Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onmisbare kennis van psychische problematiek en geloof

Wie is God voor iemand met psychische problematiek? Hoe ziet en ervaart diegene de verhouding tot God? Hoe hangt dat samen met de psychische beleving en problematiek, en wat betekent dat voor pastorale begeleiding, geestelijke verzorging of hulpverlening? In de nascholingscursus Godsbeelden en geestelijke gezondheid ga je op zoek naar antwoorden op deze vragen. Godsbeelden en geestelijke gezondheid staan daarbij centraal. In de e-learning benaderen we godsbeelden vanuit het perspectief van de klinische godsdienstpsychologie. Daarbij is aandacht voor zowel wetenschappelijke kennis als praktische implicaties en vaardigheden.

De cursus draagt bij aan een verdieping van je kennis en vaardigheden in de omgang met mensen met psychische problematiek. De twee onderliggende uitgangspunten zijn dan ook:

Het godsbeeld is een goede ingang om religie en zingeving vanuit een professioneel referentiekader aan de orde te stellen;

Aandacht hiervoor kan bijdragen aan het existentieel en psychologisch welbevinden van de ander.