Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Centrum voor Patristisch Onderzoek

Het interuniversitair Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO) is een initiatief van de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Faculteit Katholieke Theologie (FKT) van de Universiteit van Tilburg.

Het CPO is gezamenlijk eigendom van beide universiteiten. Het CPO dient een wetenschappelijk en een oecumenisch belang. Het CPO beoogt wetenschappelijk onderzoek te doen naar de eerste ontwikkelingen in het christelijke denken over de mens, de samenleving, de schepping en de Drie-ene God en hun samenhang. In het instituut werken rooms-katholieke en protestantse theologen samen op het gebied van de patristiek met het oog op de kwaliteit van geloven en leven van christenen nu in de gemeenschap van de kerk in een plurale samenleving. Zij maken dit concreet door het doen van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten gepubliceerd worden in internationaal erkende wetenschappelijke tijdschriften op hun vakgebied, in internationale (congres-)bundels en lexica.

Directeur: Prof. dr. P.J.J. van Geest

Meer informatie

Website: www.patristiek.eu