Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Draag bij aan de toekomst van jongeren

Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Heb jij hart voor het onderwijs en vind je het een uitdaging om je kennis en vaardigheden over te dragen op jonge mensen?

Dan is de studie Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen iets voor jou. 

De opleiding heeft twee instroommomenten, 1 september (aanmelddeadline 1 mei) en 1 februari (aanmelddeadline 1 november).

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Toelatingseisen

  Om tot de opleiding toegelaten te kunnen worden, moet je aan de volgende criteria voldoen:

  • Je bent in het bezit van een WO-masterdiploma (of doctoraaldiploma).
  • Binnen het totale opleidingstraject (inclusief bachelor) is aantoonbaar voldoende vakinhoudelijke kennis opgedaan conform de landelijke vakinhoudelijke toelatingscriteria.

  De toelatingscommissie beoordeelt of aan deze criteria is voldaan. 

  Kijk onder het kopje ‘schoolvakken’ voor specifieke informatie over de toelatingseisen per schoolvak. Plaatsing voor de opleiding is afhankelijk van de beschikbaarheid van stageplaatsen. Bij grote belangstelling voor een opleiding kan daarom selectie gelden. De afgelopen drie startmomenten is dit niet nodig geweest.

  E-variant bij aardrijkskunde  
  Voor de E-variant binnen de master Earth Sciences geldt dat je je niet apart hoeft aan te melden voor de lerarenopleiding. In Studielink kun je gewoon je masteropleiding laten doorlopen. Wel zul je tijdig (zie deadline aanmelden) bij het onderwijsbureau van de lerarenopleiding moeten aangeven wanneer je start met de opleiding. Je dient dan een verklaring van toelaatbaarheid te overleggen; deze kun je aanvragen bij je mastercoördinator. Omdat de E-variant gevolgen heeft voor het getuigschrift en diplomasupplement moet bovendien het onderwijsbureau van je eigen faculteit op de hoogte worden gebracht. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk.

 • Specifieke toelatingseisen per schoolvak

  Aardrijkskunde
  Je bent direct toelaatbaar met een universitaire bachelor fysische of sociale geografie èn een universitaire master, mits minimaal 18 EC aan sociale geografie èn 18 EC aan fysische geografie is behaald.

  Heb je een andere combinatie van bachelor en universitaire master?
  Je bent direct toelaatbaar als je binnen je bachelor- en masteropleiding minimaal 120 EC behaald hebt aan geografische vakken, waarbij minimaal 18 EC aan Sociale geografie èn 18 EC aan Fysische geografie is behaald.

  Voldoe je hier niet helemaal aan?
  Dan kan je mogelijk met een beperkt applicatieprogramma alsnog starten. Stuur een toelatingsverzoek met kopieën van je diploma’s en complete officiële cijferlijsten aan lerarenopleidingen@vu.nl. Je ontvangt binnen een maand het oordeel over je toelaatbaarheid, inclusief de omvang van het applicatieprogramma als er een studeerbaar traject is.

  Tweedegraads bevoegdheid
  Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid Aardrijkskunde, en wil je nu een eerstegraads lesbevoegdheid halen, dan kun je kiezen voor de Educatievariant van de tweejarige Master Earth Sciences. Deze master leidt je in twee jaar op tot én vakspecialist én eerstegraads leraar Aardrijkskunde. Hier gaat nog een premastertraject aan vooraf. Hoe lang je totaal aan dit traject bezig bent hangt vooral af van de vakinhoud van de gevolgde hbo-opleiding. Reken op een programma van minimaal 2 jaar (voltijds)studie. Vermeld daarbij dat het gaat om een traject om de eerstegraads lesbevoegdheid te halen, zodat er ook voldoende sociaalgeografische vakken in je (pre)master zijn opgenomen.

  Algemene economie
  Je bent direct toelaatbaar met een universitaire bachelor Algemene Economie èn een universitaire master. 

