Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Sociale veiligheid

Op de VU vinden we het belangrijk dat studenten en medewerkers zich veilig voelen. Ervaar je ongewenst gedrag of voel je je onveilig op de campus, erbuiten of online? Meld het.
 • Is er reden om tot actie over te gaan vanwege bijvoorbeeld een onveilige situatie?
  De regiehouders sociale veiligheid zijn er om actie te ondernemen en een onveilige situatie te herstellen. Hieronder - bij 'Meldpunt Sociale Veiligheid' - lees je hier meer over.
 • Is er niet direct actie nodig maar heb je behoefte aan een luisterend oor?
  Je kunt terecht bij de vertrouwenspersonen voor studenten of voor medewerkers en promovendi voor een luisterend oor of als je advies wilt over de eventueel te nemen stappen. 
 • Is een procedure niet op een juiste manier opgevolgd?
  Als procedures niet op de juiste manier worden opgevolgd, nadat je bijvoorbeeld melding hebt gedaan bij de leidinggevende van een onveilige situatie, dan kun je terecht bij de ombudsman

Op deze pagina lees je over de vormen van ongewenst gedrag en wat wij voor je kunnen doen als je hiermee te maken krijgt.

Neem contact op met de regiehouders Sociale Veiligheid

Charlotte Holtkamp: 0618869645 | c.e.holtkamp@vu.nl of Rosanne van Kampen: 0615832514 | r.c.van.kampen@vu.nl

Meldpunt Sociale Veiligheid

 • Met welke meldingen kun je terecht bij de regiehouders sociale veiligheid?

  Stalking en langdurig klaaggedrag

  • Wat is het?
   Als je regelmatig tegen je zin in lastiggevallen wordt door een ander, dan kan je te maken hebben met stalking. Stalking is een heel indringende manier van lastigvallen en intimidatie en is strafbaar. Als je hiermee te maken krijgt is het belangrijk dat je hier niet lang mee blijft rondlopen. Zoek hulp bij de regiehouders sociale veiligheid. Leer hier meer over in de Folder 'als u wordt gestalkt' (movisie.nl).

   Een andere vorm van stalking die voorkomt is langdurig klaaggedrag, waarbij het doel niet de klacht is maar het houden van aandacht. Dit kan soms ver gaan en grensoverschrijdende vormen aannemen, zoals een student die onophoudelijk klaagt bij een docent.
  • Wat kun je doen?
   Als je denkt dat er sprake is van stalking of langdurig klaaggedrag, bespreek dit met iemand die je vertrouwt. De regiehouders sociale veiligheid kunnen je adviseren en bijstaan. Samen met jou maken we een plan van aanpak. Als je na het aangeven van je grenzen nog steeds gestalkt wordt, kun je ook overwegen om aangifte te doen. De politie zal dan een stopgesprek voeren.

  Seksuele intimidatie en seksueel geweld

  • Wat is het?
   Seksueel geweld komt veel voor onder jongeren. Met name vrouwen, maar ook mannen krijgen hiermee te maken. We vinden het belangrijk dat slachtoffers van seksueel geweld zich melden, zodat de juiste hulp gestart kan worden. Als je slachtoffer bent van seksueel geweld kun je concentratieproblemen krijgen, PTSS, of depressieve klachten. Studeren of werken wordt moeilijker.

   Nog meer mensen krijgen te maken met seksuele intimidatie, zoals verbale of non-verbale uitingen, aanrakingen, slutshaming en sexting.

   De VU heeft het Manifest van Amnesty International tegen seksueel geweld ondertekend. Door het ondertekenen van het manifest neemt de VU haar verantwoordelijkheid om het probleem aan te pakken. Lees het manifest.
  • Wat kun je doen?
   Ben je slachtoffer van seksueel geweld, loop er dan niet mee rond en zoek hulp. Geef in eerst instantie je grenzen aan en breng jezelf in veiligheid. Neem iemand in vertrouwen en praat erover. Bewaar bewijsmateriaal. Als seksueel ongewenst gedrag leidt tot een onveilige situatie en je over wilt gaan tot actie, kun je terecht bij de regiehouders sociale veiligheid. Zij kunnen je adviseren of doorverwijzen naar de juiste instantie of, indien nodig en gewenst, contact opnemen met de politie. Als de vermoedelijke dader een VU-student of -medewerker is en je je onveilig voelt op de VU, maken we een plan van aanpak om je veiligheid te herstellen. Dit gaat altijd in overleg en je behoudt zelf de regie.

