Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Human Health and Life Sciences

Hoe kunnen we gezondheid en welzijn bevorderen, met aandacht voor de gehele mens in zijn sociale omgeving? In het profielthema Human Health and Life Sciences bestuderen studenten en wetenschappers van de VU de gezondheid en het welzijn van mensen, inclusief de organisatie en bekostiging hiervan.

Gezond zijn en blijven is een groot goed. Toch hebben veel mensen in onze samenleving moeite zich gezond te gedragen en dat heeft zijn weerslag op onze maatschappij en economie. Goede gezondheid en gezondheidszorg zijn belangrijk. De meeste gezondheidsproblemen zijn complex en vergen een weloverwogen, multidimensionale aanpak. Preventie door een aangepaste leefstijl, diagnostiek, behandeling en revalidatie spelen daarbij een rol.

Missie profielthema Human Health and Life Sciences
Wij willen de fysieke en mentale gezondheid bevorderen door interdisciplinair onderzoek naar en onderwijs over gezondheid en gezondheidszorg. Hierbij richten we ons op een gezonde leefstijl, het voorkomen van gezondheidsklachten, en een zo gunstig mogelijk verloop van reeds aanwezige ziekten en aandoeningen. De gehele mens en zijn sociale leven thuis, op school en op het werk staan hierbij centraal. Daarnaast richten we ons op het verbeteren van preventie, diagnose en behandeling met biofysische, moleculair-biologische en digitale technologieën.

Human Health and Life Sciences draagt bij aan SDG’s
Dit profielthema draagt bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s): goede gezondheid en welzijn (SDG 3), kwaliteitsonderwijs (SDG 4), waardig werk en economische groei (SDG 8), ongelijkheid verminderen (SDG 10).