnemen. Het kan ook gebeuren dat de vermoedelijke dader een VU-student of -medewerker is door wie je je onveilig voelt. We maken een plan van aanpak om je veiligheid te herstellen. Dit gaat altijd in overleg en je behoudt zelf de regie.

  Seksueel geweld

  • Wat is het?
   Een op de 8 vrouwen en een op de 25 mannen is ooit slachtoffer van seksueel geweld. Het verkrachtingsrisico in de leeftijd tussen 12 en 24 is vier keer zo groot.  Dit zijn schokkende cijfers en reden om aandacht te besteden aan het voorkomen van seksueel geweld. We vinden het belangrijk dat slachtoffers van seksueel geweld zich melden, zodat de juiste hulp gestart kan worden. Als je slachtoffer bent van seksueel geweld kun je concentratieproblemen krijgen, PTSS, of depressieve klachten. Studeren of werken wordt moeilijker.
  • Wat kun je zelf doen?
   Zoek hulp. Vertel je verhaal bij iemand die je vertrouwt. Dit kan een medestudent, collega, studieadviseur, vertrouwenspersoon,  docent  of regiehouder sociale veiligheid zijn.
  • Wat doen wij?
   We hebben nauw contact met het centrum seksueel geweld, de (zeden)politie en de studentenpsychologen. Als je contact opneemt bekijken we welke hulp voor jou het beste is, en begeleiden we je naar die hulp. Als je het moeilijk vindt om zelf contact te leggen met instanties doen wij dat voor je, of helpen we je daarbij.
   De VU heeft het Manifest van Amnesty International tegen seksueel geweld ondertekend. Door het ondertekenen van het manifest neemt de VU haar verantwoordelijkheid om het probleem aan te pakken. Het manifest bevat een beschrijving van een ideale universiteit, waar studenten zich veilig voelen, zich bewust zijn van de feiten en mythes over verkrachting en consent (wederzijdse instemming) en weten waar ze terechtkunnen voor ondersteuning. Daarnaast bevat het manifest zes concrete beloftes – stappen die de universiteit gaat nemen om dit te bereiken. Lees het manifest
   Ben je slachtoffer van seksueel geweld, loop er dan niet mee rond en zoek hulp. Kijk op deze pagina waar je terechtkunt.
   Voor meer informatie kijk op: Hulp aan slachtoffers van seksueel geweld - Centrum Seksueel Geweld

  Huiselijk geweld

  • Wat is het?
   Huiselijk geweld betreft alle vormen van geweld dat plaatsvindt in een huiselijke setting of binnen een familiekring. Huiselijk geweld kan zich in verschillende vormen voortdoen, denk hierbij aan; fysiek geweld, seksueel geweld, eergerelateerd geweld of psychisch/verbaal geweld. Voorbeelden van geweld zijn:
   • gerichte agressie, bijvoorbeeld schelden of een mishandeling;
   • verwaarlozing;
   • een ongewenste seksuele ervaring;
   • onveiligheid omdat je de eer van de familie hebt aangetast.

  De gevolgen van huiselijk geweld kunnen groot zijn en kunnen bijvoorbeeld leiden tot psychische en fysieke klachten.

  • Wat kun je zelf doen?
   Omdat huiselijk geweld vaak niet uit zichzelf stopt, is het van belang om tijdig hulp te vragen of te ontvangen daar waar dat mogelijk is. Als er sprake is van acute onveiligheid, breng dan jezelf in veiligheid en bel 112. Hulpverlenende instanties kunnen samen met jou een plan van aanpak maken om de veiligheid te vergroten.
   Ben jij slachtoffer geworden van huiselijk geweld en is er geen sprake van acute onveiligheid, neem dan iemand in vertrouwen om er over te praten. Dit kan een familielid zijn of iemand je vertrouwt op de plek waar je werkt of studeert. Hulp van buitenaf kan net die ene stap zijn die nodig is om het huiselijk geweld te doorbreken. Ook kan je bellen met Veilig Thuis op 0800-2000. Hier kan je (indien gewenst anoniem) je verhaal doen en vragen om advies.
   Heb je vermoedens van huiselijk geweld, probeer je zorgen dan bespreekbaar te maken. Dit kan met degene om wie het gaat, maar ook met andere omstanders zoals collega’s. Omdat dit niet altijd even makkelijk is, kun je ook om advies vragen bij Veilig Thuis.
  • Wat kunnen wij doen?
   Afhankelijk van het geweld dat er heeft plaatsgevonden, begeleiden wij je naar de juiste hulpverlening. Zo is er nauw contact met de Blijf Groep en kunnen wij de wijkagent betrekken om te kijken naar hoe de veiligheid vergroot kan worden. Praat erover met je studieadviseur, de vertrouwenspersoon of meld je bij de regiehouder Sociale Veiligheid.