   Heb je behoefte aan een luisterend oor of twijfel je over het al dan niet overgaan tot actie? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon voor studenten of voor medewerkers en promovendi.

   Kijk voor meer informatie op: Hulp aan slachtoffers van seksueel geweld - Centrum Seksueel Geweld.

  Huiselijk geweld

  • Wat is het?
   Huiselijk geweld betreft alle vormen van geweld dat plaatsvindt in een huiselijke setting of binnen een familiekring. Huiselijk geweld kan zich in verschillende vormen voortdoen, denk hierbij aan; fysiek geweld, seksueel geweld, eergerelateerd geweld of psychisch/verbaal geweld. Voorbeelden van geweld zijn:
   • gerichte agressie, bijvoorbeeld schelden of een mishandeling;
   • verwaarlozing;
   • een ongewenste seksuele ervaring;
   • onveiligheid omdat je de eer van de familie zou hebben aangetast.

  De gevolgen van huiselijk geweld kunnen groot zijn en kunnen bijvoorbeeld leiden tot psychische en fysieke klachten.

  • Wat kun je doen?
   Omdat huiselijk geweld vaak niet uit zichzelf stopt, is het van belang om tijdig hulp te vragen of te ontvangen daar waar dat mogelijk is. Als er sprake is van acute onveiligheid, breng dan jezelf in veiligheid en bel 112. Hulpverlenende instanties kunnen samen met jou een plan van aanpak maken om de veiligheid te vergroten.

   Ben jij slachtoffer geworden van huiselijk geweld en is er geen sprake van acute onveiligheid, neem dan iemand in vertrouwen om er over te praten. Ook kan je bellen met Veilig Thuis op 0800-2000. Hier kan je (indien gewenst anoniem) je verhaal doen en vragen om advies. Ook kun je hier terecht als je vermoedens hebt dat een bekende te maken heeft met huiselijk geweld.

   Praat erover met je studieadviseur, de vertrouwenspersoon of meld je bij de regiehouder Sociale Veiligheid. Neem contact op met de regiehouders sociale veiligheid als je advies wilt of wilt worden doorverwezen naar de juiste hulpverlening. Zo is er nauw contact met de Blijf Groep en kunnen wij de wijkagent betrekken om te kijken naar hoe de veiligheid vergroot kan worden.

  Eergerelateerd geweld

  • Wat is het?
   Eergerelateerd geweld wordt gepleegd omdat familieleden vinden dat de familie-eer is aangetast. Om de eer weer te zuiveren, worden mannen of vrouwen verstoten, bedreigd of mishandeld.
  • In welke situaties kun je contact opnemen?
   • Als je weigert om tegen je zin met iemand te trouwen.
   • Als je van je familie niet mag scheiden.
   • Als je een relatie hebt met iemand uit een andere cultuur.
   • Als je bang bent voor ontvoering door je familie.
   • Als je een homoseksuele relatie hebt.
   • Als je te maken hebt met exposing, sexting of een andere vorm van seksuele intimidatie.
   • Als je gecontroleerd wordt en je vrijheid wordt beperkt.
   • Als je je om welke andere reden dan ook bedreigd voelt door je familie.
  • Wat kun je zelf doen?
   Heb je te maken met eergerelateerd geweld? Of ken je iemand die in de knel zit en hulp zoekt? Bij het Kenniscentrum Eer & Veiligheid kun je terecht voor advies en hulp bij problemen rond de familie-eer. Wacht niet tot het erger wordt of misgaat! Heb je direct hulp nodig? Bel dan met 088 234 24 50 (7 dagen per week, 24 uur per dag). Bij direct gevaar, neem geen risico! Bel altijd 112.

   De medewerkers van het Kenniscentrum Eer & Veiligheid houden ook een inloopspreekuur op de VU (locatie HG 0E.71A) op de volgende dagen in 2023 (maandag en woensdag):
  • 11 en 23 januari
  • 8 en 20 februari
  • 8 en 20 maart
  • 5 en 17 april
  • 3, 15 en 31 mei
  • 12 en 28 juni
  • 10 en 26 juli
  • 7 en 23 augustus
  • 4 en 20 september
  • 2, 18 en 30 oktober
  • 15 en 27 november
  • 13 december

   Het tijdstip is van 14.00-16.00 uur. Het is niet nodig om een afspraak te maken. Het kan zijn dat je even moet wachten, omdat iemand anders in de kamer zit. Bij deze gesprekken geldt een volledige geheimhouding. Wij begrijpen zeer goed dat geheimhouding van groot belang is.

