Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Master Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

VU Lerarenopleiding | naast algemene voorwaarden gelden specifieke toelatingseisen per schoolvak

Wil jij een goede leraar in het voortgezet onderwijs worden? Dan ben je bij ons van harte welkom! Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 • Je bent in het bezit van een WO-masterdiploma (of doctoraaldiploma).
 • Binnen het totale opleidingstraject (inclusief bachelor) is aantoonbaar voldoende vakinhoudelijke kennis opgedaan conform de landelijke vakinhoudelijke toelatingscriteria. De toelatingscommissie beoordeelt of aan deze criteria is voldaan. 
 • Per schoolvak gelden specifieke toelatingseisen. Check deze eisen hieronder bij 'Specifiek toelatingseisen per schoolvak'.

Toelaatbaar?
Heb jij de juiste kwaliteiten en vaardigheden om deel te kunnen nemen aan deze opleiding of twijfel je nog over je toelaatbaarheid? Neem contact met ons op voor overleg.

Overal een vinkje? Schrijf je in!
Wil jij je graag voor de master Leraar in het VHO inschrijven? Loop de voorwaarden in het overzicht hieronder zorgvuldig na. Voldoe je aan de voorwaarden? Klik op de blauwe aanmeldbutton hierboven of volg deze link. Vergeet niet de aanmeldprocedure aandachtig door te lezen.

De master Leraar VHO start tweemaal per jaar: in september en februari. Om in september te starten dien je je aan te melden vóór 1 mei, voor de februaristart is de aanmelddeadline 1 november.

Inschrijving na aanmelddeadline
Als je je binnen een maand na de aanmelddeadline van 1 mei/1 november alsnog aanmeldt, dan kun je mogelijk nog geplaatst worden. Er wordt dan na aanmelding contact met je opgenomen door de toelatingscommissie. Als er een goede reden is voor de late aanmelding én er nog een stageplaats op een opleidingsschool bemiddeld kan worden (of als je een baan hebt als leraar die voldoet aan onze criteria), word je alsnog toegelaten.

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Specifieke toelatingseisen per schoolvak

  Aardrijkskunde
  Je bent direct toelaatbaar met een universitaire bachelor Fysische of Sociale geografie én een universitaire master, mits minimaal 18 EC aan Sociale geografie èn 18 EC aan Fysische geografie is behaald. 

  Heb je een andere combinatie van bachelor en universitaire master?
  Je bent direct toelaatbaar als je binnen je bachelor- en masteropleiding minimaal 120 EC behaald hebt aan geografische vakken, waarbij minimaal 18 EC aan Sociale geografie èn 18 EC aan Fysische geografie is behaald.

  Voldoe je hier niet helemaal aan?
  Dan kan je mogelijk met een beperkt applicatieprogramma alsnog starten. Stuur een toelatingsverzoek met kopieën van je diploma’s en complete officiële cijferlijsten aan lerarenopleidingen@vu.nl. Je ontvangt binnen een maand het oordeel over je toelaatbaarheid, inclusief de omvang van het applicatieprogramma als er een studeerbaar traject is.

  Tweedegraads bevoegdheid
  Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid Aardrijkskunde, en wil je nu een eerstegraads lesbevoegdheid halen, dan kun je kiezen voor de educatieve variant van de tweejarige master Earth Sciences. Deze master leidt je in twee jaar op tot én vakspecialist én eerstegraads leraar Aardrijkskunde. Hier gaat nog een pre-mastertraject aan vooraf. Hoe lang je totaal aan dit traject bezig bent hangt vooral af van de vakinhoud van de gevolgde hbo-opleiding. Reken op een programma van minimaal 2 jaar (voltijds)studie. 

  Voor specifieke informatie over je toelaatbaarheid tot de (pre-)masteropleiding kun je direct contact opnemen. Vermeld daarbij dat het gaat om een traject om de eerstegraads lesbevoegdheid te halen, zodat er ook voldoende sociaalgeografische vakken in je (pre-)master zijn opgenomen.

  Let op: andere aanmeldprocedure voor de E-variant van Aardrijkskunde  

  Voor de E-variant binnen de master Earth Sciences geldt dat je je niet apart hoeft aan te melden voor de lerarenopleiding. In Studielink kun je gewoon je masteropleiding laten doorlopen. Wel zul je tijdig (zie deadline aanmelden) bij het onderwijsbureau van de lerarenopleiding moeten aangeven wanneer je start met de opleiding. Je dient dan een verklaring van toelaatbaarheid te overleggen; deze kun je aanvragen bij je master-coördinator.

  Algemene economie
  Je bent direct toelaatbaar met een universitaire bachelor Algemene economie én een universitaire master.

  Heb je een andere combinatie van bachelor en universitaire master?
  Je bent direct toelaatbaar als je binnen je bachelor- en masteropleiding minimaal 120 EC behaald hebt aan economische vakken waarvan minimaal 66 EC verdeeld over de kerndomeinen: 
  Micro-economie, Macro-economie, Monetaire economie, Internationale economische betrekkingen, Openbare financiën, Wiskunde en statistiek. 

  Voldoe je hier niet helemaal aan?
  Dan kan je mogelijk met een beperkt applicatieprogramma alsnog starten. Stuur een toelatingsverzoek met kopieën van je diploma’s en complete officiële cijferlijsten aan lerarenopleidingen@vu.nl. Je ontvangt binnen een maand het oordeel over je toelaatbaarheid, inclusief de omvang van het applicatieprogramma als er een studeerbaar traject is.

  Tweedegraads bevoegdheid 
  Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid economie, dan moet je eerst de premaster Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs volgen (30 EC) voordat je kunt starten met de masteropleiding Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (2 jaar), waarbij je 30 EC aan vrijstellingen krijgt.

  De alternatieve route is via de School of Business and Economics waar je eerst een premaster en masteropleiding Economie volgt. Na het behalen van het masterdiploma ben je toelaatbaar tot de master Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen voor schoolvak Algemene economie en krijg je 30 EC aan vrijstellingen.

  Voor specifieke informatie over je toelaatbaarheid tot deze trajecten kun je contact opnemen met de toelatingscommissie via lerarenopleidingen@vu.nl

  Bedrijfseconomie
  Je bent direct toelaatbaar met een universitaire bachelor Bedrijfseconomie én een universitaire master. 

  Heb je een andere combinatie van bachelor en universitaire master?
  Je bent direct toelaatbaar als je binnen je bachelor- en masteropleiding minimaal 120 EC behaald hebt aan economische vakken waarvan minimaal 66 EC verdeeld over de kerndomeinen: 
  Financial accounting, Management accounting, Organisatie, Marketing, Financiering en beleggingen. 

  Voldoe je hier niet helemaal aan?
  Dan kan je mogelijk met een beperkt applicatieprogramma alsnog starten. Stuur een toelatingsverzoek met kopieën van je diploma’s en complete officiële cijferlijsten aan lerarenopleidingen@vu.nl. Je ontvangt binnen een maand het oordeel over je toelaatbaarheid, inclusief de omvang van het applicatieprogramma als er een studeerbaar traject is.

  Tweedegraads bevoegdheid
  Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid economie dan moet je eerst de premaster Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs volgen (30 EC) voordat je kunt starten met de masteropleiding Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (2 jaar), waarbij je 30 EC aan vrijstellingen krijgt.

  De alternatieve route is via de School of Business and Economics waar je eerst een premaster en masteropleiding Bedrijfseconomie volgt. Na het behalen van het masterdiploma ben je toelaatbaar tot de master Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen voor schoolvak Bedrijfseconomie en krijg je 30 EC aan vrijstellingen.

  Voor specifieke informatie over je toelaatbaarheid tot deze trajecten kun je contact opnemen met de toelatingscommissie via lerarenopleidingen@vu.nl

  Geschiedenis
  Je bent direct toelaatbaar met een universitaire bachelor Geschiedenis én een universitaire master. 

