Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Draag bij aan de toekomst van jongeren

Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

De komende jaren ontstaat een tekort aan academisch opgeleide leraren. Met de kennis en vaardigheden die je tijdens deze master opdoet, kun je goed terecht in de onder- en bovenbouw van het Voorbereidend Hoger Onderwijs.

Ben je betrokken bij de democratische samenleving hier en elders op de wereld en vind je het belangrijk dat jongeren goed worden voorbereid om deel te kunnen nemen aan samenleving waarin zij leven en deze vanuit verschillende invalshoeken  kunnen analyseren, word dan docent in één van de gammavakken. Aan de lerarenacademie van de VU kun je je eerstegraads lesbevoegdheid behalen in aardrijkskunde, algemene economie, bedrijfseconomie, geschiedenis en staatsinrichting, godsdienst en levensbeschouwing of maatschappijleer/-wetenschappen.

Als docent in één van bovengenoemde vakken lever je, vanuit je eigen vakdiscipline, een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen, om hen, kennis en vaardigheden en attitude bij te brengen om als democratische burgers deel te kunnen nemen aan de pluriforme samenleving waarin zij leven. Daarbij stimuleer je hen eigen opvattingen te ontwikkelen over vrijheid, gelijkheid en solidariteit waarbij thema’s zoals grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, polarisatie en het omgaan met maatschappelijke diversiteit aan de orde komen.

Binnen de opleiding is er aandacht voor je rol als academicus in je vak, het voorbereiden en uitvoeren van lessen en je rol als pedagoog. De onderdelen vakdidactiek, algemene didactiek en de lespraktijk/stage in het voortgezet onderwijs spelen daarbij een belangrijke rol. Als eerstegraads docent ben je bevoegd om les te geven in de onder- en bovenbouw van havo en vwo. Ook andere functies in het educatieve werkveld vormen met het behalen van de bevoegdheid een optie.