  Online ongewenst gedrag

  • Wat is het?
   Steeds vaker komt het voor dat mensen via whatsapp of sociale media ongewenst gedrag ervaren. Voorbeelden zijn racistische uitingen op sociale media, seksistische opmerkingen in whatsappgroepen of berichten van fake accounts. Deze berichten kunnen schadelijk zijn en een onveilig gevoel oproepen. Het kan ook een vorm van pesten zijn.
  • Wat kun je zelf doen?
   Geef aan dat je het bericht vervelend vindt en dat je er aanstoot aan neemt. Leg de berichten vast. Praat erover met anderen. Blokkeer eventueel de verstuurder van de berichten. Maak melding bij de regiehouder sociale veiligheid.

  Suïcidaliteit en verward gedrag

  Heb je nu hulp nodig? 113 zelfmoordpreventie is 24/7 gratis te bereiken per telefoon (0800-0113) of chat op 113.nl.

  Maak je je zorgen om een (mede)student, docent of collega die zich suïcidaal uit of verward is? De VU heeft een signaleringskaart die een handvat biedt in deze situatie. De richtlijn is te gebruiken door en voor medewerkers, PhD’s en studenten. Voel je vrij deze te verspreiden onder de mensen die je kent en hier behoefte aan hebben.

  Heb je zelf hulp nodig? De VU biedt ondersteuning bij mentale klachten. Studenten kunnen terecht bij het Student Wellbeing Point en bij de studentenpsychologen. Medewerkers kunnen begeleiding krijgen van bedrijfsmaatschappelijk werkers. Het gaat hierbij vaak om tijdelijke begeleiding, gerelateerd aan de studie of het werk op de VU. Informeer bij je huisarts over mogelijkheden op de langere termijn.

 • Anoniem melden?

  Als je graag anoniem wilt blijven bij het doen van een melding, kan dit tot op zekere hoogte. Als je een mail stuurt naar de regiehouders sociale veiligheid, willen zij wel graag je contactgegevens hebben, zodat ze je kunnen bereiken als dit nodig is. Ook vragen ze je soms om extra informatie om beter helder te krijgen wat te doen. In sommige situaties is het nodig om wederhoor te krijgen van de persoon door wie je je onveilig voelt. Het communiceren rondom de melding kan dan nog wel anoniem. De regiehouders sociale veiligheid kunnen meer toelichting geven over anonimiteit als je over wilt gaan tot actie. Heb je vragen over anonimiteit of twijfel je of je wel of geen melding wilt doen, dan kun je ook eerst in gesprek gaan met de vertrouwenspersonen. Dit is altijd volledig vertrouwelijk en anoniem, dus zonder het delen van je contactgegevens.

 • Wat gebeurt er met mijn melding?

  Regiehouders sociale veiligheid maken afspraak

  Heb je het verzoek tot contact gedaan, dan nemen regiehouders sociale veiligheid Charlotte Holtkamp of Rosanne van Kampen contact met je op om een afspraak te maken. Bij de eerste afspraak wordt de situatie besproken en wat je doel van de melding is. Wij leggen uit dat we je gaan helpen en wat we voor je kunnen betekenen. De contactgegevens staan onderaan deze pagina.

  Risico-inschatting en plan van aanpak

  Vaak starten we met een risico-inschatting, om te bepalen hoe risicovol de situatie is. Daarna wordt er gekeken naar een plan van aanpak. Hierbij kunnen ook leden van het expertteam sociale veiligheid betrokken worden. Soms betekent het een warme overdracht naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, ombudsman of een van de externe partijen waar wij mee samenwerken. Het kan ook nodig zijn om een gesprek aan te gaan met degene die het gedrag vertoont.

  Jij houdt de regie

  De regie van de melding blijft altijd bij de melder, maar de regiehouders sociale veiligheid kunnen wel adviseren en waar nodig het proces begeleiden om de veiligheid voor alle betrokkenen te herstellen. Indien er een acuut veiligheidsrisico is kan er direct worden gereageerd.

