Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

2-jarige master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

VU Lerarenopleiding | eerstegraads leraar in het voortgezet onderwijs of een andere functie in het educatieve werkveld

De komende jaren groeit het tekort aan academisch opgeleide leraren naar verwachting gestaag en is de kans dat je meteen een baan vindt groot. Via DUO is er de 'Tegemoetkoming leraren' beschikbaar voor je studiekosten!

Als docent lever je, vanuit je eigen vakdiscipline een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van je leerlingen. Je brengt hen de kennis, vaardigheden én attitude bij die nodig is om als democratische burgers deel te kunnen nemen aan onze pluriforme samenleving. Je stimuleert het ontwikkelen van eigen opvattingen over vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Daarbij komen complexe thema’s aan de orde zoals grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, polarisatie en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Tijdens de 2-jarige master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen leer je hoe je een goede leraar wordt en hoe je mensen vanuit de inhoud kunt motiveren en stimuleren. Dat zijn competenties die ook buiten het onderwijs goed van pas komen. Het is naar verwachting is het geen enkel probleem om een baan als leraar in het Voorbereidend Hoger Onderwijs te vinden maar ook andere functies in het educatieve werkveld zijn hierdoor een interessante optie.

Wat kun je doen na je Master?

Je kunt werken

Als eerstegraads VO-leraar Geschiedenis, Algemene economie, Bedrijfseconomie, Godsdienst en Levensbeschouwing of Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen.
Als docent voor andere groepen dan VO-leerlingen, zoals volwassenen (bijvoorbeeld HBO)
In functies in het educatieve werkveld zoals bij uitgeverijen
In functies in het beroepenveld van de communicatie
In managementfuncties in de private en publieke sector
Als coach of trainer