  Heb je een andere combinatie van bachelor en universitaire master?
  Je bent direct toelaatbaar als je binnen je bachelor- en masteropleiding minimaal 120 EC behaald hebt aan economische vakken waarvan minimaal 66 EC verdeeld over de kerndomeinen: 

  Micro-economie, Macro-economie, Monetaire economie, Internationale economische betrekkingen, Openbare financiën, Wiskunde en statistiek. 

  Voldoe je hier niet helemaal aan?
  Dan kan je mogelijk met een beperkt applicatieprogramma alsnog starten. Stuur een toelatingsverzoek met kopieën van je diploma’s en complete officiële cijferlijsten aan lerarenopleidingen@vu.nl. Je ontvangt binnen een maand het oordeel over je toelaatbaarheid, inclusief de omvang van het applicatieprogramma als er een studeerbaar traject is.

  Tweedegraads bevoegdheid 
  Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid algemene economie, en wil je nu een eerstegraads lesbevoegdheid halen, dan moet je eerst bij de School of Business and Economics een masteropleiding in de Economie volgen om je vakinhoudelijke kennis aan te vullen tot masterniveau. Hier gaat nog een premastertraject aan vooraf. Hoe lang je totaal aan dit traject bezig bent hangt vooral af van de vakinhoud van de gevolgde hbo-opleiding. Reken op een programma van minimaal 1,5 jaar (voltijds)studie. Na het behalen van het masterdiploma ben je toelaatbaar tot de universitaire lerarenopleiding voor Algemene Economie en krijg je vrijstellingen voor de helft van de opleiding. Voor specifieke informatie over je toelaatbaarheid tot de (pre)masteropleiding kun je contact opnemen met lerarenopleidingen@vu.nl.

  Alternatieve route is de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (2 jaar).

  Bedrijfseconomie
  Je bent direct toelaatbaar met een universitaire bachelor Bedrijfseconomie èn een universitaire master. 

  Heb je een andere combinatie van bachelor en universitaire master?
  je bent direct toelaatbaar als je binnen je bachelor- en masteropleiding minimaal 120 EC behaald hebt aan economische vakken waarvan minimaal 66 EC verdeeld over de kerndomeinen: 

  Financial accounting, Management accounting, Organisatie, Marketing, Financiering en beleggingen. 

  Voldoe je hier niet helemaal aan?
  Dan kan je mogelijk met een beperkt applicatieprogramma alsnog starten. Stuur een toelatingsverzoek met kopieën van je diploma’s en complete officiële cijferlijsten aan lerarenopleidingen@vu.nl. Je ontvangt binnen een maand het oordeel over je toelaatbaarheid, inclusief de omvang van het applicatieprogramma als er een studeerbaar traject is.

  Tweedegraads bevoegdheid
  Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid M&O of bedrijfseconomie, en wil je nu een eerstegraads lesbevoegdheid halen, dan moet je eerst bij de School of Business and Economics een masteropleiding in de Bedrijfseconomie volgen om je vakinhoudelijke kennis aan te vullen tot masterniveau. Hier gaat nog een premastertraject aan vooraf. Hoe lang je totaal aan dit traject bezig bent hangt vooral af van de vakinhoud van de gevolgde hbo-opleiding. Reken op een programma van minimaal 1,5 jaar (voltijds)studie. Na het behalen van het masterdiploma ben je toelaatbaar tot de universitaire lerarenopleiding voor M&O en krijg je vrijstellingen voor de helft van de opleiding. Voor specifieke informatie over je toelaatbaarheid tot de (pre)masteropleiding kun je contact opnemen met lerarenopleidingen@vu.nl.

  Alternatieve route is de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (2 jaar).

  Geschiedenis
  Je bent direct toelaatbaar met een universitaire bachelor Geschiedenis èn een universitaire master. 

  Heb je een andere combinatie van bachelor en universitaire master?
  Je bent direct toelaatbaar als je binnen je bachelor- en masteropleiding minimaal 120 EC behaald hebt verdeeld over de kerndomeinen: Periodenkennis, Politieke geschiedenis, Sociaal-economische kennis, Cultureel-mentale geschiedenis, Theoretische geschiedenis.