 • Expertteam Sociale veiligheid

  Expertise op gebied van sociale veiligheid

  Uiteraard handelen de regiehouders sociale veiligheid meldingen van zorgwekkend of ongewenst gedrag niet alleen af. Om zorgvuldig en verantwoord een situatie op te lossen kan er gebruik gemaakt worden van de expertise van de medewerkers die in het expertteam sociale veiligheid samenkomen. Dit gebeurt geanonimiseerd, zodat de melding niet herleidbaar is.

  Wie zitten er in het expertteam?

  In het expertteam zijn VU breed medewerkers vertegenwoordigd die expertise hebben in hun eigen domein én affiniteit hebben met sociale veiligheid, zoals een studentenpsycholoog, ombudsman, diversity officer, woordvoerder, jurist, hoofd HR, vertrouwenspersonen, hoofd mobility international office, studieadviseurs en de regiehouders sociale veiligheid. Zij kunnen gevraagd worden mee te denken in het oplossen van een incident. Hierdoor ontstaat een integrale benadering en een uitgebreid netwerk, waardoor er voorkomen wordt dat je als student (of medewerker) van het ene loket naar het ander gestuurd wordt.

  Melden via vertrouwenspersoon of studentenpsycholoog

  Als je een melding maakt bij een vertrouwenspersoon of studentenpsycholoog kunnen zij (geanonimiseerd, of als je daar toestemming voor geeft niet geanonimiseerd) de situatie ook inbrengen in het expertteam.

 • Externe partijen

  Er wordt op het gebied van sociale veiligheid veel samengewerkt met externe partners, zoals politie, OM, GGZ inGeest (vooral bij verwarde personen en acute suïcideproblematiek), forensisch psycholoog, Blijfgroep (huiselijk- en eer gerelateerd geweld), Centrum Seksueel Geweld, Zedenpolitie, 113 zelfmoordpreventie, Reclassering Nederland, etc. Soms is het nodig om externe partners in te schakelen om een situatie goed op te kunnen lossen of over te dragen.

 • Hulp, steun of advies

  Zit je met andere vragen of zorgen waar je graag met iemand over wilt praten, of heb je hulp of advies nodig bij een conflict? Er zijn doorverwijspagina's voor elke groep op de VU.

  Promovendi 

  Medewerkers 

  Studenten 

  De helpmatrix geeft je dezelfde informatie in een schema:

Vertrouwenspersonen studenten en medewerkers

 • Vertrouwenspersonen voor studenten

  Het College van Bestuur van de VU vindt het heel belangrijk dat iedere student in een veilige, prettige omgeving kan studeren. Seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag (zoals geweld, agressie) worden niet getolereerd. Helaas komt ongewenst gedrag voor. Daarom voert de Vrije Universiteit een beleid om dit te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor zijn o.a. vertrouwenspersonen aangesteld. 

  Heb je te maken met (terugkerend) intimiderend of agressief gedrag van medewerkers of medestudenten, word je gediscrimineerd of is er sprake van ongewenste intimiteiten en wil je dat vertrouwelijk bespreken, dan kun je je wenden tot een vertrouwenspersoon.

  Alle informatie en contactgegevens van de vertrouwenspersonen vind je op de pagina Vertrouwenspersonen voor studenten.

 • Vertrouwenspersonen voor medewerkers en promovendi

  Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor. Ze kunnen je ondersteuning bieden bij het aankaarten van ongewenst gedrag en kunnen helpen zoeken naar een (informele) oplossing. De vertrouwenspersonen behandelen wat je hen vertelt vertrouwelijk: zij doen niets zonder jouw toestemming en medeweten. 

  Er zijn centrale vertrouwenspersonen en decentrale vertrouwenspersonen die door hun dienst of faculteit voor een deel van hun tijd vrijgesteld om medewerkers en PhD's bij te staan. Je kunt zelf kiezen naar welke (centrale of decentrale) vertrouwenspersoon je wilt gaan. 

  Alle informatie en contactgegevens van de vertrouwenspersonen vind je op de pagina Vertrouwenspersonen medewerkers en promovendi.

Wil je advies of hulp?

Neem contact op met de regiehouders Sociale veiligheid

Contactpersoon