  Heb je een andere combinatie van bachelor en universitaire master?
  Je bent direct toelaatbaar als je binnen je bachelor- en masteropleiding minimaal 120 EC behaald hebt verdeeld over de kerndomeinen: Periodenkennis, Politieke geschiedenis, Sociaal-economische kennis, Cultureel-mentale geschiedenis, Theoretische geschiedenis.

  Voldoe je hier niet helemaal aan?
  Dan kan je mogelijk met een beperkt applicatieprogramma alsnog starten. Stuur een toelatingsverzoek met kopieën van je diploma’s en complete officiële cijferlijsten aan lerarenopleidingen@vu.nl. Je ontvangt binnen een maand het oordeel over je toelaatbaarheid, inclusief de omvang van het applicatieprogramma als er een studeerbaar traject is.

  Tweedegraads bevoegdheid 
  Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid Geschiedenis, dan moet je eerst de premaster Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs moet volgen (30 EC) voordat je kunt starten met de masteropleiding Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (2 jaar), waarbij je 30 EC aan vrijstellingen krijgt.

  De alternatieve route is via de Faculteit der Geesteswetenschappen waar je eerst een premaster en masteropleiding volgt in Geschiedenis. Na het behalen van het masterdiploma ben je toelaatbaar tot de master Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen voor schoolvak Geschiedenis en krijg je 30 EC aan vrijstellingen.

  Voor specifieke informatie over je toelaatbaarheid tot deze trajecten kun je contact opnemen met de toelatingscommissie via lerarenopleidingen@vu.nl

  Godsdienst en Levensbeschouwing
  Je bent direct toelaatbaar met een universitaire bachelor theologie of religiewetenschappen én een universitaire master. 

  Heb je een andere combinatie van bachelor en universitaire master?
  Je bent direct toelaatbaar als je binnen je bachelor- en masteropleiding minimaal 120 EC behaald hebt aan vakken op het gebied van godsdienst en levensbeschouwing, waarvan minimaal 75 EC verdeeld over de kerndomeinen: Theologische vakken, Godsdienstwetenschappen, Sociale wetenschappen, Literair-historische vakken.

  Voldoe je hier niet helemaal aan?
  Dan kan je mogelijk met een beperkt applicatieprogramma alsnog starten. Stuur een toelatingsverzoek met kopieën van je diploma’s en complete officiële cijferlijsten aan lerarenopleidingen@vu.nl. Je ontvangt binnen een maand het oordeel over je toelaatbaarheid, inclusief de omvang van het applicatieprogramma als er een studeerbaar traject is.

  Tweedegraads bevoegdheid  
  Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid Godsdienst en Levensbeschouwing, en wil je nu een eerstegraads lesbevoegdheid halen, dan moet je eerst de premaster Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs moet volgen (30 EC) voordat je kunt starten met de masteropleiding Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (2 jaar), waarbij je 30 EC aan vrijstellingen krijgt.

  De alternatieve route is via de Faculteit Religie en Theologie waar je eerst een premaster en masteropleiding volgt. Na het behalen van het masterdiploma ben je toelaatbaar tot de master Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen voor schoolvak Godsdienst en Levensbeschouwing en krijg je 30 EC aan vrijstellingen.

  Voor specifieke informatie over je toelaatbaarheid tot deze trajecten kun je contact opnemen met de toelatingscommissie via lerarenopleidingen@vu.nl

  Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
  Je bent direct toelaatbaar met een universitaire bachelor Politicologie, Sociologie, Algemene Sociale Wetenschappen of Bestuurskunde én een universitaire master.

  Ook ben je direct toelaatbaar als je aan de VU bij faculteit FSW een bachelor behaald hebt én een master Politicologie, Sociologie of Bestuurskunde.

  Heb je een andere combinatie van bachelor en universitaire master?
  Je bent direct toelaatbaar als je binnen je bachelor- en masteropleiding minimaal 120 EC behaald hebt aan sociaalwetenschappelijke vakken, waarvan minimaal 42 EC aan Politicologie, 60 EC aan Sociologie en 18 EC aan Bestuurskunde.

