Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Afdelingen FRT

De faculteit Religie en Theologie is ingedeeld in twee afdelingen: Texts and Traditions en Beliefs and Practices.

In beide secties wordt zowel descriptief-analyserend als normatief-theologisch onderzoek verricht, in nauwe afstemming op elkaar. Het onderzoek is erop gericht recht te doen aan religieuze en levensbeschouwelijke voorstellingen en posities die men aantreft in geschriften en praktijken – vroeger en nu. Vandaaruit wordt het gesprek aangegaan over de waardering van deze voorstellingen en posities. 

Theologen, filosofen, historici, bijbel- en religiewetenschappers werken daarbij samen met aan de faculteit verbonden sociale wetenschappers die zich gespecialiseerd hebben in religie-onderzoek.

Researchers in Residence

Het programma Researchers in Residence is bestemd voor gevestigde internationale onderzoekers die enige maanden aan één van beide afdelingen willen doorbrengen in het kader van hun onderzoek. Gegadigden kunnen een verzoek daartoe indienen bij het betreffende afdelingshoofd.

Afdelingen faculteit Religie en Theologie

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

secretariaat.frt@vu.nl
Het faculteitsecretariaat bevindt zich in het Hoofdgebouw van de VU, kamernummer 2E-05.

Algemene vragen over inschrijven of collegegeld? Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Wil je meer weten over onze cursussen of professioneel advies voor jouw organisatie? Neem contact op met het VU Expertisecentrum voor Religie en Samenleving:

Volg ons