  Eergerelateerd geweld

  • Wat is het?
   Eergerelateerd geweld wordt gepleegd omdat familieleden vinden dat de familie-eer is aangetast. Om de eer weer te zuiveren, worden mannen of vrouwen verstoten, bedreigd of mishandeld.
  • In welke situaties kun je contact opnemen?
   • Als je weigert om tegen je zin met iemand te trouwen.
   • Als je van je familie niet mag scheiden.
   • Als je een relatie hebt met iemand uit een andere cultuur.
   • Als je bang bent voor ontvoering door je familie.
   • Als je een homoseksuele relatie hebt.
   • Als je te maken hebt met exposing, sexting of een andere vorm van seksuele intimidatie.
   • Als je gecontroleerd wordt en je vrijheid wordt beperkt.
   • Als je je om welke andere reden dan ook bedreigd voelt door je familie.
  • Wat kun je zelf doen?
   Heb je te maken met eergerelateerd geweld? Of ken je iemand die in de knel zit en hulp zoekt? Bij het Kenniscentrum Eer & Veiligheid kun je terecht voor advies en hulp bij problemen rond de familie-eer. Wacht niet tot het erger wordt of misgaat! Heb je direct hulp nodig? Bel dan met 088 234 24 50 (7 dagen per week, 24 uur per dag). Bij direct gevaar, neem geen risico! Bel altijd 112.

   De medewerkers van het Kenniscentrum Eer & Veiligheid houden ook een inloopspreekuur op de VU (locatie HG 0E.71A) op de volgende dagen in 2022:
   • maandag 16 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 5 september, 3 oktober, 31 oktober & 28 november;
   • woensdag 6 april, 4 mei, 1 juni, 29 juni, 27 juli, 24 augustus, 21 september, 19 oktober, 16 november & 14 december.

   Het tijdstip is van 14.00-16.00 uur. Het is niet nodig om een afspraak te maken. Het kan zijn dat je even moet wachten, omdat iemand anders in de kamer zit. Bij deze gesprekken geldt een volledige geheimhouding.  Wij begrijpen zeer goed dat geheimhouding van groot belang is.

  Online ongewenst gedrag

  • Wat is het?
   Steeds vaker komt het voor dat mensen via whatsapp of sociale media ongewenst gedrag ervaren. Voorbeelden zijn racistische uitingen op sociale media, seksistische opmerkingen in whatsappgroepen of berichten van fake accounts. Deze berichten kunnen schadelijk zijn en een onveilig gevoel oproepen. Het kan ook een vorm van pesten zijn.
  • Wat kun je zelf doen?
   Geef aan dat je het bericht vervelend vindt en dat je er aanstoot aan neemt. Leg de berichten vast. Praat erover met anderen. Blokkeer eventueel de verstuurder van de berichten. Maak melding bij de regiehouder sociale veiligheid.

  Suïcidaliteit en verward gedrag

  Heb je nu hulp nodig? 113 zelfmoordpreventie is 24/7 gratis te bereiken per telefoon (0800-0113) of chat op 113.nl.

  Maak je je zorgen om een (mede)student, docent of collega die zich suïcidaal uit of verward is? De VU heeft een signaleringskaart gemaakt die een handvat biedt in deze situatie. De richtlijn is te gebruiken door en voor medewerkers, PhD’s en studenten, en is hier te vinden. Voel je vrij deze te verspreiden onder de mensen die je kent en hier behoefte aan hebben.

  Heb je zelf hulp nodig? De VU biedt ondersteuning bij mentale klachten. Studenten kunnen terecht bij het Student Wellbeing Point en bij de studentenpsychologen. Medewerkers kunnen begeleiding krijgen van bedrijfsmaatschappelijk werkers. Het gaat hierbij vaak om tijdelijke begeleiding, gerelateerd aan de studie of het werk op de VU. Informeer bij je huisarts over mogelijkheden op de langere termijn.

 • Meld ongewenst of zorgwekkend gedrag (dit kan ook vertrouwelijk of anoniem)

  Helaas gebeurt het soms dat een student of medewerker te maken krijgt met zorgwekkend of ongewenst gedrag. Hieronder staat beschreven wat je zelf kunt doen en bij wie je terecht kunt voor hulp of advies.

  Je mag ook anoniem een melding doen, want we realiseren ons dat er een veiligheidsrisico kan ontstaan als je een precaire situatie wil aankaarten. Ons doel is om de veiligheid te herstellen. Dit doen we vanuit de zorgplicht die we hebben voor jou als student of medewerker. Deze zorgplicht geldt voor jou, degene die dit gedrag aankaart of wil melden, maar ook voor de persoon die dit gedrag vertoont.

  Een melding van zorgwekkend of ongewenst gedrag kun je maken bij het VU meldpunt voor Sociale veiligheid. Dit kan via de mail, app of telefoon. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan de pagina.

 • Wat gebeurt er met mijn melding?

  Regiehouders sociale veiligheid maken afspraak

  Heb je het verzoek tot contact gedaan, dan nemen regiehouders sociale veiligheid Peter van de Streek of Rosanne van Kampen contact met je op om een afspraak te maken. Bij de eerste afspraak wordt de situatie besproken en wat je doel van de melding is. Wij leggen uit dat we je gaan helpen en wat we voor je kunnen betekenen.

