Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Bij de master Educatie in Mens- en Maatschappijwetenschappen gaat academische vorming in Geschiedenis, Economie, Bedrijfseconomie, Godsdienst en Levensbeschouwing of Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen, hand in hand met vakdidactiek en praktijkkennis.

De startdatum van deze opleiding is 1 september.

Jaar 1

Eerste semester jaar 1
Je volgt vakinhoudelijke cursussen op het gebied van geschiedenis, economie, bedrijfseconomie, godsdienst en levensbeschouwing of maatschappijleer en maatschappijwetenschappen (24 EC). Tijdens het studielint is aandacht voor cohortvorming, de integratie van inhoud en lesgeven en methoden en technieken van onderwijskundig onderzoek (6 EC). Er is ook een excursie naar een middelbare school die veel werk maakt van burgerschap in het onderwijs.  

Tweede semester jaar 1  
Je volgt didactische cursussen (op maandag: 12 EC) en je maakt kennis met de schoolpraktijk door drie dagen in de week stage te lopen op een school (15 EC). Je eindigt dit semester met praktijkonderzoek (3 EC). Tijdens het studielint is er veel aandacht voor intervisie en het uitwisselen van ervaringen.  

Jaar 2

Eerste semester jaar 2   
Je volgt als vakdidactische cursussen en loopt stage op een school (15 EC). 12 EC mag je zelf invullen door vakinhoudelijke*, verdiepende didactische en/of onderwijskundige vakken te volgen**. Het studielint staat in het teken van de thesis, en eindigt met het opstellen van de thesisopzet (3 EC).

Tweede semester jaar 2   
Je rondt je opleiding af. Deze periode staat vrijwel geheel in het teken van het afronden van stage (9 EC) en afstudeeronderzoek (15 EC). Er is daarnaast ruimte om zelf wederom accenten te zetten (6 EC): meer vakinhoud, verdiepende didactiek en/of onderwijskunde. Ook kun je kiezen voor meer nadruk op methoden en technieken van onderzoek.

* Afhankelijk van de afstudeerrichting zijn er meer dan wel minder keuzevakken. Dit hangt ook af van de vooropleiding. 

Waarom aan de VU?

Met de komst van de masteropleiding Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen hoef je niet meer eerst je vakopleiding af te maken om daarna een opleiding tot leraar te volgen. In twee jaar tijd word je, voor de schoolvakken Geschiedenis, Economie, Bedrijfseconomie, Godsdienst en Levensbeschouwing of Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen, tegelijkertijd vakinhoudelijk en –didactisch geschoold. Zo’n geïntegreerd curriculum heeft als voordeel dat je bij de vakinhoudelijke cursussen ook naar vakdidactische aandachtspunten kunt kijken. En vice versa.

Als je academisch wordt opgeleid, beschik je uiteraard over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om voor de klas te staan. Maar je zult jezelf ook voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. Onderwijsonderzoek vormt de basis van deze master: de vakinhoud wordt eraan gerelateerd en zelf voer je een wetenschappelijk onderzoek uit. Zo ben je in staat om flexibel in te spelen op veranderende onderwijscontexten en leerbehoeften.

Veel keuzemogelijkheden

In het tweede jaar van de opleiding kun je je specialiseren. Je kunt je profileren door te kiezen voor meer vakinhoudelijke kennis, meer verdiepende didactische vaardigheden, meer kennis van onderwijskunde of van methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Door gericht je meesterproef uit te voeren en een thesisonderwerp te kiezen dat aansluit bij je voorkeuren, heb je zelf in de hand wat voor soort leraar je wilt zijn. Wil je je juist als allrounder profileren is dat met zoveel keuzemogelijkheden natuurlijk ook mogelijk.

Gerenommeerde middelbare scholen

Om een goede leraar te worden moet je oefenen. De praktijk leer je uitgebreid kennen op gerenommeerde middelbare scholen. De opleiding werkt samen met veel opleidingsscholen in Amsterdam en de regio. Door middel van intensieve stages krijg je hier een uitstekende voorbereiding op de beroepspraktijk.

Verander je toekomst met de studie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Verander je toekomst met de studie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Ontdek je toekomstperspectief