Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

2-jarige master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

VU Lerarenopleiding | academische vorming, vakdidactiek met verplichte vakken en keuzeruimte, opbouw praktijkkennis vanaf het eerste jaar

Als leraar lever je een belangrijke bijdrage aan de toekomst van de jeugd, de samenleving in het algemeen en het onderwijs in Nederland in het bijzonder. Naast docent word je met de educatieve master ook specialist in jouw vakgebied.

Bij de master Educatie in Mens- en Maatschappijwetenschappen gaat academische vorming in geschiedenis, algemene economie, bedrijfseconomie, godsdienst en levensbeschouwing of maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, hand in hand met vakdidactiek en praktijkkennis. 

Opbouw tweejarige master
In het eerste jaar ligt het merendeel van het programma van deze tweejarige lerarenopleiding vast. Je volgt een aantal verplichte vakinhoudelijke vakken (zie de Studiegids voor geschiedenis, godsdienst en levensbeschouwing en de Studiegids voor maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, algemene economie en bedrijfseconomie) en maakt (verder) kennis met onderwijskundig onderzoek. In het tweede semester loop je al drie dagen in de week stage. In tegenstelling tot het eerste jaar heb je in het tweede jaar keuzeruimte zodat je zelf de accenten kunt zetten. Je loopt in het tweede jaar uiteraard ook stage zodat je de theorie direct in de praktijk kunt brengen en je rondt de opleiding af met een afstudeeronderzoek.

Maak kennis met onze opleiders

Nieuwsgierig naar onze docenten en opleiders? Bekijk de profielpagina's van de medewerkers van de VU Lerarenacademie

Jaar 1

Eerste semester jaar 1
Je volgt vakinhoudelijke cursussen op het gebied van geschiedenis, algemene economie, bedrijfseconomie, godsdienst en levensbeschouwing of maatschappijleer en maatschappijwetenschappen (24 EC). Tijdens het studielint (een collegereeks bestaande uit workshops en uitwisseling, o.a. op het gebied van de schoolpraktijk, examenprogramma's en curriculumvernieuwing) is er aandacht voor cohortvorming, de integratie van inhoud en lesgeven en methoden en technieken van onderwijskundig onderzoek (6 EC).

Tweede semester jaar 1  
Je volgt (vak)didactische cursussen (Didactiek 1 en 2 op maandag: 15 EC) en je maakt kennis met de schoolpraktijk door drie dagen in de week stage te lopen op een school (15 EC). Tijdens zogenaamde peergroupsessies is er veel aandacht voor intervisie en het uitwisselen van ervaringen met medestudenten.  

Vakken

  • Onderzoek in en naar Onderwijs 1: Onderwijspraktijkonderzoek en Academische Vaardigheden
  • Didactiek 1
  • Praktijk 1
  • Didactiek 2
  • Praktijk 2

Bekijk voor het volledige studieprogramma de studiegids.

Jaar 2

Eerste semester jaar 2   
Je volgt vakdidactische cursussen en loopt stage op een school (15 EC). 12 EC mag je zelf invullen door vakinhoudelijke, verdiepende didactische en/of onderwijskundige vakken te volgen*. Het studielint staat in het teken van de thesis, en eindigt met het opstellen van de thesisopzet (3 EC).

Tweede semester jaar 2   
Je rondt je opleiding af. Deze periode staat vrijwel geheel in het teken van het afronden van stage (9 EC) en afstudeeronderzoek (15 EC). Er is daarnaast wederom ruimte om zelf accenten te leggen (6 EC): meer vakinhoud, verdiepende didactiek en/of onderwijskunde. Ook kun je kiezen voor meer nadruk op methoden en technieken van onderzoek. 

* Stage en keuzeruimte richt je in in overleg met je mentor. Afhankelijk van de afstudeerrichting zijn er meer, of juist minder keuzevakken. Dit hangt ook af van je vooropleiding. 

Vakken

  • Praktijk 3 voor tweejarige Educatieve Master
  • These Educatieve Master
  • Didactiek 3

Bekijk voor het volledige studieprogramma de studiegids.

Waarom aan de VU?

Met de komst van de masteropleiding Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen hoef je niet meer eerst je vakopleiding af te maken om daarna een opleiding tot leraar te volgen. In twee jaar tijd word je, voor de schoolvakken geschiedenis, algemene economie, bedrijfseconomie, godsdienst en levensbeschouwing of maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, tegelijkertijd vakinhoudelijk en –didactisch geschoold. Zo’n geïntegreerd curriculum heeft als voordeel dat je bij de vakinhoudelijke cursussen ook naar vakdidactische aandachtspunten kunt kijken. En vice versa.

Als je academisch wordt opgeleid, beschik je uiteraard over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om voor de klas te staan. Maar je zult jezelf ook voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. Onderwijsonderzoek vormt de basis van deze master: de vakinhoud wordt eraan gerelateerd en zelf voer je een wetenschappelijk onderzoek uit. Zo ben je in staat om flexibel in te spelen op veranderende onderwijscontexten en leerbehoeften.

Veel keuzemogelijkheden

In het tweede jaar van de opleiding kun je je specialiseren. Je kunt je profileren door te kiezen voor meer vakinhoudelijke kennis, meer verdiepende didactische vaardigheden, meer kennis van onderwijskunde of van methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Door gericht je meesterproef uit te voeren en een thesisonderwerp te kiezen dat aansluit bij je voorkeuren, heb je zelf in de hand wat voor soort leraar je wilt zijn. Wil je je juist als allrounder profileren dan is dat met zoveel keuzemogelijkheden natuurlijk ook mogelijk.

Gerenommeerde middelbare scholen

Om een goede leraar te worden moet je oefenen. De praktijk leer je uitgebreid kennen op gerenommeerde middelbare scholen. De opleiding werkt samen met veel opleidingsscholen in Amsterdam en de regio. Door middel van intensieve stages krijg je hier een uitstekende voorbereiding op de beroepspraktijk.

Verander je toekomst met de studie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Verander je toekomst met de studie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Ontdek je toekomstperspectief

Snel navigeren website Universitaire Lerarenopleidingen

Contact opnemen

Vragen over de Universitaire Lerarenopleidingen? Ons telefonisch spreekuur is op maandag & donderdag van 10.00 - 12.00 uur via 020-5989210

Of e-mail ons via lerarenopleidingen@vu.nl.