Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Sociale veiligheid

De Vrije Universiteit Amsterdam zet zich in voor een veilige en aangename studie- en werkomgeving.

In een goed studie- en werkklimaat is er respect, aandacht en begrip voor de ander. Dit klimaat vereist een actieve bijdrage van eenieder die bij de VU studeert of werkzaam is. Niet alleen wat het eigen gedrag betreft, maar ook door een waakzame houding tegenover elke vorm van ongewenst gedrag die men in de eigen werksituatie of studieomgeving signaleert.

Studenten, promovendi en medewerkers moeten zich veilig voelen en hun talenten ten volle kunnen benutten. De VU tolereert geen discriminatie, intimidatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie, geweld of ander gedrag waarmee de persoonlijke integriteit van een ander wordt aangetast. Voorwaarde is dat we elkaar kunnen en ook durven aan te spreken en feedback geven wanneer dingen niet goed gaan.  

Het kan voorkomen dat je te maken krijgt met gedrag waar je je niet prettig bij of zelfs onveilig door voelt. Het is belangrijk dat er ondersteuning en advies beschikbaar is in deze situaties. Voor degene die voor zichzelf hulp zoekt en ook voor degene die een belangrijke rol hebben in de begeleiding en ondersteuning van studenten, promovendi en medewerkers. 

De VU blijft zich inspannen om de sociale veiligheid aan de universiteit verder te verbeteren, om zo een duurzaam veilige leer- en werkomgeving te creĆ«ren. 

Ongewenst gedrag

Het is belangrijk dat je je veilig voelt op de plek waar je studeert of werkt. Ervaar je ongewenst gedrag of voel je je onveilig op de campus, erbuiten of online? Aarzel niet om hulp te vragen. Bekijk op de pagina Ongewenst gedrag hoe je dit het beste kunt doen.

Met diverse programma’s werken we aan sociale veiligheid: