Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leer wat je kunt betekenen voor mensen met trauma

Heb jij als geestelijk verzorger, pastor of predikant in je werk regelmatig te maken met mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan en wil je weten hoe je deze mensen tegemoet kunt treden en wat kun je voor hen betekenen, juist vanuit je eigen deskundigheid? Op deze vraag geeft de cursus ‘Geestelijke zorg en trauma’ antwoord. Psychologische en theologische verdieping wordt verbonden met de concrete beroepspraktijk.

Sessies

De cursus is opgebouwd uit vier cursusdagen met ieder twee inleidingen en andere werkvormen waarin deelnemers zich de thematiek eigen kunnen maken. Op de eerste cursusdag vindt een verkenning van het thema plaats, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Daarna besteden we aandacht aan de verankering van traumatisering in de levensloop, met name ook in het primaire verband van het gezin. Inhoudelijk staan we stil bij zingeving en identiteit. De derde keer gaan we in op de culturele aspecten en bespreken we de thematiek van religie en geweld. De vierde sessie gaan we specifiek in op de rol van trauma’s bij ouderen. Inhoudelijk kijken we naar de betekenis van vergeving en verzoening. Telkens wordt een wisselwerking gezocht tussen praktijkbespreking, theoretische inzichten en persoonlijke betrokkenheid.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen €795,- per deelnemer.

Deelnemers

Aan deze training kunnen minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers deelnemen.

Trainers

Deze cursus wordt verzorgd door drs. Lenneke Post en gastdocenten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via