Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leer wat je kunt betekenen voor mensen met trauma

Geestelijk verzorgers, pastores en predikanten hebben in hun werk regelmatig te maken met mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan. Hoe treed je deze mensen tegemoet en wat kun je voor hen betekenen, juist vanuit je eigen deskundigheid? Op deze vraag geeft de cursus ‘Geestelijke zorg en trauma’ antwoord door psychologische en theologische verdieping te verbinden met de concrete beroepspraktijk.

Geestelijk verzorgers, pastores en predikanten hebben in hun werk regelmatig te maken met mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan. Hoe treed je deze mensen tegemoet en wat kun je voor hen betekenen, juist vanuit je eigen deskundigheid?

In deze cursus verken je wat je als geestelijk verzorger, pastor of predikant vanuit je eigen deskundigheid kunt betekenen voor mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan. Je exploreert deze thematiek zowel inhoudelijk als persoonlijk, om zo de terugkoppeling tussen theorie en levenservaring zichtbaar te houden. Leidend hierin zijn steeds de drie bronnen voor geïnspireerde en doorleefde professionaliteit: persoonlijke, professionele en levensbeschouwelijke waarden.

Tijdens de cursusdagen zijn er lezingen door gastdocenten waarmee je inzichten opdoet op gebied van traumatisering in de levensloop, de culturele aspecten van trauma en de rol van trauma bij ouderen. Daarnaast zijn er lezingen door de hoofddocenten over religie en geweld, zingeving en identiteit, en vergeving en verzoening, zodat je vertrouwd raakt met wat je als geestelijk verzorger, pastor of predikant kunt doen voor mensen die geconfronteerd zijn met traumatische gebeurtenissen. Bovendien werk je in kleine groepjes aan (eigen) casuïstiek of deel je persoonlijke ervaringen en reflecties om je deze inzichten nog meer eigen te maken. Ter verdieping op wat er tijdens de cursusdagen aan de orde komt, werk je tussen de cursusdagen door aan opdrachten en lees je (delen uit) de aan de cursus verbonden literatuur.

Wil je weten wat je als geestelijk verzorger, pastor of predikant kunt betekenen voor mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan? Dan is deze cursus geknipt voor jou!

Prof. dr Ruard Ganzevoort en drs. Lenneke Post

Prof. dr Ruard Ganzevoort en drs. Lenneke Post

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via