Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onmisbare kennis van psychische problematiek en geloof

De cursus Godsbeelden en geestelijke gezondheid voorziet in specifieke psychologische kennis die onontbeerlijk is voor iedereen die als pastor of geestelijk verzorger in aanraking komt met mensen met psychische problematiek, vanuit een combinatie van wetenschappelijke inzichten en praktische handreikingen.

Programma

De cursus bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel omvat een e-learning met collegevideo’s, literatuurstudie en verwerkingsopdrachten. De e-learning bestaat uit drie lessen:

  • Les 1: Godsbeelden. Een introductie vanuit relationeel-psychologisch perspectief;
  • Les 2: Godsbeelden en psychopathologie;
  • Les 3: Godsbeelden binnen pastoraat en geestelijke verzorging.

Aan het einde van deze online module volgt een kennistoets. Deze moet met een voldoende afgerond worden om accreditatiepunten te verkrijgen. De online module kun je in je eigen tijd volgen. Afronding hiervan is voorwaarde voor deelname aan het tweede onderdeel.

Het tweede onderdeel bestaat uit een gezamenlijk werkcollege. Dit is de afsluiting van de cursus. In deze bijeenkomst bespreek je met je groepsgenoten casuïstiek en ga je met hen (en de docent) in gesprek over het geleerde. Bij voldoende belangstelling wordt dit werkcollege tweemaal per jaar aangeboden.

Doelgroep

De cursus is gericht op geestelijk verzorgers, predikanten, pastoraal werkers, imams en anderen die in hun werk spreken met mensen over religie en zingeving in het algemeen, en over God en geloofsbeleving in het bijzonder; GGZ-professionals (psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten en anderen) die meer willen weten over de interactie tussen psychiatrie en religie en in hun hulpverlening aandacht (willen) geven aan existentiële vragen in relatie tot de problematiek van de cliënt.

Deelnemers

Voor deze cursus geldt geen maximum aantal deelnemers.

Trainer

Coördinerend docent is prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker. Hanneke Schaap-Jonker is bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit. Daarnaast werkt zij als rector van het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg), onderdeel van Eleos en De Hoop ggz. Haar expertise ligt op het snijvlak van psychiatrie en psychische problemen enerzijds en geloofsbeleving, zingeving en existentiële vragen anderzijds.

Kosten

€175,- per deelnemer.

Accreditaties