  Voldoe je hier niet helemaal aan?
  Dan kan je mogelijk met een beperkt applicatieprogramma alsnog starten. Stuur een toelatingsverzoek met kopieën van je diploma’s en complete officiële cijferlijsten aan lerarenopleidingen@vu.nl. Je ontvangt binnen een maand het oordeel over je toelaatbaarheid, inclusief de omvang van het applicatieprogramma als er een studeerbaar traject is.

  Tweedegraads bevoegdheid
  Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid Maatschappijleer behaald aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), dan kun je versneld je eerstegraads bevoegdheid behalen dankzij het convenant dat we met de HvA hebben afgesloten. Je kunt dan zonder premaster de masteropleiding Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (2 jaar) volgen, waarbij je 30 EC aan vrijstellingen krijgt. Voorwaarde is wel dat je de minor Sociaalwetenschappelijk onderzoek hebt gevolgd aan de HvA.

  Voor andere studenten met een tweedegraads lesbevoegdheid Maatschappijleer geldt dat je eerst de premaster Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs moet volgen (30 EC) voordat je kunt starten met de masteropleiding Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (2 jaar), waarbij je 30 EC aan vrijstellingen krijgt.

  De alternatieve route is via de Faculteit der Sociale Wetenschappen waar je eerst een premaster en masteropleiding volgt in politicologie of sociologie. Na het behalen van het masterdiploma ben je toelaatbaar tot de master Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen voor schoolvak Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen en krijg je 30 EC aan vrijstellingen.

  Voor specifieke informatie over je toelaatbaarheid tot deze trajecten kun je contact opnemen met de toelatingscommissie via lerarenopleidingen@vu.nl

 • Vrijstelling

  Het is mogelijk om voor onderdelen van de opleiding een vrijstelling te krijgen op basis van eerder verworven competenties (EVC's).  

  Als je naast je masterdiploma al in het bezit bent van een andere lesbevoegdheid heb je mogelijk recht op vrijstellingen: 

  • Tweedegraads lesbevoegdheid behaald in HBO in hetzelfde schoolvak: 30 EC aan vrijstellingen
  • Afgeronde educatieve minor / educatieve module in het WO in hetzelfde schoolvak: 30 EC aan vrijstellingen 
  • Eerstegraads lesbevoegdheid behaald in het WO in een ander schoolvak: 41 EC aan vrijstellingen
  • Een andere lesbevoegdheid (tweedegraads lesbevoegdheid in ander schoolvak of lesbevoegdheid voor het Hoger Onderwijs): individueel besluit van de examencommissie.
 • Inschrijven

  Voordat je je inschrijft, raden wij je aan de volledige inschrijfprocedure aandachtig door te lezen. Zij-instromers schrijven zich niet als student in.

  Aanmelden voor de premaster gaat via Studielink. De naam van de premaster is: premaster Lerarenopleidingen voortgezet onderwijs. Het is handig om te zoeken op ‘voortgezet onderwijs’, ‘Vrije Universiteit Amsterdam’ en ‘WO Bachelor’. 

 • Kosten en studiefinanciering

  De kosten voor de Master Leraar VHO zijn vrijwel altijd gelijk aan het (wettelijk) collegegeld. Collegegelden worden per jaar vastgesteld.

  Wie voldoet aan de daarvoor geldende regels, komt in aanmerking voor studiefinanciering. Er zijn verschillende financiële tegemoetkomingsregelen voor leraren. Bijvoorbeeld: Heb je al een eerstegraads lesbevoegdheid en wil je een tweede lerarenopleiding doen waarvoor je instellingscollegegeld moet betalen? Dan kunt je de subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 • Startdagen

  De Master Leraar VHO start twee keer per jaar: in september (deadline aanmelden: 1 mei) en in februari (deadline aanmelden: 1 november).