  Voldoe je hier niet helemaal aan?
  Dan kan je mogelijk met een beperkt applicatieprogramma alsnog starten. Stuur een toelatingsverzoek met kopieën van je diploma’s en complete officiële cijferlijsten aan lerarenopleidingen@vu.nl. Je ontvangt binnen een maand het oordeel over je toelaatbaarheid, inclusief de omvang van het applicatieprogramma als er een studeerbaar traject is.

  Tweedegraads bevoegdheid 
  Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid Geschiedenis, en wil je nu een eerstegraads lesbevoegdheid halen, dan moet je eerst bij de Faculteit der Geesteswetenschappen een masteropleiding in de Geschiedenis volgen om je vakinhoudelijke kennis aan te vullen tot masterniveau. Hier gaat nog een premastertraject aan vooraf. Hoe lang je totaal aan dit traject bezig bent hangt vooral af van de vakinhoud van de gevolgde hbo-opleiding. Reken op een programma van minimaal 1,5 jaar (voltijds)studie. Na het behalen van het masterdiploma ben je toelaatbaar tot de universitaire lerarenopleiding Geschiedenis en krijg je vrijstellingen voor de helft van de opleiding. Voor specifieke informatie over je toelaatbaarheid tot de (pre)masteropleiding kun je direct contact opnemen met een studieadviseur van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Vermeld daarbij dat het gaat om een traject om de eerstegraads lesbevoegdheid te halen, zodat er de benodigde vakken in je (pre)master zijn opgenomen.

  Alternatieve route is de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (2 jaar).

  Godsdienst/levensbeschouwing
  Je bent direct toelaatbaar met een universitaire bachelor theologie of religiewetenschappen èn een universitaire master. 

  Heb je een andere combinatie van bachelor en universitaire master?
  Je bent direct toelaatbaar als je binnen je bachelor- en masteropleiding minimaal 120 EC behaald hebt aan vakken op het gebied van godsdienst en levensbeschouwing, waarvan minimaal 75 EC verdeeld over de kerndomeinen: Theologische vakken, Godsdienstwetenschappen, Sociale wetenschappen, Literair-historische vakken. 

  Voldoe je hier niet helemaal aan?
  Dan kan je mogelijk met een beperkt applicatieprogramma alsnog starten. Stuur een toelatingsverzoek met kopieën van je diploma’s en complete officiële cijferlijsten aan lerarenopleidingen@vu.nl. Je ontvangt binnen een maand het oordeel over je toelaatbaarheid, inclusief de omvang van het applicatieprogramma als er een studeerbaar traject is.

  Tweedegraads bevoegdheid  
  Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid Godsdienst/levensbeschouwing, en wil je nu een eerstegraads lesbevoegdheid halen, dan moet je eerst bij de Faculteit Religie en Theologie een masteropleiding volgen om je vakinhoudelijke kennis aan te vullen tot masterniveau. Hier gaat nog een premastertraject aan vooraf. Hoe lang je totaal aan dit traject bezig bent hangt vooral af van de vakinhoud van de gevolgde hbo-opleiding. Reken op een programma van minimaal 1,5 jaar (voltijds)studie. Na het behalen van het masterdiploma ben je toelaatbaar tot de universitaire lerarenopleiding Godsdienst/levensbeschouwing en krijg je vrijstellingen voor de helft van de opleiding. Voor specifieke informatie over je toelaatbaarheid tot de (pre)masteropleiding kun je direct contact opnemen met een studieadviseur van de Faculteit der Godgeleerdheid. Vermeld daarbij dat het gaat om een traject om de eerstegraads lesbevoegdheid te halen, zodat er de benodigde vakken uit de verschillende domeinen in je (pre)master zijn opgenomen. 

  Alternatieve route is de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (2 jaar).

  Maatschappijleer
  Je bent direct toelaatbaar met een universitaire bachelor Politicologie, Sociologie, Algemene Sociale Wetenschappen of Bestuurskunde èn een universitaire master. 

  Ook ben je direct toelaatbaar als je aan de VU bij faculteit FSW een bachelor behaald hebt èn een master Politicologie, Sociologie of Bestuurskunde. 