  Risico-inschatting en plan van aanpak

  Vaak starten we met een risico-inschatting, om te bepalen hoe risicovol de situatie is. Daarna wordt er gekeken naar een plan van aanpak. Hierbij kunnen ook leden van het expertteam sociale veiligheid betrokken worden. Soms betekent het een warme overdracht naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, ombudsman of een van de externe partijen waar wij mee samenwerken. Het kan ook nodig zijn om een gesprek aan te gaan met degene die het gedrag vertoont.

  Jij houdt de regie

  De regie van de melding blijft altijd bij de melder, maar de regiehouders sociale veiligheid kunnen wel adviseren en waar nodig het proces begeleiden om de veiligheid voor alle betrokkenen te herstellen. Indien er een acuut veiligheidsrisico is kan er direct worden gereageerd.

 • Expertteam Sociale veiligheid

  Expertise op gebied van sociale veiligheid

  Uiteraard handelen de regiehouders sociale veiligheid meldingen van zorgwekkend of ongewenst gedrag niet alleen af. Om zorgvuldig en verantwoord een situatie op te lossen kan er gebruik gemaakt worden van de expertise van de medewerkers die in het expertteam sociale veiligheid samenkomen. Dit gebeurt geanonimiseerd, zodat de melding niet herleidbaar is.

  Wie zitten er in het expertteam?

  In het expertteam zijn VU breed medewerkers vertegenwoordigd die expertise hebben in hun eigen domein én affiniteit hebben met sociale veiligheid, zoals een studentenpsycholoog, ombudsman, diversity officer, woordvoerder, jurist, hoofd HR, vertrouwenspersonen, hoofd mobility international office, studieadviseurs en de regiehouders sociale veiligheid. Zij kunnen gevraagd worden mee te denken in het oplossen van een incident. Hierdoor ontstaat een integrale benadering en een uitgebreid netwerk, waardoor er voorkomen wordt dat je als student (of medewerker) van het ene loket naar het ander gestuurd wordt.

  Melden via vertrouwenspersoon of studentenpsycholoog

  Als je een melding maakt bij een vertrouwenspersoon of studentenpsycholoog kunnen zij (geanonimiseerd, of als je daar toestemming voor geeft niet geanonimiseerd) de situatie ook inbrengen in het expertteam.

 • Externe partijen

  Er wordt op het gebied van sociale veiligheid veel samengewerkt met externe partners, zoals politie, OM, GGZ inGeest (vooral bij verwarde personen en acute suïcideproblematiek), forensisch psycholoog, Blijfgroep (huiselijk- en eer gerelateerd geweld), Centrum Seksueel Geweld, Zedenpolitie, 113 zelfmoordpreventie, Reclassering Nederland, etc. Soms is het nodig om externe partners in te schakelen om een situatie goed op te kunnen lossen of over te dragen.

 • Helpmatrix

  We hebben een algemeen overzicht van personen en instituten waar je terechtkunt met hulpvragen gemaakt:

Vertrouwenspersonen studenten en medewerkers

 • Vertrouwenspersonen voor studenten

  Het College van Bestuur van de VU vindt het heel belangrijk dat iedere student in een veilige, prettige omgeving kan studeren. Seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag (zoals geweld, agressie) worden niet getolereerd. Helaas komt ongewenst gedrag voor. Daarom voert de Vrije Universiteit een beleid om dit te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor zijn o.a. vertrouwenspersonen aangesteld. 

  Heb je te maken met (terugkerend) intimiderend of agressief gedrag van medewerkers of medestudenten, word je gediscrimineerd of is er sprake van ongewenste intimiteiten en wil je dat vertrouwelijk bespreken, dan kun je je wenden tot een vertrouwenspersoon.

  Alle informatie en contactgegevens van de vertrouwenspersonen vind je op de pagina Vertrouwenspersonen voor studenten.

 • Vertrouwenspersonen voor medewerkers en PhD's

  Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor. Ze kunnen je ondersteuning bieden bij het aankaarten van ongewenst gedrag en kunnen helpen zoeken naar een (informele) oplossing. De vertrouwenspersonen behandelen wat je hen vertelt vertrouwelijk: zij doen niets zonder jouw toestemming en medeweten. 

  Er zijn centrale vertrouwenspersonen en decentrale vertrouwenspersonen die door hun dienst of faculteit voor een deel van hun tijd vrijgesteld om medewerkers en PhD's bij te staan. Je kunt zelf kiezen naar welke (centrale of decentrale) vertrouwenspersoon je wilt gaan. 

  Alle informatie en contactgegevens van de vertrouwenspersonen vind je op de pagina Vertrouwenspersonen medewerkers en PhD's.

Wil je advies of hulp?

Neem contact op met de regiehouders Sociale veiligheid

Contactpersoon