Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Mantelzorg

Maak een afspraak
Laatst gewijzigd op 22 maart 2024
Zorgen voor iemand in je omgeving kan erg uitdagend zijn. De VU helpt je graag. Op deze pagina vind je meer informatie over het onderwerp en kun je lezen wat de VU voor jou kan betekenen.

Wist jij dat 6 procent van de studenten in Amsterdam een taak heeft als mantelzorger? De kans is groot dat ook jij iemand kent, of bent, die zijn/ haar studie combineert met het zorgen voor een ander. Lang niet altijd zien studenten met een zorgtaak zichzelf als mantelzorger. Zelfs als zij zich zien als mantelzorger, is de kans groot dat zij dit niet delen met medestudenten. Op deze pagina kan je meer informatie vinden over het onderwerp of zien wat de VU voor jou kan betekenen.

Onder mantelzorg valt het bieden van hulp aan een naaste, zoals een familielid, partner, vriend of kennis met een lichamelijke en/of psychische ziekte of gezondheidsbeperking. Vaak wordt deze hulp gezien als iets medisch, maar dit kan ook hulp zijn met bijvoorbeeld het regelen van de financiën, de huishouding of verantwoordelijkheid dragen voor een ander. Veel studenten met een zorgtaak zien het als een vanzelfsprekendheid om deze hulp te bieden en zien zichzelf daardoor niet direct als mantelzorger.

Het bieden van deze hulp gaat helaas ook gepaard met een verhoogd risico op negatieve gezondheids- en studie uitkomsten bij de student zelf. Blijf daarom niet lopen met je zorgen, maar deel ze met mensen in je omgeving. Op de VU kun je het hele jaar door terecht bij de studentendecanen, studieadviseurs, of studentenpsychologen. Informatie daarover is hieronder te vinden. Ook is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de studentendecanen om over jouw situatie te spreken, ook als je geen directe vraag hebt.

Faciliteiten voor mantelzorgers

 • Bij deze studentbegeleiders kun je terecht

  Studieadviseur
  Naar de studieadviseur kun je toe met studie-gerelateerde vragen. Je kunt bijvoorbeeld samen kijken naar een planning die voor jou haalbaar is. Daarnaast is de studieadviseur je eerste aanspreekpunt op het moment dat je in de knel komt qua zorg en studie. De studieadviseur kan je hier verder over adviseren.

  Studentenpsycholoog
  Het zorgen voor iemand in je omgeving kan veel van je vragen. Zit je er even doorheen, of wil je hier graag laagdrempelig met iemand over praten kun je bij de studentenpsycholoog terecht. Zij hebben een inloopspreekuur of je kunt je inschrijven voor een sessie bij de psycholoog. Zij kunnen je maximaal 5 keer zien en hebben een wachttijd van iets meer dan een maand.

  Studentendecaan
  Bij de studentendecaan kun je terecht met vragen of problemen die niet over de inhoud van je studie gaan. De studentendecaan ondersteunt je en geeft advies of informatie over (wettelijke) regelingen en bepalingen. Je kunt denken aan DUO-voorzieningen, financiële regelingen, profileringsfonds of in- en uitschrijvingskwesties.

  Aanspreekpunt mantelzorgende studenten
  Daarnaast kun je een afspraak maken via de blauwe button bovenaan de pagina, of door een mail te sturen naar studentendecanen.soz@vu.nl.

  Student Wellbeing Point
  Het Student Wellbeing Point is een initiatief dat is opgezet door en voor studenten. In een informele en ontspannen ruimte bieden getrainde VU-studenten hun medestudenten een luisterend oor, een veilige plek om even op adem te komen, of advies over waar je de VU-ondersteunende diensten kunt vinden. Je kunt ze vinden direct naast de studentenbalie

 • Dag van de mantelzorger

  Ieder jaar vindt er in november de dag van de mantelzorger plaats. Op deze dag willen we studenten met een taak als mantelzorger extra in het zonnetje zetten. Houd hiervoor de site in de gaten.

 • Mantelzorg en (financiële) regelingen

  Profileringsfonds
  Heb jij een zorgtaak voor iemand in je omgeving en ben je daardoor niet instaat om 60 EC per jaar te behalen, dan maak jij wellicht aanspraak op het profileringsfonds. Op deze pagina lees je daar meer informatie over.

  Diplomatermijn
  Normaliter heb je 10 jaar om je diploma te behalen. Lukt jou dit door jouw mantelzorgtaken niet, maak dan een afspraak bij de studentendecaan om samen naar je situatie te kijken. Afhankelijk van je situatie is verlenging van deze diplomatermijn mogelijk.

  Financiële vergoedingen
  Op deze pagina van MantelzorgNL kun je informatie vinden over financiële vergoedingen. Bijvoorbeeld je reiskosten van- en naar degene waar je voor zorgt kunnen worden vergoedt. Daarnaast is het voor jou misschien mogelijk om je zorg deels uit te laten betalen vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Het is verstandig om hierover een afspraak te maken met jouw buurtteam (studenten woonachtig in Amsterdam) of bij een mantelzorgconsulent.

 • Externe partijen en links

  Villa buitenlust
  Bij Villa Buitenlust kunnen mensen terecht voor twee typen opvang: logeeropvang en respijtzorg. Dichtbij de stad, maar afgezonderd in de natuur kunnen mensen weer op adem komen. Om even op adem te komen kun je 3 dagen per week, maximaal 36 dagen per jaar, gratis gebruik maken van Villa Buitenlust (in het Westerpark) om daar te logeren. Om hier gebruik van te kunnen maken dien je eerst een afspraak in te plannen bij Fatiema Khadje, hij kan je vervolgens doorverwijzen.
  Je moet wel in gemeente Amsterdam wonen om hier gebruik van te kunnen maken.

  Markant
  Wij werken als VU samen met Markant. Dit is de organisatie in de regio voor (jonge) mantelzorgers. Je kunt hier terecht als je in Amsterdam woont óf studeert. Zij bieden trainingen en workshops aan die zeker aan te raden zijn. Een voorbeeld is het 'En nu jij' project.

  Buurtteam Amsterdam
  Bij het buurtteam kun je terecht voor hulp en informatie als je in Amsterdam woont. Zij kijken samen met jou naar je situatie en ondersteunen je bij lastige beslissingen of keuzes.

  MantelzorgNL
  MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste. Zij bieden interessante workshops en informatieavonden aan die wellicht interessant zijn om te volgen.

Heb je vragen over mantelzorg?

Stuur een mail naar de studentendecanen of maak gelijk een afspraak via de blauwe button rechtsboven op deze pagina.