Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Master Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

VU Lerarenopleiding | lever als leraar jouw bijdrage aan de toekomst van de jeugd, de samenleving en het onderwijs in Nederland

De komende jaren groeit het tekort aan academisch opgeleide leraren naar verwachting gestaag en is de kans dat je meteen een baan vindt groot. Via DUO is er de 'Tegemoetkoming leraren' beschikbaar voor je studiekosten!

Ben je betrokken bij de democratische samenleving hier en elders op de wereld? Vind je het belangrijk dat jongeren goed worden voorbereid op hun deelname aan de samenleving en deze vanuit verschillende invalshoeken kunnen analyseren? Word dan docent in één van de gammavakken en haal je eerstegraads lesbevoegdheid.

Als docent lever je, vanuit je eigen vakdiscipline, een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van je leerlingen. Je brengt hen de kennis, vaardigheden én attitude bij die nodig is om als democratische burgers deel te kunnen nemen aan onze pluriforme samenleving. Je stimuleert het ontwikkelen van eigen opvattingen over vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Daarbij komen complexe thema’s aan de orde zoals grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, polarisatie en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Binnen de opleiding is er aandacht voor je rol als academisch geschoold professional, maar natuurlijk ook voor het ontwerpen en uitvoeren van lessen, en voor je rol als pedagoog. Je ontwikkelt je tot eerstegraads docent en bent bevoegd om les te geven in de onder- en bovenbouw van havo en vwo. Maar ook andere functies in het educatieve of maatschappelijke werkveld zijn een interessante optie met deze master op zak.