Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Postacademische cursussen en opleidingen

Op zoek naar een verdiepende cursus voor je werkzaamheden bij de GGZ, in het veld van geestelijke verzorging, of als docent levensbeschouwing en godsdienst? Of weet je nog niet zoveel over religie en theologie en start je graag met een beginnerscursus? Het VU Expertisecentrum voor Religie en Samenleving biedt een divers aanbod aan postacademische cursussen.

Het VU Expertisecentrum voor Religie en Samenleving begrijpt hoe belangrijk gedegen bijscholing is en biedt daarom een serie relevante postacademische cursussen voor professionals in het veld van geestelijke verzorging, pastoraat en levensbeschouwelijk onderwijs.

Professioneel en levensbeschouwelijk onderwijs

Ons postacademisch onderwijs onderscheidt zich van het onderwijsaanbod van andere universiteiten vanwege de nadruk op reflectie langs lijnen van professionele, levensbeschouwelijke en persoonlijke waarden. Dit vertaalt zich in een drievoudige inzet op vakbekwaamheid, het hermeneutisch experiment en het autobiografische narratief. Deze drieslag vormt de kern van al ons postacademisch onderwijs en biedt mogelijkheden voor de reflectie op, en verdere ontwikkeling en inzet van een geïnspireerde, authentieke en doorleefde professionaliteit. Deze doorleefde professionaliteit wordt niet in isolatie geëxploreerd, maar altijd vanuit het relationele perspectief, en dus vanuit de relatie tot de ander, zowel op micro-, meso-, als macroniveau.

Intercultureel en interreligieus

Het aanbod van onze cursussen en trainingen onderscheidt zich verder door het interculturele en interreligieuze karakter van de hedendaagse maatschappelijke context. Het expertisecentrum kan daarvoor gebruik maken van kennis van diversiteit aan geloofsgemeenschappen, religieuze tradities en hedendaagse verschijningsvormen van wat mensen drijft en beweegt. Tevens heeft het expertisecentrum een affiliatie met diverse gemeenschappen en tradities.

Aandacht voor verbeelding

Het aanbod van het expertisecentrum is gericht op de existentiële, spirituele, ethische en esthetische dimensie van zingeving en levensbeschouwing. Hierbij worden heel nadrukkelijk niet alleen de cognitieve en verbale uitdrukkingsvormen van zingeving en levensbeschouwing belicht, maar is er ook aandacht voor verbeelding, zintuiglijkheid en lichamelijkheid.

Blijf jezelf ontwikkelen met onze bij- en nascholing voor docenten, geestelijk verzorgers, voorgangers en andere professionals. Het niveau van alle cursussen is hbo en hbo+. Voor alle cursussen gelden de algemene voorwaarden FRT.

Cursusaanbod

Herfst 2022

Winter / Voorjaar 2023

  • Bezield leiderschap - Ontwikkel je leiderschapsvisie vanuit een spirituele dimensie: 18 jan.; 8 feb.; 8 maart; 29 maart 2023
  • De geestelijk verzorger al verbeeldingsprofessional - Ontwikkel je eigen verbeeldingskracht in de ontmoeting met de ander: 25 jan.; 15 feb. 15 maart; 5 april 2023
  • Vormgeven aan een interfaith context- Ontwikkel je interfaith competentie in verbinding met de ander: 10 mei; 24 mei; 7 juni; 28 juni 2023
  • Godsbeelden en geestelijke gezondheid- Onmisbare kennis van psychische problematiek en geloof: mei - juni 2023
  • Kinderen, rouw en verlies: mei - juni 2023

Bekijk ons aanbod

Ga naar onze cursussen

Heb je vragen? Of wil je je opgeven voor een cursus?

Neem contact met ons op: