Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Centra en instituten Faculteit Religie en Theologie

Diverse centra en instituten zijn verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie.

ACCORD
ACCORD bevordert het begrip van culturele en religieuze diversiteit.

Amsterdam Centre for New Testament Studies
Het Amsterdam Centrum for New Testament Studies bevordert onderzoek op het gebied van Nieuwe Testamentstudies binnen de afdeling Texts and Traditions van de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Amsterdam Centre for Religion and Peace & Justice Studies
Het Amsterdam Centrum for Religion and Peace & Justice Studies is een academisch onderzoekscentrum dat zich richt op vraagstukken met betrekking tot vrede en gerechtigheid op het snijvlak van religie met interdisciplinaire en interreligieuze benaderingen.

The Amsterdam Centre for Religion and Sustainable Development (ACRSD)
Het Amsterdam Centre for Religion and Sustainable Development (ACRSD) streeft naar een dynamische interactie tussen wetenschappelijke disciplines en maatschappelijke partners over de Sustainable Development Goals (SDG's) door middel van een scala aan activiteiten. Het heeft een uitgebreid en relevant nationaal en internationaal netwerk.

Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism
Het Amsterdam Centrum for History and Heritage of Protestantism (ACHHP) biedt stimulerende en uitnodigende omgeving aan onderzoekers vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines die onderzoek verrichten naar de geschiedenis van de verschillende tradities en stromingen van het protestantisme tot rond 1800.

Armenius Instituut
Het Arminius instituut is een instelling voor remonstrants theologiseren, met aandacht voor vragen uit de academische theologie, de kerk en de samenleving.

Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum
In 2017 is het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum gestart dat zich richt op de antroposofisch geïnspireerde zorgverlening in de verstandelijk gehandicaptenzorg en ouderenzorg.

Centrum voor Boeddhisme en Dialoog
Het Centrum voor Buddhism en Dialogue verricht onderzoek naar de verschillende tradities en stromingen van het boeddhisme in hun maatschappelijke context, en de dialoog die zij aangaan met o.a. christendom, secularisme, geestelijke verzorging, psychologie en medische wetenschappen.

Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie
Het Centrum voor Contextuele Bibelinterpretatie is een samenwerkingsverband tussen de Protestantse Theologische Universiteit en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het bevordert en organiseert onderwijs, onderzoek en outreach activiteiten op het gebied van de contetuele bijbelinterpretatie.

Centrum voor Islamitische Theologie
Het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT) richt zich sinds haar oprichting in 2005 op de studie van de islam als praxis en wetenschappelijke discipline.

Centrum voor Patristisch Onderzoek
Het Centrum voor Patristisch Onderzoek is een samenwerking van de theologische faculteiten van de VU en Universiteit Tilburg in onderzoek naar de vroege kerk in haar historische en culturele context.

Centrum voor Religie en Recht
Het Centrum voor Religie en Recht is een samenwerkingsverband van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Religie en Theologie van de VU.

CLUE+
De Faculteit Religie en Theologie neemt deel aan CLUE+. CLUE+ is het interfacultaire onderzoeksinstituut voor Cultuur, Cognitie, Geschiedenis en Erfgoed van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Eep Talstra Centre for Bible and Computer
Het  Eep Talstra Centre for Bible and Computer  doet wetenschappelijk onderzoek naar de teksten en taalkunde van de Hebreeuwse Bijbel.

Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theory (HBCRET)
Het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theory (HBCRET) wil de traditie van gereformeerde theologie, die de stichters van de Vrije Universiteit Amsterdam inspireerde, bestuderen en bevorderen.

Hollenweger Center
Het Hollenweger Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Pinksterbeweging en Charismatische Bewegingen.

Institute for Academic Study of Eastern Christianity (INASEC)
Het Institute for Academic Study of Eastern Christianity (INASEC)  is een internationaal academisch platform voor interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek van hoge kwaliteit naar de oosterse orthodoxie.

International Reformed Theological Institute
Het International Reformed Theological Institute is een internationaal netwerk van betrokken gereformeerde wetenschappers, werkzaam op het gebied van systematische theologie, kerkgeschiedenis en oecumenische theologie.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?