  Heb je een andere combinatie van bachelor en universitaire master?
  Je bent direct toelaatbaar als je binnen je bachelor- en masteropleiding minimaal 120 EC behaald hebt aan sociaalwetenschappelijke vakken, waarvan minimaal 30 EC aan Politicologie, 24 EC aan Sociologie en 6 EC aan Bestuurskunde. 

  Voldoe je hier niet helemaal aan?
  Dan kan je mogelijk met een beperkt applicatieprogramma alsnog starten. Stuur een toelatingsverzoek met kopieën van je diploma’s en complete officiële cijferlijsten aan lerarenopleidingen@vu.nl. Je ontvangt binnen een maand het oordeel over je toelaatbaarheid, inclusief de omvang van het applicatieprogramma als er een studeerbaar traject is.

  Tweedegraads bevoegdheid
  Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid Maatschappijleer, en wil je nu een eerstegraads lesbevoegdheid halen, dan moet je eerst bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen een masteropleiding in de sociale wetenschappen volgen om je vakinhoudelijke kennis aan te vullen tot masterniveau. Hier gaat nog een premastertraject aan vooraf. Hoe lang je totaal aan dit traject bezig bent hangt vooral af van de vakinhoud van de gevolgde hbo-opleiding. Reken op een programma van minimaal 1,5 jaar (voltijds)studie. Na het behalen van het masterdiploma ben je toelaatbaar tot de universitaire lerarenopleiding Maatschappijleer/maatschappijwetenschappen en krijg je vrijstellingen voor de helft van de opleiding. Voor specifieke informatie over je toelaatbaarheid tot de (pre)masteropleiding kun je direct contact opnemen met toelating.fsw@vu.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om een traject om de eerstegraads lesbevoegdheid te halen, zodat er de benodigde vakken uit de verschillende domeinen in je (pre)master zijn opgenomen. 

  Alternatieve route is de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (2 jaar).

 • Vrijstelling

  Het is mogelijk om voor onderdelen van de opleiding een vrijstelling te krijgen op basis van eerder verworven competenties (EVC's).  

  Als je naast je masterdiploma al in het bezit bent van een andere lesbevoegdheid heb je mogelijk recht op vrijstellingen: 

  • Tweedegraads lesbevoegdheid behaald in HBO in hetzelfde schoolvak: 30 EC aan vrijstellingen
  • Afgeronde educatieve minor / educatieve module in het WO in hetzelfde schoolvak: 27 EC aan vrijstellingen 
  • Eerstegraads lesbevoegdheid behaald in het WO in een ander schoolvak: 41 EC aan vrijstellingen
  • Een andere lesbevoegdheid (tweedegraads lesbevoegdheid in ander schoolvak of lesbevoegdheid voor het Hoger Onderwijs): individueel besluit van de examencommissie. 
  • Wanneer je toelaatbaar bent tot de opleiding en minstens drie jaar werkervaring hebt als docent vo kan je een intake voor een EVC-traject aanvragen.
 • Inschrijven

  Voordat je je inschrijft, raden wij je aan de volledige inschrijfprocedure aandachtig door te lezen. Zij-instromers schrijven zich niet als student in.

 • Kosten en studiefinanciering

  Collegegelden worden per jaar vastgesteld.  

  Wie voldoet aan de daarvoor geldende regels, komt in aanmerking voor studiefinanciering. Er zijn verschillende financiële tegemoetkomingsregelen voor leraren. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 • Startdagen

  De Master Leraar VHO start twee keer per jaar: in september (deadline aanmelden: 1 mei) en in februari (deadline aanmelden: 1 november).

  In de eerste onderwijsweek 2021-22 vindt onderwijs plaats op:

  • Maandag 30 augustus
  • Donderdag 2 september
  • Vrijdag 3 september

  Deelname aan deze startdagen is verplicht.

 • Opleidingsroutes

  Regulier (voltijd of deeltijd):
  Je volgt het complete programma van 60 EC.
  Je kunt de opleiding combineren met een baan in het onderwijs, waarbij (een deel van) je baan als stage geldt. Meestal zal je dan voor de deeltijdvariant moeten kiezen.

