Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

2-jarige master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

VU Lerarenopleiding | tweejarige educatieve master in de Mens- en Maatschappijwetenschappen naar eerstegraads docentschap in het voortgezet onderwijs

Een goede leraar inspireert je voor de rest van je leven. Hij of zij vertelt geweldig, luistert goed, laat je andere, onverwachte kanten zien en is een sterke motivator. Als moderne leraar weet je wat leerlingen beweegt. 

Lesgeven is spannend en uitdagend. Voor de klas staan moet in je zitten, maar met de juiste opleiding haal je alles uit jezelf. Met de tweejarige educatieve master in de Mens- en Maatschappijwetenschappen word je opgeleid tot een leraar geschiedenis, algemene of bedrijfseconomie, godsdienst en levensbeschouwing of maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. 

Je kunt zelf bepalen waar je het accent op wilt leggen: meer vakinhoudelijke of didactische expertise, of meer kennis van onderwijsonderzoek. Zo bepaal jij wat voor leraar je wilt zijn. Voor je leerlingen, voor de school, je collega’s en voor jezelf!

Startdatum is 1 september (aanmelding vóór 1 juni)
Trefwoorden: master educatie | leraar geschiedenis | leraar economie | leraar bedrijfseconomie | leraar godsdienst en levensbeschouwing | leraar maatschappijleer | leraar maatschappijwetenschappen | leraar voortgezet onderwijs | leraar middelbare school | lerarenopleiding | eerstegraads lesbevoegdheid | docent 

Ontdek Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Ontdek Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Dit maakt de opleiding uniek:

  • De modulaire opbouw rond 21 thema’s (kernpraktijken). Hierin zitten alle bouwstenen die je nodig hebt om aan de slag te gaan als eerstegraads leraar.
  • Academische vakopleiding: vakinhoud, vakdidactiek en schoolpraktijk ineen.
  • Meer dan 50% van je opleiding ben je op de stageschool in de praktijk werkzaam. Samen met de school leiden we je op tot een solide tweedegraads leraar voor de onderbouw havo/vwo en vmbo.
  • Vakinhoud wordt afgestemd op de vooropleiding en de bekwaamheidseisen die gesteld worden aan het leraarschap.
  • Veel keuzeruimte: bepaal zelf hoe jij je wilt ontwikkelen en presenteren!
  • Aandacht voor onderwijsonderzoek, burgerschap en modern leraarschap
  • De VU lerarenopleiding is partner van goede opleidingsscholen in de regio. Samen met hen werken we aan een gedegen begeleiding van starters. Je staat er dus ook na je studie niet alleen voor!
  • Een eerstegraads lerarenopleiding waarvoor je na je bachelor direct toelaatbaar bent.
Ontdek de studie-inhoud