  De startweek van de volgende septemberstart vindt plaats op maandag 26, donderdag 29 en vrijdag 30 augustus 2024.

  Deelname aan deze startdagen is verplicht.

 • Opleidingsroutes

  Regulier (voltijd of deeltijd):

  • Je volgt het complete programma van 60 EC. 
  • Je kunt de opleiding combineren met een baan in het onderwijs, waarbij (een deel van) je baan als stage geldt. Meestal zul je dan voor de deeltijdvariant moeten kiezen. 

  Instroom (voltijd of deeltijd):
  Als je naast je masterdiploma al in het bezit bent van een andere lesbevoegdheid heb je recht op vrijstellingen: 

  • Tweedegraads lesbevoegdheid behaald in HBO in hetzelfde schoolvak: 30 EC aan vrijstellingen 
  • Afgeronde educatieve minor / educatieve module in het WO in hetzelfde schoolvak: 30 EC aan vrijstellingen 
  • Eerstegraads lesbevoegdheid behaald in het WO in een ander schoolvak: 41 EC aan vrijstellingen Een andere lesbevoegdheid (tweedegraads lesbevoegdheid in ander schoolvak of lesbevoegdheid voor het Hoger Onderwijs): individueel besluit van de examencommissie. 

  Je kunt de opleiding combineren met een baan in het onderwijs, waarbij (een deel van) je baan als stage geldt. Meestal zul je dan voor de deeltijdvariant kiezen. 

  Zij-instroom (deeltijd):
  Je hebt een afgeronde universitaire studie (doctoraal of master), en je bent als on(der)bevoegd docent aangesteld op een school. Je school kan de subsidie voor zij-instromers aanvragen, waarmee je in de vorm van contractonderwijs je eerstegraads lesbevoegdheid haalt. Het is mogelijk om voor onderdelen van de opleiding een vrijstelling te krijgen op basis van eerder verworven competenties. Zie verder: Universitaire Lerarenopleidingen (ULO) voor zij-instromers

  Naast de vier routes binnen deze master biedt de VU nog andere trajecten om een eerstegraads of tweedegraads lesbevoegdheid te behalen. Zie het complete overzicht op: www.vu.nl/lerarenopleidingen.

 • VU Matching

  Het beroep van leraar staat in de belangstelling. Je overweegt om de lerarenopleiding aan de VU te gaan volgen. Maar weet je waar je voor kiest? Heb je een goed beeld van het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs? Voldoet onze opleiding aan jouw verwachtingen? En heb jij de juiste kwaliteiten en vaardigheden? Algemene informatie vind je op onze website, uitgebreidere informatie krijg je op de voorlichtingsbijeenkomst en de meeloopdag. Door grondig te checken of jij de juiste keuze maakt, vergroot je de kans om je opleiding succesvol te doorlopen. Daarom hebben wij, samen met een aantal opleidingsscholen, een matching-traject ingesteld.

  Voor wie is de matching? 
  De matching is voor studenten die in stagevariant de opleiding gaan volgen, en geen ervaring hebben in het lesgeven in het voortgezet onderwijs. Studenten met een baan in het voortgezet onderwijs, tweedegraads instromers en zij-instromers, evenals studenten die de Educatieve minor succesvol hebben afgerond, worden vrijgesteld van het matchingstraject. Voor de overige studenten is deelname verplicht.

  Voor de septemberstart 2024 vindt de matching plaats op dinsdag 4 juni van 09:15 - 12:30

  Vragen

 • Voorlichtingsbijeenkomsten

  Wil je deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst? Je bent van harte welkom. Bekijk de data van de voorlichtingsbijeenkomsten en meld je aan. 

Snel navigeren website Universitaire Lerarenopleidingen

Contact opnemen

Vragen over de Universitaire Lerarenopleidingen? Ons telefonisch spreekuur is op maandag & donderdag van 10.00 - 12.00 uur via 020-5989210

Of e-mail ons via lerarenopleidingen@vu.nl.