  Instroom (voltijd of deeltijd):
  Als naast je masterdiploma al in het bezit bent van een andere lesbevoegdheid heb je recht op vrijstellingen: 

  • Tweedegraads lesbevoegdheid behaald in HBO in hetzelfde schoolvak: 30 EC aan vrijstellingen
  • Afgeronde educatieve minor / educatieve module in het WO in hetzelfde schoolvak: 27 EC aan vrijstellingen 
  • Eerstegraads lesbevoegdheid behaald in het WO in een ander schoolvak: 41 EC aan vrijstellingen Een andere lesbevoegdheid (tweedegraads lesbevoegdheid in ander schoolvak of lesbevoegdheid voor het Hoger Onderwijs): individueel besluit van de examencommissie. 

  Je kunt de opleiding combineren met een baan in het onderwijs, waarbij (een deel van) je baan als stage geldt. Meestal zal je dan voor de deeltijdvariant moeten kiezen.

  EVC (voltijd of deeltijd):
  Je komt hiervoor in aanmerking als je al minimaal een jaar lang acht uur per week als onbevoegd docent voor de klas staat, of als je minimaal 3 jaar werkervaring hebt die relevant is voor het beroep als docent. Het is mogelijk om voor onderdelen van de opleiding een vrijstelling te krijgen op basis van eerder verworven competenties. Zie verder: Voorwaarden EVC-procedure.

  Je kunt de opleiding combineren met een baan in het onderwijs, waarbij (een deel van) je baan als stage geldt. Meestal zal je dan voor de deeltijdvariant moeten kiezen.

  Zij-instroom (deeltijd):
  Je hebt een afgeronde universitaire studie (doctoraal of master), en je bent als on(der)bevoegd docent aangesteld op een school. Je school kan de subsidie voor zij-instromers aanvragen, waarmee je in de vorm van contractonderwijs je eerstegraads lesbevoegdheid haalt. Het is mogelijk om voor onderdelen van de opleiding een vrijstelling te krijgen op basis van eerder verworven competenties. Zie verder: Opleidingspagina van de ULO voor zij-instromers.

  Naast deze vier routes binnen deze master biedt de VU andere trajecten om een eerstegraads of tweedegraads lesbevoegdheid te behalen. Zie het complete overzicht op: www.vu.nl/lerarenopleidingen

 • VU Matching

  Het beroep van leraar staat in de belangstelling. Je overweegt om de lerarenopleiding aan de VU te gaan volgen. Maar weet je waar je voor kiest? Heb je een goed beeld van het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs? Voldoet onze opleiding aan jouw verwachtingen? En heb jij de juiste kwaliteiten en vaardigheden? Algemene informatie vind je op onze website, uitgebreidere informatie krijg je op de voorlichtingsbijeenkomst en de meeloopdag. Door grondig te checken of jij de juiste keuze maakt, vergroot je de kans om je opleiding succesvol te doorlopen. Daarom hebben wij, samen met een aantal opleidingsscholen, een matching-traject ingesteld.

  Voor wie is de matching?
  De matching is voor studenten die in stagevariant de opleiding gaan volgen, en geen ervaring hebben in het lesgeven in het voortgezet onderwijs. Studenten met een baan in het voortgezet onderwijs, tweedegraads instromers, zij-instromers en kandidaten die een EVC-assessment hebben gevolgd, evenals studenten die de Educatieve minor succesvol hebben afgerond, worden vrijgesteld van het matchingstraject. Voor de overige studenten is deelname verplicht. 

  Vragen

 • Voorlichtingsbijeenkomsten

  Wil je deelnemen aan een voorlichting? Bekijk de data van de voorlichtingsbijeenkomsten en meld je aan

Heb je vragen?

Neem contact met ons op. Telefonisch spreekuur: maandag & woensdag van 10.00 - 12.00 uur. We houden regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten. Kijk voor een overzicht op vu.nl/lerarenopleiding.

020-5989210